Nadchodzi kryzys na amerykańskiej giełdzie?

Oto co chwilę temu przyszło na redakcyjną pocztę:
As I warned earlier this week... it's very 
likely that the Bull Market in stocks is over. 

Indeed, the breakdown is actually MUCH bigger than most investors 
realize. We've actually broken THE bull market line that goes all 
the way back to 2009! 

22316.png 

źrdóło: Phoenix Capital Management, Inc

ZAPROSZENIE NA KONSULTACJE - ELASTYCZNOŚĆ UMÓW NA RYNKU PRACY - czwartek (18.02.)

zapraszamy na dwie tury konsultacji Nowoczesnej, które odbędą się jutro, tj. w czwartek (18.02.) w Sejmie (bud. G, s. 23) w godzinach:

1) 9:00 – 12:00 - "Umowy kontraktowe na rynku pracy. Perspektywa pracowników i związków zawodowych" 

Regulacje na rynku pracy muszą uwzględniać interes pracownika, gospodarki, rynku oraz budżetu państwa. Nadużywanie umów kontraktowych (zwanych też „śmieciowymi”) zmniejsza bezpieczeństwo pracowników, zniechęca ich do zakładania rodzin i popycha ku emigracji.
Jak ograniczyć nadmierne wykorzystywanie umów kontraktowych w relacjach z pracownikami, a zarazem – nie zmniejszyć możliwości zatrudnienia? Do udziału w konsultacjach społecznych Nowoczesna zaprosiła pracowników korzystających z umów kontraktowych, przedstawicieli działów HR w firmach, ekspertów i przedstawicieli związków zawodowych.

2) 13:00 – 16:00 - "Elastyczność umów na rynku pracy. Perspektywa pracodawców” 

Elastyczne umowy pracy pozwalają firmom na szybkie reagowanie na zmiany koniunktury, co jest niezbędne, by utrzymać się na rynku. Z drugiej strony, część firm nadużywa tej formy w relacjach z pracownikami z powodu nadmiernych obciążeń kosztów pracy.

Jak postrzegać narzędzie, jakim są umowy kontraktowe i używać go w rozsądny sposób? Jakie rozwiązania dotyczące regulacji pracy i świadczenia usług oraz obciążeń pracy byłyby optymalne z punktu widzenia wzrostu przedsiębiorstw i gospodarki? Do udziału w konsultacjach Klub Nowoczesnej zaprasza organizacje pracodawców i ekspertów reprezentujących przedsiębiorstwa oraz MŚP i firmy rodzinne.
Konsultacje poprowadzą Joanna Augustynowska, posłanka Nowoczesnej oraz Paweł Rabiej, członek zarządu Nowoczesnej.