Cel Programu Polska Wschodnia na 2017 r. wykonany! - Znamy beneficjentów dla ponad 50% budżetu Programu

Przekroczenie półmetka w rozdysponowaniu środków z Programu Polska Wschodnia nastąpiło w ubiegłym tygodniu, dzięki inwestycji firmy Masket z Zamościa (działanie 1.3.2). Zdobyła ona dotację na wdrożenie nowego sposobu sprzedaży mebli - uruchomienie innowacyjnej usługi sieciowej pod nazwą Wirtualne Salony.

Wykonanie tegorocznego celu kontraktacji jeszcze w październiku to olbrzymi sukces dla odpowiedzialnego za Program Polska Wschodnia Ministerstwa Rozwoju i współpracujących z nami instytucji pośredniczących: PARP i CUPT, ale przede wszystkim dla mieszkańców Polski Wschodniej, gdyż to oni będą korzystać z naszych inwestycji  – podkreśla minister Hamryszczak.

Program Polska Wschodnia jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i ma służyć rozwojowi innowacyjności i konkurencyjności pięciu województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Z Programu dofinansowywane są projekty nastawione na biznes: aktywizacja startupów, wdrażanie innowacji w MŚP, zdobywanie zagranicznych rynków, rozwój firm z wykorzystaniem wzornictwa przemysłowego oraz projekty infrastrukturalne:
drogi, ekologiczny transport miejski, koleje. Całkowy budżet programu to ponad 8 mld zł.

Wspieramy takie projekty, których efektem jest zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki pięciu województw Polski Wschodniej oraz lepsza dostępność tego obszaru dla mieszkańców, turystów, inwestorów. Przyczyniamy się do powstawania dobrej jakości miejsc pracy i poprawiamy miejscową bazę podatkową – w konsekwencji  budujemy kapitał na rozwój całej społeczności makroregionu. – mówi podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Adam Hamryszczak. Cieszy mnie, że zarówno przedsiębiorcy jak i samorządy z Polski Wschodniej tak aktywnie sięgają po fundusze europejskie i z dużym powodzeniem realizują projekty, które przyniosą korzyść wszystkim – dodaje minister.

Najwięcej umów, bo aż 401, podpisanych zostało w ramach osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, przeznaczonej dla firm. W zorganizowanych do tej pory konkursach przedsiębiorcy zdobyli dotacje o wartości ok. 542 mln zł, w tym ok. 539 mln zł z EFRR. Większość złożonych wniosków o dofinansowanie pochodziło z małych i średnich miast Polski Wschodniej. Na wynik oceny czeka kolejnych 650 wniosków, a w przyszłym roku otworzą się nowe nabory.

Największa część budżetu Programu Polska Wschodnia to oś II Nowoczesna infrastruktura transportowa, przeznaczona dla samorządów (zarządców dróg wojewódzkich i miejskich) oraz Związków ZIT (miast wojewódzkich i otaczających je gmin). Na projekty infrastrukturalne polegające na tworzeniu połączeń drogowych z siecią dróg krajowych, w tym TEN-T, oraz na zrównoważoną mobilność miejską, zawarto w sumie 38 umów o wartości 4,14 mld zł, w tym 3,1 mld zł EFRR.

W ostatniej, III osi Ponadregionalna infrastruktura kolejowa wspierane są inwestycje PKP PLK S.A. (we współpracy z PKP S.A.) w trasy łączące ze sobą miasta wojewódzkie makroregionu (tworzą tzw. Wschodnią Magistralę Kolejową). Projekty obejmują tory z infrastrukturą towarzyszącą (np. perony, przystanki, systemy sterowania ruchem) oraz 10 wybranych dworców kolejowych (np. w stolicach województw: Olsztyn Główny i Białystok, ale nie tylko: Skarżysko-Kamienna, Szczytno, Czeremcha). Prace budowlane w pierwszym projekcie na linii kolejowej nr 68 Lublin – Stalowa Wola/ Rozwadów rozpoczęły się w lipcu br. (wartość dofinansowania projektu  ok. 478 mln zł, w tym ok. 407 mln zł EFRR). W listopadzie zawarte zostanie kolejnych 5 umów, dla projektów z województw: podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego, których ocena dobiega końca.

Zależy nam na tym, aby wszystkie projekty zostały sprawnie i terminowo zrealizowane, dlatego wsłuchujemy się w głosy płynące od wnioskodawców i beneficjentów, wdrażamy uproszczenia i aktywnie poszukujemy rozwiązań, które sprawią, że fundusze europejskie będą jeszcze bardziej atrakcyjnym i możliwie prostym w obsłudze instrumentem wsparcia dla różnorodnych grup beneficjentów. Patrząc na dotychczasowe efekty jestem przekonany, że drugą połowę budżetu zainwestujemy równie sprawnie i realizacja  całego Programu Polska Wschodnia zakończy się powodzeniem – podsumował minister.

Pozdrawiamy,

Departament Komunikacji
Ministerstwo Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

tel. 22 273 7113
e-mail: media@mr.gov.pl
www.mr.gov.pl

Komunikat MNiSW: Dodatkowe 95 mln zł dla najlepszych uczelni w Polsce95 mln zł dla najbardziej zmotywowanych uczelni

 

13 uczelni zostało nagrodzonych sumą 95 mln złotych. Środki trafią do tych szkół wyższych, które poprawiły swój poziom naukowy i zdobyły wyższe kategorie naukowe.

 

Premia za dobre wyniki w nauce

 

Podstawą rozdysponowania środków jest parametryzacja, w ramach której w 2017 roku przeprowadzono kompleksową ocenę jakości działalności badawczo-rozwojowej szkół wyższych.

 

– Premier Morawiecki zdecydował się jeszcze w tegorocznym budżecie znaleźć dodatkową kwotę blisko 100 mln złotych, które zostaną rozdzielone pomiędzy grupy uczelni, które – jeżeli chodzi o poprzedni algorytm finansowy, dotyczący liczby studentów – straciły, ale równocześnie zdecydowanie poprawiły wyniki badań naukowych – mówił minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

 

– To sposób, by docenić i dowartościować te uczelnie, które stawiają na wysoki poziom badań naukowych, a w przypadku uczelni technicznych – także na wdrożenia przemysłowe bądź gospodarcze – podkreślił wicepremier Gowin.

 

Premię za dobre wyniki w nauce otrzymają te uczelnie, które według Komisji Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) osiągnęły poprawę jakości naukowej w stosunku do zeszłego roku. Przyznając środki, przyjęto założenie, że poziom dotacji przyznanej w roku bieżącym nie osiągnie 105 proc. dotacji z roku ubiegłego. Przewidywana kwota zwiększenia finansowania wyniesie maksymalnie 6,8 proc. dotacji z roku ubiegłego – z uwzględnieniem maksymalnego wzrostu do wspomnianego poziomu 105 procent.

 

Dodatkowe pieniądze z budżetu

 

Uczelnie dostaną zastrzyk pieniędzy, dzięki zmianom w budżecie państwa na rok 2017. Na wniosek Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego minister finansów przeznaczył rezerwę celową w wysokości 95 mln zł dla uczelnianych prymusów.

 

Dodatkowe środki otrzymają zarówno uczelnie publiczne, jak i niepubliczne prowadzone przez kościoły oraz związki wyznaniowe finansowane z budżetu państwa na zasadach uczelni publicznych. Do tego grona należą:

 

·                    Uniwersytet Łódzki,

·                    Uniwersytet Gdański,

·                    Politechnika Gdańska,

·                    Politechnika Śląska w Gliwicach,

·                    Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie,

·                    Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,

·                    Politechnika Częstochowska,

·                    Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,

·                    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,

·                    Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach,

·                    Politechnika Lubelska,

·                    Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu,

·                    Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie.

 

 

ul. Hoża 20

00-529 Warszawa

Tel. +48 22 52 92 651

 

www.mnisw.gov.pl

 

Zespół ds. Informacji

Biuro Ministra

 


 

 
--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, WIECZORNA.PL SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Komunikat po posiedzeniu Rady Ministrów


Zachowano oryginalne formatowanie tekstu- redakcja.

Warszawa, 30 października 2017 r.

 

RADA MINISTRÓW

 

 

Rząd dzisiejsze obrady rozpoczął od kontynuowania dyskusji nad informacją: „Działania korespondujące z realizacją celów Narodowego Programu Mieszkaniowego". Rada Ministrów zdecydowała o przyjęciu informacji.

 

Rząd przyjął:

  • projekt ustawy o zmianie ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego, ustawy Prawo upadłościowe oraz ustawy Prawo restrukturyzacyjne;

·         projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.

 

 

* * * * *

 

 

 

Rada Ministrów przyjęła informację: „Działania korespondujące z realizacją celów Narodowego Programu Mieszkaniowego", przedłożoną przez ministra infrastruktury i budownictwa.

            We wrześniu 2016 r. rząd zdecydował o przyjęciu Narodowego Programu Mieszkaniowego (NPM). To program adresowany do Polaków mających problem z najmem lub kupnem mieszkania. Jest on także jednym z priorytetowych narzędzi realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju o charakterze inwestycyjnym i społecznym.

W programie określono najważniejsze cele i instrumenty polityki mieszkaniowej państwa do 2030 r. Główne cele to: zwiększenie dostępności lokali mieszkalnych dla osób o umiarkowanych dochodach i wykluczonych społecznie oraz poprawa warunków mieszkaniowych społeczeństwa. Najbardziej efektywne rozwiązania wyodrębniono w Pakiecie „Mieszkanie +", obejmującym m.in. filary:

·         stworzenie systemu wynajmu mieszkań, w tym z opcją dojścia do własności, przez bezpośrednią aktywność inwestycyjną na nieruchomościach publicznych (działania w tym zakresie aktualnie realizuje spółka BGK Nieruchomości SA, a od 2018 r. inwestycje rozpocznie również Krajowy Zasób Nieruchomości);

·         uruchomienie zintegrowanego programu wsparcia społecznego budownictwa czynszowego (koordynatorem działań jest tu Bank Gospodarstwa Krajowego).

W informacji znalazła się zapowiedź planowanych do realizacji (lub już wykonywanych) przez różne resorty i urzędy centralne dodatkowych 23 działań związanych z NPM, które podzielono na 4 obszary priorytetowe:

1)      Dostępne mieszkania – w tym obszarze określono działania resortów, zmierzające bezpośrednio do zwiększenia dostępnych zasobów mieszkaniowych, polegające na  wsparciu różnorodnych form budownictwa. Realizowane będą np. programy wsparcia budownictwa ekologicznego i drewnianego opracowane przez Ministerstwo Środowiska. Chodzi też o inne działania wspierające zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych obywateli, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, takie jak np. pomoc osobom dotkniętym skutkami klęsk żywiołowych, czy pomoc kredytobiorcom mającym problemy z regularną spłatą rat kredytu hipotecznego.

2)      Stabilne i efektywne finansowanie – w tym obszarze wskazano działania gwarantujące finansowanie budżetowe dla wcześniej przyjętych programów mieszkaniowych, takich jak: „Rodzina na swoim" czy „Mieszkanie dla Młodych", a także systemu refundacji premii gwarancyjnych dla posiadaczy książeczek mieszkaniowych.

3)      Nowoczesne, efektywne energetycznie i bezpieczne mieszkania – ten obszar dotyczy instrumentów, które mają przede wszystkim przyczynić się do poprawy stanu technicznego i efektywności energetycznej istniejących zasobów mieszkaniowych. Można tu wymienić już realizowane programy: program wsparcia inwestycji termomodernizacyjnych (finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz funduszy wojewódzkich) i program badania stanu technicznego budynków budowanych w technologii wielkopłytowej. Rozpoczęto też wdrażanie rozwiązań rewitalizacyjnych lub tworzących infrastrukturę techniczną towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu.

4)      Dobre prawo – działania w tym obszarze koncentrują się na przygotowaniu różnych rozwiązań legislacyjnych, służących stworzeniu systemu prawnego mającego pozytywny wpływ na sytuację mieszkaniową. Chodzi np. o propozycje zmian w szkolnictwie zawodowym, które mają zapewnić lepsze kształcenie fachowców poszukiwanych na rynku budowlanym, a także rozwiązania prawne zabezpieczające interesy konsumentów w transakcjach na rynku mieszkaniowym i przewidujące alternatywne formy zabezpieczania wierzytelności lub regulujące finansowanie rynku mieszkaniowego.

Główne przedsięwzięcia wskazane w Narodowym Programie Mieszkaniowym wraz z działaniami uzupełniającymi, powinny przyczynić się do skutecznej realizacji ambitnych celów deklarowanych w NPM. Powinno to przynieść prawdziwy przełom cywilizacyjny w dostępności mieszkań dla obywateli oraz poprawie ich standardu technicznego, czyli znacząco polepszyć warunki mieszkaniowe społeczeństwa. 

 

 

* * *

 

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego, ustawy Prawo upadłościowe oraz ustawy Prawo restrukturyzacyjne, przedłożony przez ministra sprawiedliwości.

Nowelizacja zapewni wzmocnienie nadzoru nad działalnością doradców restrukturyzacyjnych, a także umożliwi zwiększenie przejrzystości systemu ich powoływania oraz powierzanie spraw o istotnym znaczeniu dla bezpieczeństwa ekonomicznego i obronności państwa osobom o najwyższych kwalifikacjach i dużym doświadczeniu w prowadzeniu postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

Obecne przepisy dotyczące doradców restrukturyzacyjnych nie zapewniają kompleksowego i w pełni skutecznego kontrolowania sposobu wykonywania tego zawodu, gdyż ograniczają się do konkretnego postępowania sądowego, a zatem uniemożliwiają ocenę tej profesji w szerszej perspektywie. To zawód ważny dla bezpieczeństwa systemu gospodarczego i pojedynczych obywateli. Licencja doradcy restrukturyzacyjnego uprawnia do wykonywania funkcji nadzorcy lub zarządcy przedsiębiorstwa restrukturyzowanego oraz syndyka w postępowaniu upadłościowym. Przedstawiciele tego zawodu zajmują się również upadłością konsumencką.

Obecny system licencjonowania i nadzoru nad doradcami restrukturyzacyjnymi nie gwarantuje sprawnego przeprowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego w przedsiębiorstwie prowadzącym działalność skomplikowaną biznesowo. Chodzi o to, że umożliwia on pełnienie tych funkcji osobom bez odpowiedniego doświadczenia. Nie ma też podstaw do szybkiej administracyjnej reakcji na poważne uchybienia, gdy nadzór sądowy nad tą działalnością okazuje się niewystarczający. Dlatego resort sprawiedliwości przygotował regulacje, które prowadzą do rozwiązania tych problemów.

 

Dopełnienie nadzoru nad doradcami restrukturyzacyjnymi

Przewidziano rozwiązania dopełniające nadzór sądowy nad działalnością doradców restrukturyzacyjnych i pozwalające skutecznie eliminować przypadki, w których reakcja sądów na nieprawidłowe funkcjonowanie doradców jest niewystarczająca lub spóźniona, z czym mogą wiązać się nieodwracalne konsekwencje finansowe.

            Dlatego minister sprawiedliwości – niezależnie od nadzoru sądowego – będzie nadzorował osoby mające licencje doradców restrukturyzacyjnych. Nadzór ten nie będzie się odnosił do oceny czynności wykonanych bezpośrednio na polecenie, za zezwoleniem lub zgodą sądu albo sędziego komisarza.

W ramach tego nadzoru minister sprawiedliwości będzie mógł zawiesić lub cofnąć licencję doradcy restrukturyzacyjnego, który uporczywie lub w sposób rażący naruszył prawo przy wykonywaniu swoich czynności. Będzie to jednak wymagało uprzedniego wysłuchania doradcy oraz – jeżeli zachodziłaby taka potrzeba lub na wniosek doradcy restrukturyzacyjnego –  przeprowadzenia wizytacji lub lustracji jego działalności. W tym celu minister sprawiedliwości będzie mógł żądać wglądu do dokumentów źródłowych i porównać ich treść z dokumentacją składaną przez doradcę restrukturyzacyjnego do akt (zakończonych lub toczących się) postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Odmowa przedstawienia dokumentacji będzie zagrożona karą grzywny.

 

Wyznaczanie doradców restrukturyzacyjnych do pełnienia funkcji nadzorcy sądowego, zarządcy albo syndyka w konkretnych postępowaniach

            Wprowadzono ogólne kryteria, którymi powinien kierować się sąd wyznaczający doradcę restrukturyzacyjnego do pełnienia funkcji (np. syndyka) w konkretnym postępowaniu sądowym. W takim przypadku sąd musi uwzględnić liczbę spraw, które doradca aktualnie prowadzi. Chodzi o to, aby jego nadmierne obciążenie nie przekładało się negatywnie na terminowość i sprawność czynności, które będzie podejmował w kolejnych postepowaniach. Ponadto, sąd powinien brać pod uwagę doświadczenie oraz dodatkowe kwalifikacje, potencjalnego kandydata do pełnienia danej funkcji. Informacje o liczbie spraw prowadzonych przez doradców restrukturyzacyjnych będą dostępne na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

 

Tytuł kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego

           Założono, że z grupy licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych zostaną wyłonieni kwalifikowani doradcy restrukturyzacyjni (specjaliści), którzy poza licencją będą mieli duże doświadczenie zawodowe, umożliwiające zajmowanie się skomplikowanymi postępowaniami restrukturyzacyjnymi i upadłościowymi. Uzyskanie tytułu kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego będzie wymagało udokumentowania przeprowadzonych (w określonej liczbie) postępowań upadłościowych i postępowań o charakterze układowym. Tytuł kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego będzie przyznawał minister sprawiedliwości na podstawie kryteriów wskazanych w ustawie.

            Informacja o uzyskaniu tytułu kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego zostanie udostępniona na liście osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego, dostępnej w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sprawiedliwości. Wyłącznie kwalifikowani doradcy restrukturyzacyjni będą mogli być nadzorcami, zarządcami i syndykami w większych przedsiębiorstwach, zdefiniowanych według kryteriów zawartych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Przedsiębiorstwa takie, ze względu na wielkość majątku i liczbę zatrudnianych pracowników, funkcjonują według skomplikowanych reguł, a przy tym mają istotne znaczenie dla gospodarki i rynku pracy. Podobnie, tylko kwalifikowani doradcy restrukturyzacji będą mogli prowadzić sprawy podmiotów o istotnym znaczeniu dla obronności i bezpieczeństwa państwa lub obywateli, gospodarki narodowej oraz rynku pracy (chodzi o podmioty, które są wymienione w obowiązujących już wykazach).

            Rozwiązanie to ograniczy przypadki niewłaściwego prowadzenia skomplikowanych lub istotnych dla interesów państwa postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych przez osoby, które z powodu braku wystarczającego doświadczenia mogłyby doprowadzić do poważnych komplikacji, w tym odpowiedzialności Skarbu Państwa za niewłaściwy nadzór sądowy nad toczącym się postępowaniem. Rozwiązanie to nie ogranicza dostępu do zawodu doradcy restrukturyzacyjnego, a jedynie wprowadza kryteria właściwego doboru osób do prowadzenia trudniejszych spraw tak, aby właściwie chronić interes publiczny oraz uczestników postępowania.

 

Zasadniczo nowe regulacje mają obowiązywać po 6 miesiącach od daty ich publikacji w Dzienniku Ustaw (część przepisów wejdzie w życie po 3 miesiącach od dnia ogłoszenia).

 

 

* * *

 

 

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

Projekt nowelizacji przewiduje zniesienie górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, powyżej którego obecnie nie płaci się składek (tzw. 30-krotność).

Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe będzie odprowadzana od całości przychodu, a więc analogicznie jak w przypadku ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego. Zasada ta zostanie również wprowadzona przy składkach płaconych przez płatnika składek za pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnych na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Zniesienie limitu w wysokości podstawy wymiaru składek oznacza brak potrzeby ciągłego monitorowania wysokości otrzymywanych przychodów, zarówno przez płatnika składek, jak i przez ubezpieczonego – szczególnie w przypadku, gdy ubezpieczony wykonuje kilka rodzajów pracy.

Wysokość emerytury jest ściśle powiązana z wysokością odprowadzanych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Im wyższa kwota odprowadzanych składek i im dłuższy okres zatrudnienia, tym wysokość świadczenia jest wyższa. Stąd też zniesienie limitu wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe będzie bezpośrednio wpływać na wysokość otrzymywanej w przyszłości emerytury. Jest to szczególnie ważne w przypadku osób, które otrzymują w czasie swojej kariery zawodowej zróżnicowane pod względem wysokości zarobki.

Proponuje się, aby nowe przepisy weszły w życie l stycznia 2018 r.

 

 
--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, WIECZORNA.PL SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

200 nowych autobusów dla polskich miast - informacja prasowa MR

Dzięki finansowaniu unijnemu w polskich miastach pojawi się 200 nowych
autobusów w tym 180 elektrycznych. W Ministerstwie Rozwoju podpisano
dzisiaj trzy umowy na unijne dofinansowanie projektów transportowych
realizowanych w Warszawie, Zielonej Górze i Świnoujściu. Łączna wartość
inwestycji to prawie 684 mln zł. Dofinansowanie z Unii Europejskiej z
Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ) wyniesie ponad 350
mln zł.

Więcej informacji w załączonym komunikacie.

(See attached file: 200 nowych autobusów dla polskich miast.docx)

Pozdrawiamy,

Departament Komunikacji
Ministerstwo Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

tel. 22 273 7113
e-mail: media@mr.gov.pl
www.mr.gov.pl

Briefing: Polskie miasta kupią 177 elektrycznych autobusów (dzisiaj, MR, godz,. 11:00)

Zapraszamy na briefing podczas którego przedstawiciele Warszawy, Zielonej
Góry i Świnoujścia podpiszą umowy o dofinansowanie zakupu 200 autobusów, w
tym 177 elektrycznych. Łączna wartość tych inwestycji to prawie 700 mln zł,
z czego prawie 351 mln zł to dofinansowanie z unijnego Programu
Infrastruktura i Środowisko.

W uroczystości wezmą udział:

wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński
wiceminister rozwoju Witold Słowik
przedstawiciele miast i Centrum Unijnych Projektów Transportowych

30 października (poniedziałek), godz. 11:00, Ministerstwo Rozwoju (wejście
od ul. Wspólnej 2/4), Sala im. Grażyny Gęsickiej (d. sala kinowa)

Bardzo prosimy o potwierdzenie przybycia na media@mr.gov.pl

Pozdrawiamy,

Departament Komunikacji
Ministerstwo Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

tel. 22 273 7113
e-mail: media@mr.gov.pl
www.mr.gov.pl

Debata wicepremierów

Trzymamy kurs na rozwój

Wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki wziął udział w debacie wicepremierów organizowanej przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Po wystąpieniu wicepremiera w spotkaniu, które prowadził Grzegorz W. Kołodko, wzięli udział Marek Belka, Marek Borowski, Henryk Goryszewski, Waldemar Pawlak, Janusz Piechociński, Janusz Steinhoff.

Wicepremier Morawiecki skupił się w debacie na czterech wątkach. Były nimi: system podatkowy, polityka gospodarcza i społeczna, polityka przemysłowa i innowacje, a także miejsce Polski w globalnej polityce gospodarczej. Wicepremier Mateusz Morawiecki zwrócił uwagę na jedną z tez Thomasa Piketty'ego, cytując francuskiego ekonomistę, iż dopiero teraz zdaliśmy sobie sprawę, że Polska jest skolonizowanym przez kapitał zagraniczny państwem. Następnie zaproponował reinterpretację historii Polski z punktu widzenia instytucji podatkowych. Polska, twierdził wicepremier, straciła swoja szanse, gdyż nie budowała ani sprawnego systemu podatkowego, ani wysokość podatków, które pobierano na terenie Polski, nie odpowiadała wysokości podatków, które w danym okresie pobierano w Europie i na świecie.

- Nie można przeceniać roli państwa w gospodarce, ale jej niedocenianie jest jeszcze większym grzechem. Z gospodarką jest trochę jak z łodzią na morzu. Możemy nadać jej kierunek, ale wiatry i prądy mogą doprowadzić do tego, że będzie zbaczać z kursu. Nadając łodzi kurs, nie mamy naturalnie pewności, że trafimy tam, dokąd chcemy. Ale puszczając ster, mamy pewność, że nie trafimy nigdzie. Ciężko jest nadać kierunek łodzi bez steru, jeszcze ciężej nadać kierunek gospodarce bez zdrowego systemu podatkowego - mówił wicepremier Mateusz Morawiecki.

Wicepremier dodał, że rząd ma aspiracje rozwoju wielkich projektów, ale nie będzie ich bez uszczelnienia systemu podatkowego. Polska musi cały czas doprowadzać do repolonizacji naszego majątku. A nowa architektura podatkowa jest dla przyszłości Polski kluczowa i ma ona polegać w długim okresie na malejących podatkach, przy jednoczesnym wzrastaniu wpływów z podatków, wynikającym z poprawy ich ściągalności.

Z pozdrowieniami

Departament Komunikacji
Ministerstwo Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

tel. 22 273 7113
e-mail: media@mr.gov.pl
www.mr.gov.pl

Briefing: Polskie miasta kupią 177 elektrycznych autobusów (poniedziałek, MR, godz,. 11:00)

Zapraszamy na briefing podczas którego przedstawiciele Warszawy, Zielonej
Góry i Świnoujścia podpiszą umowy o dofinansowanie zakupu 200 autobusów, w
tym 177 elektrycznych. Łączna wartość tych inwestycji to prawie 700 mln zł,
z czego prawie 351 mln zł to dofinansowanie z unijnego Programu
Infrastruktura i Środowisko.

W uroczystości wezmą udział:

wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński
wiceminister rozwoju Witold Słowik
przedstawiciele miast i Centrum Unijnych Projektów Transportowych

30 października (poniedziałek), godz. 11:00, Ministerstwo Rozwoju (wejście
od ul. Wspólnej 2/4), Sala im. Grażyny Gęsickiej (d. sala kinowa)

Bardzo prosimy o potwierdzenie przybycia na media@mr.gov.pl

Pozdrawiamy,

Departament Komunikacji
Ministerstwo Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

tel. 22 273 7113
e-mail: media@mr.gov.pl
www.mr.gov.pl

Informacja prasowa: Narodowa terapia - nowa książka na XII Kongresie Obywatelskim

Informacja prasowa

 
Drodzy Kongresowicze, Szanowni Państwo,
miło mi podzielić się z Państwem informacją, że na XII Kongresie Obywatelskim, który odbędzie się 28 października na Politechnice Warszawskiej, będzie dostępna nieodpłatnie najnowsza książka z serii „Wolność i Solidarność" pod tytułem „Terapia narodowa – w kierunku dojrzałości". Jest to niezwykle aktualna i ciekawa publikacja, dobór autorów o różnym doświadczeniu, perspektywie i wrażliwości pozwala niezwykle wyraźnie zobaczyć stojące przed nami, Polakami, wyzwania.
Na myślach w niej zawartych oparta jest idea XII Kongresu pt. „Partnerska i wspólna Polska". Potrzebę budowy takiej Polski widzimy w następujących wymiarach partnerstwa:
1) Partnerstwo wartości – współistnienie obok siebie różnych wartości np. wolność, solidarność, sprawiedliwość
2) Partnerstwo tożsamości – zrozumienie i akceptacja dla naszych zróżnicowanych „korzeni" i doświadczeń historycznych
3) Partnerstwo pokoleń – czerpanie z doświadczeń i specyfiki wszystkich pokoleń
4) Partnerstwo władzy i obywateli – państwo słucha i służy swoim obywatelom, obywatele szanują państwo i są aktywni w życiu publicznym
5) Partnerstwo kapitału i pracy – dostrzeżenie wzajemnych korzyści w tworzeniu stabilnych relacji oraz nadawaniu pracy i udziałowi w przedsiębiorstwie sensu (samorealizacja, poczucie przynależności)
6) Partnerstwo Polski metropolitalnej i Polski lokalnej – wzmacnianie czynników regulujących optymalne współistnienie
7) Partnerstwo kobiet i mężczyzn – w rodzinie, w pracy i życiu codziennym
8) Partnerstwo silniejszych i słabszych – zapewnienie równych szans rozwojowych i solidarność społeczna
Będziemy o tym debatowali w czasie obrad tegorocznego Kongresu. Zapraszam wszystkich do bezpośredniego włączenia się w tę dyskusję. Na Kongresie Obywatelskim każdy jest mile widziany.
Program i rejestracja na www.kongresobywatelski.pl.
 
Łączę serdeczne pozdrowienia i wyrazy szacunku,
dr Jan Szomburg
Prezes Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową
Inicjator Kongresu Obywatelskiego--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, WIECZORNA.PL SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Informacja prasowa:Sondaż: „500 plus” a wiedza ekonomiczna Polaków

Informacja prasowa 

zachęcam do zapoznania się z wynikami badania opinii społecznej przeprowadzonego dla serwisu ciekaweliczby.pl na temat postrzegania finansowania programu „Rodzina 500 plus" i poziomu świadomości ekonomicznej Polaków w podziale na sympatyków ugrupowań politycznych.


Alicja Defratyka
Autorka projektu ciekaweliczby.pl
tel. 600 330 437

Informacja prasowa

Warszawa, 26 października 2017 r.

Jedynie 38% Polaków ma świadomość, że program „Rodzina 500 plus" jest finansowany z ich podatków

Co piąty Polak (21%) nie wie, jakie jest główne źródło finansowania programu „Rodzina 500 plus", a jedynie 38% badanych ma świadomość, że tym źródłem są płacone przez nich podatki - tak wynika z badania przeprowadzonego dla serwisu ciekaweliczby.pl na panelu Ariadna.


Badanie pokazuje również, że aż 40% Polaków uważa, że pieniądze na program "500 plus" pochodzą z podatków płaconych przez innych ludzi, firmy lub ze środków rządowych.

Analiza wyników z uwzględnieniem sympatii politycznych badanych dowodzi, że w elektoracie Prawa i Sprawiedliwości jest stosunkowo najwięcej osób (25%) błędnie przekonanych, że rząd ma własne pieniądze, z których wypłaca „500 plus". Dla porównania - wśród sympatyków Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej czy Kukiz'15 ten odsetek jest prawie pięciokrotnie mniejszy (5-6%). Najwięcej osób mających świadomość, że to z ich podatków finansowane są wypłaty „500 plus" jest wśród sympatyków Platformy Obywatelskiej - 55%. Z kolei wśród sympatyków Kukiz'15 najwięcej jest osób, które nie mają wiedzy na temat pochodzenia środków na ten cel (41%).

Znajomość źródeł finansowania rządowego programu jest zależna od wykształcenia. Najwięcej osób, które nie wiedzą, skąd rząd ma pieniądze na „500 plus" jest wśród osób z wykształceniem podstawowym (36%), a najmniej - z wyższym (12%).

To kolejne badanie, które pokazuje, że świadomość ekonomiczna w społeczeństwie nie jest najwyższa, a to może sprawiać, że hasła polityki socjalnej padają na podatniejszy grunt"- komentuje dr Tomasz Baran z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Niezależnie od sympatii politycznych poziom edukacji ekonomicznej Polaków pozostawia wiele do życzenia. Część społeczeństwa nie ma świadomości, że coś takiego jak „pieniądze rządowe" nie istnieje. Pieniądze, które są przeznaczone czy to na wypłaty „500 plus", czy na edukację czy ochronę zdrowia pochodzą z tego samego źródła, czyli z podatków płaconych przez obywateli oraz firmy. Nawet osoby bezrobotne często nie mają świadomości, że kupując różne produkty, również zasilają budżet państwa płaconym przez siebie podatkiem VAT.

Z przeprowadzonego badania wynika również, że nieco ponad połowa Polaków (53%) dostrzega prawidłowość, że ceny produktów i usług rosną, jeśli ludzie mają więcej pieniędzy i zaczynają więcej wydawać. 13% badanych uważa, że ceny produktów i usług w ogóle nie zależą od ilości wydawanych pieniędzy, 5% uważa, że ceny wtedy maleją, a co piąty badany nie jest w stanie odnieść się do tej kwestii.

Największy odsetek osób, które uważają, że ceny produktów i usług w ogóle nie zależą od ilości wydawanych pieniędzy jest wśród sympatyków PiS (20%), a najmniejszy - wśród Kukiz'15 (4%).

Według badania większość Polaków (69%) dostrzega, że obecnie płaci więcej za tę samą ilość produktów niż rok temu, 7% uważa że płaci tyle samo, a 3% że płaci mniej.

Wzrost wydatków konsumpcyjnych w gospodarce, który w dużej mierze spowodowany jest programem „500 plus", przyczynia się pośrednio do wzrostu cen.
Z jednej strony ludzie otrzymują pieniądze z „500 plus", ale z drugiej strony muszą płacić więcej za produkty i usługi. Ci, którzy tego świadczenia nie otrzymują, bardziej odczuwają wzrost cen w swoich portfelach.

„Niski poziom wiedzy ekonomicznej powoduje, że ludzie łatwiej ulegają populistycznym hasłom i popierają wydawanie pieniędzy z budżetu państwa nawet na kosztowne programy, nie czując, że to są ich własne pieniądze. Nie mają świadomości, że jeśli wydatki na jeden cel zostaną zwiększone, to może zabraknąć np. na ochronę zdrowia czy edukację, a podatki i ceny mogą wzrosnąć" - mówi Alicja Defratyka, autorka projektu ciekaweliczby.pl

-----------------------------------------------------------------------------------
Nota metodologiczna: Badanie przeprowadzone dla ciekaweliczby.pl na panelu Ariadna w dniach 20-23 października 2017 roku. Próba ogólnopolska osób od 18 lat wzwyż (N=1045). Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji dla płci, wieku, wykształcenia i wielkości miejscowości zamieszkania.

Ciekaweliczby.pl to autorski projekt edukacyjny przybliżający opinii publicznej warte poznania fakty oparte o konkretne dane liczbowe. Ideą jest prezentowanie danych tak, by każdy mógł łatwo wyciągnąć z nich obiektywne wnioski i krytycznie spojrzeć na otaczającą nas rzeczywistość. To cenna umiejętność w dobie post-prawdy, gdy granice między faktem i opinią, prawdą i fałszem, informacją i dezinformacją coraz bardziej się zacierają. Więcej na www.ciekaweliczby.pl 

Ariadna to ogólnopolski panel badawczy audytowany przez Organizację Firm Badania Opinii Rynku (OFBOR). Więcej na www.panelariadna.pl
--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, WIECZORNA.PL SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Wyprawa NOWY JEDWABNY SZLAK 2017-2018 - dziś o 10.30

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Rozwoju objęło patronatem wyprawę "Nowy Jedwabny Szlak 2017-2018". Dziś o godz. 10.30, odbędzie się konferencja prasowa poświęcona prezentacji tego międzynarodowego projektu.

Więcej informacji znajduje się w załączonym pliku.

KIEDY: 25 października 2017 r. (środa), godz. 10.30
GDZIE: siedziba MR przy ul. Wspólnej 2/4, sala im. Grażyny Gęsickiej B, tzw. mała sala kinowa,.

Prosimy o potwierdzenie przybycia na adres media@mr.gov.plZapraszamy,

Departament Komunikacji
Ministerstwo Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

tel. 22 273 7113
e-mail: media@mr.gov.pl
www.mr.gov.pl


Pytania do RPP o źródło wskaźnika inflacji używanego przez RPP

Do Rady Polityki Pieniężnej 
Pytanie do wszystkich członków Rady.

Pytanie:
Wg jakiej miary RPP liczy inflację? W Polsce podawanych jest wiele różnych i rozbieżnych wskaźników inflacji. Dane mocno różnią się. W USA istnieje wiele różnych wzkaźników inflacji. Poza oficjalnymi danymi podawanymi przez władze publiczne w USA, którym nie ufa znaczna część społeczeństwa (artykuły prasowe donosiły że w te dane ekonomiczne wg sondaży nie wierzy ok. 40 % populacji), są też inne rozliczne wskaźniki alternatywne, dość często przywoływane poza mediami głównego nurtu. Podobnie jest w szeregu krajów, np. w Argentynie. 

W Polsce także dane dot. inflacji są mocno rozbieżne w zależności od źródła. Wg jakich danych inflację liczy RPP? Jakie wskaźniki uznaje za godne zaufania? Przypomnę że dane dot. Polski są mocno, czasem bardzo mocno rozbieżne w zależności od źródła. Na przykład, autor anonimowy pod pseudonimem Trader21 na portalu dla traderów policzył swoją metodą wielkość skumulowanej inflacji w latach 2012 do 2016 i otrzymał ok. 24 procent za cały ten okres.

Oto co pisał:

(....)

Ceny nominalne są jednak wypaczone inflacją i absolutnie nie oddają rzeczywistości. Jak wiecie, inflacja CPI jest silnie zaniżana. Niestety, w Polsce nikt nie liczy rzeczywistej inflacji. Na bazie danych z NBP policzyłem przyrost waluty w obiegu, czyli M3 oraz odjąłem od niej 2,5% naturalnej deflacji wynikającej ze wzrostu produktywności.

Źródło: opracowanie własne.


Z moich obliczeń wynika, że w ciągu ostatnich 5 lat ceny rosły pomiędzy 2 - 7% rocznie. Skumulowana inflacja za lata 2012 - 2016 wyniosła ok. 24%.

Wielu z Was pewnie się z tym nie zgodzi, ale co zaskakujące skumulowana wartość inflacji dość dobrze pokrywa się ze wzrostem siły nabywczej przeciętnego wynagrodzenia w relacji do cen nieruchomości.(...)

Fragment wg  Trader21, Independent Trader, online @ https://independenttrader.pl/dlaczego-nadal-nie-inwestuje-w-nieruchomosci.html---------- Poprzednia odpowiedź ----------
Od: Biuro_Prasowe_NBPSzanowny Panie Redaktorze,

 

poniżej przekazujemy odpowiedź Rady Polityki Pieniężnej na Pana korespondencję:

 

Realizując podstawowe zobowiązania Narodowego Banku Polskiego, zawarte w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawie o Narodowym Banku Polskim, Rada Polityki Pieniężnej dąży do utrzymania stabilności cen. Polityka pieniężna jest przy tym prowadzona w taki sposób, aby sprzyjać utrzymaniu zrównoważonego wzrostu gospodarczego oraz stabilności systemu finansowego.

 

Rada dąży do zapewnienia stabilności cen, wykorzystując strategię celu inflacyjnego. W ramach tej strategii celem polityki pieniężnej jest utrzymanie inflacji – rozumianej jako procentowa roczna zmiana indeksu cen towarów i usług konsumpcyjnych – na poziomie 2,5% z symetrycznym przedziałem odchyleń o szerokości ±1 punktu procentowego w średnim okresie.

 

Podstawowym parametrem polityki pieniężnej są stopy procentowe NBP. Rada dostosowuje je do sytuacji w gospodarce tak, aby zapewnić długookresową stabilność cen i jednocześnie wspierać zrównoważony wzrost gospodarczy oraz stabilność systemu finansowego. Zmiany stóp procentowych NBP wpływają na krótkoterminowe stopy procentowe na rynku międzybankowym, oprocentowanie depozytów i kredytów gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, a także – pośrednio – rentowności obligacji skarbowych i innych aktywów w gospodarce.

 

W teorii przyjmuje się, że dla decyzji podmiotów gospodarczych znaczenie mają jednak przede wszystkim realne stopy procentowe, tj. stopy nominalne uwzględniające inflację. Wpływ banku centralnego na stopy realne jest dużo bardziej pośredni niż na stopy nominalne i z reguły ogranicza się do tzw. krótkiego i średniego okresu. W długim okresie realne stopy procentowe są powiązane z krańcową produktywnością kapitału w gospodarce, która z kolei zależy od fundamentalnych czynników determinujących oszczędności i inwestycje w gospodarce. Należy jednocześnie podkreślić, że w gospodarkach otwartych, co dotyczy większości współczesnych państw, w tym Polski, czynniki determinujące poziom realnych stóp procentowych mają globalny charakter. W tych warunkach podstawowym sposobem, w jaki bank centralny przyczynia się do zapewnienia efektywnej alokacji zasobów w gospodarce jest utrzymanie stabilności cen.

 

 

Z wyrazami szacunku

 


Biuro Prasowe
Departament Komunikacji i Promocji
tel. +48 22 185 2012 

press@nbp.pl

Narodowy Bank Polski
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

Dbamy o wartość pieniądza

 

 

 

 

Pytanie od: Adam Fularz 

 

pytanie do Rady Polityki Pieniężnej

 

 

Jeśli stopy procentowe są zbyt niskie i źle przekazują przedsiębiorcom informacje o koszcie kapitału i jest on zbyt tani to wówczas w gospodarce rynkowej przedsiębiorcy podejmują złe i zbyt ryzykowne decyzje. Jeśli koszt kapitału wzrośnie do kosztu normalnego a nie zaniżonego to wówczas mamy do czynienia z falą bankructw.

Co Rada Polityki Pieniężnej o tym wywodzie sądzi? Czy jest on logiczny?

 --

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.

 

 

 

 

 

Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, WIECZORNA.PL SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623

Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764


AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

 


Komunikat prasowy: Pomóż rozwiązać problem przemocy ekonomicznej w Polsce


Komunikat prasowy

Od: Monika Rosa Nowoczesna <info@nowoczesna.org> 

Wersja w przeglądarce

 

 

 
 

 
uznajemy za oczywiste występowanie przemocy psychicznej i fizycznej. Jako społeczeństwo tworzymy narzędzia i organizujemy kampanie społeczne, żeby przeciwdziałać tym zjawiskom. Często nie jesteśmy świadomi, że przemoc może mieć również charakter ekonomiczny i najczęściej występuje w relacjach rodzinnych, głównie wobec kobiet oraz starszych i niepełnosprawnych członków rodzin. 
 
Przemoc ekonomiczna to między innymi:

1.zmuszanie do rezygnacji z kontroli nad wspólnym majątkiem (pełnomocnictwa umożliwiające sprawcy samodzielne zarządzanie finansami, branie pożyczek, zbywanie nieruchomości itp.);

2.wymuszanie na członku rodziny nieodpłatnej pracy w rodzinnym biznesie;

3.
zakazywanie pracy lub edukacji w celu zdobycia zatrudnienia;

4.
przywłaszczanie do swoich celów wspólnych środków na prowadzenie gospodarstwa domowego;

5.
zmuszanie starszego lub niepełnosprawnego członka rodziny do oddawania sowich dochodów (renty, emerytury) lub przepisania swojego majątku (np. nieruchomości);

6.
unikanie płacenia alimentów.
 
Przemoc ekonomiczna dotyka wiele kobiet, które pozostają w domu, nie pracują zawodowo i wychowują dzieci. Poprzez utrwalane w społeczeństwie stereotypy wierzą one, że mężczyzna jako jedyny żywiciel rodziny ma prawo do wyłącznego decydowania o jej wspólnym majątku. Nie mniej trudna jest sytuacja tych aktywnych zawodowo kobiet, których partnerzy pasożytują na ich pracy i majątku oraz nadużywają alkoholu i nie szukają zatrudnienia.
 
Ustawa, którą przygotowuję ma ma na celu ograniczenie zjawiska przemocy ekonomicznej i ułatwienie ofiarom dochodzenia swoich praw. 
 
Dlatego dziś proszę Was o wsparcie finansowe w tworzeniu ustawy o zwalczaniu przemocy ekonomicznejj. Celem jest zebranie do połowy października 15 tysięcy złotych (to m. in. wynagrodzenie legislatorów, koszty konsultacji społecznych oraz koszty promocji ustawy).
 
Jeśli zgadzasz się, że ustawa ograniczająca zjawisko przemocy ekonomicznej jest potrzebna i chcesz mieć swój wkład w ten projekt, wesprzyj Nowoczesną kwotą 10 zł lub większą, według swojego uznania. 
 
Każda, nawet niewielka kwota ma znaczenie i może pomóc w rozwiązaniu problemu przemocy ekonomicznej w Polsce.
 
Serdecznie pozdrawiam,
 
posłanka Nowoczesnej,
inicjatorka przygotowania projektu ustawy o przemocy ekonomicznej
 
 
 

Nr konta:      29 1020 1026 0000 1702 0261 4022

 
 

Nowoczesna Ryszarda Petru
ul. Nowy Świat 27,
00-029 Warszawa

     

Biuro Prasowe Narodowego Banku Polskiego nadesłało odpowiedź na pytania do Rady Polityki Pieniężnej


pytanie do Rady Polityki Pieniężnej

 

 

Jeśli stopy procentowe są zbyt niskie i źle przekazują przedsiębiorcom informacje o koszcie kapitału i jest on zbyt tani to wówczas w gospodarce rynkowej przedsiębiorcy podejmują złe i zbyt ryzykowne decyzje. Jeśli koszt kapitału wzrośnie do kosztu normalnego a nie zaniżonego to wówczas mamy do czynienia z falą bankructw.

Co Rada Polityki Pieniężnej o tym wywodzie sądzi? Czy jest on logiczny?

 Szanowny Panie Redaktorze,

 

poniżej przekazujemy odpowiedź Rady Polityki Pieniężnej na Pana korespondencję:

 

Realizując podstawowe zobowiązania Narodowego Banku Polskiego, zawarte w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawie o Narodowym Banku Polskim, Rada Polityki Pieniężnej dąży do utrzymania stabilności cen. Polityka pieniężna jest przy tym prowadzona w taki sposób, aby sprzyjać utrzymaniu zrównoważonego wzrostu gospodarczego oraz stabilności systemu finansowego.

 

Rada dąży do zapewnienia stabilności cen, wykorzystując strategię celu inflacyjnego. W ramach tej strategii celem polityki pieniężnej jest utrzymanie inflacji – rozumianej jako procentowa roczna zmiana indeksu cen towarów i usług konsumpcyjnych – na poziomie 2,5% z symetrycznym przedziałem odchyleń o szerokości ±1 punktu procentowego w średnim okresie.

 

Podstawowym parametrem polityki pieniężnej są stopy procentowe NBP. Rada dostosowuje je do sytuacji w gospodarce tak, aby zapewnić długookresową stabilność cen i jednocześnie wspierać zrównoważony wzrost gospodarczy oraz stabilność systemu finansowego. Zmiany stóp procentowych NBP wpływają na krótkoterminowe stopy procentowe na rynku międzybankowym, oprocentowanie depozytów i kredytów gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, a także – pośrednio – rentowności obligacji skarbowych i innych aktywów w gospodarce.

 

W teorii przyjmuje się, że dla decyzji podmiotów gospodarczych znaczenie mają jednak przede wszystkim realne stopy procentowe, tj. stopy nominalne uwzględniające inflację. Wpływ banku centralnego na stopy realne jest dużo bardziej pośredni niż na stopy nominalne i z reguły ogranicza się do tzw. krótkiego i średniego okresu. W długim okresie realne stopy procentowe są powiązane z krańcową produktywnością kapitału w gospodarce, która z kolei zależy od fundamentalnych czynników determinujących oszczędności i inwestycje w gospodarce. Należy jednocześnie podkreślić, że w gospodarkach otwartych, co dotyczy większości współczesnych państw, w tym Polski, czynniki determinujące poziom realnych stóp procentowych mają globalny charakter. W tych warunkach podstawowym sposobem, w jaki bank centralny przyczynia się do zapewnienia efektywnej alokacji zasobów w gospodarce jest utrzymanie stabilności cen.

 

 

 


Biuro Prasowe
Departament Komunikacji i Promocji


Narodowy Bank Polski
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

Dbamy o wartość pieniądza

----

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, WIECZORNA.PL SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.