W obronie Telewizji Belsat

LIST OTWARTY W OBRONIE TELEWIZJI BIEŁSAT!

Polska polityka wschodnia zawsze była jedną z najważniejszych kwestii dla interesów zagranicznych Rzeczypospolitej. Jedną z instytucji powołanych zgodnie ze wskazaną ideą była Telewizja Biełsat. Z nieukrywanym niepokojem przyjęliśmy informację o planach jej likwidacji.
W związku z powyższym, portal Obserwator Międzynarodowy zdecydował się zainicjować List Otwarty do Ministra Spraw Zagranicznych, pana Witolda Waszczykowskiego, w sprawie obrony Telewizji Biełsat:

My, niżej podpisani, badacze, analitycy i dziennikarze związani z tematyką Europy Wschodniej zwracamy się z apelem o zakończenie działań mogących doprowadzić do likwidacji stacji „Biełsat" lub ograniczenia jej działalności....

List podpisali:
- Monika Andruszewska – dziennikarka „Tygodnika Powszechnego", Stowarzyszenie „Pokolenie"
- Kamil Basaj – założyciel i redaktor „Disinfo_Digest"
- prof. dr hab. Roman Bäcker – politolog, prawnik, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
- Andrzej Brzeziecki – redaktor naczelny dwumiesięcznika „Nowa Europa Wschodnia"
- Tomasz Grzywaczewski – dziennikarz i pisarz związany z „Wydawnictwem Czarne" i „Wydawnictwem Literackim"
- Wojciech Jakóbik – redaktor naczelny portalu „BiznesAlert.pl"
- Wojciech Jankowski – dziennikarz dwutygodnika „Kurier Galicyjski" oraz współtwórca Programu Wschodniego w Radiu Wnet
- Bartosz Janik – politolog, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
- dr Paweł Kowal – politolog, Polska Akademia Nauk
- dr Tomasz Lachowski – prawnik, dziennikarz, redaktor naczelny portalu „Obserwator Międzynarodowy", Uniwersytet Łódzki
- dr Adam Lelonek – ekspert Fundacji Kazimierza Pułaskiego
- Piotr Maciążek – redaktor naczelny portalu „Energetyka24.com"
- Dariusz Materniak – redaktor naczelny portalu polsko-ukraińskiego „PolUkr.net"
- Małgorzata Nocuń – zastępczyni redaktora naczelnego dwumiesięcznika „Nowa Europa Wschodnia"
- dr Piotr Oleksy – historyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
- dr Jakub Olchowski – politolog, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
- dr Janusz Pawlak – historyk
- Agnieszka Piasecka – ekspert Fundacji Centrum Badań Polska-Ukraina
- Jarosław Podworski – historyk, wolontariusz
- Adam Reichardt – redaktor naczelny dwumiesięcznika „New Eastern Europe"
- dr Iwona Reichardt – zastępca redaktora naczelnego dwumiesięcznika „New Eastern Europe"
- dr Magdalena Rekść – politolog, Uniwersytet Łódzki
- Witold Repetowicz – dziennikarz związany z portalem „Defence24"
- Marcin Rey – redaktor „Rosyjskiej V Kolumny w Polsce"
- Mirosław Rowicki – wydawca i redaktor naczelny dwutygodnika „Kurier Galicyjski"
- Marta Rybicka – fotoreporter w agencji fotograficznej „Forum" i agencji reportersko-pomocowej „Horizon Agency"
- dr Michał Słowikowski – politolog, Uniwersytet Łódzki
- dr Olga Solarz – antropolog, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu
- dr Marta Walak – historyk, politolog, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, filia w Piotrkowie Trybunalskim
- Janusz Wdzięczak – ekonomista, redaktor portalu „Obserwator Międzynarodowy", Uniwersytet Łódzki
- Dawid Wildstein – dziennikarz, szef publicystyki w TVP Info


--
--

Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, WIECZORNA.PL SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Aleksander Hall o konserwatyzmie PIS-u

Aleksander Hall: "PiS często jest przedstawiany jako ugrupowanie konserwatywne. Są także dość liczni konserwatyści, którzy dali się zwieść deklaracjom polityków tego ugrupowania o szacunku dla religii i tradycji. W rzeczywistości PiS reprezentuje awanturniczy prawicowy populizm i nie ma nic wspólnego z tradycją konserwatywną wywodzoną od Edmunda Burke'a, ceniącą realizm, odrzucającą rewolucję, jako metodę zmieniania państwa i społeczeństwa, uznającą znaczenie więzi społecznych i elit, szanującą rządy prawa, nieufną wobec nieograniczonej władzy politycznej, gdyż prowadzi ona do tyranii."

--
--

Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, WIECZORNA.PL SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

W nowym roku łatwiej prowadzić biznes. Ustawa deregulacyjna podpisana przez Prezydenta

Szanowni Państwo,

1 stycznia 2017 r. wejdą w życie pierwsze uproszczenia z pakietu
#100zmianDlaFirm. Prezydent Andrzej Duda podpisał tzw. „ustawę
deregulacyjną", która wprowadza ponad 30 ułatwień dla przedsiębiorców.

Więcej informacji w załączonym komunikacie.

(See attached file: W nowym roku łatwiej prowadzić biznes - informacja
prasowa.docx)

Pozdrawiamy,

Departament Komunikacji
Ministerstwo Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

tel. 22 273 7113
e-mail: media@mr.gov.pl
www.mr.gov.pl

Fwd: Kolejny krok w stronę e-paragonów - Komunikat MR
Ministerstwo Rozwoju oraz Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT) podpisały list intencyjny w sprawie uruchomienia platformy paragonów elektronicznych z kas fiskalnych, umożliwiającej dystrybuowanie ich bezpośrednio do konsumentów. Porozumienie zostało zawarte 28 grudnia 2016 r. Resort rozwoju reprezentował wiceminister Tadeusz Kościński.

Zgodnie z intencjami sygnatariuszy listu, realizacja przyjętych w nim deklaracji stanowi część procesu elektronizacji i usprawnienia obrotu gospodarczego, a także upowszechnienia płatności bezgotówkowych. Jest również kolejnym etapem prac nad systemem fiskalizacji online.

Ministerstwo Rozwoju wspólnie z  Ministerstwem Finansów uzgadnia zapisy projektu nowego rozporządzenia w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące. Proponowany w przepisach model zakłada, że kasy fiskalne od stycznia 2018 roku będą podłączone online i będą automatycznie przesyłać dane o sprzedaży do centralnego repozytorium prowadzonego przez Ministerstwo Finansów. Jednocześnie, kasy poza wydawaniem papierowych paragonów klientom będą wysyłać elektroniczne paragony zainteresowanym użytkownikom, którzy wyrażą na to zgodę i zarejestrują się. Pośredniczyć w tym będzie przygotowywana przez KIGEiT platforma dystrybucji paragonów elektronicznych z kas fiskalnych bezpośrednio do konsumentów. System ten ma gwarantować pełną anonimowość przesyłanych danych. Najprostszą formą będzie przekazanie paragonu elektronicznego na pocztę e-mail lub sms, czy też do aplikacji mobilnych.

Platforma będzie otwarta dla wszystkich uczestników rynku, którzy zadeklarują chęć udziału w systemie dystrybucji e-paragonów. Będzie też niezależna od centralnego repozytorium w Ministerstwie Finansów. Firmy będą mogły oferować klientom nowe usługi, m.in. aplikacje konsumenckie do przechowywania i analizy paragonów elektronicznych. Klienci natomiast będą mogli swobodnie zarządzać wydatkami oraz historią swoich zakupów.
Z pozdrowieniami,

Departament Komunikacji
Ministerstwo Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

tel. 22 273 7113
e-mail: media@mr.gov.pl
www.mr.gov.pl--
--

Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, WIECZORNA.PL SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Komunikat po posiedzeniu Rady Ministrów
Warszawa, 29 grudnia 2016 r.

 

 

RADA MINISTRÓW

 

 

Podczas dzisiejszego posiedzenia Rada Ministrów przyjęła projekty ustaw:

 

  • o zmianie ustawy – Prawo o miarach oraz ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie;
  • o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami;
  • o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz niektórych innych ustaw;
  • o zmianie ustawy – Kodeks karny.

 

 

 

* * * * *

 

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o miarach oraz ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, przedłożony przez ministra rozwoju i finansów.

Celem nowelizacji ustawy jest reforma Głównego Urzędu Miar (GUM). Instytucja ta ma wspierać rozwój krajowego przemysłu, a także prowadzić i koordynować badania naukowe i prace rozwojowe w obszarze technologii pomiarowych.

Przewidywane rozwiązania są częścią Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (100 zmian dla firm – pakiet ułatwień dla przedsiębiorców).

Dotychczasowa działalność GUM skoncentrowana była na zadaniach związanych z  wzorcowaniem przyrządów pomiarowych. Przekładało się to na niski poziom innowacyjności i konkurencyjności polskiego przemysłu, który nie miał właściwego partnera, jeśli chodzi o  rozwój szeroko rozumianych technologii pomiarowych.

Po zmianach, zadaniem Głównego Urzędu Miar będzie wspieranie i inspirowanie rozwoju krajowego przemysłu przez transfer technologii. GUM stanie się partnerem dla przedsiębiorców. Będzie dzielił się z nimi swoim know-how oraz dostępem do unikalnej wiedzy technologicznej. GUM ma odpowiadać na zapotrzebowanie przemysłu i inicjować z nim wspólne projekty.

Reforma Głównego Urzędu Miar obejmie także utworzenie Rady Metrologii, która będzie odpowiedzialna za nadzór merytoryczny nad GUM. Realny wpływ na priorytety działań i funkcjonowanie GUM zyskają przedsiębiorcy, którzy będą  reprezentowani w Radzie (1/3 członków). Do kompetencji Rady należeć będzie m.in. opiniowanie rocznych planów i sprawozdań z działalności GUM. Rada zyska również prawo wglądu do dokumentacji administracji miar oraz  uczestniczenia w procesie wyboru  prezesa GUM. Do Rady wejdą przedstawiciele nauki (1/3 członków) oraz przedstawiciele instytucji państwowych zaangażowanych w kwestie metrologii (1/3 członków).

W projekcie ustawy przewidziano też reformę struktury terenowych organów administracji miar. Chodzi o przekształcenie urzędów obwodowych w wydziały zamiejscowe urzędów okręgowych. Nowe rozwiązanie umożliwi bardziej efektywne i elastyczne gospodarowanie zasobami infrastrukturalnymi, ludzkimi i finansowymi w ramach struktury okręgowej (chodzi o możliwość pewnej specjalizacji wydziałów zamiejscowych oraz czasowego delegowania pracowników do kontroli podmiotów gospodarczych działających na obszarze innych wydziałów, stosownie do faktycznego zapotrzebowania na czynności metrologiczne). Dotychczasowa trójszczeblowa, sztywna struktura administracji miar (prezes GUM, 9 okręgowych i 58 obwodowych urzędów miar) utrudnia elastyczne gospodarowanie zasobami infrastrukturalnymi, ludzkimi i finansowymi, co wpływa niekorzystnie na efektywność obsługi klientów tej administracji.

Znowelizowana ustawa wprowadza również możliwość szerszego wykorzystania tzw. legalizacji statystycznej (również przy legalizacji ponownej), co stanowi realizację zgłaszanego od lat postulatu przedsiębiorstw przemysłowych działających w obszarach, gdzie urządzenia pomiarowe są wprowadzane na rynek w skali masowej (przede wszystkim dostarczanie mediów takich jak: gaz, woda, energia elektryczna).

W projekcie ustawy zaproponowano również zapisy przyczyniające się do rozwiązania problemu związanego z nierzetelnym użytkowaniem przyrządów pomiarowych (chodzi o instytucję czasowego wycofania przyrządu pomiarowego z obrotu, podwyższenie sankcji za naruszenie przepisów ustawy).

Znowelizowane przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem części regulacji, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

 

****

 

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, przedłożony przez ministra rozwoju i finansów.

            Zaproponowano kompleksową regulację problematyki kredytów związanych z nieruchomościami. Nowe przepisy powinny przyczynić się do zwiększenia porównywalności i transparentności ofert kredytodawców oraz wzmocnienia pozycji konsumenta  zarówno na rynku kredytów konsumenckich i kredytów związanych z nieruchomościami mieszkalnymi (kredytów hipotecznych). Mają też zapewnić kompetentną weryfikację zdolności kredytowej klientów oraz zabezpieczyć ich przed nierzetelną reklamą.

Projekt dostosowuje polskie prawo do postanowień unijnej dyrektywy, która zapewnić ma wysoki poziom ochrony konsumentów, zawierających umowy o kredyt związany z nieruchomościami. Wdrożenie dyrektywy umożliwi zawieranie uczciwych umów kredytowych oraz dostarczanie klientom zrozumiałych informacji i wyjaśnień, a także przyczyni się do odpowiedzialnego zaciągania kredytów.

 

Najważniejsze rozwiązania:

 

Kredyty hipoteczne będą udzielane przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Kredytodawcami będą zatem: banki krajowe, oddziały banków zagranicznych, instytucje kredytowe prowadzące działalność transgraniczną lub oddziały instytucji kredytowych, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Oznacza to, że udzielanie kredytów hipotecznych będzie pod ścisłym nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. Dopuszczenie do udzielania kredytów hipotecznych podmiotów, które nie podlegają nadzorowi KNF mogłoby osłabić ochronę konsumentów. Kredytów nie będą mogły udzielać podmioty pozabankowe, tj. instytucje pożyczkowe działające na rynku krajowym oraz pozabankowe firmy pożyczkowe funkcjonujące w innych państwach Unii Europejskiej.

 

Kredyt hipoteczny będzie udzielany w walucie, w której klient uzyskuje większość dochodów.

Jest to usankcjonowanie rekomendacji S wydanej przez KNF, która obecnie dotyczy jedynie banków, a teraz obejmie wszystkich kredytodawców wskazanych w ustawie. Oznacza to, że konsument zarabiający w złotych nie dostanie kredytu hipotecznego w obcej walucie, np. w euro lub frankach szwajcarskich. Kredyty udzielane w obcej walucie są bardziej ryzykowane dla konsumentów, którzy uzyskują swoje dochody tylko w złotych bowiem w przypadku takich kredytów konsument dodatkowo jest narażony na ryzyko związane ze zmianą kursów walutowych.

 

Zakaz sprzedaży wiązanej

            Zawarcie umowy kredytu hipotecznego nie będzie mogło być uzależnione od zakupu przez konsumenta innego produktu finansowego (kredytodawca będzie mógł natomiast zaoferować korzystniejsze warunki udzielenia kredytu hipotecznego, jeśli konsument zdecyduje się na zakup innego produktu finansowego). 

Zakaz sprzedaży wiązanej nie będzie dotyczyć prowadzonego bezpłatnie rachunku płatniczego lub oszczędnościowo - rozliczeniowego, którego jedynym celem jest gromadzenie środków finansowych przeznaczonych na spłatę kredytu, jego obsługę lub zapewnienie kredytodawcy dodatkowego zabezpieczenia w przypadku zaległości w spłacie kredytu. Wprowadzono także regulację, według której kredytodawca będzie mógł wymagać od kredytobiorcy zawarcia lub posiadania umowy ubezpieczenia kredytu hipotecznego połączonej z przelewem wierzytelności dotyczącej umowy o kredyt hipoteczny.

 

Reklama i obowiązki informacyjne kredytodawcy, pośrednika kredytu hipotecznego i agenta przed zawarciem umowy o kredyt hipoteczny

Przewidziano regulacje zabezpieczające klientów przed reklamami kredytów hipotecznych, które mogłyby wprowadzać w błąd lub budzić oczekiwania dotyczące jego dostępności lub kosztu, które nie zostaną spełnione w rzeczywistości.

Informacje reklamowe i marketingowe dotyczące kredytów hipotecznych mają być jednoznaczne, rzetelne, zrozumiałe i widoczne. Wprowadzono minimalny katalog informacji ogólnych dotyczących umowy o kredyt hipoteczny, jakie trzeba będzie udostępnić konsumentowi na trwałym nośniku lub w postaci elektronicznej – przed zawarciem umowy o kredyt. Chodzi m.in. o poinformowanie klienta o okresie na jaki umowa o kredyt hipoteczny może być zawarta, rodzaju dostępnej stopy oprocentowania (należy wskazać czy jest to stopa stała zmienna, czy stanowiąca połączenie obydwu), o całkowitej kwocie kredytu i jego całkowitym koszcie, przedstawionych na reprezentatywnym przykładzie.

            Przed zawarciem umowy o kredyt hipoteczny konsument ma otrzymać na trwałym nośniku zindywidualizowane informacje niezbędne do porównania kredytów hipotecznych dostępnych na rynku, konieczne do oceny ich konsekwencji i podjęcia świadomej decyzji dotyczącej zawarcia takiej umowy. Informacje te będą przekazywane na formularzu informacyjnym.

 

Udzielanie kredytu hipotecznego, zawieranie umowy o kredyt hipoteczny i odstąpienie od umowy kredytowej

            Szczegółowo określono procedurę udzielania kredytu hipotecznego i zawierania umowy o kredyt hipoteczny.

Kredytodawca, pośrednik kredytu hipotecznego lub agent będzie musiał przekazać konsumentowi decyzję kredytową na trwałym nośniku w 21 dniu od dnia otrzymania wniosku. Wraz z decyzją kredytową klient otrzyma formularz informacyjny dotyczący kredytu. Decyzja kredytowa wraz formularzem informacyjnym będzie wiążąca dla kredytodawcy przez co najmniej 14 dni (w tym czasie klient będzie mógł się zastanowić czy odpowiadają mu warunki kredytu). 

            Przed zawarciem umowy o kredyt kredytodawca będzie musiał dokonać oceny zdolności kredytowej konsumenta. Będzie ona dokonywana na podstawie informacji uzyskanych od konsumenta, z odpowiednich baz danych lub zbiorów danych kredytodawcy. Na żądanie kredytodawcy konsument będzie musiał dostarczyć dodatkowe informacje i dokumenty niezbędne do dokonania oceny jego zdolności kredytowej. Rzetelne jej wykonanie jest w interesie kredytodawcy i konsumenta, bo pozwala zminimalizować ryzyko niedotrzymania warunków umowy.

Klient – bez podania przyczyny – będzie miał 14 dni na odstąpienie od umowy kredytowej od dnia jej zawarcia. Ma otrzymać na trwałym nośniku wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Nie będzie też ponosił kosztów związanych z odstąpieniem od umowy o kredyt hipoteczny, z wyjątkiem odsetek za okres od dnia wypłaty kredytu do dnia jego spłaty.

Uniezależniono wynagrodzenie personelu dokonującego oceny zdolności kredytowej od ilości zaakceptowanych wniosków. Ma to zapobiec sytuacji, gdy pracownik banku lub SKOK-u podwyższa zdolność kredytową klienta, aby zwiększyć swoje wynagrodzenie.

Przyjęto, że jeśli ocena zdolności kredytowej nie została wykonana prawidłowo, to bank lub SKOK nie będą mogły z tego powodu rozwiązać lub zmienić umowy o kredyt hipoteczny, chyba że jest to korzystne dla klienta i on się na to zgodzi. Ponadto, przedstawienie przez konsumenta niekompletnych informacji, niezbędnych do przeprowadzenia oceny zdolności kredytowej przed zawarciem umowy o kredyt hipoteczny, nie będzie podstawą do wypowiedzenia umowy przez kredytodawcę. Rozwiązanie to chroni konsumenta, ale nie będzie jednak miało zastosowania, gdy konsument celowo odmówił ujawnienia informacji lub podał nieprawdziwe informacje potrzebne do wykonania oceny zdolności kredytowej.

 

Restrukturyzacja zadłużenia

            Zaproponowano rozwiązania, które umożliwią restrukturyzację zadłużenia w przypadku, gdy konsument nie jest w stanie spłacać zobowiązań. Kredytodawca powinien umożliwić restrukturyzację zadłużenia, jeżeli jest to uzasadnione oceną sytuacji majątkowej konsumenta. Restrukturyzacja będzie dokonywana przez: zaoferowanie konsumentowi możliwości czasowego zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego; zmianę wysokości rat kapitałowo-odsetkowych kredytu hipotecznego; wydłużenie okresu kredytowania; inne działania umożliwiające spłatę zobowiązania. Rozwiązania te zabezpieczają interes konsumenta, tak aby egzekucja nieruchomości była ostatecznym rozwiązaniem.

 

Spłata kredytu hipotecznego przed terminem

            Zgodnie z nowymi przepisami, konsument może w każdym momencie spłacić całość lub część kredytu hipotecznego przed terminem określonym w umowie. Konsument będzie mógł także wystąpić do kredytodawcy z wnioskiem o przekazanie informacji o kosztach dokonania takiej spłaty. W sytuacji spłaty całości kredytu hipotecznego przed terminem określonym w umowie – całkowity koszt kredytu hipotecznego zostanie obniżony o odsetki i inne koszty kredytu przypadające na okres, o który skrócono obowiązywanie umowy, nawet gdyby konsument poniósł je przed spłatą. Określono także zasady pobierania rekompensaty przez kredytodawcę w przypadku spłaty całości lub części kredytu hipotecznego przed terminem określonym w umowie.

 

Rejestr pośredników kredytowych oraz nadzór nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami

KNF będzie prowadzić w systemie teleinformatycznym rejestr pośredników kredytowych, do którego wpisywani będą pośrednicy kredytu hipotecznego, agenci oraz pośrednicy kredytu konsumenckiego. Działalność dotycząca pośrednictwa kredytu hipotecznego ma być nadzorowana przez KNF. Świadczenie usług dotyczących pośrednictwa kredytu hipotecznego będzie wykonywane wyłącznie przez pośredników kredytu hipotecznego lub agentów.

Projekt wprowadza także obowiązkowy rejestr pozabankowych instytucji pożyczkowych udzielających kredytów konsumenckich i pośredników kredytu konsumenckiego.  Podjęcie działalności w zakresie kredytów konsumenckich uwarunkowane będzie uzyskaniem wpisu do rejestru, prowadzonego przez KNF, po spełnieniu ustawowo określonych przesłanek (m.in. niekaralność w zakresie wskazanych przestępstw). Rejestr przyczyni się do większej transparentności na rynku  kredytów konsumenckich.

Ustawa, co do zasady, ma wejść w życie po 3 miesiącach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 

****

 

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.

            Zaproponowano zmiany, które umożliwią właściwe egzekwowanie przepisów unijnych dotyczących: recyklingu statków;  monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji dwutlenku węgla z transportu morskiego; zasad pobierania próbek  i sprawozdawczości (chodzi o zawartość siarki w paliwach). Wdrożono również zmiany wprowadzone do Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu (konwencja SOLAS).

           

Kontrola emisji tlenków siarki

Statki pływające pod obcą banderą, które mają już dokument świadczący o testowaniu metod redukcji emisji tlenków siarki wydany przez państwo bandery lub uznaną organizację – zostaną zwolnione z obowiązku uzyskania takiego pozwolenia od administracji polskiej. Dzięki temu rozwiązaniu nie dojdzie do dublowania procedury wydawania pozwoleń. Jeśli armator statku pływającego pod obcą banderą będzie miał pozwolenie wydane przez inną administrację niż polska – będzie musiał jedynie przekazać wyniki testów metod redukcji emisji tlenków siarki dyrektorowi właściwego urzędu morskiego, nie później niż po upływie 5 miesięcy od daty ich zakończenia. W takim terminie przekazywane są wyniki testów w przypadku wydania pozwolenia przez administrację polską.

            Wskazano, że wniosek o wydanie pozwolenia na przeprowadzenie na statkach pływających pod polską banderą, testów metod redukcji emisji tlenków siarki wyłącznie poza polskimi obszarami morskimi – składany będzie dyrektorowi urzędu morskiego właściwego dla portu macierzystego statku.

           

Sankcje

            Doprecyzowano sankcje nakładane na kapitana lub innego członka załogi statku za naruszenie dyrektywy unijnej dotyczącej redukcji zawartości siarki w niektórych paliwach ciekłych. Kara pieniężna nie przekraczająca 20-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za poprzedni rok ogłaszanego przez GUS będzie mogła być wymierzona m.in. za nieposiadanie ważnego pozwolenia na testowanie metod redukcji emisji tlenku siarki, za brak na statku dokumentów dostawy paliwa żeglugowego znajdującego się w zbiornikach statku lub posiadanie dokumentów nie zawierających wszystkich wymaganych informacji, zgodnie z wymogami Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (MARPOL).

 

Recykling statków

            Przyjęto, że minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej będzie przekazywał cyklicznie Komisji Europejskiej sprawozdania odnoszące się do spełnienia wymagań dotyczących recyklingu statków, które będą sporządzane na podstawie danych otrzymywanych od dyrektorów urzędów morskich.

            Armator statku poniesie karę pieniężną do 600 000 SDR (tzw. pieniądz rozrachunkowy) za to, że nie wykonuje ciążących na nim obowiązków lub łamie ustanowione zakazy, eksploatuje statek bez ważnego świadectwa inwentaryzacji lub kieruje statek do zakładu recyklingu, którego nie ma w europejskim wykazie.

Regulacja ta ma gwarantować, że statki pływające pod banderą kraju Unii Europejskiej będą recyklingowane jedynie w zakładach spełniających wymogi ochrony środowiska i BHP. Ograniczony zostanie proceder demontażu statków w miejscach do tego nieprzystosowanych, a w konsekwencji wyeliminowane zostaną wynikające z tego negatywne skutki dla zdrowia i życia ludzkiego oraz środowiska.

 

Monitorowanie emisji dwutlenku węgla

            Dyrektor urzędu morskiego będzie odpowiedzialny za sprawdzenie czy na statku, który wpłynął do portu znajduje się ważny dokument zgodności, poświadczający spełnienie wymagań związanych z monitorowaniem emisji dwutlenku węgla.

Zaproponowano, aby raporty przygotowane przez przedsiębiorstwa żeglugowe dotyczące emisji dwutlenku węgla były przekazywane właściwemu dyrektorowi urzędu morskiego i Komisji Europejskiej.

Przyjęto, że za niewykonanie obowiązków dotyczących raportowania i monitorowania emisji dwutlenku węgla z transportu morskiego, armatorowi statku będzie grozić kara do 50 000 SDR. Obowiązkiem dyrektora urzędu morskiego będzie powiadamianie o sankcjach zastosowanych wobec określonego statku: ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, Komisji Europejskiej, Europejskiej Agencji do spraw Bezpieczeństwa na Morzu (EMSA), pozostałych państw członkowskich oraz zainteresowanego państwa bandery.

Nowe regulacje, co do zasady, mają obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 

 

****

 

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny, przedłożony przez ministra sprawiedliwości.

            Efektywniejsze egzekwowanie świadczeń alimentacyjnych oraz wyeliminowanie zjawiska polegającego na uchylaniu się od płacenia alimentów przez zatajanie uzyskiwanych dochodów i posiadanego majątku – jest podstawowym celem nowelizacji Kodeksu karnego. Proponowane zmiany to kolejny element działań rządu wspierający dzieci i osoby słabsze.

Płacenie alimentów jest niepodważalnym obowiązkiem wobec dzieci oraz dorosłych (dzieci lub rodziców), którym sąd przyznał te świadczenia. Chodzi nie tylko o zapewnienie uprawnionym minimum egzystencji, ale także o zaspokojenie potrzeb wyższego rzędu, np. dostępu do dóbr kultury.

W Polsce wiele osób nie wywiązuje się z obowiązku płacenia alimentów. W takich przypadkach zobowiązania alimentacyjne wypłacane są z Funduszu Alimentacyjnego (w kwocie zasądzonej, ale nie wyższej niż 500 zł). Obecnie o alimenty z funduszu można się starać po 2 miesiącach bezskutecznej egzekucji komorniczej. W 2014 r. z Funduszu Alimentacyjnego przekazano uprawnionym ok. 1,5 mld zł, czyli o 1,4 proc. więcej niż w 2013 r. Fundusz odzyskał jedynie 207,9 mln zł. Oznacza to, że ściągalność alimentów nadal jest niewystarczająca, a Fundusz Alimentacyjny wciąż „kredytuje" dłużników wyręczając ich w obowiązku alimentacji.

            Zgodnie z obowiązującymi przepisami, podstawą do wszczęcia postępowania karnego wobec dłużnika alimentacyjnego są znamiona: „uporczywego" uchylania się od obowiązku alimentacyjnego i „narażenia osoby uprawnionej na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych". Po pierwsze – każdy sąd musi indywidualnie ocenić, czy uchylanie się od płacenia alimentów ma cechy „uporczywości" i od kiedy się zaczęło. Po drugie – trudno określić jakiej wysokości środki zaspokajają podstawowe potrzeby życiowe uprawnionego. Na przykład, jeśli podstawowe potrzeby dziecka są zaspokajane przez matkę, to ojciec może nie zostać objęty obowiązkiem alimentacji.

Minister sprawiedliwości uznał, że trzeba zmienić te przepisy, bo są na tyle niejednoznaczne (nieostre), że rodzą wątpliwości interpretacyjne. Dlatego zaproponował – w przypadku przestępstwa niealimentacji – rezygnację z zapisu o „uporczywości" i „niemożności zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych" na rzecz bardziej obiektywnego kryterium stanowiącego podstawę do karania dłużnika za zaległości alimentacyjne.

Zgodnie z nowymi przepisami, osoba zobowiązana do zapłacenia świadczeń alimentacyjnych będzie podlegać grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku – jeśli zaległości alimentacyjne będą stanowić równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo opóźnienie w zapłacie zaległego świadczenia innego niż okresowe (wypłacone jednorazowo) wyniesie co najmniej 3 miesiące. Jeśli osoba uprawniona zostanie narażona na niezaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych z powodu nieuregulowanych zobowiązań alimentacyjnych, to dłużnik będzie podlegał grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.

Przyjęto też, że nie zostanie ukarany dłużnik, który dopuścił się przestępstwa niealimentacji, jeśli przed upływem 30 dni od daty pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego, zapłaci wszystkie zaległe alimenty.

Jednocześnie sąd odstąpi od wymierzenia kary, jeśli nie później niż przed upływem 30 dni od daty pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego w sprawie „narażenia na niezaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych" – dłużnik zapłaci w całości zaległe alimenty, chyba że wina i społeczna szkodliwość czynu przemawiać będą przeciw odstąpieniu od jej wymierzenia.

Rozwiązania te pozwolą skuteczniej zwalczać patologię niealimentacji oraz wykluczą karanie dłużnika, gdy nie wywiąże się on z obowiązku płacenia alimentów z przyczyn obiektywnych, tj. niezależnych od jego woli (np. nie może podjąć pracy z powodu poważnej choroby).

            Ściganie przestępstwa, jakim jest uchylanie się od zapłaty świadczeń alimentacyjnych, będzie następowało na wniosek pokrzywdzonego, organu pomocy społecznej lub organu podejmującego działania wobec dłużnika alimentacyjnego. Jeśli pokrzywdzony otrzyma świadczenia rodzinne lub pieniężne z Funduszu Alimentacyjnego, to dłużnik alimentacyjny będzie ścigany z urzędu.

Nowe przepisy powinny wejść w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
--
--

Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, WIECZORNA.PL SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Kolejny krok w stronę e-paragonów - Komunikat MR

Ministerstwo Rozwoju oraz Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT) podpisały list intencyjny w sprawie uruchomienia platformy paragonów elektronicznych z kas fiskalnych, umożliwiającej dystrybuowanie ich bezpośrednio do konsumentów. Porozumienie zostało zawarte 28 grudnia 2016 r. Resort rozwoju reprezentował wiceminister Tadeusz Kościński.

Zgodnie z intencjami sygnatariuszy listu, realizacja przyjętych w nim deklaracji stanowi część procesu elektronizacji i usprawnienia obrotu gospodarczego, a także upowszechnienia płatności bezgotówkowych. Jest również kolejnym etapem prac nad systemem fiskalizacji online.

Ministerstwo Rozwoju wspólnie z  Ministerstwem Finansów uzgadnia zapisy projektu nowego rozporządzenia w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące. Proponowany w przepisach model zakłada, że kasy fiskalne od stycznia 2018 roku będą podłączone online i będą automatycznie przesyłać dane o sprzedaży do centralnego repozytorium prowadzonego przez Ministerstwo Finansów. Jednocześnie, kasy poza wydawaniem papierowych paragonów klientom będą wysyłać elektroniczne paragony zainteresowanym użytkownikom, którzy wyrażą na to zgodę i zarejestrują się. Pośredniczyć w tym będzie przygotowywana przez KIGEiT platforma dystrybucji paragonów elektronicznych z kas fiskalnych bezpośrednio do konsumentów. System ten ma gwarantować pełną anonimowość przesyłanych danych. Najprostszą formą będzie przekazanie paragonu elektronicznego na pocztę e-mail lub sms, czy też do aplikacji mobilnych.

Platforma będzie otwarta dla wszystkich uczestników rynku, którzy zadeklarują chęć udziału w systemie dystrybucji e-paragonów. Będzie też niezależna od centralnego repozytorium w Ministerstwie Finansów. Firmy będą mogły oferować klientom nowe usługi, m.in. aplikacje konsumenckie do przechowywania i analizy paragonów elektronicznych. Klienci natomiast będą mogli swobodnie zarządzać wydatkami oraz historią swoich zakupów.
Z pozdrowieniami,

Departament Komunikacji
Ministerstwo Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

tel. 22 273 7113
e-mail: media@mr.gov.pl
www.mr.gov.pl

Petru: Oczekuję od PiS-u rozwiązania kryzysu w najbliższych dniach


Od: Biuro Komunikacji Nowoczesnej <media@nowoczesna.org>


.Nowoczesna - lepsza Polska
.Nowoczesna

Petru: Oczekuję od PiS-u rozwiązania kryzysu w najbliższych dniach

Zarząd Nowoczesnej przeanalizował dwa warianty rozwiązania obecnego kryzysu politycznego w kraju. Pierwszy koncyliacyjny zakładający wolę rozwiązania kryzysu przez PiS oraz wariant konfrontacyjny, jeśli PiS będzie chciało „pójść na zwarcie".

- Polskie państwo znalazło się w bardzo poważnym kryzysie. Klub PiS nielegalnie przegłosował budżet w Sali Kolumnowej. Grozi nam obecność dwóch Sejmów w polskim parlamencie. Jako Nowoczesna nie możemy do tego dopuścić. Zadaniem wszystkich odpowiedzialnych polityków jest poszukanie wyjścia z tej patowej sytuacji, która grozi paraliżem państwa – powiedział Ryszard Petru, lider Nowoczesnej.

Podczas Zarządu przeanalizowano 2 scenariusze wyjścia z kryzysu.

  • Wariant, w którym PiS deklaruje otwartość na znalezienie drogi wyjścia z kryzysu. Nowoczesna przedstawi wówczas uzgodnioną wspólnie z innymi partiami opozycyjnymi propozycję rozwiązania sporu, która zostanie przekazana w formie listu do partii rządzącej.
  • Drugi wariant zakłada, że PiS zaostrzy sytuację w kraju i wykaże brak woli porozumienia. Wtedy Nowoczesna nie dopuści do rozpoczęcia kolejnego, 34. posiedzenia Sejmu. Opozycja uzgodni wspólne działania.

Lider Nowoczesnej oczekuje, że w ciągu najbliższych dwóch tygodni PiS zaproponuje działanie zmierzające do kompromisu, które pozwoli zakończyć spór polityczny w kraju. Jeśli będzie inaczej Nowoczesna zapowiada złożenie wniosku o skrócenie kadencji Sejmu. Jednocześnie zaapeluje do Polaków, aby 11 stycznia 2017 r. jak najliczniej zgromadzili się przed Sejmem. W Polsce nie może być akceptacji dla łamania prawa w Sejmie i braku debaty parlamentarnej – podsumował Ryszard Petru.

Zarząd Nowoczesnej odbył się w składzie: Ryszard Petru – Przewodniczący; Katarzyna Lubnauer, Jerzy Meysztowicz Joanna Schmidt – Wiceprzewodniczący; Joanna Scheuring-Wielgus, Adam Szłapka, Michał Pihowicz, Joanna Scheuring-Wielgus, Wadim Tyszkiewicz.

.Nowoczesna Facebook YouTube Twitter Instagram


Copyright © 2015, Nowoczesna,  All rights reserved.
--
--

Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, WIECZORNA.PL SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Ryszard Petru: Prezes PiS odkrył pucz kanapkowy


Od: Biuro Komunikacji Nowoczesnej <media@nowoczesna.org>.Nowoczesna - lepsza Polska
.Nowoczesna

- Jarosław Kaczyński pokazuje, że idzie w zaparte, nie przyznaje się do błędu. Jeśli kryterium puczu było to, kto zamówił kanapki to pamiętajmy, że zamówił je Marszałek Kuchciński – skomentował na konferencji prasowej w Sejmie Ryszard Petru.

Przewodniczący Nowoczesnej zwołał na 28 grudnia Zarząd partii, żeby przeanalizować aktualną sytuację kryzysu państwa i przygotować scenariusze działań po 11 stycznia. Według Petru to nie do zaakceptowania, by obrady Sejmu przenieść do Sali Kolumnowej. Będzie to oznaczać osłabienie państwa i przyznanie się do tego, że nie jest ono w stanie funkcjonować w normalny sposób.

Jeśli okaże się, że do 11 stycznia PiS nie okaże jakiejkolwiek woli, by rozwiązać kryzys państwa, to Nowoczesna zaapeluje do Polaków, by tłumnie zebrali pod Sejmem 11 stycznia.
- Jeśli obecna sytuacja będzie trwać nadal, nasz kraj będzie się staczał. Tego typu wypowiedzi posła Kaczyńskiego nie sprzyjają szukaniu porozumienia. Jeśli dalej będzie trwał w tym, że nie warto rozmawiać i będzie kłamał, to konieczne będą kolejne kroki – mówił Petru.  

PiS szuka konfrontacji. Należy podkreślić, że opozycja jest na sali plenarnej po to, by pokazać, że posiedzenie Sejmu nie zostało zakończone. Nie szukamy eskalacji konfliktu - apelujemy do PiS, żeby się wycofał, żeby była możliwość normalnej debaty i legalnego przegłosowania budżetu.

Nie możemy pozwolić na to, by były 2 sejmy w jednym obiekcie. Marszałek Kuchciński uciekł 16 grudnia do innej sali - to przejaw jego słabości. Legalność budżetu można sprawdzić w TK. Ale wiem, że on jest teraz zablokowany – podsumował konferencję Ryszard Petru.Copyright © 2015, Nowoczesna,  All rights reserved.
--
--

Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, WIECZORNA.PL SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Świąteczne życzenia z Ministerstwa RozwojuZ pozdrowieniami

Departament Komunikacji
Ministerstwo Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

tel. 22 273 7113
e-mail: media@mr.gov.pl
www.mr.gov.pl

Kolejny odcinek drogi S8 otwarty

Droga ekspresowa S8 Wrocław-Warszawa-Białystok pełni kluczową rolę dla transportu krajowego – prowadzi do wschodniej granicy państwa – oraz międzynarodowego – umożliwia połączenie tranzytowe pomiędzy Litwą i Białorusią a Polską. Od dziś kierowcy mogą korzystać z nowego ponad 15-kilometrowego fragmentu tej trasy, od obwodnicy Zambrowa i Wiśniewa do Mężenina, W jego otwarciu uczestniczył wiceminister rozwoju Witold Słowik.

Oddany dziś do użytku kierowców odcinek drogi S8 Wiśniewo - Mężenin to kolejna część sieci dróg ekspresowych zrealizowana z dofinansowaniem ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – podkreślił wiceminister rozwoju Witold Słowik. – Ze wsparciem funduszy obecnej perspektywy wybudowano i przekazano już do użytku m.in. odcinek trasy  S7 Miłomłyn - Ostróda Północ – dodał.

Szczegóły w załączonej informacji prasowej.Z pozdrowieniami,

Departament Komunikacji
Ministerstwo Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

tel. 22 273 7113
e-mail: media@mr.gov.pl
www.mr.gov.pl

Rusza budowa mieszkań w programie Mieszkanie Plus

Szeroki dostęp do nowoczesnych mieszkań na wynajem oznaczać będzie radykalną poprawę warunków życia polskich rodzin – zapowiedział w czwartek Mateusz Morawiecki, wicepremier, minister rozwoju i finansów, podczas uroczystego rozpoczęcia budowy 186 mieszkań czynszowych w Białej Podlaskiej. To pierwsza inwestycja realizowana w ramach programu Mieszkanie Plus.
W opinii wicepremiera Morawieckiego przykład Białej Podlaskiej dowodzi, że dzięki opartej o zaufanie współpracy instytucji rządowych i samorządowych możliwa jest sprawna realizacja ważnych dla lokalnych społeczności i całej gospodarki inwestycji. – Niespełna pół roku temu zaprezentowaliśmy opinii publicznej wstępne założenia programu Mieszkania Plus, a już dziś rozpoczynamy budowę pierwszych mieszkań na wynajem. To dowód, że administracja publiczna może działać w sposób efektywny i odpowiadać na potrzeby obywateli –  podkreślił wicepremier Morawiecki.

Więcej informacji w załączonej informacji prasowej.

Z pozdrowieniami,

Departament Komunikacji
Ministerstwo Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

tel. 22 273 7113
e-mail: media@mr.gov.pl
www.mr.gov.pl

200 mln zł na wsparcie turystyki w Polsce Wschodniej - komunikat MR


Ministerstwo Rozwoju i Bank Gospodarstwa Krajowego (Grupa PFR) zawarły umowę na realizację programu „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka". Dzięki porozumieniu mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z branży turystycznej i okołoturystycznej będą mogły uzyskać preferencyjne pożyczki na inwestycje w Polsce Wschodniej. Pośrednicy finansowi, wybrani w konkurencyjnej procedurze przez BGK, udzielą zwrotnego wsparcia przedsiębiorcom.Departament Komunikacji
Ministerstwo Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

tel. 22 273 7113
e-mail: media@mr.gov.pl
www.mr.gov.pl
--
--

Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, WIECZORNA.PL SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

200 mln zł na wsparcie turystyki w Polsce Wschodniej - komunikat MR

Szanowni Państwo,
Ministerstwo Rozwoju i Bank Gospodarstwa Krajowego (Grupa PFR) zawarły umowę na realizację programu „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka". Dzięki porozumieniu mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z branży turystycznej i okołoturystycznej będą mogły uzyskać preferencyjne pożyczki na inwestycje w Polsce Wschodniej. Pośrednicy finansowi, wybrani w konkurencyjnej procedurze przez BGK, udzielą zwrotnego wsparcia przedsiębiorcom.

Zapraszamy do zapoznania się informacją prasową:

Pozdrawiamy,

Departament Komunikacji
Ministerstwo Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

tel. 22 273 7113
e-mail: media@mr.gov.pl
www.mr.gov.pl

Polska zmieniła ustrój na reżim hybrydowy

Agencja prasowa

Sztuka. Kultura. Nauka.

* * *

Merkuriusz Polski dzieje wszystkiego świata w sobie zamykający dla informacji pospolitej. Od 3 stycznia 1661.

21 grudnia 2016 r.

Depesza prasowa


Polska zmieniła ustrój na reżim hybrydowy
Dzień 21 grudnia 2016 jest ważną cezurę dziejową i historyczną- w tym dniu nastąpiła kulminacja wydarzeń trwających od kryzysu parlamentarnego rozpoczętego w dniu 16.12.2016.

"Konkluzja już nastąpiła; TK od dzisiaj jest w rękach PiS, czyli dzisiaj skończyła się w III Rzeczpospolitej demokracja liberalna."- pisze Piotr Piętak (Salon24), jednocześnie dopytując się, w jakim ustroju żyjemy. 
Spieszę donieść: żyjemy od dziś w reżimie hybrydowym. Wg metodologii stosowanej przez współczesnych ekonomistów, jest to system łączący elementy demokracji z systemami autorytarnymi. 
Ostatni bastion dawnego porządku skończył się dzisiaj. Przestaliśmy żyć w systemie demokracji wadliwej, staliśmy się krajem systemu hybrydowego. 
Hybrydyzacja systemu politycznego polega na występowaniu elementów autokracji i demokracji. Są jej dwie postacie: dictablanda i democratura. W demokraturze wybory są nadal przeprowadzane, ale na warunkach które zapewniają zwycięstwo partii rządzącej, wykluczają tez udział pewnych konkretnych grup społeczno- politycznych lub pozbawiają zwycięzców realnej możliwości rządzenia. 
Dictablanda to forma reżimu hybrydowego w którym jednostkom przyznaje się pewne prawa, ale nie obowiązuje kontrola władzy poprzez uczciwe wybory o niepewnym, niewiadomym z góry wyniku.
--

-- Pełen przedruk dozwolony.

Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, WIECZORNA.PL SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Ryszard Petru: Jeśli PiS chce okazać dobrą wolę to niech wycofa policję sprzed SejmuOd: Biuro Komunikacji Nowoczesnej <media@nowoczesna.org>.Nowoczesna - lepsza Polska
.Nowoczesna

- PiS wyciąga rękę, a jednocześnie straszy więzieniem. Nazywa nasze działania działalnością przestępczą – skomentował oświadczenie polityków PiS ws. kryzysu w Sejmie Przewodniczący Nowoczesnej, Ryszard Petru.

Nieprawdą jest to, co mówi marszałek Kuchciński, że nie miał innego wyjścia. Mógł przywrócić posła do uczestnictwa w obradach Sejmu – nie zrobił tego. Mógł zarządzić przerwę i dokonać konsultacji – również tego nie zrobił.

Marszałek mówił nieprawdę, Prezydent Duda podczas spotkania też miał te wątpliwości. Nie było kworum na Sali Kolumnowej, nie wszystko było rejestrowane przez kamery i nie wszyscy posłowie mogli wejść na salę. Zdaniem Ryszarda Petru jedynym sposobem na przywrócenie normalności jest kontynuacja posiedzenia, które zostało przerwane w piątek i uchwalenie budżetu zgodnie z prawem.

Jeżeli ze strony PiS nie będzie żadnej chęci i otwartości do rozmowy, jeżeli Pan Marszałek dalej będzie się upierał, że wszystko było zgodne z prawem, a nie było, to Nowoczesna nie widzi innego sposobu jak kontynuowanie protestu, aż do skutku. Nie może być tak, że najważniejsza ustawa w Polsce, czyli ustawa budżetowa nie jest przyjęta przez parlament zgodnie z prawem.

Jeśli PiS chce okazać dobrą wolę to niech wycofa policję sprzed Sejmu i zlikwiduje barierki. Oczekuję dzisiaj spotkania z posłem Kaczyńskim, jeśli do niego nie dojdzie to będzie oznaczać, że wyciągniętej ręki przez PiS jest pustym gestem.  Nie widzę jakiejkolwiek chęci w PiS w dążeniu do normalności. Z przerażeniem stwierdzam, że Polska będzie pogrążała się w chaosie – mówił lider Nowoczesnej.

Pani Premier mówi o poprawiających się wskaźnikach gospodarczych, a tymczasem jest kompletnie odwrotnie. Z kwartału na kwartał spada tempo wzrostu. Polska gospodarka wygląda coraz gorzej za rządów PiS. Ryszard Petru obawia się, że kolejne kwartały mogą być jeszcze gorsze. W tym chaosie przedsiębiorcy boją się inwestować. Ustawa budżetowa, która nie została przyjęta zgodnie z prawem budzi ryzyko, że wiele osób może ją kwestionować w sądach. Wszystkie ustawy, które są przyjmowane w tym trybie są uznawane za nieważne i mogą być zaskarżane w przyszłości.

W sprawie propozycji powołania funkcji lidera opozycji Ryszard Petru skomentował: -  PiS powinien się zająć sobą, a nie opozycją. Razem z PO koordynujemy działania związane z protestem. W fundamentalnych kwestiach, jeżeli wymaga tego racja stanu współpracujemy. Mamy apel do posła Kaczyńskiego, aby się już nami nie zajmował i nie urządzał nam życia.

.Nowoczesna Facebook YouTube Twitter Instagram

--
--

Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, WIECZORNA.PL SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Gasiuk-Pihowicz: Wydarzenia po wykluczeniu posła Szczerby nie mogą być nazywane posiedzeniem polskiego Sejmu


Od: Biuro Komunikacji Nowoczesnej <media@nowoczesna.org>.Nowoczesna - lepsza Polska
.Nowoczesna

Nowoczesna zaprosiła w środę do Sejmu czołowych polskich konstytucjonalistów, aby poprosić ich o ocenę wydarzeń ostatnich dni w Sejmie RP. - To, co wydarzyło się od momentu wykluczenia posła Szczerby z obrad Sejmu, właściwie nie może być nazywane posiedzeniem polskiego Sejmu. Istnieją udokumentowane podejrzenia co do tego, że część posłów nie było dopuszczona do obrad. – powiedziała po spotkaniu posłanka Kamila Gasiuk-Pihowicz.

W piątkowym zgromadzeniu w Sali Kolumnowej w Sejmie nie mogli wziąć udziału wszyscy posłowie – nie można go zatem nazwać posiedzeniem Sejmu. Argumentów jest jednak więcej, a wśród nich niedotrzymana zasada konstytucyjna jawności posiedzenia, która zwykle jest realizowana poprzez obecność na nim mediów. Pojawiają się także wątpliwości co do prawidłowości wykluczenia pana posła Szczerby.  Posłanka Kamila Gasiuk-Pihowicz podkreśliła, że wątpliwości budzi również spełnienie warunku kworum – Nie ma jednoznacznej pewności co do tego, czy kworum zostało zwołane. W sytuacji przeniesienia obrad do Sali Kolumnowej przez Marszałka to na nim spoczywa obowiązek udowodnienia, że mamy do czynienia z pełnym kworum.

Posłanka zaznaczyła, że marszałek Kuchciński spokojnie mógłby udowodnić, że kworum było, na przykład poprzez wcześniejsze zarządzenie głosowania imiennego. Wątpliwości też możliwość składania wniosków formalnych i zadawania pytań przez posłów opozycji. To jedno z podstawowych praw posła zostało wówczas ograniczone. Dowody są w sejmowym stenogramie piątkowego wieczornego spotkania w Sali Kolumnowej.  - Kolejną kwestią, która budzi wątpliwości jest głosowanie blokowe nad poprawkami do ustawy budżetowej – punktowała K. Gasiuk-Pihowicz i dodała -  Takiej możliwości zgodnie z zapisem art. 50 regulaminu Sejmu po prostu nie ma. Każda poprawka powinna być głosowana w sposób szczegółowy pojedynczo.

Odnosząc się do powołania nowego Prezes TK przez prezydenta posłanka zaznaczyła, że prezydent Duda powołał osobę spośród kandydatów, których zaprezentowanie nie znajduje uzasadnienie w polskiej Konstytucji. Zgodnie z jej zapisami, kandydaci, którzy mogą być przedstawieni Prezydentowi, powinni cieszyć się poparciem większości sędziów TK. Teraz tak nie jest.  - Prezydent zachowuje się wbrew polskiej racji stanu. Jego zadaniem jest uspokajanie tej napiętej sytuacji politycznej, niepodejmowanie żadnych kontrowersyjnych działań. Prezydent Andrzej Duda polewa w tym momencie pożar benzyną, jest to działanie dalece nierozsądne.  – mówiła w środę K. Gasiuk-Pihowicz i dodała - Od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej powinniśmy oczekiwać prawdziwej odwagi: obrony stabilności państwa, polskiej racji stanu. Tym byłoby na przykład skierowanie trzech ustaw o TK do Trybunału, w trybie kontroli prewencyjnej przed podpisaniem, a nie podpisywanie ich na kilka minut przed północą.

.Nowoczesna Facebook YouTube Twitter Instagram

--
--

Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, WIECZORNA.PL SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.