Port lotniczy Radom będzie cześciowo sprywatyzowany?

- kim jest firma IHLS? Jaka jest jej pełna nazwa?
- jakie jest stanowisko spółki PLR w sprawie
- kiedy jest przewidywana transakcja?
- o jakiej kwocie jest mowa? 


Są negocjacje między spółką "Port Lotniczy Radom" a izraelską spółką IHLS. Rzecznik lotniska powiedział, że rozmowy są poufne, ale ujawnił, że izraelska spółka jest zainteresowana kupnem 49 procent akcji.

Miasto przygląda się negocjacjom. Odbyły się już spotkania prezydenta Radosława Witkowskiego i przedstawicieli izraelskiej firmy - mówi szef Kancelarii Prezydenta Radomia, Mateusz Tyczyński. Dodaje, że miasto poważnie traktuje wszelkie propozycje i każdego potencjalnego partnera biznesowego. Nie wiadomo, jak długo jeszcze potrwają negocjacje. 

IAR, abo

W związku z informacjami mediów w sprawie rzekomego pozyskania przez spółkę inwestora, Port Lotniczy Radom zaprzecza jakoby zawarł umowę z izraelską spółką iHLS.

Jednocześnie informujemy, że prowadzone są negocjacje z wymienionym, zagranicznym podmiotem w sprawie zbycia części akcji. Szczegóły rozmów są poufne, głównie z powodu ich strategicznego znaczenia dla radomskiego lotniska.

Port Lotniczy Radom cieszy się z dużego zainteresowania zewnętrznych, zagranicznych podmiotów radomskim lotniskiem. Potwierdza to, że obrany przez władze Miasta Radomia oraz Prezesa Zarządu Panią Dorotę Sidorko kierunek rozwoju spółki jest właściwy.

Kajetan Orzeł, rzecznik Portu Lotniczego Radom

--
Adam Fularz
Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Szansa na powrót opery w Zielonej Górze? Przekazano petycję.

Szansa na powrót opery w Zielonej Górze? Podczas dzisiejszej konferencji dot,. Kontraktu Regionalnego dla woj. lubuskiego przekazałem na ręce marszałek województwa, pani Elżbiety Anny Polak, petycję o przyspieszenie prac nad odtworzeniem kanału operowego, który istniał w miejscowej operze, ale został zamurowany gdy operę tą przebudowano do roli zwykłego teatru.

Obecnie kanał orkiestrowy dawnej opery jest zalany wodą. Opera Zielonogórska znalazła sponsorów na odwodnienie kanału. Niestety, brak jest środków finansowych na odkopanie zamurowanego kanału. Konieczne są prace budowlane. Jak na razie, brak jest też zgody konserwatora zabytków.

Opera w Zielonej Górze działała od 1931 do 1933 roku, zamknięto ją w czasach Wielkiego Kryzysu.

Fot. Początek lat 30-tych. Opera w Stadthalle.

Historia Opery Zielonogórskiej

W 1931 roku otwarto w Zielonej Górze modernistyczną Halę Miejską projektu Oskara Kaufmanna. Działa tam opera zorganizowana na zasadzie impresariatu, rozpoczęła ona działalność dnia 1 kwietnia 1931 roku od wystawienia opery „Madame Butterfly" w nowo oddanym gmachu Teatru Operowego- Hali Miejskiej. Wystawił ją wrocławski teatr operowy, tytułową partię śpiewała wrocławianka Lydia Pfieffer-Clomb. Opery w Zielonej Górze wystawiały teatry operowe z Berlina, Wrocławia, Drezna, Legnicy, Głogowa, etc.Fot. Budynek Hali Miejskiej- Stadthalle, po II wojnie światowej, gdy stała się tylko teatrem, źródło: Ex- Zielona Góra

Urwało się to po przyjściu Polaków. Po wojnie wielofunkcyjną salę przebudowano do roli zwykłego teatru, m.in. mocno redukując liczbę miejsc na widowni (z 725 do 385). Obecnie brak jest potrzebnego dla scen operowych kanału orkiestrowego (orkiestronu), gdzie chowa się orkiestrę, aby nie rozpraszała uwagi publiczności. Taki sam kanał orkiestrowy zlikwidowano, zasypano, w zielonogórskim amfiteatrze, naszej "Operze Leśnej".


Fot. Widok na scenę Sali Głównej, zdjęcie z 1931 r.


Fot. Widok na widownię Sali Głównej, zdjęcie z 1931 r.


Fot. Widok na gmach Stadthalle- siedzibę opery, zdjęcie z 1931 r.


Fot. Foyer, zdjęcie z 1931r.


Fot. Gmach Opery, budynek Stadthalle

W połowie I dekady XXI wieku w Zielonej Górze powstała inicjatywa na rzecz otwarcia sceny operowej. Przebudujmy naszą Halę Miejską (czyli teatr), zróbmy z niego perełkę regionu, tak jak robią to inne miasta tej wielkości. Przecież można, i Zielona Góra byłaby atrakcyjna kulturalnie także w przyszłości, jak miało to ongiś miejsce. Przecież obok, we Frankfurcie nad Odrą czy w Cottbus opery działają na zasadzie impresariatu. Niniejsza witryna powstała staraniem miejscowych przedsiębiorców, przekonanych że jest szansa na taką rozrywkę.  


 
Z inicjatywy Opery Zielonogórskiej w budynku dawnej Opery Zielonogórskiej miało miejsce spotkanie poświęcone tematyce odbudowy kanału orkietstrowego istniejącego ongiś w budynku Hali Miejskiej, gdzie przed II wojna światową odgrywano opery w mieście Zielona Góra. 

W ramach spotkania dyskutowano możliwości organizacyjne i finansowe odbudowy kanału orkiestrowego, orkiestronu, a także dokonano oględzin pomieszczenia dawnego kanału orkiestrowego. Jego odtworzenie w pierwotnym kształcie nie jest już możliwe, ponieważ scena jest większa, ale kanał orkiestrowy mógłby zastąpić schody przed sceną. 

Podobne kanały orkiestrowe odtworzono w teatrach w Olsztynie, Gorzowie, Rzeszowie.


Treść apelu:Opera Zielonogórska zwraca się wnioskiem o przyspieszenie prac nad odtworzeniem kanału orkiestrowego. Jednocześnie Opera Zielonogórska informuje iż możliwe jest pozyskanie sponsora dla odwodnienia kanału orkiestrowego. Lokalna spółka sfinansowałaby potrzebne prace odwodnieniowe wraz z montażem odpowiednich urządzeń. 

Opera Zielonogórska proponuje odkopanie fosy orkiestrowej w miejscu schodów prowadzących na proscenium i połączenie podziemnego pomieszczenia pod sceną z nowoutworzonym kanałem orkiestrowym w miejscu schodów prowadzących na scenę- tak aby utworzyć bardzo duży kanał orkiestrowy, któryby pozwałał na wystawianie oper z dużą orkiestrą, a nie tylko dzieł kameralnych. Istniejący układ pomieszczenia pod sceną umożliwia wystawianie naprawdę dużych oper- wystarczy jedynie odtworzyć - w nowym kształcie- dawną fosę orkiestrową. 

Spółka wzywa Roberta Czechowskiego by podjął negocjacje z konserwatorem zabytków oraz by przygotowano stosowne plany architektoniczne. Spółka może pomóc pozyskać sponsorów dla tego typu przebudowy.

Fot. Początek lat 30-tych. Opera w Stadthalle.

Źródła: Więcej o historii budowy opery- gmachu "Stadthalle"

Adam Fularz
Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Nowy nabór w programie Polska-Słowacja - komunikat MROd 30 sierpnia można składać wnioski o dofinansowanie w dwóch obszarach tematycznych programu Polska-Słowacja: rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie oraz transport multimodalny.

- Transgraniczna edukacja to nowość w obecnej edycji programu. Dlatego zachęcam wnioskodawców do przygotowania wspólnie z zagranicznymi partnerami, ciekawych przedsięwzięć z tego obszaru. Dofinansowanie mogą uzyskać projekty związane z kształceniem zawodowym na wysokim poziomie, dotyczącym przede wszystkim kompetencji poszukiwanych w regionie. Wspierana będzie także wymiana doświadczeń, wiedzy i umiejętności wśród uczniów oraz nauczycieli szkół średnich, zawodowych i wyższych – wyjaśnił wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak.

W przypadku projektów w obszarze transportu multimodalnego, wsparcie ze środków EFRR mogą uzyskać inicjatywy pobudzające rozwój ogólnodostępnego transportu pasażerskiego. Przede wszystkim zaś projekty, dzięki którym mieszkańcy i turyści będą mogli sprawniej przemieszczać się i podróżować po polsko-słowackim pograniczu.

Wszystkie działania w opisanych wyżej tematach muszą mieć charakter partnerski oraz wyraźne oddziaływanie na obszar po polskiej i słowackiej stronie granicy. Na etapie składania wniosków o dofinansowanie będzie wymagane załączenie przez partnerów własnych diagnoz, opracowań lub analiz sektorowych. Dokumenty te powinny obrazować sytuację wyjściową grupy docelowej projektu edukacyjnego lub połączeń komunikacyjnych obszaru, w którym planowana jest realizacja projektu transportowego.

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać do 30 listopada 2016 r. we Wspólnym Sekretariacie Technicznym w Krakowie. Planowany termin rozstrzygnięcia naborów to marzec 2017 roku.
Szczegóły dotyczące naborów dostępne są w zakładce ogłoszenia o naborach oraz na stronie internetowej programu Polska-Słowacja.

Departament Komunikacji
Ministerstwo Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa


--
Adam Fularz
Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Nowoczesna oczekuje wyjaśnień od min. Błaszczaka ws. zajść podczas uroczystości pogrzebowych "Inki" i "Zagończyka"Komunikat prasowy, 29 sierpnia

Oczekujemy wyjaśnień od Ministra Błaszczaka ws. zajść podczas uroczystości pogrzebowych "Inki" i "Zagończyka". Nie może być tak, że ONR będzie wskazywało, kto ma prawo uczestniczyć w uroczystościach patriotycznych. Na razie to jeden przypadek pobicia, ale może być ich więcej. PiS swoją bezczynnością daje przyzwolenie na agresję.

Na poniedziałkowej konferencji w Sejmie Ryszard Petru powiedział - Państwo jest pasywne i nie zauważa, że komuś dzieje się krzywda. Oczekujemy wyjaśnień od min. Błaszczaka. Policja powinna bronić ofiary i blokować napastników.

Co musi się wydarzyć, by rząd zareagował i sprzeciwił się takim zachowaniom? Prezydent Andrzej Duda i Premier Beata Szydło powinni zareagować i potępić takie działania. Joanna Scheuring-Wielgus powiedziała: - Obawiamy się, że takie sytuacje mogą się powtórzyć - w końcu mogą być ofiary śmiertelne.

- Dostałam list od mieszkańca Gdańska ws. wczorajszych zajść. Jako przewodnicząca zespołu przeciwko mowie nienawiści mówię "nie" takiemu zachowaniu – podsumowała posłanka Nowoczesnej.


za: Nowoczesna 

--
Adam Fularz
Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Krajowy Program Kolejowy opracowany przez rząd jest błędny? Autor wytyka liczbe braki.

Patryk Wild podjął polemikę z obecnie obowiązującym paradygmatem likwidacji linii kolejowych. Wytyka, że jest to pgoram błędny, zrobiony według błędnych założeń i złych konkluzji jego autorów. W artykule, którego jest współautorem na łamach portalu 'Rynek Infrastruktury", pisze on:

"Infrastruktura nie na potrzeby Polski

Zaprezentowany przez rząd Krajowy Program Kolejowy całkowicie ignoruje najważniejszy problem polskiej infrastruktury kolejowej, jakim jest nieodpowiedni kształt sieci infrastruktury (zbudowanej na potrzeby innych państw) w stosunku do potrzeb naszego kraju w jego obecnych granicach.

W takiej sytuacji fakt, że nasycenie infrastrukturą kolejową na jednostkę powierzchni jest wyższe niż w niektórych rozwiniętych państwach jest całkowicie bez znaczenia. Tymczasem te właśnie bezwartościowe dane statystyczne u naszych kolejowych decydentów ugruntowały paradygmat myślenia o kolei polegający na tym, że „zamiast budować musimy likwidować linie kolejowe i co najwyżej remontować te, które już są". Paradygmat, w którym polska kolej tkwi od kilkudziesięciu lat i którego jedyną realną próbą przełamania była megalomańska pojedyncza inwestycja, czyli słynny Ygrek.

Tymczasem zmiana kształtu sieci kolejowej i dostosowanie jej do krajowych potrzeb transportowych nie może się po prostu dokonać bez budowy nowych linii. Na szczęście relatywnie duża gęstość infrastruktury w Polsce powoduje, że rozwiązanie problemu kształtu sieci kolejowej jest możliwe poprzez budowę relatywnie krótkich odcinków nowych torów (o łącznej długości kilkuset kilometrów). Trzeba jednak zaznaczyć, że nie jest możliwe radykalne poprawienie atrakcyjności systemu transportu kolejowego wyłącznie przez modernizacje obecnej infrastruktury, czyli czegoś, co ma po prostu nieodpowiedni kształt do pełnionej funkcji. Obecne propozycje rządowe w zakresie programu kolejowego w zasadzie sprowadzają się do modernizacji i remontów. Za 67 miliardów chcemy konserwować to, co jest i co zostało zbudowane na zupełnie inne potrzeby i zadania.
W kontraście do programu kolejowego Program Budowy Dróg Krajowych o wartości 107 miliardów złotych zakłada budowę 3900 km nowych dróg (większość w standardzie S lub A) oraz 57 obwodnic (Sic!)." (...)

wg Rynek Infrastruktury
--
Adam Fularz
Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

14 runda negocjacji TTIP zakończona fiaskiem

14 runda negocjacji TTIP zakończona fiaskiem. "Nie udało się dojść do porozumienia w żadnym z 27 rozdziałów. Negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi de facto zakończyły się klęską, ponieważ my, jako Europejki i Europejczycy, nie musimy uginać się przed amerykańskimi żądaniami" - powiedział w wywiadzie dla ZDF, wicekanclerz Niemiec, Sigmar Gabriel.
--
Adam Fularz
Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Pytania prasowe do MIB- likwidacja sieci kolejowej w Polsce

Pytania prasowe- jak MIB odnosi się do poniższych wyliczeń? Możemy podać liczne przykłady sytuacji rozbierania linii kolejowych w całym kraju, wg naszych obliczeń sieć kolejowa w tym tempie zwoju zniknie zupełnie do roku 2075. Prędkość likwidacji sieci kolejowej nie uległa znaczącej zmianie. 

Wg naszych obliczeń PKP zlikwidują wszystkie linie kolejowe w Polsce do roku 2075. 
Liczba czynnych linii z ruchem kolejowym w Polsce konsekwetnie spada, a linie są rozbierane przez PKP S.A. 
Czy rząd zamierza coś z tą sprawą zrobić? Prostym rozwiązaniem jest po prostu likwidacja PKP S.A, wówczas nie będzie miał kto likwidować linii kolejowych.

Tabela: Długość linii kolejowych z ruchem pasażerkim i bez
1920 – 13 763 km
1950 – 26 312 km
1975 – 23 773 km
1988 – 24 309 km
2012 - 19 276 km (wg PKP PLK)
2015 - około 13- 14 000 km linii z ruchem pasażerskim, szacunki własne autora
dane do 1988 wg Chris Cook, John Stevenson Leksykon historii Europy XX wieku. 1900-2004, wyd. polskie 2004, s. 287.

Tymczasem w kampanii wyborczej pojawiło się takie stwiedzenie:

Szanowni Państwo,
Zechcę przypomnieć że w czasie kampanii wyborczej obiecywali Państwo rewitalizację, naprawę opuszczonych linii kolejowych. Mija kilkaset dni Państwa rządu i nie padła ani jedna konkretna deklaracja, jakie linie kolejowe zostaną naprawione czy przywrócone do ruchu. Nie są to duże środki- przeznaczenie ok. 200 mln rocznie pozwoli przywracać ruch na 200-300 km sieci kolejowej linii lokalnych rocznie. 
Przypominam- nie pojawiła się ani jedna konkretna deklaracja ze strony Państwa rządu odnośnie realizacji tej konkretnej zapowiedzi wyborczej. Przypomnę fragmenty Państwa kampanii wyborczej:
----
Opuszczone budynki stacyjne straszą. Gminy nie mogą ich przejąć. A przydałyby się choćby na mieszkania socjalne.

Beata Szydło, kandydatka Prawa i Sprawiedliwości na premiera, jedno ze swoich wyborczych wystąpień miała na opuszczonej linii kolejowej ze zrujnowanym budynkiem dworca w tle. Zapowiedziała, że pod jej rządami lokalne połączenia kolejowe zostaną przywrócone. Dobrze by było. Mieszkańcy małych miejscowości odczuwają bowiem dotkliwie to, że nie mogą łatwo i wygodnie przemieszczać się do pobliskich miast, gdzie mogliby uczęszczać do szkół, załatwiać sprawy w urzędach i pracować.

http://www.polskieradio.pl/42/3168/Artykul/1539564,Czy-lokalne-linie-kolejowe-wroca-do-lask

"Polska jest europejskim liderem w demontowaniu infrastruktury kolejowej - od 1990 r. zdemontowała jedną czwartą swojej sieci. To powoduje, że przewoźnik kolejowy ma gorszą pozycję w konkurencji z transportem drogowym, bo nie jest w stanie dotrzeć do wielu miejsc w Polsce. Co więcej, w przypadku jakichkolwiek utrudnień czy prac remontowych trudno jest zorganizować w miarę akceptowalny objazd, bo linia która mogłaby za objazd posłużyć na przykład od piętnastu lat już nie istnieje" - komentarz Karola Trammera, "Z Biegiem Szyn", dla Jedynka - Polskie Radio.


-- 
Adam Fularz
Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
+48604443623
+442035142037
adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 Wg naszych obliczeń PKP zlikwidują wszystkie linie kolejowe w Polsce do roku 2075.

Wg naszych obliczeń PKP zlikwidują wszystkie linie kolejowe w Polsce do roku 2075. 
Liczba czynnych linii z ruchem kolejowym w Polsce konsekwetnie spada, a linie są rozbierane przez PKP S.A. 
Czy rząd zamierza coś z tą sprawą zrobić? Prostym rozwiązaniem jest po prostu likwidacja PKP S.A, wówczas nie będzie miał kto likwidować linii kolejowych.

Tabela: Długość linii kolejowych z ruchem pasażerkim i bez
1920 – 13 763 km
1950 – 26 312 km
1975 – 23 773 km
1988 – 24 309 km
2012 - 19 276 km (wg PKP PLK)
2015 - około 13- 14 000 km linii z ruchem pasażerskim, szacunki własne autora
dane do 1988 wg Chris Cook, John Stevenson Leksykon historii Europy XX wieku. 1900-2004, wyd. polskie 2004, s. 287.


Panie Redaktorze,

w odpowiedzi na Pana dwa maile, przesłane 14 grudnia 2015 r. informuję, że likwidacji linii kolejowej dokonuje zarządca infrastruktury po spełnieniu warunków określonych w ustawie o transporcie kolejowym. Brak ruchu kolejowego na linii nie przesądza o jej likwidacji, może on być przywrócony nawet po kilkunastu latach. Zarządca może wystąpić z wnioskiem do ministra ds. transportu o wyrażenie zgody na likwidację tylko wtedy, gdy wpływy nie pokrywają kosztów udostępniania infrastruktury oraz po powiadomieniu samorządu i potencjalnie zainteresowanych przewoźników o zamiarze likwidacji. Wszystkie postępowania likwidacyjne są traktowane przez MIB ze szczególną starannością i indywidualnie rozpatrywane. Każdorazowo brana jest pod uwagę możliwość przywrócenia ruchu oraz znaczenie linii dla zrealizowania polityki transportowej.

Z pozdrowieniami,

Zespół prasowy
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

Posted by Adam Phoo on 07:22. Filed under  . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0

0 komentarze forWg naszych obliczeń PKP zlikwidują wszystkie linie kolejowe w Polsce do roku 2075.


  --
  Adam Fularz
  Wydawnictwo Merkuriusz Polski
  "Wieczorna.pl" sp. z o.o.
  T +48604443623
  F +442035142037
  E adam.fularz@wieczorna.pl
  Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra

  AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

  TEKSTY

  Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

  ZDJĘCIA

  Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

  WIDEO

  Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

  NOWOCZESNA: Ryszard Petru w Rzeszowie

  Od: Biuro Komunikacji Nowoczesnej <media@nowoczesna.org>

  Komunikat prasowy, 27 sierpnia

  W piątek i sobotę (26-27.08) lider Nowoczesnej Ryszard Petru odwiedził Rzeszów. Gospodarzem spotkania był przewodniczący regionu podkarpackiego Mirosław Nowak.

  Podczas konferencji Ryszard Petru skomentował aferę reprywatyzacyjną w Warszawie: - W sprawie reprywatyzacji, trzeba oddać przynajmniej część tego, co zostało zabrane. Miejmy też świadomość, że państwa polskiego nie stać, żeby oddać to w 100%. Trzeba szukać rozwiązania najbardziej optymalnego. Stąd apel do wszystkich ugrupowań, aby poszukać rozwiązania wspólnego, dobrego dla wszystkich i szybko przyjąć ustawę.

  Od Prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz i PO oczekujemy pełnej transparentności. Być może konieczne będzie podjęcie decyzji personalnych na najwyższym szczeblu. Powinniśmy wiedzieć kto z PO i z PiS-u wiedział o tej aferze oraz dlaczego wcześniej nie podjęto żadnych działań w tej sprawie - to źle świadczy o naszym państwie - powiedział Ryszard Petru.

  W przyjętym przez PiS przyszłorocznym budżecie trudno znaleźć miejsce na roszczenia reprywatyzacyjne. Jeśli nie wprowadzi się odpowiedniej ustawy, to nieruchomości będą zwracane na etapie postępowań sądowych. - To najgorsze możliwe rozwiązanie. Kto ma pieniądze ten odzyska nieruchomość, a kto nie ma pieniędzy, ten nie odzyska - dodał lider Nowoczesnej.

  Spotkanie z podkarpackimi przedsiębiorcami dotyczyło zaostrzania się podejścia urzędników skarbowych do funkcjonowania i chaosu, który powstaje na granicach (tax free). Ryszard Petru powiedział - Rozumiem, że minister Szałamacha ma ściągnąć więcej z podatków. Ale efekt jest taki, że jak nie oddaje się VAT-u, tym którzy mogą go sobie odliczyć to przestaje się kupować. Jak się przestaje kupować to pada handel i biznes - kółko się zamyka.

  Bezczelne i restrykcyjne wyrywanie podatków kończy się tym, że przedsiębiorczość upada. Coraz więcej firm mówi o przeniesieniu się na Słowację. Mam wrażenie, że ludzie boją się chaosu, czarne chmury narastają - podsumował Petru.

  Ryszard Petru pochwalił podkarpackie struktury Nowoczesnej -  siłą podkarpackich struktur Nowoczesnej jest niezła. Mam świadomość tego że trzeba mocniej pracować na przyszłość. Jestem optymistyczny przed wyborami samorządowymi. Będziemy szukać formuły, żeby wygrać z PiS-em. Mamy ochotę przejąć cały elektorat, który potrzebuje pozytywnej zmiany, jest optymistyczny, otwarty, akceptuje różne poglądy, a jednocześnie jest przedsiębiorczy. Nie kierujemy się na konkretny elektorat tylko na ludzi.
  --
  Adam Fularz
  Wydawnictwo Merkuriusz Polski
  "Wieczorna.pl" sp. z o.o.
  T +48604443623
  F +442035142037
  E adam.fularz@wieczorna.pl
  Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra

  AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

  TEKSTY

  Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

  ZDJĘCIA

  Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

  WIDEO

  Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

  CZT: Jaki kraj jest liderem wzrostu w przewozach pasażerów koleją?

  wg CZT
  Liderzy 10-lecia we wzrostach przewozów kolejowych

  Który kraj zanotował największy procentowo wzrost pasażerskich przewozów kolejowych w dziesięcioleciu 2004-2014?

   

   

  Kolej na świecie szybko się rozwija. Dowodem potęgi gospodarczej wielu krajów jest kolejowa prosperity. Zapytaliśmy na Twitterze, w jakim kraju przez 10 lat najbardziej wzrosła procentowo liczba pasażerów kolei. Głosujący w naszym quizie postawili (57%), że największy przyrost pasażerów procentowo nastąpił w Chinach.

  W 2014 r. rzeczywiście kraje azjatyckie były na czele z Chinami absolutnym liderem, jeśli chodzi o przewozy pasażerów pociągami wysokich prędkości. 69% ruchu takimi pociągami odbywa się w Azji, z tego 39% w Chinach, 24% w Japonii, 4% w Korei i 2% na Tajwanie. Francja to 14%, Niemcy 6%, a Włochy i Hiszpania tylko po 3%. Nasze pytanie jednak było podchwytliwe. Bo przewozy kolejami wysokich prędkości to tylko widowiskowa część kolei. A gro podróży to pociągi konwencjonalne.

  Rzeczywiście wzrost udziału przewozów koleją w Chinach jest spory – od 2004 r. przewozy wzrosły o 567 mln pas. (+53%). Ale w tym samym czasie przewozy w Indiach wzrosły o... 3 mld 285 mln pas. (+64%). W Japonii było to tylko 6%, ale aż 530 mln pasażerów. Japonia bowiem przewozi koleją cały czas 1/4 pasażerów na świecie, w 2004 r. było to ponad 1/3. Udział jej spadł, bo kolej poza Polską na świecie się rozwija. Od RPA, Chile, Australii na półkuli południowej, po USA, Maroko, kraje UE, Izrael, Indie, Chiny, Japoię na półkuli północnej. Pierwszą piątkę krajów, gdzie przewozy osób najbardziej wzrosły ilościowo zamykają - Wielka Brytania (503 mln) i Niemcy (328 mln).

   

  Europa

  Wlk. Brytania ma spektakularne wzrosty w skali europejskiej, o czym wspominaliśmy – w 10 lat jest to 46%. Jednak jest to mniej niż w przypadku Chin i nie ujętych w quizie Indii. Co ciekawe, stawiana przez lata w Polsce przez PKPjako wzór pod względem kolei Hiszpania zmniejszyła przewozy osób o 4%. Jak się okazuje nie wystarczy zbudować linii kolejowych na 300 km/h, podczas gdy liczba kursujących pociągów jest cały czas mała. Duże wzrosty zanotował w Hiszpanii tylko wąskotorowy Euskotren (+59%), ale tam wprowadzono niemodne w Polsce zagęszczenie częstotliwości w ramach cyklicznie kursujących pociągów.

  Ale najwięcej procentowo spośród krajów europejskich przewozy wzrosły w Szwajcarii (+67%) - o 204 mln pasażerów i w... Grecji (+61%) - ale zaledwie o 6 mln pasażerów.

  W tym pierwszym kraju jest to efekt dużej liczby kursujących cyklicznie pociągów, mądrze prowadzonych inwestycji i propasażerskiej polityki kolei. A w Grecji wzrosty nastąpiły po wprowadzeniu w kraju ruchu cyklicznego, wymuszonego w ramach reformy kolei przez władze UE.

  W innych krajach UE przewozy osób wzrastały wolniej – Niemcy (+19%), Francja (+20%), Belgia (+28%), Austria (+30%), Norwegia (+33%), Luxemburg (+41%). Te kraje, które miały niższe wzrosty rozpoczęły ogromne inwestycje na kolei (Dania, Holandia, Szwecja i mimo wzrostów Austria i Szwajcaria).

   

  Południe

  Więcej niż w Chinach liczba pasażerów kolei wzrosła procentowo w… Chile (+65%). A w Afryce np. w Maroku, gdzie od lat kolej przewozi coraz więcej pasażerów (o „zgrozo" oferta rosnących przewozów jest cykliczna). W 1995 r. było to 9,6 mln pasażerów, w 2004 r. już 16,5 mln pasażerów, a w 2014 r. 34 mln. Przez 10 lat wzrosty wyniosły w Maroku 106%. Niższe notuje RPA czy Australia.

   

  Izrael

  Jednak to mały Izrael jest liderem zestawienia. Przez 10 lat przewozy koleją osób wzrosły o 112%. Państwo postawiło wobec terroryzmu na bezpieczny środek transportu, jakim jest kolej (tam spalinowa). Pociągi kursują do 160 km/h, głównie jako składy piętrowe lub długie składy wagonowe (8-10 wagonów), bardzo często przez cały dzień w takcie. Np. na głównych ciągach nawet 4-6 razy w godzinie. Kiedyś pociągi kursowały rzadko, jak w Polsce. W 2014 r. kolej w Izraelu przewiozła 48,5 mln pas. w 7 mln kraju. W 1992 r. było to tylko 3,8 mln, w 1995 r. 4,8 mln, w 2004 już 22,9 mln. A obecnie budowana jest pierwsza zelektryfikowana, nowa linia kolejowa do Jerozolimy. Państwo buduje jeszcze kilka innych.

  W tym czasie (22 lata) przewozy w Polsce spadły dwukrotnie, z 549 mln pasażerów w 1992 r do 269 mln w 2014 r. W 1991 r. na polskiej sieci kolejowej było wykonywane 329 mln pockm, w 1995 r. 292 mln. W 2013 było to tylko niecałe 208 mln pockm na sieci PKP PLK, do tego należy dodać przewozy (ok.5%) na sieci WKD, PKP SKM i LHS. W czasie, gdy potrzeby przewozowe kolei wymagały dostosowania oferty do potrzeb klientów, jedynym rozwiązaniem w Polsce było ograniczanie liczby kursujących pociągów.

  Wzrost liczby pasażerów kolei w Izraelu

  A w Izraelu praca eksploatacyjna pociągów wzrosła z 2,7 mln pockm w 1991 r, przez 6,4 mln pockm w 2001 r do 12,345 mln pockm w 2013 r. W okresie 10 lat wzrostu liczby pasażerów o 112% wzrost pracy eksploatacyjnej na kolei wyniósł z 8,754 mln pockm do już 13,877 mln pockm w 2014 r. - czyli o 58%. Aby przez 22 lata przewozy w Izraelu wzrosły prawie 17 razy, liczba pociągów na sieci musiała wzrosnąć tylko ponad 5 razy.

  Niestety polskim kolejarzom i organizatorom przewozów trzeba powtarzać z częstotliwością uderzeń młota prasy hydraulicznej. Więcej pasażerów jest tylko przy poprawie oferty przewozowej po uruchomieniu nowych pociągów. Tak się składa, że i w Chinach i w Indiach i Maroku i Wielkiej Brytanii liczba kursujących pociągów także znacząco wzrosła. Recepta na wzrosty liczby pasażerów na kolei na świecie jest zawsze taka sama – więcej kursujących pociągów.

  Wzrosty10lat front

   

  --
  Adam Fularz
  Wydawnictwo Merkuriusz Polski
  "Wieczorna.pl" sp. z o.o.
  T +48604443623
  F +442035142037
  E adam.fularz@wieczorna.pl
  Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra

  AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

  TEKSTY

  Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

  ZDJĘCIA

  Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

  WIDEO

  Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

  MR: Polska – Kazachstan: rozmowy o gospodarce  Perspektywy rozwoju współpracy handlowo-inwestycyjnej to główny temat rozmów wicepremiera Mateusza Morawieckiego z ministrem inwestycji i rozwoju Kazachstanu Żenysem Kasymbiekiem, które odbyły się pierwszego dnia wizyty w Polsce prezydenta Nursułtana Nazarbajewa.

  - Kazachstan jest dla Polski ważnym partnerem w Azji Centralnej. Dlatego chcemy pogłębić nasze relacje gospodarcze. Dotyczy to zarówno inwestycji kazachstańskich w Polsce, jak i polskich inwestycji w Kazachstanie. Widzimy też przestrzeń do poprawy bilansu handlowego – mówił wicepremier Morawiecki. Jak dodał, zależy nam w szczególności na wspieraniu polskich przedsiębiorców w poszukiwaniu nowych możliwości biznesowych na rynkach azjatyckich, co wpisuje się w priorytetami rządowej polityki rozwoju.


  Departament Komunikacji
  Ministerstwo Rozwoju
  Pl. Trzech Krzyży 3/5
  00-507 Warszawa


  --
  Adam Fularz
  Wydawnictwo Merkuriusz Polski
  "Wieczorna.pl" sp. z o.o.
  T +48604443623
  F +442035142037
  E adam.fularz@wieczorna.pl
  Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra

  AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

  TEKSTY

  Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

  ZDJĘCIA

  Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

  WIDEO

  Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

  Nowoczesna pisze: PIS ZADŁUŻA PAŃSTWO - ZAPŁACIMY WSZYSCY

  Od: Biuro Komunikacji Nowoczesnej <media@nowoczesna.org>

  Komunikat Prasowy, 23 sierpnia

  TEMAT: PIS ZADŁUŻA PAŃSTWO - ZAPŁACIMY WSZYSCY

  Ponad 60 mld zł deficytu tj. 3% PKB, to założenia zawarte w projekcie budżetu na 2016 rok. Ten poziom zbliża nas do unijnej procedury nadmiernego deficytu ze wszystkimi tego konsekwencjami. PiS zakłada pozytywne wskaźniki gospodarcze oraz dużą ściągalność podatków m.in. VAT. W ocenie Nowoczesnej to wariant zbyt optymistyczny.

  Paulina Hennig-Kloska powiedziała: - O tym, że państwo nie powinno żyć ponad stan mówiliśmy od początku. W lutym złożyliśmy ustawę o zrównoważonym budżecie, która utknęła w komisji. Chcielibyśmy do niej wrócić. W czasach dobrobytu, a takie mamy, państwo powinno oszczędzać na lata chude. PiS przedkłada realizację obietnic wyborczych ponad zdrowy rozsądek.

  Rząd skorygował dane gospodarcze. To spora korekta, bo aż o 3,4%. - Nie ma złotego samochodu, nie ma fabryki mercedesa, którą rząd chwalił się w pierwszych miesiącach swojej działalności. To co dzieje się w gospodarce można streścić jednym zdaniem: Inwestorzy omijają nasz kraj - dodała posłanka Nowoczesnej.

  Spadek inwestycji to ponad 7% w stosunku do roku ubiegłego i na tej podstawie rząd szacuje, że PKB będzie rosło szybciej. Należy powiedzieć wprost: wolniej rosnąca gospodarka, to mniejsza liczba miejsc pracy i zamrożenie podwyżek. Polska zamiast skracać dystans do zachodu, dzięki działalności rządu PiS będzie ten dystans powiększać.

  Kontakt dla mediów:
  Marcin Kowalski, kom. ‎885 040 020
  --
  Adam Fularz
  Wydawnictwo Merkuriusz Polski
  "Wieczorna.pl" sp. z o.o.
  T +48604443623
  F +442035142037
  E adam.fularz@wieczorna.pl
  Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra

  AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

  TEKSTY

  Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

  ZDJĘCIA

  Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

  WIDEO

  Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

  Rząd przyjął projekt budżetu na 2017 rok


   

  Warszawa, 25 sierpnia 2016 r.

   

   

  RADA MINISTRÓW

   

   

  Podczas dzisiejszych obrad rząd przyjął wstępnie projekt ustawy budżetowej na rok 2017. Dokument zostanie przekazany do Rady Dialogu Społecznego.

   

   

  *  *  *  *  * 

   

   

  Rada Ministrów przyjęła wstępnie projekt ustawy budżetowej na rok 2017, przedłożony przez ministra finansów.

  Głównym celem polityki budżetowej prowadzonej przez rząd pozostaje utrzymanie stabilności finansów publicznych przy jednoczesnym wspieraniu wzrostu gospodarczego.

   

  W projekcie budżetu państwa na 2017 rok zaplanowano:

  ·         dochody budżetu państwa: 324,1 mld zł,

  ·         wydatki budżetu państwa: 383,4 mld zł,

  ·         deficyt budżetu państwa na kwotę nie większą niż: 59,3 mld zł.

   

  Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne

  ·         wzrost PKB (w ujęciu realnym o 3,6 proc.),

  ·         średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (1,3 proc.),

  ·         nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (5,0 proc.),

  ·         wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej (0,7 proc.),

  ·         wzrost spożycia prywatnego (w ujęciu nominalnym o 5,5 proc.).

   

  Nominalnie deficyt budżetu państwa wyniesie 59,3 mld zł. W warunkach porównywalnych nominalny poziom deficytu budżetu państwa nie odbiega od zaplanowanego w latach ubiegłych. Nominalny wzrost wynika z tego, że  w przyszłym roku całość niedoboru środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zostanie pokryta z budżetu państwa w formie dotacji. W ubiegłych latach jego część była finansowana z pożyczki budżetu, która nie zwiększała prognozowanego deficytu budżetu centralnego. Oznacza to, że deficyt nie jest przesuwany do FUS, jak to miało miejsce w poprzednich latach.

  Projekt budżetu na rok 2017 spełnia kryteria stabilizującej reguły wydatkowej oraz deficytu sektora finansów według metodyki unijnej niższego niż 3 proc. PKB, tj. wynosi 2,9 proc. PKB.

   

   

   

  Wydatki

  Głównym zadaniem realizowanym po stronie wydatkowej budżetu państwa jest zapewnienie finansowania, zapoczątkowanego w kwietniu 2016 roku, Programu „Rodzina 500+" (ok. 23 mld zł – to rekordowe wsparcie dla polskich rodzin). W projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 uwzględniono także m.in.:

  ·         planowane zmiany dotyczące wieku emerytalnego,

  ·         jednorazowe dodatki pieniężne dla najgorszej uposażonych emerytów i rencistów,

  ·         zwiększone nakłady na obronę narodową oraz infrastrukturę drogową i kolejową,

  ·         podwyższone świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki rodzinne oraz progi dochodowe w świadczeniach rodzinnych,

  ·         dofinansowanie do bezpłatnych leków dla seniorów,

  ·         większe dofinansowanie do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

   

  Dochody

  Realizacja programu rządu możliwa będzie m.in. dzięki trwającemu procesowi odbudowy wpływów podatkowych państwa i uszczelnianiu systemu podatkowego. Wprowadzone zmiany już w bieżącym roku przynoszą znaczący wzrost dochodów podatkowych (po 7 miesiącach w samym tylko podatku VAT o 7,4 proc, czyli 5,2 mld zł więcej niż w analogicznym okresie 2015 r.). W 2017 roku spodziewany jest dalszy wzrost dochodów podatkowych (planowana nowelizacja ustawy o VAT, rozszerzenie na kolejne firmy obowiązku przesyłania danych w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego, skuteczniejsza walka z szarą strefą i wyłudzaniem zwrotu VAT).

   

  Projekt ustawy budżetowej na 2017 rok uwzględnia budżet środków europejskich, w którym zaplanowano:

  ·         dochody budżetu środków europejskich: 60,2 mld zł,

  ·         wydatki budżetu środków europejskich: 69,8 mld zł,

  ·         deficyt budżetu środków europejskich: 9,6 mld zł.

   

   
  --
  Adam Fularz
  Wydawnictwo Merkuriusz Polski
  "Wieczorna.pl" sp. z o.o.
  T +48604443623
  F +442035142037
  E adam.fularz@wieczorna.pl
  Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra

  AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

  TEKSTY

  Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

  ZDJĘCIA

  Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

  WIDEO

  Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

  NOWOCZESNA: PIS ZADŁUŻA NAJSZYBCIEJ ZE WSZYSTKICH RZĄDÓW

  PIS ZADŁUŻA NAJSZYBCIEJ ZE WSZYSTKICH RZĄDÓW

  60 mld zł to nominalnie najwyższy deficyt ze wszystkich rządów po 1989 roku i prawie 3 proc. PKB. To bardzo blisko granicy bezpieczeństwa 3% dyktowanej przez UE, po której kraj jest obejmowany procedurą nadmiernego deficytu. Ryszard Petru na czwartkowej konferencji powiedział: deficyt wskazywany przez PiS jest nierealny, przekroczymy szybko 3% PKB, zbyt optymistycznie szacują dochody. [transmisja Periscope].

  W ciągu pierwszych 5 miesięcy 2016 r. dług skarbu państwa wzrósł o 56 mld zł. Tak gwałtownego skoku zadłużenia nie było w Polsce od 15 lat - PiS puszcza nas z torbami. Nie realizują obietnic - gdzie wyższa kwota wolna od podatku, gdzie obniżka VAT?- dodał lider Nowoczesnej.

  Rządu nie stać na realizację wszystkich obietnic wyborczych - budżet pęka w szwach. Ostatnim rządzącym, który tak zadłużał kraj był Edward Gierek – skomentował Ryszard Petru.

  Prawdziwy bilion złotych Jarosława Kaczyńskiego to szybkie osiągnięcie biliona złotych długu publicznego (licznik długu pokazuje teraz 975 mld zł wg FOR, 891mld zł wg MF) - Najpierw zaróbmy pieniądze, później je wydajmy. Oczekiwałbym szczerości od rządu, w ten sposób PiS zadłuża kraj na przyszłe pokolenia – podsumował Petru.

  Polityka na kredyt doprowadza do chaosu i wskazuje na myślenie życzeniowe PiS w polityce gospodarczej. Ustawa o zrównoważonym budżecie złożona przez Nowoczesną została zamrożona przez PiS. Miała ona zahamować gwałtowny wzrost zadłużenia w ostatnich latach. Od lutego leży w Komisji, od kwietnia mamy opinię rządu - dlaczego PiS boi się skierować tę ustawę do dyskusji w parlamencie?


  --
  Adam Fularz
  Wydawnictwo Merkuriusz Polski
  "Wieczorna.pl" sp. z o.o.
  T +48604443623
  F +442035142037
  Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra

  AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

  TEKSTY

  Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

  ZDJĘCIA

  Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

  WIDEO

  Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.