Grupa Polskie Koleje Państwowe mogła wywołać epidemię raka w Polsce

Adam Fularz z wydawnictwa Merkuriusz Polski oszacował na podstawie ilości kilometrów zlikwidowanych linii kolei (długość sieci kolei spadła z 26,3 tys. km do nieco ponad 17 tys. km) iż monopol Polskich Kolei Państwowych, mających ultra-monopolistyczną pozycję na rynku zarządzania infrastrukturą kolejową, prowadząc likwidację ok. 9-10 tys. km. torowisk w jursydykcji Rzeczpospolita Polska, gdzie posiada prawa monopolisty na rynku zarządzania siecią kolei, zlikwidował ją w ok. 30 % i odniósł przychód ze sprzedaży szyn na złom w wysokości ponad 1 miliard PLN. Przy tym, podmiot ten wprowadził na rynek nie mniej jak 40 000 000 (czterdzieści milionów) używanych podkładów kolejowych, z których znaczna część była sprzedawana jako silnie rakotwórczy opał. Nie jest to regulowane przepisami, a spółka ta nie poniosła odpowiedzialności za epidemię raka jaką wywołała tymi działaniami. Na przykład spółka PKP PLK nie jest rozliczana z utylizacji materiałów niebezpiecznych.

Przy spalaniu podkłady impregnowane kreozotem wydzielają silnie toksyczne substancje rakotwórcze, ponieważ kreozot jest silnym karcerogenem i przy spalaniu wywołuje raka u osób go wdychających. Aleksandr Sołżenicyn w książce Archipelag Gułag odnotował, iż praca w zakładach nasycających podkłady kolejowe kreozotem należała do jednej z najbardziej wyniszczających więźniów sowieckich obozów. 

Spółka PKP z uwagi na liczne kontrowersyjne działania i standardową reakcję na krytykę jest przezywana "Przepraszam kur** przepraszam" w wewnętrznych rozmowach ekonomistów. Wydawca proponuje by grupę PKP po prostu zlikwidować, bo utrzymuje się ona z likwidacji i wyprzedaży majątku i jest gospodarczym pasożytem grabiącym i niszczącym infrastrukturę kolei poprzez jej likwidację. W ostatnich miesiącach spółka zlikwidowała kolejne ok. 250-300 km sieci kolei w Polsce.

opr. na podst. Wikipedii
--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.


TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Nowe priorytety rządowej polityki migracyjnej - informacja Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

Szanowni Państwo,

Niepokojącym zjawiskiem w Polsce jest  spadek liczby osób w wieku produkcyjnym. W 2030 roku pracodawcy będą mieli problemy z obsadzeniem co piątego stanowiska pracy - z 20 milionów potrzebnych pracowników pracować będzie około 16 milionów osób. Kompleksowa polityka migracyjna rządu, którą zapowiedziała Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, będzie gotowa w połowie roku.

Więcej informacji w załączeniu.Ukłony i dobrego dnia,

Biuro Komunikacji
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

tel. 22 273 85 11
e-mail: media@mr.gov.pl
www.mr.gov.pl

Kartka świąteczna MPiT
Pozdrawiamy,

Departament Komunikacji
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

tel. 22 273 71 13
e-mail: dziennikarze@mpit.gov.pl
www.mpit.gov.pl

Briefing min. Kwiecińskiego dot polityki migracyjnej - 29.03.18 r. godz. 10.00 - Zaproszenie MIiR

Szanowni Państwo,
zapraszamy na konferencję prasową z udziałem ministra inwestycji i rozwoju Jerzego Kwiecińskiego oraz wiceministra Pawła Chorążego dotyczącą priorytetów społeczno-gospodarczych polityki migracyjnej.

KIEDY: 29 marca (czwartek) godz. 10:00.
GDZIE:  Plac Trzech Krzyży 3/5 , sala 115
ZGŁOSZENIA: media@mr.gov.pl

Pozdrawiamy

Biuro Komunikacji
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

tel. 22 273 85 11
e-mail: media@mr.gov.pl
www.mr.gov.pl

komunikat CBA z 28 marca 2018 r.


Od: Media CBA
Data: 28 marca 2018 12:29
Temat: komunikat CBA


(...) komunikat CBA z 28 marca 2018 r.

 

34 zarzuty dla urzędniczki inowrocławskiego ratusza

Na podstawie fikcyjnych faktur wyłudzano pieniądze z kasy Urzędu Miasta Inowrocław. Wydział Zamiejscowy CBA w Bydgoszczy prowadzi śledztwo dotyczące bezprawnych działań pracowników Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej urzędu.

Śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych – pracowników Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Inowrocławia w celu osiągniecia korzyści majątkowej w okresie od 2015 do 2017 roku, polegającego na posługiwaniu się podrobionymi dokumentami w celu  doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Urząd Miasta Inowrocławia jest prowadzone pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz Południe. Postępowanie zostało wszczęte w związku z zawiadomieniem Centralnego Biura Antykorupcyjnego.  

Była już urzędniczka z Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Inowrocławia usłyszała w prokuraturze 34 zarzuty o to, że wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami dokonywała oszustw na szkodę  Urzędu  Miasta Inowrocławia. Na dziś dotyczą one wyłudzenia blisko 120.000 zł. Śledztwo jest w toku, niewykluczone poszerzenie listy zarzutów i kolejne osoby mogą uzyskać status podejrzanego. 

W celu ukrycia wyłudzenia posługiwano się fałszywymi fakturami, którymi tuszowano zabór mienia. Poświadczające nieprawdę faktury opisywano jako prawdziwe, potwierdzając wykonanie prac.  Pojedyncze faktury opiewały na kwoty do kilkunastu tysięcy  złotych. Kobieta, która usłyszała zarzuty, była odpowiedzialna m.in. za opisywanie takich faktur  i wstępne przygotowywanie ich celem wypłaty pieniędzy za rzekomo wykonane usługi lub celem przedłożenia w kasie urzędu, aby rozliczyć wcześniej pobraną - wyłudzoną zaliczkę gotówkową.

11 października 2017 roku funkcjonariusze gdańskiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego wszczęli kontrolę procedur w przedmiocie udzielania i realizacji zamówień publicznych, których wnioskodawcą był Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Inowrocławia w latach 2015-2017. Już pierwsze czynności potwierdziły  wcześniejsze przypuszczenia i pozwoliły na złożenie do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Tydzień po rozpoczęciu kontroli agenci  CBA z Delegatury w Gdańsku weszli do Urzędu Miasta w Inowrocławiu, do jednej z jednostek kulturalnych podległych urzędowi - Kujawskiego Centrum Kultury oraz mieszkań prywatnych. Zabezpieczyliśmy wtedy procesowo dowody: faktury i  dokumenty związane z wprowadzaniem do obrotu fikcyjnych faktur i rachunków, a także nośniki danych i komputery.

Piotr Kaczorek, CBA

 

Pozdrawiam,

 

Wydział Komunikacji Społecznej

              Gabinet Szefa

Centralne Biuro Antykorupcyjne

 

                                                                           

  

 
--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.


TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Briefing min. Kwiecińskiego dot polityki migracyjnej - 29.03.18 r. godz. 10.00 - Zaproszenie MIiR

Szanowni Państwo,
zapraszamy na konferencję prasową z udziałem ministra inwestycji i rozwoju Jerzego Kwiecińskiego oraz wiceministra Pawła Chorążego dotyczącą priorytetów społeczno-gospodarczych polityki migracyjnej.

KIEDY: 29 marca (czwartek) godz. 10:00.
GDZIE:  Plac Trzech Krzyży 3/5 , sala 115
ZGŁOSZENIA: media@mr.gov.pl

Pozdrawiamy

Biuro Komunikacji
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

tel. 22 273 85 11
e-mail: media@mr.gov.pl
www.mr.gov.pl

Informacja prasowa: VI Polski Kongres Przedsiębiorczości

Informacja prasowa
Od: Polska Agencja Przedsiębiorczości
Data: 28 marca 2018 09:22
Temat: VI Polski Kongres Przedsiębiorczości


Jeżeli nie widzisz dobrze tego maila
Zobacz go w przeglądarce.
Pobierz obrazki
(...)
 szóstą edycję Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości, która odbędzie się w dniach 24-25 września 2018 roku w Międzynarodowych Targach Poznańskich.

Kongres jest wydarzeniem ogólnopolskim, skierowanym do najwyższego szczebla decyzyjnego – prezesów spółek, włodarzy miast i gmin, profesorów, rektorów uczelni oraz ekspertów do spraw gospodarki, z którymi chcemy w merytorycznej atmosferze, przy udziale ogólnopolskich mediów, debatować o kierunkach rozwoju naszego kraju. W trakcie wydarzenia uczestnicy mają okazję wymienić się swoimi doświadczeniami, ale również nawiązać szereg kontaktów biznesowych.

Nadchodzący Kongres to ponad 25 paneli dyskusyjnych, które obejmą najistotniejsze kwestie związane z rozwojem ekonomicznym i społecznym, takie jak, m.in. siła polskich innowacji, synergia nauki z biznesem, przedsiębiorczość, transfer i komercjalizacja wiedzy oraz ochrona własności przemysłowej, medycyna, przemysł wysokich technologii, nowoczesne usługi dla biznesu czy źródła energii odnawialnej.

(...)

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęły takie podmioty, jak: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Polska Izba Ekologii, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich.

Zachęcamy do zapoznania się z tegoroczną agendą kongresu dostępną na stronie internetowej wydarzenia.

Zachęcamy również do śledzenia naszej strony i kanałów społecznościowych.


www.polskikongres.pl
facebook.com/PolskiKongresPrzedsiebiorczosci/
twitter.com/Polski_KongresPobierz obrazkiPobierz obrazkiPobierz obrazki--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.


TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Komunikat po posiedzeniu Rady MinistrówOd: cirpress cirpress <cirpressna serwerze kprm.gov.pl>
Data: 27 marca 2018 14:51
Temat: Komunikat po posiedzeniu Rady MinistrówWarszawa, 27 marca 2018 r.

 

 

 

RADA MINISTRÓW

 

 

Podczas dzisiejszego posiedzenia Rada Ministrów przyjęła:

 

  • projekt ustawy o ochronie danych osobowych;
  • projekt ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej;
  • projekt ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych.

 

 

 

 

* * * * *

 

 

 

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o ochronie danych osobowych, przedłożony przez ministra cyfryzacji.

Lepsza ochrona danych osobowych – to główny cel nowej ustawy. Zaproponowane przepisy wynikają z konieczności zapewnienia w Polsce skutecznego stosowania unijnego rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO).

Do nowych przepisów będą musiały dostosować się wszystkie podmioty, które zbierają i przetwarzają dane osobowe.

Zaproponowane rozwiązania mają przyspieszyć postępowania w sprawach ochrony danych osobowych.

Zgodnie z projektem, zniesiona zostanie dotychczasowa dwuinstancyjność postępowania w sprawach naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych. Dzięki temu rozwiązaniu obywatel będzie miał możliwość szybszego uzyskania sądowej ochrony swoich praw. Kolejnym celem przyspieszenia postępowań, prowadzonych w związku z naruszeniami przepisów o ochronie danych osobowych, jest wprowadzenie przepisu, dzięki któremu podejmowana przez organ kontrola nie będzie mogła trwać dłużej niż miesiąc od dnia podjęcia czynności kontrolnych.

Projekt przewiduje też ustanowienie nowego, niezależnego organu zajmującego się sprawami ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Zastąpi on Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

W projekcie przewidziano również ustanowienie mechanizmu certyfikacji w obszarze ochrony danych osobowych.

Prezes tego Urzędu będzie powoływany na swoją kadencję przez Sejm za zgodą Senatu. Będzie go można odwołać tylko w wyjątkowych przypadkach (umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu). Wzmocnieniu pozycji PUODO służyć ma również prawo do samodzielnego nadawania sobie statutu czy możliwość korzystania z pomocy funkcjonariuszy innych organów kontroli państwowej lub policji w przeprowadzanej kontroli.

PUODO będzie mógł kierować do organów państwowych, organów samorządu terytorialnego, państwowych i komunalnych jednostek organizacyjnych, podmiotów niepublicznych realizujących zadania publiczne, osób fizycznych i prawnych, jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi oraz innych podmiotów – wystąpienia zmierzające do zapewnienia skutecznej ochrony danych osobowych. Będzie mógł również występować do organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej albo o wydanie bądź zmianę aktów prawnych w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych będzie wydawał rekomendacje dotyczące odpowiedniego zabezpieczenia danych osobowych. Każdy podmiot będzie musiał jednak sam ocenić ryzyko związane z wyciekiem danych osobowych i zastosować odpowiednie środki zabezpieczające.

Z chwilą wejścia w życie nowej ustawy utraci moc dotychczasowa ustawa o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r.

 

 

* * *

 

 

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej, przedłożony przez ministra cyfryzacji.

Główny Geodeta Kraju będzie odpowiedzialny za utrzymanie geoportalu infrastruktury informacji przestrzennej, jako centralnego punktu dostępu do usług przestrzennych.

Przejęcie tej funkcji od ministra cyfryzacji pozwoli zachować spójność rozwiązań informatycznych dotyczących geoportalu infrastruktury informacji przestrzennej oraz usankcjonuje stan faktyczny, bo – ze względu na uwarunkowania techniczne i technologiczne – zagadnienia te pozostawały w gestii Głównego Geodety Kraju. Będzie on także prowadził publicznie dostępną ewidencję zbiorów i usług danych przestrzennych, objętych infrastrukturą informacji przestrzennej oraz nadawał im jednolite identyfikatory. Główny Geodeta Kraju ma być również odpowiedzialny za kontakty z Komisją Europejską w sprawach objętych zakresem przedłożonej regulacji.

Geoportal pozwala obywatelom, przedsiębiorcom oraz administracji publicznej przeglądać i wyszukiwać geoinformacje (np. dotyczące granic nieruchomości) oraz korzystać z różnych e-usług (np. przeglądać dane dotyczące obszarów chronionych). Geoportal jest centralnym punktem dostępu do geoinformacji gromadzonych w zasobach publicznych. Umożliwia również wizualizowanie wyników podstawowych analiz przestrzennych.

Jednocześnie po zmianach, minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa będzie odpowiedzialny za sprawy związane z infrastrukturą informacji przestrzennej. Wiążą się one bowiem z procesem inwestycyjnym oraz mają charakter interdyscyplinarny i ponadsektorowy, a tym samym wpisują się w obszar jego działania.

Minister będzie także koordynował działania organów administracji w obszarze infrastruktury informacji przestrzennej oraz nadzorował prace Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej. Ma również wykonywać zadania strategiczne związane z koordynacją infrastruktury informacji przestrzennej przy pomocy Głównego Geodety Kraju (on z kolei ma odpowiadać za wykonywanie działań operacyjnych).

Infrastruktura informacji przestrzennej dostarcza niezbędnych geoinformacji wykorzystywanych przez podmioty publiczne i niepubliczne planujące oraz realizujące inwestycje o charakterze lokalnym, regionalnym i krajowym. Pozwala także na integrację, harmonizację oraz udostępnianie geoinformacji z różnych źródeł.

Wprowadzone zmiany pozwolą na skupienie w jednym resorcie – Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, wszystkich instrumentów (m.in. geodezja i kartografia, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, infrastruktura informacji przestrzennej) niezbędnych do utworzenia centrum usług geoinformacyjnych rządu. Integracja tych instrumentów oznacza stworzenie podstaw do rozwoju w Polsce nowoczesnej gałęzi gospodarki, jaką jest sektor geoinformacyjny.

            Większość nowych rozwiązań ma wejść w życie po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 

 

* * *

 

 

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych, przedłożony przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

Projekt nowelizacji ustawy dostosowuje polskie prawo do unijnej dyrektywy, która ma ułatwić korzystanie z prawa do swobodnego przemieszczania się pracowników między państwami Unii Europejskiej.

Chodzi m.in. o:

·         określenie maksymalnego okresu oczekiwania na nabycie prawa do przystąpienia do dodatkowego programu emerytalnego;

·         rozszerzenie obowiązków informacyjnych pracodawców prowadzących pracownicze programy emerytalne względem ich członków;

·         przekazywanie informacji przez zarządzających pracowniczymi programami emerytalnymi pracodawcom prowadzącym takie programy.

W projekcie określono maksymalną dopuszczalną długość okresu oczekiwania na nabycie uprawnień emerytalnych – okres nabywania nieprzepadalnych uprawnień lub okres oczekiwania lub oba te okresy nie powinny przekraczać 3 lat w przypadku pracowników, których stosunek pracy ustaje z powodów innych niż nabycie uprawnień emerytalnych.

Zgodnie z projektem, określono obowiązki informacyjne pracodawców względem uczestników programu, byłych pracowników oraz osób uprawnionych do otrzymania środków zgromadzonych przez uczestnika programu w przypadku jego śmierci.

Zobowiązano zarządzających pracowniczymi programami emerytalnymi do niezwłocznego przekazywania pracodawcom prowadzącym program – na ich wniosek – informacji dotyczących wartości środków zgromadzonych na rachunku pracownika (aktywnego uczestnika) lub byłego pracownika. Pracodawcy nie zawsze są bowiem w posiadaniu wymaganego przepisami kompletu informacji.

Zgodnie z projektem, na organ nadzoru nałożono obowiązek dokonania – do 31 stycznia 2019 r. – zmian w rejestrze pracowniczych programów emerytalnych, w odniesieniu do pracodawców, którzy nie dopełnili obowiązku poinformowania o dostosowaniu umów zakładowych do brzmienia projektowanej ustawy.

Rozwiązania zawarte w projekcie nie powinny powodować obciążeń dla pracodawców, ponieważ już dziś muszą oni przekazywać pracownikom zakres informacji określony w ustawie o pracowniczych programach emerytalnych.

Zaproponowano, aby nowe przepisy zaczęły obowiązywać z dniem następującym po dacie ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 

 

 
--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.


TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Rząd pomoże wynajmować mieszkanie – ruszyły konsultacje publiczne programu dopłat do czynszu

Od nowego roku ruszy system dopłat do czynszu dla najemców nowych mieszkań i mieszkań na obszarach poddanych rewitalizacji. Dopłaty otrzymają osoby spełniające kryteria dochodowe zapisane w ustawie. Wysokość dopłaty będzie zależeć od liczby osób w gospodarstwie domowym i lokalizacji wynajmowanego mieszkania. To najważniejsze założenia ustawy, którą Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju skierowało do konsultacji publicznych.

Projekt ustawy został opublikowany w BIP RCL https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12309754
oraz w BIPie https://miir.bip.gov.pl/projekty-ustaw-i-zalozen-projektow-ustaw/projekty-ustaw-i-zalozen-projektow-ustaw-gospodarka.html

Więcej informacji w załączonym komunikacie.

Pozdrawiamy,

Biuro Komunikacji
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

tel. 22 273 85 11
e-mail: media@mr.gov.pl
www.mr.gov.pl

Coraz bliżej zgody Komisji Europejskiej na dofinansowanie budowy tunelu w Świnoujściu - informacja Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

Unijni eksperci  wydali pozytywną opinię o projekcie budowy drogowego połączenia między wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu. Kolejny krok to zgoda Komisji Europejskiej na dofinansowanie inwestycji.

Więcej informacji w załączonym komunikacie.

Pozdrawiamy,

Biuro Komunikacji
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

tel. 22 273 85 11
e-mail: media@mr.gov.pl
www.mr.gov.pl

pytanie o cło i VAT od rzeczy z eBay

Do Ministerstwa Finansów

Szanowni Państwo.
Nie kupuję prawie produktów w Polsce bo są zwykle 2-3 razy droższe niż podobne za granicą.  
Kupiłem kask firmy Neca w USA.  Dzisiaj w urzędzie celnym dowiedziałem się że zapłacę VAT bez względu na to czy kask jest nowy kub używany i także VAT od ceny przesyłki i jeszcze w dodatku mozliwe zapłacę cło.  
Czy to nie jest bez sensu?  Polska jest strasznie drogim krajem aby tu mieszkać a nie dość że koszty przesyłki są wysokie z USA to jeszcze cło i VAT?  
Czy nie sądzą Państwo że przy tylu podatkach ludzie się stąd wyprowadzą? Ten kask będzie dwa razy droższy niż był w USA. ..
Czy opłaca się w ogóle clić rzeczy z paczek pocztowych? Czy wpływy pokrywają koszty?
Pozdrawiam

--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.


TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Konstytucja Biznesu z podpisem Prezydenta - komunikat MPiT

Szanowni Państwo,

przesyłamy komunikat dotyczący podpisania przez Prezydenta Konstytucji Biznesu.Pozdrawiamy,
Departament Komunikacji
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

tel. 22 273 71 13
e-mail: dziennikarze@mpit.gov.pl
www.mpit.gov.pl

Biuletyn Biura Prasowego PKN ORLEN – Oświadczenie Biura Prasowego PKN ORLEN

Redakcja otrzymała:
Komunikat public relations
Od: media (PKN)
Data: 22 marca 2018 12:16
Temat: [wydawnictwo:17906] Biuletyn Biura Prasowego PKN ORLEN – Oświadczenie Biura Prasowego PKN ORLEN
Do: "wydawnictwo@wieczorna.pl" <wydawnictwo@wieczorna.pl>


 

Orlen

Biuro Prasowe

Biuletyn

Orlen - Biuro Prasowe

 

PKN ORLEN  pragnie zdecydowanie podkreślić, iż replikowana przez media informacja podana wczoraj przez tygodnik Newsweek o rzekomym wycofaniu ze stacji paliw ORLEN części prasy jest nieprawdziwa. Spółka nie miała okazji jej zdementować bowiem redakcja tygodnika Newsweek nie czekając na odpowiedź Biura Prasowego, opublikowała przedmiotowy tekst.


Pragniemy poinformować, że w ramach cyklicznej optymalizacji oferty prasowej względem możliwości ekspozycyjnych, czasowo wstrzymana została dostawa na stacje kilku tytułów, różnych kategorii. Stan ten potrwa  do czasu wypracowania nowych standardów ekspozycji. Termin ich wprowadzenia został zaplanowany na 26 marca.

Zarzadzanie półką z produktami (w tym przypadku prasa i czasopisma) to naturalny i cykliczny proces podyktowany wyłącznie wskazaniami biznesowymi. Podobne działania były przeprowadzane w przeszłości i będą miały miejsce w przyszłości. Szanujemy wszystkich naszych Klientów, a wszelkie zmiany na stacjach paliw służą tylko kształtowaniu standardów jak najlepszej jakości usług.

 

 

--
Merkuriusz Polski- treści i wieści od 3 stycznia 1661 AD
--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.


TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Komunikat CBA - Zakończona kontrola w WSPol. w Szczytnie. Jest śledztwo


Od: Media CBA <media na serwerze cba.gov.pl>
Data: 23 marca 2018 10:11
Temat: Komunikat CBA - Zakończona kontrola w WSPol. w Szczytnie. Jest śledztwo

 

Zakończona kontrola w WSPol. w Szczytnie. Jest śledztwo

Zakończyła się kontrola białostockiego CBA dotycząca przebudowy strzelnicy w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Kontrola dotyczyła  określonych przepisami prawa procedur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie rozporządzania mieniem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie w związku z realizacją inwestycji pn. „Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj przebudowy strzelnicy krytej zlokalizowanej na terenie Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad jego realizacją". Kontrola obejmowała okres 2015-2017. Wartość kontrolowanej inwestycji to 4 295 000,10 zł.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono nieprawidłowości polegające m.in. na  braku nadzoru nad realizacją przebudowy strzelnicy oraz kontrolowania rozliczeń robót wynikających z umowy zawartej z wykonawcą a także pracą Sekcji Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami WSPOL, niezgodność zakresu odebranych prac z protokołami odbioru oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, brak osoby odpowiedzialnej z ramienia WSPOL, która by dokonywała jakiejkolwiek segregacji materiałów rozbiórkowych i wydawała zgodę na ich ponowne użycie oraz poświadczanie nieprawdy w dokumentach.

Całość materiałów z kontroli trafi do śledztwa prowadzonego przez Delegaturę CBA w Białymstoku pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Olsztynie.

Piotr Kaczorek, CBA 

 

 

Wydział Komunikacji Społecznej

             Gabinet Szefa

Centralne Biuro Antykorupcyjne

 

                

 
--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.


TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Łódzkie uczelnie laureatami konkursu na „Zintegrowane Programy Uczelni”. Informacja prasowa.

Komunikat prasowy MNiSW
Od: Zespół Informacyjny MNiSW <media na serwerze mnisw.gov.pl>
Data: 21 marca 2018 13:48
Temat: Łódzkie uczelnie laureatami konkursu na „Zintegrowane Programy Uczelni". Informacja prasowa.Łódzkie uczelnie laureatami konkursu na „Zintegrowane Programy Uczelni"

Politechnika Łódzka, Uniwersytet Medyczny, Akademia Sztuk Pięknych, Uniwersytet Łódzki, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna i Szkoła Filmowa w Łodzi – to łódzkie uczelnie, które otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu „Zintegrowane Programy Uczelni". Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin wręczył dzisiaj symboliczne czeki beneficjentom konkursu w ramach I i II ścieżki. Dzięki dofinansowaniu uczelnie będą mogły m.in. zorganizować zajęcia praktyczne i staże dla studentów, podnieść poziom umiędzynarodowienia i informatyzacji czy zrealizować projekty podnoszące kompetencje kadry naukowej.

 

Szkolnictwo wyższe realną odpowiedzią na potrzeby społeczne i gospodarcze

- Jednym z naszym priorytetów jest zrównoważony rozwój szkolnictwa wyższego w Polsce. Zapewniamy go na poziomie ustawowym, wprowadzając reformę szkolnictwa wyższego – Konstytucję dla Nauki, ale także na poziomie finansowym, poprzez dodatkowe strumienie finansowania – mówił wicepremier Jarosław Gowin.

Zintegrowane Programy Uczelni to kolejny projekt Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – agencji wykonawczej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – którego celem jest rozwijanie szkolnictwa wyższego w taki sposób, by jak najpełniej realizowało aktualne potrzeby społeczne i gospodarcze.

Konkurs realizowany przy użyciu trzech strumieni finansowania – każdy strumień jest przeznaczony dla innego typu uczelni. Jedna uczelnia może składać wniosek o dofinansowanie tylko w ramach jednej ścieżki. Dzięki temu, mniejsze ośrodki nie konkurowały o pieniądze z większymi, a jedynie z podobnymi sobie.

 

 

Więcej informacji w załączniku.

 

Z poważaniem

Zespół informacyjny

 

 

 

 

ul. Hoża 20

00-529 Warszawa

 


 

 

Zespół Informacyjny

 

 

 

 

 

 
--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.


TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

komunikat CBA


Od: Media CBA <media na serwerze cba.gov.pl>
Data: 21 marca 2018 11:53
Temat: komunikat CBA(..) komunikat CBA z 21.03.2018 r.

 

Oszukiwali rolników przy przetargach na ziemię. 7 zatrzymanych

 

Zatrzymania w śledztwie poznańskiej Delegatury CBA dot. działania grupy, która utrudniała przetargi na grunty rolne. Za rezygnację z udziału w licytacji żądali po kilkadziesiąt tysięcy złotych. 

Działania agentów CBA doprowadziły do ustalenia kolejnych 7 osób, które działając wspólnie i w porozumieniu dopuszczały się przestępstw w ramach tego procederu. Podejrzani zostali zatrzymani przez CBA na terenie województw: wielkopolskiego, lubuskiego i dolnośląskiego.

Delegatura CBA w Poznaniu, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Koninie,  prowadzi śledztwo dot. działania grupy, która w celu osiągania korzyści majątkowych utrudniała przetargi  i licytacje komornicze na zakup lub dzierżawę ziemi. Członkowie grupy uwiarygadniali się wpłacając wadium, a później pod presją utrudnienia przetargu – sztucznego podbijania ceny - żądali pieniędzy od najbardziej zainteresowanego ziemią w zamian za swoją rezygnację z udziału w licytacji.

Ustalenia CBA  wskazują,  że grupa swą działalność prowadziła co najmniej od 2015 roku. Poszkodowanymi byli głównie rolnicy, którzy dotychczas dzierżawili wystawianą ponownie w przetargu ziemię lub ci, którym zależało na rozwinięciu gospodarstwa.

Finansowe żądania sprawców sięgały jednorazowo 20 tysięcy złotych. Poszkodowani, którym bardzo zależało na ziemi, wprowadzani w błąd przez oszustów, płacili.

Do pierwszych zatrzymań doszło w 2016 roku. Agenci CBA zatrzymali już Krzysztofa Z. i  Ryszarda R., którzy w jednej z  miejscowości w Wielkopolsce zażądali 20 tys. zł od rzeczywistego  uczestnika przetargu w zamian za odstąpienie od postąpienia w licytacji na blisko 40 ha gruntów rolnych.  Mężczyźni usłyszeli  wtedy prokuraturze zarzuty oszustwa.  W wyniku przeszukania  u zatrzymanych  funkcjonariusze CBA ujawnili  kilka tysięcy stron wydruków ogłoszeń o przetargach na sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości oraz kilkaset dowodów wpłacenia wadium w przetargach oraz w licytacjach komorniczych nieruchomości  i ruchomości  np. samochodów, co dało podstawy do dalszych działań agentów Biura.   

Postępowanie prowadzi poznańska Delegatura CBA pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Koninie. Niewykluczone są dalsze zatrzymania.

Piotr Kaczorek, CBA

 

 

Pozdrawiam,

 

Wydział Komunikacji Społecznej

              Gabinet Szefa

Centralne Biuro Antykorupcyjne

 

                                                                           

  

 

 
--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.


TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.