"Farma trolli w Ministerstwie Sprawiedliwości, czyli "za czynienie dobra nie wsadzamy"-onet.pl, "Mamy bardzo mocne dowody, że minister Ziobro wiedział o całej sytuacji"- donosi tvn24

Redakcja serwisu otrzymała:
Od: Bogumił Kolmasiak | Akcja Demokracja 
Data: czwartek, 22 sierpnia 2019
Temat: Ziobro do dymisji!
Do: adam.fularz


Dziennikarze ujawnili, że z Ministerstwa Sprawiedliwości wychodziły instrukcje szkalowania sędziów niepokornych. Śledztwo w tej sprawie będzie prowadzić prokuratura, nadzorowana przez Ziobrę – ministra i prokuratora generalnego. Obecnie nie ma szans na rzetelne zbadanie tej sprawy. Ziobro musi odejść! (..)

Witaj Adamie,

cała Polska poznała przerażającą prawdę o tym, co dzieje się w Ministerstwie Sprawiedliwości. Wiceminister Łukasz Piebiak, bezpośredni podwładny Zbigniewa Ziobry, stał za zorganizowaniem nagonki na sędziów. Do internetowych hejterów płynęły konkretne instrukcje jak zaszkodzić sędziom, sprzeciwiającym się niszczeniu sądownictwa. Zawierały one prywatne i wrażliwe dane [1].

Ziobro dziś twierdzi, że nic nie wiedział o tym, co dzieje się w jego własnym resorcie. Piebak został zdymisjonowany. Wiele wskazuje na to, że Zbigniew Ziobro jednak wiedział o całej sytuacji [2]. I to on musi ponieść polityczną odpowiedzialność.

Ziobro musi odejść


W Polsce nie mamy niezależnej od polityków prokuratury. Podlega ona ministrowi i prokuratorowi  generalnemu, Zbigniewowi Ziobrze.
W takiej sytuacji ciężko o rzetelne zbadanie sprawy. Każdy dzień obecności Ziobry w resorcie odsuwa nas od poznania prawdy na temat hejtu płynącego z ministerstwa i tego, kto za nim stoi. Odejście Ziobry może ukrócić ataki na niezależnych sędziów.

Ostatnio PiS, pod wpływem opinii publicznej, zdymisjonował jednego z najważniejszych polityków obozu rządzącego - marszałka Marka Kuchcińskiego. Kaczyński, choć bronił Kuchcińskiego, uznał, że skoro ludzie chcą jego odwołania, to musi się tak stać [3]. (..) Inaczej PiS pokaże swoim wyborcom, że akceptuje patologiczne praktyki. A to jak w przypadku Kuchcińskiego, może popsuć przedwyborcze sondaże. (..)

Chciałbym żyć w kraju, w którym minister sprawiedliwości nie wpływa osobiście na wydawane wyroki i działania prokuratury. A szczególnie w sprawie, która dotyczy jego najbliższych współpracowników! Dziś jest moment, w którym to, o czym mówiliśmy od dawna potwierdza się: władza wykorzystuje wszystkie możliwe instrumenty, aby zaszkodzić ludziom, którzy się z nią nie zgadzają, a kontrola nad sądami i prokuraturą była potrzebna PiS-owi do wywierania wpływu na wyroki i postępowania.

Prawie 200 tys. podpisów pod apelem przeciwko zaostrzeniu ustawy antyaborcyjnej i wielotysięczna manifestacja doprowadziły do zatrzymania prawa, które jeszcze bardziej ograniczało prawo kobiet do decydowania o swoim ciele. Teraz znów musimy pokazać, że nie ma zgody na traktowanie instytucji wymiaru sprawiedliwości jako prywatnego folwarku, zgody na łamanie prawa przez ministrów i używania władzy do rozprawiania się z osobami, które stają w obronie demokracji. (..)

Pozdrawiam

Bogumił Kolmasiak z zespołu Akcji Demokracji

PS W poniedziałek o godz. 18:00 idziemy pod Kancelarię Premiera, aby wezwać do dymisji ministra i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobrę. Wiele osób pyta, kiedy demonstrować. Początek przyszłego tygodnia, w którym po raz pierwszy po wakacjach zbierze się Sejm, to najlepszy czas, by nasz głos dotarł do polityków. Czas skończyć z upolitycznieniem prokuratury i zapewnić rzetelne śledztwo w sprawie hejtu płynącego z ministerstwa sprawiedliwości. Zachęcam Cię do udziału w warszawskiej demonstracji lub założenia wydarzenia w swojej miejscowości.

[1] Śledztwo Onetu. Farma trolli w Ministerstwie Sprawiedliwości, czyli "za czynienie dobra nie wsadzamy", onet.pl, 19.08.2019.
[2] "Mamy bardzo mocne dowody, że minister Ziobro wiedział o całej sytuacji", www.tvn24.pl, 20.08.2019
[3] Sondaż: Połowa Polaków przeciw obecności Kuchcińskiego na listach PiS, Rzeczospolita, 17.08.2019

nadawca listu:

Akcja Demokracja 

--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl

Wisła, Soła i Skawa w nurcie ekologicznym [Informacja prasowa]

Szanowni Państwo,
ponad 37 mln zł dofinansowania z Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) otrzymało Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na realizację projektu, który ma poprawić stan ekologiczny wód w rzekach Wisła, Soła i Skawa. Całkowita wartość inwestycji to 44 mln zł. W uroczystym podpisaniu umowy udział wziął wiceminister inwestycji i rozwoju Grzegorz Puda.

– Dzisiejszy projekt to zarówno krok w przyszłość, jak i cofnięcie się do przeszłości. Z jednej strony Wody Polskie będą realizowały projekt, który w przyszłości ma zwiększyć odporność ekosystemu na skutki zmian klimatu, a z drugiej inwestycja przyczyni się do odtworzenia historycznych korytarzy ekologicznych łączących Wisłę z rzekami Sołą i Skawą – powiedziała wiceminister Grzegorz Puda.

– Działania z zakresu gospodarki wodnej powstają przy wsparciu funduszy europejskich w ramach POIiŚ – podkreślił wiceminister Puda oraz dodał – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie (RZGW) chętnie korzysta ze wsparcia funduszy unijnych. Na realizację czterech projektów z zakresu gospodarki wodnej RZGW Kraków dostało dofinasowanie z UE w wysokości ok. 278 mln zł, uwzględniając dzisiejszą piątą inwestycję kwota ta wzrośnie do ponad 315 mln zł.

Głównym celem projektu  „Odtworzenie ciągłości ekologicznej Wisły i dolnych odcinków rzek Soły i Skawy" jest poprawa stanu ekologicznego rzek, co pozwoli na ochronę siedlisk przyrodniczych i gatunków wchodzących w skład ekosystemu dolin rzek Soły i Skawy. Inwestycja zakłada budowę nowych oraz modernizację starych przepławek dla ryb, które ułatwią ich bytowanie oraz umożliwią naturalną migrację. Projekt przyczyni się również do przywrócenia spójność sieci obszarów Natura 2000.

Prace będą prowadzone na odcinku rzeki Wisły pomiędzy ujściem Soły i Skawy oraz w dolnej części rzeki Soły. W sumie projekt będzie realizowany na obszarze dwóch województw, trzech powiatów i dziesięciu gmin.Pozdrawiam
Małgorzata Głowacka
Biuro Komunikacji
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

tel. +48 22 273 85 11
e-mail: media@mr.gov.pl
www.miir.gov.pl


Niepodległa

Ministerstwo Sprawiedliwości: nikt nie odpowiada na pytania prasowe

Telefon w Ministerstwie "Sprawiedliwości"- milczy. Pytania prasowe pozostają bez odpowiedzi. Na stronach internetowych owego ministra- brak odniesienia się do zarzutu sprawczości kierowniczej w aferze hejtbotnetu prowadzonego przez osoby będące zatrudnionymi w owym ministerstwie.

opr. Adam Fularz na podstawie obserwacji naocznej oraz witryny ms.gov.pl


--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl

Pytania do Sz. P. Prezesa KPRM

Do Prezesa KPRM

Czy Pan, jako prezes KPRM, potwierdza że Min. Sprawiedliwości opłacało niejaką Emilię, hejterkę internetową, w celu oczerniania konkurujących z Min. Sprawiedliwości o władzę sądowniczą sędziów różnych trybunałów? Akcje te przez ponad rok były organizowane przez osoby Panu podległe- pracujące w MS, i mówiące w ujawnionych majlach- o zadowoleniu swojego szefa z podjętej akcji oczerniania, trollingu i hejtu.

Dziś rano w porannej telewizji sędziowie których atakowano ze strony
Państwa rządu za pośrednictwem jego ministerstwa, oświadczyli że niemożliwe jest by przez rok ministerstwo podległe członkowi rządu prowadziło takie akcje opłacania hejtu internetowego i ów członek rządu o tym nie wiedział. Czy miał ów członek rządu o tym wiedzę i czy rzeczywiście kierował on kampanią hejtu w sieci Internet przeciwko swoim konkurentom do władzy którą on uzurpuje?

Czy istotnie próbował ów członek rzadu zagarnąć władzę sądowniczą i nadal podaje się za osobę zajmującą stanowiska których ze względu na przepisy konstytucji, zajmować nie może i nie ma prawa? Czy prowadzi on akcje hejtowania i trollingu internetowego wobec osób zagrażających jego władzy? Czy logiczne jest aby sam nadzorował działania prokuratury przeciwko własnej osobie i czy jest to "ta sprawiedliwość" o jaką walczył Pana rząd i jaką niesie na bannerach z logotypem odwołującym się do pojęcia sprawiedliwości? W mojej ocenie śledztwo w sprawie powinno być prowadzone w sposób niezależny od tej osoby- tj. nie ma ona prawa pozostać na stanowisku.


--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Polish News Agency. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

POLISH NEWS AGENCY POLISHNEWS.PL
AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

Pytania prasowe w związku z oskarżeniem Ministra Sprawiedliwości o zlecanie hejtu internetowego

do Ministra Sprawiedliwości

Pytania prasowe w związku z oskarżeniem Prowadzonego przez Pana
"Ministerstwa Sprawiedliwości" o zlecanie hejtu internetowego

Drogi Pan
Minister Sprawiedliwości

Czy Pan, jako Minister Sprawiedliwości, potwierdza że opłacał niejaka
Emilię, hejterkę internetową, w celu oczerniania konkurujących z Panem
o władzę sądowniczą sędziów różnych trybunałów? Akcje te przez ponad
rok były organizowane przez osoby Panu podległe.

Dziś rano w porannej telewizji sędziowie których atakowano ze strony
Państwa ministerstwa, oświadczyli że niemożliwe jest by przez rok
ministerstwo Panu podległe prowadziło takie akcje opłacania hejtu
internetowego i Pan o tym nie wiedział. Czy miał Pan o tym wiedzę i
kierował Pan kampanią hejtu w sieci Internet przeciwko swoim
konkurentom do władzy którą Pan uzurpuje?

Czy istotnie próbuje Pan zagarnąć władzę sądowniczą i nadal podaje się
za osobę zajmującą stanowiska których ze względu na przepisy
konstytucji, zajmować nie może i nie ma prawa? Czy prowadzi Pan akcje
hejtowania i trollingu internetowego wobec osób zagrażających Pana
władzy?

Pozdrawiam


--
__________________________________________________________________________Merkuriusz PolskiPolish News Agency. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,
65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

POLISH NEWS AGENCY POLISHNEWS.PL
AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji
wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa,
rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz
Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację
wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2
ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym
medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź
wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie
zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w
relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie
zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni
kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach
komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w
przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie
jasnych wytycznych.

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem
kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a
zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni
kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z
prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie
wyczulone.

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie
zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać
wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie
umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów,
dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości
przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym
tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów
stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56
kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego
rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na
każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres
wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć
prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw.
drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta
powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów.
wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

20 sierpnia 2019: Komunikat CBA

Redakcja serwisu otrzymała:
Od: Media CBA <media na SERW. cba.gov.pl>
Date: wt., 20 sie 2019 o 10:02
Subject: Komunikat CBANowe śledztwo. Pierwsze zatrzymania. W tle oszustwa podatkowe

8 osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy CBA i Mazowieckiego Urzędu
Celno-Skarbowego w Warszawie. Co najmniej 1 mln zł szkody w mieniu
Skarbu Państwa.

Funkcjonariusze warszawskiej delegatury Centralnego Biura
Antykorupcyjnego wspólnie z funkcjonariuszami Mazowieckiego Urzędu
Celno-Skarbowego w Warszawie zatrzymali 8 osób, wśród których znajdują
się dwaj przedstawiciele kancelarii podatkowej, trzej przedsiębiorcy z
Piotrkowa Trybunalskiego oraz trzy osoby powiązane z jednym z funduszy
inwestycyjnych. Jednocześnie prowadzone są także przeszukania w
kilkunastu miejscach w Warszawie, w tym w jednej ze stołecznych
kancelarii podatkowych.

Wszystko wskazuje na to, że przedsiębiorcy w celu uniknięcia
opodatkowania wykorzystywali fundusz inwestycyjny, współpracując przy
tym procederze z kancelarią podatkową. Jak ustalili śledczy działanie
osób dzisiaj zatrzymanych wyrządziło co najmniej 1 mln złotych szkody
w mieniu Skarbu Państwa. Postępowanie, w ramach którego prowadzone są
czynności dotyczy zorganizowanych na dużą skalę oszustw podatkowych,
poświadczenia nieprawdy w dokumentach oraz nieujawniania właściwym
organom podatkowym przedmiotu oraz podstawy opodatkowania.

Zatrzymane osoby zostaną przewiezione do Prokuratury Krajowej w
Gdańsku, gdzie usłyszą zarzuty.

Jest to nowe śledztwo prowadzone przez CBA i pierwsze zatrzymania w
tej sprawie. Badane są kolejne wątki i niewykluczone kolejne
realizacje.Wydział Komunikacji Społecznej

Gabinet Szefa

Centralne Biuro Antykorupcyjne

--

__________________________________________________________________________Merkuriusz PolskiPolish News Agency. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,
65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

POLISH NEWS AGENCY POLISHNEWS.PL
AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji
wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa,
rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz
Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację
wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2
ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym
medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź
wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie
zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w
relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie
zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni
kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach
komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w
przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie
jasnych wytycznych.

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem
kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a
zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni
kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z
prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie
wyczulone.

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie
zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać
wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie
umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów,
dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości
przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym
tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów
stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56
kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego
rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na
każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres
wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć
prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw.
drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta
powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów.
wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

21.8.2019: Komunikat CBA

Redakcja serwisu otrzymała:
Od: Media CBA <media na serw. cba.gov.pl>
Date: śr., 21 sie 2019 o 09:28
Subject: Komunikat CBA
To: Media CBA <media na serw. cba.gov.pl>


Przeszukania w blisko 30 miejscach

Funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Bydgoszczy dokonują dzisiaj na terenie województwa kujawsko-pomorskiego szereg przeszukań.

Czynności prowadzone są w blisko 30 lokalizacjach, między innymi w Urzędzie Miasta Inowrocławia, instytucjach i w miejscach zamieszkania osób prywatnych.

Przeszukania realizowane są w oparciu o postanowienia wydane przez Prokuraturę Okręgową w Gdańsku. Agenci zabezpieczają między innymi dokumentację i sprzęt elektroniczny w związku z prowadzonym śledztwem w sprawie przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych – pracowników Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Inowrocławia.

 

Wydział Komunikacji Społecznej

                   Gabinet Szefa

Centralne Biuro Antykorupcyjne

 --

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Polish News Agency. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

POLISH NEWS AGENCY POLISHNEWS.PL
AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

20.8.2019: Komunikat po posiedzeniu Rady Ministrów

Redakcja serwisu otrzymała:

---------- Wiadomość do redakcji---------
Od: cirpress cirpress <cirpress na serw. kprm.gov.pl>
Data: wtorek, 20 sierpnia 2019
Temat: Komunikat po posiedzeniu Rady (..)


Warszawa, 20 sierpnia 2019 r.

 

 

 

RADA MINISTRÓW

 

 

 

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawierania uprzednich porozumień cenowych, przedłożony przez ministra finansów.

Zaproponowano rozwiązania dotyczące eliminowania podwójnego opodatkowania dochodów i majątku podatników. Podwójne opodatkowanie prowadzi do pogorszenia warunków biznesowych i efektywności ekonomicznej, tworząc tym samym bariery rozwoju na wspólnym rynku.

Stworzono także podstawy prawne do realizacji przez Krajową Administrację Skarbową – Programu Współdziałania, którego celem jest ułatwienie największym firmom prawidłowego rozliczania się z podatków.

 

Najważniejsze rozwiązania

·         Wprowadzono nową procedurę rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania dochodów i majątku podatników w Unii Europejskiej, zgodnie z dyrektywą europejską w sprawie mechanizmów rozwiązywania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania (DRM).

·         Do przedkładanej ustawy przeniesiono przepisy dotyczące tzw. uprzednich porozumień cenowych (APA), obecnie znajdujące się ustawie Ordynacja podatkowa. APA może służyć m.in. jako narzędzie do eliminacji ryzyka podwójnego opodatkowania. Zawarcie APA jest korzystne dla przedsiębiorców, ponieważ organy podatkowe nie będą mogły zakwestionować cen stosowanych w transakcjach objętych APA. Przewidziano możliwość złożenia wniosku o APA przez inwestora zagranicznego, planującego inwestycje w Polsce. Rozwiązanie to ma zachęcić do inwestowania w naszym kraju, a przede wszystkim do prowadzenia biznesu odpowiedzialnego społecznie, który będzie się wywiązywał z obowiązków podatkowych w Polsce.

·         Stworzono podstawy prawne do realizacji przez Krajową Administrację Skarbową – Programu Współdziałania, tj. nowej formy dobrowolnej współpracy KAS z podatnikami, opartej na wzajemnym zaufaniu
i przejrzystości postępowania.

·         Program będzie adresowany do największych i wiarygodnych firm, tj. o przychodach powyżej 50 mln euro oraz takich, których organizacja wewnętrznego nadzoru podatkowego zapewnia prawidłową realizację obowiązków podatkowych (chodzi o elementy ładu korporacyjnego, kontroli wewnętrznej, audytu, zarządzania ryzykiem).

·         Dla przedsiębiorców objętych programem kwestie podatkowe będą na bieżąco wyjaśniane przez KAS, co powinno przełożyć się na składanie przez nich prawidłowych deklaracji podatkowych, czyli w praktyce prawidłowe rozliczanie się z budżetem państwa.

·         Program przyczyni się także do obniżenia kosztu poboru podatków i zmniejszenia obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorców.

Nowe rozwiązania powinny wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem części przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

 

 

 

 

Centrum Informacyjne Rządu

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW

  

Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

e-mail: cirpress@kprm.gov.pl

(...)
--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl

Instytucje publiczne dostępne dla wszystkich. Prezydent podpisał ustawę Dostępność Plus [INFORMACJA PRASOWA MIiR]

W urzędach znikną bariery architektoniczne i cyfrowe, powstanie Fundusz Dostępności, z którego finansowane będą usprawnienia w budynkach dla osób z niepełnosprawnościami i seniorów, każdy będzie mógł się poskarżyć na brak dostępności. To główne zapisy ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, którą 14 sierpnia podpisał Prezydent RP Andrzej Duda.

- Jeśli chodzi o równość szans i dostęp do instytucji publicznych nie godzimy się na podział na „sprawnych" i „niepełnosprawnych". Każdy ma prawo do równego traktowania,  dlatego podmioty publiczne będą miały obowiązek dostosować się do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i seniorów. Nasza ustawa daje też narzędzia, które w tym pomogą – mówił minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

Więcej w informacji prasowej:

Pozdrawiam

Zuzanna Orczyc-Musiałek

Biuro Komunikacji
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

tel. +48 22 273 85 11
e-mail: media@mr.gov.pl
www.miir.gov.pl
Niepodległa

Kontrola imigracji do Polski: Komunikat CBA

Redakcja serwisu otrzymała:

---------- Wiadomość otrzymana przez redakcję----------
Od: Media CBA <media na serw. cba.gov.pl>
Data: poniedziałek, 19 sierpnia 2019
Temat: Komunikat CBA
Do: Media CBA <media na serw. cba.gov.pl>


CBA rozpoczęło kontrolę w łódzkim Urzędzie Wojewódzkim

25 lipca 2019 r. Wydział Postępowań Kontrolnych łódzkiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego rozpoczął „Kontrolę określonych przepisami prawa procedur podejmowania wybranych decyzji w przedmiocie udzielania cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy oraz zezwoleń na pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Wojewodę Łódzkiego w latach 2016-2019".

Planowany termin zakończenia kontroli to 25 października 2019 r.

 

 

Wydział Komunikacji Społecznej

                   Gabinet Szefa

Centralne Biuro Antykorupcyjne

 
--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl

Rzekomo zaginął jeden z najbogatszych Polaków

Dziennik Wschodni pisze że prawdopodobnie zaginiony na Jeziorze Kisajny sternik to Piotr Woźniak- Starak. Cytuje przy tym jako źródło informacji- dziennik tabloidowy "Fakt".
opr. Adam Fularz na podstawie Dziennika Wschodniego


--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl

Na Islandii pożegnano mający 700 lat lodowiec

Już tylko tabliczka pamiątkowa pozostała po liczącym 700 lat lodowcu Ojokull. Lodowiec przestał się odradzać i formalnie wygasł.

opr. Adam Fularz na podstawie BBC News


--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl

Kujawsko- Pomorskie: 13 przypadków bezobjawowego zapalenia płuc

Epidemia Klebsiellii Pneumoniae także występuje w szpitalach woj. kujawsko-pomorskiego:

"W roku 2016 i 2017 w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowano łącznie 13 przypadków zakażeń Klebsiella pneumoniae wytwarzającą karbapenemazy typu NDM - poinformowała nas Danuta Banaczek, zastępca państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego w Bydgoszczy." - według Gazety Pomorskiej

wybrał Adam Fularz
--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl

Petycja do Radnych miasta Kamienia Pomorskiego w sprawie braku estetyki miasta

Drodzy Państwo 
Radni Miasta

Dzisiejszego dnia byłem w Państwa mieście. Centrum miasta przypomina slumsy, slamsowisko. Wczoraj zwiedzałem pobliskie miasta Bansin, Ahlbeck, Heringsdorf. 

Centrum Kamienia Pomorskiego. Obdrapane kamienice. Podziurawiony chodnik przed dworcem PKP. Pniaki ściętych drzew zamiast nowych nasadzeń na drodze do centrum. Pejzaż czwartego świata zamiast centrum przesiadkowego przed dworcem kolejowym. 

W Żarach w woj. lubuskim do bloków z czasów totalitaryzmu komunistycznego- dobudowano nowe fasady. Odtworzono w ten sposób przedwojenną estetykę dawnego centrum miasta.

U Państwa rynek staromiejski i starówka jest koszmarnie brzydka. Tak turpistycznego pejzażu od dawna nie wiedziałem. Wiele miast poprawiło swoją atrakcyjność turystyczną. Państwa władze tego zaniechały. Jako radni są Państwo zobowiązani te władze miasta kontrolować. 

Spacerując po Państwa mieście- mam wrażenie wizyty w dzielnicy nędzy, blokowisku w azjatyckim stylu. To jest paskudne.

Konieczne są dogłębne zmiany, o co wnoszę. 

Z szacunkiem
Adam Fularz
Wydawnictwo Merkuriusz Polski


--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl

Lipiec najcieplejszym momentem w historii na całym świecie- donosi interia.pl

Portal Interia.pl donosi że tegoroczny lipiec był najcieplejszym miesiącem w znanej historii- na całym świecie.

opr. Adam Fularz na podstawie interia.pl


--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl

W Świnoujściu teraz rozpoczyna się FAMA- wydarzenie młodej sztuki i kultury


Data: czwartek, 15 sierpnia 2019
Temat: Depesza prasowa: W Świnoujściu teraz rozpoczyna się FAMA


Depesza prasowa Polish News Agency polishnews.pl

Świnoujście oraz wyspy Wolin, Uznam. 15.8.2019

Fama to wydarzenie interdyscyplinarne dotyczące młodej sztuki i kultury. Już po raz któryś odwiedziłem ten festiwal- tym razem na któtko. Przed letnim barem "Hamaki" na ul. Piłsudskiego gdzie miał się rozpocząć koncert rozpoczęcia- był około stuosobowy tłumek. Ktoś miał ogromne dready, ktoś inny piękną koszulkę bejsbolową. To byli ludzie młodzi ale już niekoniecznie studenci. Przelotnie usłyszałem że ktoś zamierzał pić alkohol tylko raz w tygodniu...

Miał się rozpocząć koncert zespołu "Szmaty". Fragment lasku pełnego bluszczu ozdobiono szmatami.  Rozstawiono instrumenty ale mimo że oznaczony czas minął, nie grano muzyki. W tle migotała podświetlona laleczka typu Chucky. Wykonałem kilka zdjęć. 

Dalej już czekać nie mogłem. Szybko biegnąc pobiegłem do dworca promowego by zdążyć na połączenie promowo-autobusowe do domu. Nie byłem pewien jak kursują promy i wolałem nie ryzykować że autobus odjedzie nim dobije prom na moją wyspę i wziąłem jeden kurs promu wcześniej (wieczorem promy kursują tylko co 20 minut jak mi opowiadano przed chwilą). 

Adam Fularz na podstawie obserwacji naocznej

zdjęcia do wykorzystania bezpłatnie za podaniem źródła


--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl

W Polsce masowo wycina się drzewa co pogłębia ocieplenie się klimatu

Świnoujście 15.8.2019 

Depesza Prasowa Polish News Agency polishnews.pl

W wyniku wycinki drzew i rabunkowej gospodarki w Polsce nastaje coraz większa susza

W Polsce co roku jest coraz mniej drzew. Podróż pociągiem przez jakikolwiek las ujawnia ogromą skalę wycinki lasów gospodarczych. Wg doniesień jakie dotarły do redakcji- nadmierne masowe wycinki lasów w zarządzie Lasów Państwowych jest spowodowana koniecznością sfinansowania programu 500 plus. 

Z ulic polskich miast masowo znikają drzewa. W Zielonej Górze od około 5 lat ma miejsce masowa wycinka drzew w centrum miasta- znikło ok. 35 procent drzew w centrum. Władze miasta wydają się mieć w tym jakiś interes i o podejrzeniach kradzieży tzw. drewna kominkowego grupa mieszkańców poinformowała prokuraturę. Drzewa miejskie są ścinane zwykle dla pozyskania tzw. drewna kominkowego- choć mogą też lądować w tartaku. 

Ogromne zasługi na polu zmiany klimatu w Polsce poniósł polityk rzymskokatolicki Jan Szyszko. Ten profesor nauk leśnych powinien zostać oskarżony i osądzony za celowe obniżenie lustra wody gruntowej na terenie jurysdykcji Rzeczpospolita Polska. Z analizy faktów wynika iż jego decyzje były podejmowane celem wywołania suszy poprzez lokalną zmianę mikroklimatu metodą systematycznej wycinki lasów. Spowodował on wycinkę od kilku do kilkunastu milionów drzew. Jako że lasy działają niczym gąbka- i wyciągają wodę podnosząc poziom lustra wody- wycięcie lasów drogą rabunkowej gospodarki doprowadziło do upadku niektóre cywilizacje prekolumbijskie w Ameryce Południowej. W Polsce wycinka kilku do kilkunastu milionów drzew musiała spowodować obniżenie się poziomu wód gruntowych. Jan Szyszko być może celowo dokonał modyfikacji pierwotnego prawodawstwa by wywołać suszę.

Jak podaje konserwatywna encyklopedia Wikipedia, w polskiej wersji tworzona przez grupę stronniczych konserwatywnych administratorów:

"ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (zwana niekiedy jako lex Szyszko); uchwalona przez Sejm podczas kryzysu sejmowego w Sali Kolumnowej. Zwiększyła ona uprawnienia właścicieli nieruchomości, na których rosną drzewa i krzewy, do ich usuwania. Ustawa, uchwalona w błyskawicznym tempie i bez konsultacji społecznych, doprowadziła do nadmiernej wycinki drzew"

opr. Adam Fularz
na podstawie obserwacji naocznej i Wikipedii

--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl

Wg kanału telewizyjnego Polsat News z godz. 6.10 rano - w Zielonej Górze była najgorsza jakość powietrza w kraju

(Do informacji radnych miasta Zielona Góra)

Wg kanału telewizyjnego Polsat News z godz. 6.10 dnia dzisiejszego rano - w Zielonej Górze była najgorsza jakość powietrza w kraju. Na pokazanej ikonografice-  mapce, Zielona Góra była zaznaczona kolorem pomarańczowym podczas gdy wszystkie inne większe miasta kraju miały dobrą jakość powietrza. 

Najprawdopodobniej niska emisja w Zielonej Górze w okresie letnim jest związana z radykalną w skali kraju polityką transportową ultrakonserwatywnych w europejskim porównaniu- władz tego miasta. Transport zbiorowy w Zielonej Górze to tylko jedna popularna trasa autobusów (linie 8/80), reszta ofery komunikacji miejskiej ma charakter sporadyczny i nie kursuje zbyt często. Ludność jest zdana na samochód osobowy w codziennych podróżach co przekłada się na zanieczyszczenie powietrza. 

Miejscowy monopol autobusów oferuje podobną ofertę jak za czasów minionego ustroju totalitarnego- z tym że częstotliwości kursowania są 2 do 3 razy rzadsze niż za ustroju potocznie zwanego "komuną". Na wielu ulicach wieczorami autobusy kursują tylko co 2 godziny. W soboty wczesnym wieczorem by z centrum miasta dojechać w okolice ul. Zawadzkiego czy Ptasiej, trzeba czekać na przykład 17 minut, mimo że za poprzedniego ustroju to połączenie kursowało częściej i było na głównej linii transportu zbiorowego miasta.

opr. Adam Fularz
na podstawie obserwacji naocznej kanału Polsat News z dnia dzisiejszego rano 6.10


--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl

1,7 mld zł dla innowatorów. W tym 600 mln zł na innowacje na Mazowszu [INFORMACJA PRASOWA MIiR]

1,7 mld zł dla innowatorów. W tym 600 mln zł na innowacje na Mazowszu
Informacja prasowa, 14 sierpnia 2019 r.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło dziś dwa kolejne konkursy w formule Szybkiej Ścieżki. Nowością jest uruchomiona ze środków krajowych „Ścieżka dla Mazowsza", dzięki której wsparcie otrzymają projekty B+R realizowane w województwie mazowieckim. Na wsparcie nowatorskich projektów NCBR przeznacza łącznie 1,7 mld zł.

- Ogłaszane przez NCBR nowe konkursy są nie tylko elementem innowacyjnego ekosystemu, dzięki któremu przedsiębiorcy mogą sięgnąć po kolejną pulę unijnych środków, ale również jednym z narzędzi, pozwalających aby polska gospodarka nadal zmierzała w kierunku modelu inteligentnej gospodarki opartej na wiedzy, kreatywności i współpracy różnych sektorów – mówi Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister inwestycji i rozwoju.

Więcej w informacji prasowej:

Biuro Komunikacji
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

tel. +48 22 273 85 11
e-mail: media@mr.gov.pl
www.miir.gov.pl
Niepodległa

komunikat prasowy: Propaganda na Facebooku: kto i jak chce wpływać na wyborców - informacja prasowa Fundacji Panoptykon

Redakcja serwisu otrzymała:
Od: Fundacja Panoptykon 
Data: wtorek, 13 sierpnia 2019
Temat: [wydawnictwo:22371] Propaganda na Facebooku: kto i jak chce wpływać na wyborców - informacja prasowa Fundacji Panoptykon
Do: "Wieczorna.pl" 

Szanowni Państwo,

Wraz ze startem kampanii wyborczej ruszyła akcja „Kto cię namierzył". Jej inicjatorzy zwracają uwagę na problem jawności działań propagandowych prowadzonych na Facebooku oraz związanych z nimi możliwości manipulacji. Zachęcają też użytkowników Facebooka do korzystania z wtyczki „Kto cię namierzył" i sprawdzania, kto chce wpłynąć na ich decyzje wyborcze.

(..)

Zapraszamy też na stronę akcji „Kto cię namierzył".

Kontakt: fundacja@panoptykon.org, +48 660 074 026

Zespół Fundacji Panoptykon

________________________

(..) wysłany przez Fundację Panoptykon,

Orzechowska 4/4
02-068 Warszawa

-- 

Merkuriusz Polski- treści i wieści od 3 stycznia 1661 AD--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl

ponowiony tekst: 13.8.2019: Komunikat po posiedzeniu Rady Ministrów


Data: wtorek, 13 sierpnia 2019
Temat: 13.8.2019: Komunikat po posiedzeniu 


Redakcja serwisu otrzymała:

---------- Komunikat KPRM ----------
Od: cirpress cirpress <cirpress na serw. kprm.gov.pl>
Data: wtorek, 13 sierpnia 2019
Temat: Komunikat po posiedzeniu Rady MinistrówWarszawa, 13 sierpnia 2019 r.

 

RADA MINISTRÓW

 

 

Podczas dzisiejszego posiedzenia rząd przyjął:

  • projekt ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ustawy Prawo telekomunikacyjne, ustawy o zasadach przeprowadzania zbiórek publicznych oraz niektórych innych ustaw,
  • projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo pocztowe oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne,
  • projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
  • projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw.

 

Rada Ministrów przyjęła także:

  • rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,
  • uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy" – V etap, okres realizacji: lata 2020- 2022.

 

Rząd zapoznał się z informacją o stratach w rolnictwie spowodowanych wystąpieniem suszy w 2019 roku.

 

 

* * * * *

 

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ustawy Prawo telekomunikacyjne, ustawy o zasadach przeprowadzania zbiórek publicznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra cyfryzacji.

Ułatwienie i przyspieszenie załatwiania spraw urzędowych to główny cel przyjętych zmian. W praktyce nowe rozwiązania będą korzystne dla obywateli kontaktujących się z urzędami. Powstanie Rejestr Danych Kontaktowych, który zapewni bezpośredni kontakt administracji z obywatelem.

 

 

 

 

 

Najważniejsze rozwiązania:

 

·         W Rejestrze – na zasadzie dobrowolności – gromadzone będą dane kontaktowe obywateli (imię i nazwisko, numer PESEL, adres e-mail lub numer telefonu komórkowego, a w przyszłości elektroniczny adres do doręczeń).

·         Dane będzie można wprowadzać oraz aktualizować przez e-usługę lub podczas wizyty w urzędzie.

·         Dzięki nowemu rozwiązaniu, obywatel będzie mógł zostać powiadomiony telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o stanie prowadzonej sprawy, upływie ważności dokumentów (np. zbliżającym się terminie końca ważności dokumentu tożsamości) lub niedotrzymaniu terminów załatwienia sprawy. Rejestr będzie wykorzystywany do spraw, które nie wymagają wezwania do urzędu (w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego).

·         W niektórych przypadkach – dla obywatela i urzędu – wyeliminowane zostaną koszty związane z prowadzeniem tradycyjnej korespondencji.

·         Dostęp do danych zgromadzonych w Rejestrze będą miały tylko wskazane w ustawie instytucje, które o niego wystąpią. Mogą to być np. organy gmin, Narodowy Fundusz Zdrowia lub urzędy skarbowe, a także organy wyborcze czy Polski Czerwony Krzyż (w zakresie danych osób poszukiwanych lub poszukujących).

·         Założono, że do końca marca 2021 r. w Rejestrze Danych Kontaktowych znajdą się dane ok. 2 milionów osób.

 

Projekt wprowadza także możliwość uzyskania odpisu aktu stanu cywilnego dzięki odpowiedniej e-usłudze.

·         Już dziś obywatele mogą zawnioskować online o odpis aktu stanu cywilnego, jednak w wielu przypadkach na otrzymanie dokumentów muszą czekać.

·         Dzięki nowym przepisom dokumenty takie dostaną „od ręki". Odpis będzie można pobrać bezpośrednio z rejestru stanu cywilnego. Warunkiem będzie posiadanie np. profilu zaufanego czy profilu osobistego (wydanego z dowodem osobistym).

·         Odpisy aktu stanu cywilnego będą opatrywane kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną ministra ds. informatyzacji.

 

Proponowane rozwiązania powinny obowiązywać od 26 listopada 2019 r., z wyjątkiem niektórych artykułów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

 

 

* * *

 

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo pocztowe oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne, przedłożony przez ministra infrastruktury.

Wprowadzono sankcje na operatorów, którzy nie wypełniają obowiązków informacyjnych, wynikających z rozporządzenia unijnego w sprawie transgranicznych usług doręczania paczek. Sankcje nakładane będą za nieprzekazywanie Urzędowi Komunikacji Elektronicznej informacji wskazanych w rozporządzeniu oraz publicznych cenników opłat za doręczanie pojedynczych paczek.

                Rozporządzenie unijne ma poprawić dostęp użytkowników do cenników opłat za usługi transgranicznych doręczeń paczek oraz zapewnić przejrzystość wykonywania tych usług. Powinno to korzystnie wpłynąć na ceny oferowanych usług.

Wysokie ceny za transgraniczne usługi doręczania paczek są uważane za jedną z głównych przeszkód transakcyjnych dla kupujących online i  sprzedawców internetowych. Brak przejrzystości cen zachęca niekiedy operatorów, aby pobierać wysokie opłaty bez wyraźnego związku z rzeczywistymi kosztami. Chodzi o to, aby ułatwić klientom (obywatelom i przedsiębiorcom) porównywanie cen i warunków świadczenia transgranicznych usług doręczania paczek, co może wpłynąć na obniżkę cen tych usług.

 

Najważniejsze rozwiązania ustawowe

  • Wysokość kary pieniężnej za niedostarczenie prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej wymaganych informacji i dokumentów związanych z transgranicznymi usługami doręczania paczek – nie będzie mogła przekroczyć 2 proc. przychodu z działalności, osiągniętego przez dany podmiot w roku obrotowym poprzedzającym wymierzenie kary.

·         Operatorzy, którzy nie przekazali dotychczas informacji o swojej działalności, powinni to zrobić do 10 stycznia 2020 r.  Chodzi o operatorów, którzy świadczyli usługi doręczania paczek przed dniem wejścia w życie tej ustawy i przed tym dniem nie przekazali prezesowi UKE wskazanych informacji.

·         Operator rozpoczynający świadczenie usług doręczania paczek powinien przekazać prezesowi UKE informacje o swojej działalności niezwłocznie po dniu rozpoczęcia świadczenia tych usług.

 

Zgodnie z rozporządzeniem unijnym:

·         Operatorzy – świadczący usługi doręczania paczek, zatrudniający średnio co najmniej 50 osób zaangażowanych w świadczenie usługi, muszą przekazywać organom regulacyjnym informacje o swojej działalności oraz o oferowanych usługach i warunkach ich świadczenia – w tym m.in. o cenach usług i warunkach składania skarg.

·         Przedsiębiorcy, którzy zawierają z konsumentami umowy sprzedaży na odległość (obejmujące transgraniczną wysyłkę paczek) muszą – przed zawarciem umowy – udostępnić im informacje o opcjach dostawy transgranicznej i ich cenach oraz o procedurach rozpatrywania skarg.

·         Krajowy organ regulacyjny, w przypadku Polski prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, przekazuje Komisji Europejskiej cenniki przedstawione przez operatorów.

·         W przypadku podejrzenia, że opłaty za transgraniczne doręczenie pojedynczej paczki w ramach usługi powszechnej są zawyżone – krajowy organ regulacyjny ocenia, czy opłaty te rzeczywiście nie są nadmiernie wysokie. W przypadku Polski taką oceną zajmuje się UKE. W naszym kraju także prezes UKE jest odpowiedzialny za egzekwowanie obowiązków informacyjnych nałożonych na operatorów oraz stosowanie wobec nich sankcji za uchybienie tym obowiązkom.

 

Nowe rozwiązania mają obowiązywać od 23 listopada 2019 r.

 

* * *

 

 

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, przedłożony przez ministra finansów.

Założono prawidłowe dostosowanie do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

·         Chodzi o doprecyzowanie przepisów dotyczących wykonywania przez odpowiednie instytucje swoich obowiązków dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

·         Te instytucje to m.in. banki krajowe, w tym spółdzielcze, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, krajowa SKOK, spółki prowadzące rynek regulowany, fundusze inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń, instytucje pożyczkowe przedsiębiorcy prowadzący działalność kantorową (w tym usługi wymiany walut przez internet), przedsiębiorcy w obrocie nieruchomościami, operatorzy pocztowi.

·         Przyjęte przepisy ułatwią m.in. wymianę informacji między powiązanymi ze sobą instytucjami obowiązanymi (np. tymi wskazanymi powyżej). Wymiana wiedzy i doświadczenia powinna ograniczyć ryzyko wykorzystywania uczciwych przedsiębiorców w procederze prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu.

 

Znowelizowana ustawa ma wejść w życie po 30 dniach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 

* * *

 

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra zdrowia.

Przyjęto rozwiązania, które dostosowują polskie prawo do przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej, m.in. dotyczących zabezpieczeń umieszczanych na opakowaniach produktów leczniczych stosowanych u ludzi. Dzięki nowym regulacjom polskie prawo zostanie dostosowane do unijnego systemu zapobiegającemu wprowadzaniu sfałszowanych produktów leczniczych do legalnego łańcucha dystrybucji. System ten znacząco zwiększa bezpieczeństwo pacjentów.

 

Najważniejsze rozwiązania

·         Wprowadzono nowe zadania oraz kompetencje dla Głównego Inspektora Farmaceutycznego oraz wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych związane z nadzorem nad realizacją obowiązków wynikających z bezpośrednio stosowanego rozporządzenia unijnego (nr 2016/161).

·         W praktyce GIF będzie nadzorował wykonywanie przez producentów leków obowiązków dotyczących umieszczania zabezpieczeń na opakowaniach produktów leczniczych. Zabezpieczenia te mają uniemożliwić fałszowanie produktów leczniczych.

·         Zadaniem GIF będzie również nadzorowanie krajowego systemu baz danych, w których przechowywane są indywidualne kody dla każdego opakowania.

·         Zadaniem wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych będzie nadzór nad weryfikacją autentyczności leków przez apteki.

·         GIF będzie także nadzorował proces weryfikacji zabezpieczeń na opakowaniach dokonywany przez hurtowanie farmaceutyczne. Weryfikacja autentyczności zabezpieczeń polega na zeskanowaniu kodu umieszczonego na opakowaniu i porównaniu go z kodem przechowywanym w bazie danych. Każda niezgodność kodu jest sygnalizowana jako alert, który następnie jest analizowany pod kątem możliwości sfałszowania leku.

·         Hurtownia farmaceutyczna będzie dodatkowo sprawdzać zabezpieczenia na opakowaniach leków przed ich sprzedażą mniejszym podmiotom m.in.: lekarzom, pielęgniarkom i położnym wykonujących działalność leczniczą w formie praktyki zawodowej, felczerom i starszym felczerom, zakładom leczniczym dla zwierząt, aptekom zakładowym, a także uczelniom, instytutom badawczym, policealnym szkołom zawodowym i innym jednostkom, których działalność statutowa o charakterze badawczym lub edukacyjnym wymaga posiadania produktów leczniczych.

·         Przewidziano kary pieniężne za niewywiązanie się z obowiązków wskazanych w rozporządzeniu unijnym, np. za niesprawdzenie zabezpieczenia na opakowaniu leku. W tym przypadku GIF będzie wymierzał kary hurtowniom farmaceutycznym, a wojewódzcy inspektorzy farmaceutyczni – aptekom.

·         Przewidziano możliwość dobrowolnego podjęcia przez przedsiębiorcę decyzji o rozszerzeniu zakresu stosowania zabezpieczenia przed otwarciem na wszystkie leki – również te, które zgodnie z unijnym rozporządzeniem (nr 2016/161) nie muszą być zabezpieczone.

 

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od daty ich ogłoszenia
w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2020 r.

 

* * *

 

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, przedłożone przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

            Od 1 września 2019 r. o 1 punkt procentowy zostaną zwiększone wynagrodzenia młodocianych pracowników odbywających przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu. Pracodawcy będą mogli ubiegać się o refundację kosztów tej podwyżki.

Regulacja ta tworzy podstawy do większego udziału pracodawców w tworzeniu zachęt do podejmowania przez młodzież tej formy kształcenia oraz odbudowy prestiżu kształcenia zawodowego, systematycznie dostosowywanego do potrzeb rynku pracy. Ponadto, znowelizowane rozporządzenie będzie dostosowane do zmian w kształceniu zawodowym, które wejdą w życie 1 września 2019 r.

 

Opis rozwiązania

 

·         Podwyżki otrzymają młodociani pracownicy (co do zasady osoby między 15 a 18 rokiem życia) odbywający przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu.

·         Obowiązkowa podwyżka będzie wynosić 1 punkt procentowy, a wynagrodzenie młodocianego ma być obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, tak aby wynosiło ono:

a)      w pierwszym roku nauki nie mniej niż 5 proc., tj. 247,55 zł (obecnie to 4 proc., czyli  198,04 zł), czyli wzrost o 25 proc.;

b)      w drugim roku nauki nie mniej niż 6 proc., tj. 297,06 zł (obecnie to 5 proc., czyli 247,55 zł), czyli wzrost o 20 proc.;

c)      w trzecim roku nauki nie mniej niż 7 proc., tj. 346,56 zł (obecnie to 6 proc., czyli 297,06 zł), czyli wzrost o ponad 16 proc.

·         Wynagrodzenie młodocianego odbywającego przygotowanie zawodowe w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy – pozostanie na obecnym poziomie. Wynosi ono nie mniej niż 4 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za poprzedni kwartał, tj. obecnie 198,04 zł.

·         Zwiększenie minimalnych stawek wynagrodzenia dla młodocianych pracowników w trakcie nauki zawodu jest konsekwencją reformy szkolnictwa zawodowego.

·         Obecna wysokość stawek wynagrodzenia dla młodocianych odbywających przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu powoduje trudności po stronie pracodawców – w pozyskiwaniu pracowników, i absolwentów szkół – w znalezieniu miejsca zatrudnienia.

·         Podwyżki wynagrodzeń dla młodocianych pracowników będzie można refundować pracodawcom z Funduszu Pracy (wyjątkowo w 2019 r. środki wydatkowane przez pracodawców będą refundowane z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych). Pracodawca, który będzie chciał skorzystać z takiej refundacji będzie musiał złożyć odpowiedni wniosek do Ochotniczego Hufca Pracy.

 

* * *

 

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy" – V etap, okres realizacji: lata 2020- 2022, przedłożoną przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

                Rząd ustanowił program służący poprawie bezpieczeństwa i warunków pracy, który będzie realizowany w latach 2020-2022 (etap V). Stanowi on kontynuację poprzednich programów wyznaczonych do realizacji na lata 2008-2019 (etapy I-IV). Program znacząco wpływa na podnoszenie poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce.

Wprawdzie w ostatnich latach stan bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce  poprawił się, to jednak kontynuacja programu jest niezbędna. W naszym kraju każdego roku w wypadkach przy pracy ginie prawie 300 osób. Wydatki z funduszu wypadkowego ZUS związane z wypadkami i chorobami zawodowymi wynoszą ok. 5 mld zł rocznie, przy czym  w kwocie tej nie uwzględniono kosztów ponoszonych, np. przez Narodowy Fundusz Zdrowia na leczenie i rehabilitację.

               

Najważniejsze rozwiązania

·         Program zakłada wykorzystanie nowoczesnych technologii i rozwiązań innowacyjnych na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa pracy. Powinno to przyczynić się do znaczącego ograniczenia liczby osób narażonych na działanie czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych, a w konsekwencji ograniczyć liczbę wypadków przy pracy i chorób zawodowych. W rezultacie ma być mniej strat ekonomicznych (np. wypłat rent z tytułu niezdolności do pracy, zasiłków chorobowych, odszkodowań) i społecznych (wykluczenie z rynku pracy powoduje utratę kompetencji zawodowych).

·         Realizacja programu wpłynie na tworzenie lepszych, bezpiecznych miejsc pracy, co powinno przyczynić się do zachowania i zwiększenia zdolności do pracy oraz wydłużenia okresu aktywności zawodowej osób pracujących, w tym starszych i niepełnosprawnych. Stanowiska pracy mają być dostosowane do wieku i możliwości psychofizycznych pracowników, co powinno skutecznie zapobiegać ich wykluczeniu z rynku pracy.

·         W programie przewidziano działania na rzecz kształtowania i promocji kultury bezpieczeństwa pracy przez doskonalenie zarządzania BHP oraz rozwój nowoczesnego systemu edukacji społeczeństwa w tym obszarze.

·         Program zakłada realizację zadań dotyczących ustalania norm dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz rozwoju metod i narzędzi służących zapobieganiu i ograniczaniu ryzyka zawodowego w środowisku pracy, związanego z dynamicznym  rozwojem technologii i procesów pracy.

·         Rozwój portalu internetowego (https://www.ciop.pl/) – prezentującego wyniki  programu – będzie dostarczał stale aktualizowaną wiedzę o metodach i sposobach zachowania zdrowia i życia we współczesnych warunkach pracy, w tym interaktywne aplikacje informatyczne wspomagające online prowadzenie działań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prewencji wypadkowej, a także serwisy dedykowane specjalistycznym służbom (straż pożarna, ratownictwo górnicze, inspekcje) oraz innym odbiorcom (w tym małym i średnim przedsiębiorstwom).

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

* * *

Rada Ministrów zapoznała się z informacją o stratach w rolnictwie spowodowanych wystąpieniem suszy w 2019 roku, przedłożoną przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

W Polsce wystąpiła susza rolnicza.

·         Według  stanu na 31 lipca 2019 r. susza rolnicza w Polsce występuje we wszystkich monitorowanych uprawach. Dotyczy upraw: zbóż jarych, zbóż ozimych, krzewów owocowych, truskawek, roślin strączkowych, kukurydzy na ziarno, kukurydzy na kiszonkę, drzew owocowych, warzyw gruntowych, tytoniu, buraka cukrowego, ziemniaka i chmielu. 

·         Straty w uprawach rolnych szacowane są przez 1298 komisji powołanych przez wojewodów, które działają w  1250 gminach. Według danych z początku sierpnia br. w 134 289 gospodarstwach rolnych – na powierzchni 1 805,5 tys. ha upraw straty spowodowane przez suszę oszacowano na 1 mld 87 mln 955 tys. zł. Komisje  nadal pracują.

·         Aktualnie producenci rolni, po oszacowaniu strat spowodowanych przez suszę, poza  odszkodowaniami wypłacanymi przez zakłady ubezpieczeń – mogą ubiegać się o:

 

1.      Kredyty preferencyjne na wznowienie produkcji rolnej.

Producenci rolni poszkodowani w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w tym suszy, mogą ubiegać się w bankach współpracujących z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o preferencyjne kredyty na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej.

Warunkiem uruchomienia linii kredytów jest oszacowanie strat – przez komisję powołaną przez wojewodę – w ciągu 2 miesięcy od stwierdzenia skutków niekorzystnego zjawiska atmosferycznego. Kredyt obrotowy może zostać przeznaczony na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej (kwalifikowanego materiału siewnego, nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, paliwa na cele rolnicze, inwentarza żywego). W przypadku kredytów obrotowych kredytobiorca jest obowiązany udokumentować 50 proc. poniesionych wydatków.

 

2. Poręczenia i gwarancje spłaty kredytów bankowych udzielonych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach, gdzie szkody powstały w związku z suszą.

3. Udzielenie przez prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, na indywidualny wniosek rolnika, który poniósł szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne, w tym suszę – pomocy w opłaceniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne oraz pomocy w regulowaniu zaległości z tego tytułu w formie odroczenia terminu płatności składek i rozłożenia ich na dogodne raty, a także umorzenia w całości lub w części bieżących składek.

 

4. Zastosowanie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa odroczenia i rozłożenia na raty płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz przyznanie ulg w opłatach czynszu, a także umorzenie raty płatności czynszu z tytułu umów dzierżawy, na indywidualny wniosek producenta rolnego, w którego gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej powstały szkody.

 

5. Udzielenie przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast ulg w podatku rolnym, na indywidualny wniosek producenta rolnego.

 

 

 

Centrum Informacyjne Rządu

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW

  

Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

e-mail: cirpress@kprm.gov.pl

       

RODO - Informacja dotycząca przetwarzania danych

osobowych znajduje się w Biuletynie Informacji

Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Ta wiadomość jest przeznaczona do wyłącznego użytku jej adresata. Jeśli otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne skontaktowanie się z nadawcą oraz jej usunięcie. Jeśli nie są Państwo adresatem tej wiadomości, to jej wykorzystanie, w szczególności poprzez rozpowszechnianie, dystrybucję, powielanie, publikację wiadomości lub zawartych w niej informacji i/lub dokumentów, jest zabronione.

GDPR - Information on the processing of personal data can be found in the Public Information Bulletin of the Chancellery of the Prime Minister of Poland.

Think of the environment. Please do not print this e-mail unless you really have to.

This message is intended for the sole use of its recipient. If you received this message by mistake, please immediately notify the sender and then destroy the message. If you are not the intended recipient, under no circumstances should you use this e-mail in particular by means of disseminating, distributing, copying, publishing the message itself or information / documentation/data contained therein.

 

 
--
-------
Merkuriusz Polski
Www.merkuriusz.co.uk--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl