Rekama, Redakcja


Kontakt dla zapytań z mediów:
Łukasz Stachurski, Junior Communications Manager
E: "Łukasz Stachurski" <stachurski.l(małpa)gmail.com>, T:792213177

Sekretariat Instytutu
ul. Dolina Zielona 24a
65-154 Zielona Góra
Łukasz Stachurski, Junior Communications Manager
E: "Łukasz Stachurski" <stachurski.l(małpa)gmail.com>,
T: 792213177, 0604 44 36 23


Biblioteka IE
ul. Dolina Zielona 24a
65-154 Zielona Góra
T: 792213177
Biblioteka jest wyposażona w podręczniki do makroekonomii, mikroekonomii, podstawową literaturę z zakresu ekonomiki kultury, ekonomiki mediów, ekonomik branżowych etc. Czytelnia IE  posiada w swoim zbiorze ok. 1000 woluminów.

Biuro IE w Warszawie
Biuro w Warszawie prowadzi research fellow, Adam Fularz,
T: 604443623  E: , phooli(małpa)gmail.com


Dane rejestrowe

Instytut Ekonomiczny
"Wieczorna.pl" Spółka z o.o.
ul. Dolina Zielona 24 A, Zielona Góra
65-154 Zielona Góra
E: wydawnictwo@wieczorna.pl
T: 604443623
KRS 0000416514
NIP 9731008676
REGON 081032764

Konta bankowe:
FM Bank S.A.
nr konta:  67 2530 0008 2046 1074 9384 0001
IBAN: PL67253000082046107493840001
SWIFT: FMBNPLPW

Informacje o źródłach finansowania

Instytut Ekonomiczny jest pierwszym w zachodniej Polsce, niezależnym instytutem naukowo-badawczym. Instytut nie jest związany osobowo ani organizacyjnie z żadną instytucją polityczną. Nie pobieraliśmy dotacji z organizacji politycznych, utrzymywaliśmy się z analiz. Nasz instytut został powołany w kwietniu 2012 roku w formie zakładu badawczego spółki "Wieczorna" sp. z o.o., z zamiarem planowanego wydzielenia do osobnej organizacji. Jesteśmy wciąż w stanie tworzenia organizacji. Zbieramy wpłaty.