DZIŚ, godz. 12:15: Dostępność Plus- czas na przedsiębiorców! briefing ministra Jerzego Kwiecińskiego

Miliony na innowacje w Programie Dostępność Plus. To pieniądze dla przedsiębiorców na projekty badawcze i inwestycyjne, które mają służyć wprowadzeniu na rynek produktów i rozwiązań dla osób z niepełnosprawnościami.

Zapraszamy na briefing na ten temat z udziałem ministra Jerzego Kwiecińskiego oraz wiceminister Małgorzaty Jarosińskiej - Jedynak

KIEDY: 1 marca 2019 r., piątek, godz. 12:15.

GDZIE: siedziba MIiR, sala im. G. Gęsickiej

Pozdrawiamy,

Biuro Komunikacji
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

tel. +48 22 273 85 11
e-mail: media@mr.gov.pl
www.miir.gov.pl


Niepodległa

UWAGA REDAKCJE ZMIANA GODZINY: Dostępność Plus- czas na przedsiębiorców! briefing ministra Jerzego Kwiecińskiego, 1 marca, godz. 12.15, siedziba MIiR

Uwaga redakcje: zmiana godziny na 12:15

Miliony na innowacje w Programie Dostępność Plus. To pieniądze dla przedsiębiorców na projekty badawcze i inwestycyjne, które mają służyć wprowadzeniu na rynek produktów i rozwiązań dla osób z niepełnosprawnościami.

Zapraszamy na briefing na ten temat z udziałem ministra Jerzego Kwiecińskiego oraz wiceminister Małgorzaty Jarosińskiej - Jedynak

KIEDY: 1 marca 2019 r., piątek, godz. 12:15.

GDZIE: siedziba MIiR, sala im. G. Gęsickiej

Pozdrawiamy,

Biuro Komunikacji
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

tel. +48 22 273 85 11
e-mail: media@mr.gov.pl
www.miir.gov.pl

Niepodległa

Dostępność Plus- czas na przedsiębiorców! briefing ministra Jerzego Kwiecińskiego, 1 marca, godz. 9.00, siedziba MIiR

Miliony na innowacje w Programie Dostępność Plus. To pieniądze dla przedsiębiorców na projekty badawcze i inwestycyjne, które mają służyć wprowadzeniu na rynek produktów i rozwiązań dla osób z niepełnosprawnościami.

Zapraszamy na briefing na ten temat z udziałem ministra Jerzego Kwiecińskiego oraz wiceminister Małgorzaty Jarosińskiej - Jedynak

KIEDY: 1 marca 2019 r., piątek, godz. 9:00.

GDZIE: siedziba MIiR, sala im. G. Gęsickiej

Pozdrawiamy,

Biuro Komunikacji
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

tel. +48 22 273 85 11
e-mail: media@mr.gov.pl
www.miir.gov.pl
Niepodległa

komunikat CBA z 28.2.2019: Kontrola CBA w Instytucie Technologii Materiałów ElektronicznychRedakcja otrzymała:
From: Media CBA <media na serw. cba.gov.pl>
Date: czw., 28 lut 2019 o 08:06
Subject: Kontrola CBA w Instytucie Technologii Materiałów Elektronicznych

18.02.2019 r. Departament Postępowań Kontrolnych Centralnego Biura Antykorupcyjnego rozpoczął kontrolę w Instytucie Technologii Materiałów Elektronicznych.


Przedmiotem kontroli jest podejmowanie i realizacja decyzji w przedmiocie rozporządzania mieniem w zakresie wybranych umów zawieranych przez Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie.


W latach 2011-2015 Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych zawierał umowy dzierżawy ze spółkami handlowymi powiązanymi osobowo z pracownikami Instytutu. Przedmiotem dzierżawy była powierzchnia  biurowa, powierzchnia laboratoriów oraz znajdujące się w tych pomieszczeniach instalacje, maszyny, urządzenia technologiczne i aparatura badawczo-naukowa. Postanowienia umów dzierżawy w zakresie wysokości czynszu dzierżawnego były niekorzystne dla Instytutu. Koszty ponoszone przez ITME w związku z realizacją umów były niewspółmierne do wysokości uzyskiwanego czynszu.

Zakończenie kontroli planowane jest na 17.05.2019 r.

 

 

                      Wydział Komunikacji Społecznej

                                        Gabinet Szefa

                      Centralne Biuro Antykorupcyjne  

       

                                      

                     

 --

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

28/2/2019: komunikat CBA


Redakcja otrzymała:
From: Media CBA <media na serw. cba.gov.pl>
Date: czw., 28 lut 2019 o 08:25
Subject: komunikat CBA

Zatrzymani za piramidę finansową. Ponad 18 mln zł strat

Agenci CBA zatrzymali trzy osoby zajmujące się wyłudzeniami w sprawie tzw. piramidy finansowej oraz cztery osoby w innym wątku tego śledztwa.

Funkcjonariusze rzeszowskiej delegatury CBA zatrzymali trzech rzeszowskich przedsiębiorców. Śledztwo dotyczy doprowadzenia szeregu osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez wprowadzanie ich w błąd co do zamiaru inwestowania przekazanych przez nich środków finansowych. Wartość szkód z tytułu przestępczej działalności szacowana jest na co najmniej 18 mln zł.

Mechanizm przestępstwa polegał na pozyskiwaniu od prywatnych osób środków pieniężnych na rzecz rożnych podmiotów. Gwarantowano im zwrot inwestycji na poziomie od 100% do 200% w skali roku. Z ustaleń śledztwa wynika, że uzyskane w ten sposób środki były inwestowane niezgodnie z deklarowanym celem, tj. były transferowane na rachunki bankowe innych kontrolowanych przez nich podmiotów gospodarczych.

 

W toku prowadzonych czynności agenci CBA ujawnili także wątek związany z powoływaniem się na wpływy w instytucjach samorządowych. W tym zakresie funkcjonariusze Biura zatrzymali w ramach operacji specjalnej cztery osoby. Wśród nich  znaleźli się trzej śląscy przedsiębiorcy prowadzący ,,pośrednictwo finansowe", którzy powoływali się na wpływy w instytucji samorządowej. Zatrzymano także śląskiego adwokata, który w zamian za 100 tys. zł. podjął się załatwienia korzystnej decyzji w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dotyczącego inwestycji wartej blisko 10 mln zł.

 

Śledztwo jest rozwojowe. Niewykluczone są kolejne zatrzymania i zarzuty.

 

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

 

              Gabinet Szefa

Centralne Biuro Antykorupcyjne

 

                                                                           

 --

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

Wniosek do MZ w sprawie materiałów opatrunkowych i braku nadzoru nad rynkiem prod. medycznych

Do Ministra Zdrowia
Wniosek 

Szanowna Pani Minister/ Szanowny Panie Ministrze, 

Często korzystam z materiałów opatrunkowych typu plaster na ranę. Ich jakość na terenie jurysdykcji Rzeczp. Polska jest po prostu oburzająca. 

Dzisiaj nalepiłem plaster na ranę na ręce, na dłoni. 30 sekund później chciałem wymyć ręce po klejeniu plastra. Plaster sie zmoczył i już natychmiast się odkleił, a później w ogóle się nie kleił mimo moich wielu prób. Odpadł. Osoby które używają tych materiałów opatrunkowych, z czasem zaniechują zaklejania ran bo te produkty się po prostu nie kleją, po krótkiej chwili same się odklejają.

Poprzednio, jakiś tydzień temu, kleiłem plaster na ranę na palcu. Liczyłem czas, uprzedzony do plastrów z tej jurysdykcji po poprzednich doświadczeniach, i plaster wytrzymał ledwie 500 sekund- akurat trenowaliśmy brazylijskie ju-jitsu i prawie natychmiast się odkleił po nalepieniu. 

Gdy po cięciu kasztanów jadalnych pociąłem się w rękę, testowałem wiele plastów które zwykle wytrzymywały od kilku do kilkunastu minut nim odpadły podczas pracy na komputerze. Jeden plaster w wersji dla dzieci się utrzymał podejrzanie długo, ae jak go zdjąłem to skóra była cała biała, doszło do niedotlenienia. Plaster ten chyba w ogóle mógł spowodować jakąś zgorzel gazową z powodu niedotlenienia rany. Był to jednak nejlepszy plater jaki znalazłem po kilkunastu testach.

Tu przy granicy gdzie mieszkam, mieszkańcy jeżdżą regularnie już od 20 lat po niemal wszystkie zakupy na niemiecką stronę granicy, po polskiej stronie kupują tylko chleb i mleko, bo nie jest to jednak zbyt blisko by jeździć po codzienne zakupy, jest to wszak ok. 110 km w obie strony. Plastry jakie się dopuszcza do użytku w tej jurysdykcji są chyba złe po prostu. Czy po plastry też mamy jeździć do RFN, jak po proszki do prania, napoje (można tam kupić np. wodę w szklanych butelkach, dużo, dużo taniej niż w Polsce) czy niemal wszystkie codzienne zakupy?

Plastry powinny wytrzymać nalepienie ich na wilgotnej dłoni. Wcale nie pocę się dużo, mój kolega z treningu poci się znacznie, znacznie więcej. Nie sądzę bym miał inną budowę ciała lub stosował plastry niezgodnie z przeznaczeniem. Plastry w tej jurysdykcji są jakieś trefne, złe. 

Istnieją przecież miary lepkości (sam takie miary lepkości stosuję), wytrzymałości. Czy MZ wprowadziło lub wprowadzi normy dla plastrów na rany, tak aby można było ich użyć w celu zabezpieczenia rany na treningu sportowym, bez obawy że same odpadną po kilkuset sekundach?

Aby napisać list w tej sprawie, pytałem inne osoby. Opowiadano mi jak w fabryce robotnicy - jeśli się zatną w dłoń- rany na dłoniach opatrują taśmami do izolowania przewodów elektrycznych, bo plastry nie lepią się. To jest chyba niezdrowe, zdegenerowane, i ten przykład substytucji produktów medycznych innymi lepkimi taśmami to są skutki braku nadzoru nad spełnianiem podstawowych norm przez produkty medyczne.

Czy MZ dokona zmian w tym zakresie? Płacimy przecież podatki na Państwa usługi nadzoru rynku produktów medycznych, których nie otrzymujemy w należytej jakości. Plaster na dłoni czy stopie powinien wytrzymywać dłużej niż kilkaset sekund na treningu sztuk walki i dłużej niż kilkanaście minut przy pracy na komputerze.

Z szacunkiem,
Adam Fularz, wydawca
-- 

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

Więcej atrakcji turystycznych w Bieszczadach

Program Polska-Słowacja wesprze budowę nowego szlaku turystycznego na polsko-słowackim pograniczu. 27 lutego br. wiceminister inwestycji i rozwoju Adam Hamryszczak podpisał umowę o dofinansowanie realizacji projektu „Porta Rusica – z Połonin w Bieszczady".

Więcej w załączonej informacji prasowej. Dodatkowo mapa przebiegu nowego szlaku turystycznego.

Biuro Komunikacji
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

tel. +48 22 273 85 11
e-mail: media@mr.gov.pl
www.miir.gov.pl
Niepodległa

Komunikat po posiedzeniu Rady Ministrów

Redakcja otrzymała:
Od: cirpress cirpress <cirpress na serw. kprm.gov.pl>
Data: wtorek, 26 lutego 2019
Temat: Komunikat po posiedzeniu Rady Ministrów
(..)

Warszawa, 26 lutego 2019 r.

 

RADA MINISTRÓW

 

 

Podczas dzisiejszego posiedzenia rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra sprawiedliwości. 

                Według nowych regulacji dobro dzieci ma być najważniejsze i ma być szczególnie chronione w sytuacji rozwodu lub separacji rodziców. Przewidziano także wprowadzenie alternatywnego postępowania w sprawach o alimenty na dzieci. Dodatkowo, orzeczenia sądów opiekuńczych dotyczące kontaktów z dziećmi mają być skuteczniej egzekwowane.

Zaproponowano rozwiązania, które mają przyspieszyć uzyskiwanie alimentów przez dzieci od rodziców. Mają temu służyć natychmiastowe świadczenia alimentacyjne, które będą orzekane w sposób uproszczony, czyli w tzw. postępowaniu nakazowym – alimentacyjnym.

Obecnie wysokość zasądzonych alimentów ustalana jest w oparciu o kryterium dochodowe (konieczne jest dostarczenie zaświadczenia o zarobkach). W praktyce zdarza się, że strona pozwana o alimenty przedstawia nierzetelne informacje o zatrudnieniu, ukrywa informacje o swoich zarobkach lub je zaniża. W rezultacie na podstawie obowiązujących przepisów proces ubiegania się alimenty bywa długi i uciążliwy.

Po zmianach alimenty będzie można uzyskać szybciej – przy ustalaniu alimentów natychmiastowych nie będzie brana pod uwagę wysokość zarobków pozwanego (nie trzeba dostarczać zaświadczenia o jego dochodach). Alimenty natychmiastowe będą wyliczane na podstawie specjalnego algorytmu – ich wysokość będzie określać procent kwoty przeliczeniowej ustalanej na podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto w powiązaniu z liczbą dzieci. Oznacza to, że świadczenia te będą wyliczane  na podstawie jednej uniwersalnej zasady. Przy czym, jeśli w rodzinie jest jedno dziecko to otrzyma ono świadczenie w najwyższej wysokości, przy każdym kolejnym dziecku – świadczenia będą malały. Zdecydowano jednocześnie, że przyznanie alimentów natychmiastowych nie będzie zamykać drogi o ubieganie się o wyższe alimenty na podstawie obowiązujących przepisów.  

Natychmiastowe świadczenia alimentacyjne będą orzekane w nowym trybie – w postępowaniu nakazowym–alimentacyjnym (oznacza to uproszczenie formalności w ubieganiu się o takie świadczenia). Sprawa będzie rozpatrywana przez sąd w takim trybie na pisemny wniosek powoda zgłoszony w pozwie. Pozew  trzeba będzie złożyć na gotowym formularzu dostępnym w internecie i łatwym do wypełnienia. Tak złożony pozew sąd rodzinny będzie musiał rozpatrzyć maksymalnie w ciągu 14 dni. Rodzic stosunkowo szybko otrzyma pieniądze na dziecko, ponieważ alimentacyjny nakaz zapłaty będzie z mocy prawa natychmiast wykonalny. 

 

 

Świadczenia alimentacyjne (ustalone w wyroku lub ugodzie) – co do zasady – będą automatycznie wygasały po ukończeniu przez uprawnionego 25 lat. Teraz rodzic  musi wystąpić do sądu rodzinnego z pozwem o uchylenie tego obowiązku. Jeśli jednak po ukończeniu tego wieku dana osoba nie będzie mogła sama się utrzymać, to zgodnie z projektem – może wystąpić do sądu o przedłużenie okresu obowiązywania ustalonych świadczeń alimentacyjnych od rodziców. Rozwiązanie to nie będzie dotyczyć osób mających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – w ich przypadku ukończenie 25. roku życia nie spowoduje wygaśnięcia tych świadczeń.

Projekt wprowadza także nową instytucję – tzw. rodzinne postępowanie informacyjne. Ma ono obowiązkowo poprzedzać sprawy o separację lub rozwód małżonków, mających wspólne małoletnie dzieci. Jego celem jest pojednanie małżonków, ale jeśli nie będzie to możliwe, to ma doprowadzić do tego, aby rozwód lub separacja przebiegły przed sądem w miarę sprawnie i bezkonfliktowo, i ze szczególnym uwzględnieniem dobra dzieci.

W trakcie tego postępowania małżonkowie będą mieli czas na wyjaśnienie sobie wszystkich problemów oraz dojście do porozumienia. Otrzymają wsparcie mediatora – bezpłatna mediacja rodzinna ma trwać miesiąc. Na zgodny wniosek stron mediację rodzinną sąd będzie mógł przedłużyć maksymalnie do 6 miesięcy. Jeżeli mediator nie przekona małżonków do pojednania i odstąpienia od rozwodu, to pomoże im uzgodnić warunki rozwodu lub separacji, a także kwestie opieki nad dziećmi, kontaktów z nimi i wysokość alimentów (strony ustalą to w ugodzie). Rodzinne postępowanie informacyjne nie będzie prowadzone, np. gdy jeden z rodziców znęcał się nad rodziną i został za to prawomocnie skazany.

Przewidziano także regulacje chroniące prawa rodzica, który – mimo orzeczenia sądu lub zawartej ugody – nie może kontaktować się z dzieckiem, bo utrudnia mu to drugi rodzic. Chodzi o to, aby ograniczyć sytuacje, w których jeden z rodziców ogranicza drugiemu kontakty z dzieckiem – prawo musi bronić takiego rodzica.

Projekt wprowadza także nowe typy przestępstw, które będą karane ograniczeniem wolności lub grzywną. Chodzi np. o karanie zachowań utrudniających kontakty z dzieckiem lub sprawowanie nad nim opieki naprzemiennej (prawo ma zapobiegać zjawisku tzw. alienacji rodzicielskiej). Ma to mobilizować rodziców do wykonywania prawomocnych orzeczeń sądu opiekuńczego wydawanych dla dobra dziecka. Przykładowo w Niemczech za uniemożliwianie drugiemu rodzicowi kontaktów z dzieckiem grozi grzywna do 25 tys. euro, a nawet kara pozbawienia wolności. We Francji za utrudnianie lub odmawianie kontaktu z dzieckiem przewidziano grzywnę do 15 tys. euro i karę więzienia do roku, z kolei w Belgii może to być grzywna do 1 tys. euro i kara pozbawienia wolności do 5 lat (rodzaj sankcji zależy od rodzaju i częstotliwości naruszeń prawa).

Ponadto, zobowiązano sąd opiekuńczy do zawiadamiania prokuratora o każdym postępowaniu (wszczynanym przez sąd z urzędu) w każdej sprawie, w której dobro dziecka jest zagrożone (np. w sprawach o ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej). Nowe prawo zapewni szybką reakcję na krzywdę dzieci, które wychowują się w rodzinach dysfunkcyjnych.

Zgodnie z projektem, wysłuchanie osoby małoletniej w toku postępowania, które jej dotyczy – ma się odbywać w odpowiednich warunkach (ma to być specjalny pokój wyposażony w sprzęt przypominający warunki mieszkalne). Chodzi o to, aby zapewnić dzieciom swobodę wypowiedzi i poczucie bezpieczeństwa oraz ograniczyć stres związany z wizytą w sądzie.

 

 

Ponadto, jedynie w przypadku orzeczenia separacji możliwy będzie zwrot połowy wniesionej opłaty. W przypadku rozwodu bez orzekania o winie (na zgodny wniosek stron) nie będzie zwracana połowa wniesionej opłaty, tak jak jest to obecnie (opłata w sprawie o rozwód wynosi 600 zł).

Nowe rozwiązania mają obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem pakietu regulacji, które powinny wejść w życie po 6 miesiącach od daty ich publikacji (chodzi m.in. o przepisy dotyczące natychmiastowych świadczeń alimentacyjnych i rodzinnego postępowania informacyjnego).

 

 

 

 

 

Centrum Informacyjne Rządu

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW

Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa
e-mail:
(..)

(..)

 
--
-------
Merkuriusz Polski
Www.merkuriusz.co.uk

26.2.2019- komunikat CBA

redakcja otrzymała:
Od: Media CBA <media na serw. cba.gov.pl>
Data: wtorek, 26 lutego 2019
Temat: komunikat CBA
Do: Media CBA <media na cba.gov.pl>


26.02.2019 Zatrzymany po raz drugi do sprawy warszawskiej reprywatyzacji

 

Agenci warszawskiej delegatury CBA zatrzymali kolejną osobę w sprawie nieprawidłowości przy warszawskiej reprywatyzacji.

 

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali stołecznego przedsiębiorcę zajmującego się kupnem i sprzedażą nieruchomości. Czynności mają związek ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości przy reprywatyzacji nieruchomości warszawskich. Sprawa dotyczy także korupcji przy wydawaniu decyzji dekretowych oraz odszkodowawczych.

 

Mirosław B. został już zatrzymany do tej sprawy 6 lutego br. przez CBA. Po zakończeniu przeszukań został przewieziony do Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, gdzie uzupełniono mu zarzuty o charakterze korupcyjnym związane z decyzjami administracyjnymi dotyczącymi kolejnych reprywatyzowanych nieruchomości warszawskich.

 

Funkcjonariusze CBA prowadzą obecnie pod nadzorem prokuratury około 70 śledztw dotyczących przestępstw związanych z reprywatyzacją w Warszawie, które dotyczą około 200 nieruchomości. Wartość szkód z tego tytułu została oszacowana na ponad 3 mld zł.

W związku z prowadzonymi postępowaniami zarzuty usłyszało około 40 osób.

 

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

              Gabinet Szefa

Centralne Biuro Antykorupcyjne

 

                                                                           

 
--
-------
Merkuriusz Polski
Www.merkuriusz.co.uk

Pytanie do MSWiA- transakcje kupna i sprzedaży w których stroną są niepełnoletni

Czy MSWiA zmieni przepisy prawa tak aby niepełnoletni mogli być stronami umów kupna i sprzedaży także droższych przedmiotów? Obecne prawo to uniemożliwia a umowy takie są z mocy prawa nieważne. Niepełnoletni mają ograniczone prawa zawierania umów. 

Cena markowej hulajnogi dobrej jakości to ok. 1700-1800 złotych, i są także hulajnogi dużo droższe-np. po 3500 PLN. Prawo w Polsce jest tak skonstruowane że niepełnoletni nawet nie mogą sami nabyć hulajnogi. Prawo wymaga by trandakcje te zawierali ich prawni opiekunowie. Jest to dla mnie jako ekonomisty nielogiczne bo np. marek hulajnóg jest bardzo wiele- w Polsce w sklepach internetowych w ofercie jest ponad 400 różnych marek. Młode osoby mają wiedzę i rozeznanie zwykle nieporównanie większe. Jeśli ktoś w moim wieku zechce kupić hulajnogę to ekspertami w temacie są zwykle osoby młode. W mojej ocenie prawo dot. transakcji osób młodszych powinno być zliberalizowane by nie było tak agesistowskie. 

Pozdrawiam


--
-------
Merkuriusz Polski
Www.merkuriusz.co.uk

treść public relations: Premier Mateusz Morawiecki na szczycie UE – Liga Państw Arabskich (zapowiedź)

redakcja odebrała treści public relations:
Od: cirpress cirpress <cirpress na serw. kprm.gov.pl>
Data: sobota, 23 lutego 2019
Temat: Premier Mateusz Morawiecki na szczycie UE – Liga Państw Arabskich (zapowiedź)

          Warszawa, 23 lutego 2019 r.

 

Premier Mateusz Morawiecki na szczycie UE – Liga Państw Arabskich

(zapowiedź)

 

 

Centrum Informacyjne Rządu zawiadamia, że jutro, 24 lutego br., Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki weźmie udział w szczycie Unia Europejska – Liga Państw Arabskich.

 (..)

Centrum Informacyjne Rządu

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW

Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa
e-mail: cirpress@kprm.gov.pl

RODO - Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

 

GDPR - Information on the processing of personal data can be found in the Public Information Bulletin of the Chancellery of the Prime Minister of Poland.

 

 

 
--
-------
Merkuriusz Polski
Www.merkuriusz.co.uk

22 lutego 2019: Komunikat CBA

Redakcja odebrała:
Od: Media CBA <media na serw. cba.gov.pl>
Data: piątek, 22 lutego 2019
Temat: Komunikat CBAKolejne zarzuty - przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej – usłyszał podejrzany w sprawie stołecznej reprywatyzacji Jakub R.

Jakub R. usłyszał w Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu dwa zarzuty przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Zarzuty obejmują lata 2011-2014 w trakcie, gdy pełnił on funkcję Zastępcy Dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m. st. Warszawy. Ustalenia śledczych wskazują na to, że mężczyzna nie zapewnił właściwej realizacji zadań podległych mu komórek, w których prowadzone były postępowania reprywatyzacyjne. W wyniku czego doszło do nieuzasadnionego ustanowienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Mokotowskiej 40 i Emilii Plater 15 na rzecz osób nieuprawnionych.

Funkcjonariusze CBA prowadzą obecnie pod nadzorem prokuratury około 70 śledztw dotyczących przestępstw związanych z reprywatyzacją w Warszawie. Dotyczą one około 200 warszawskich nieruchomości. Wartość szkód z tego tytułu została oszacowana na ponad 3 mld zł. W związku z prowadzonymi postępowaniami zarzuty usłyszało około 40 osób.

 

 

Wydział Komunikacji Społecznej

                   Gabinet Szefa

Centralne Biuro Antykorupcyjne

 
--
-------
Merkuriusz Polski
Www.merkuriusz.co.uk

Pierwsze spotkanie Rady Dostępności z udziałem min. J. Kwiecińskiego. Otwarte dla mediów - MIiR, 25. 02., godz. 10.00

Szanowni Państwo,

w poniedziałek 25 lutego odbędzie się inauguracyjne posiedzenie Rady Dostępności. z udziałem ministra Jerzego Kwiecińskiego. Posiedzenie jest otwarte dla mediów.

Zadaniem Rady Dostępności jest wsparcie ministerstwa w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań prowadzących do zwiększenia dostępności przestrzeni publicznej i serwisów internetowych. W jej skład wchodzi 50 osób – są to eksperci w zakresie dostępności z różnych środowisk, w tym administracji rządowej.

Podczas pierwszego posiedzenia członkowie Rady omówią m.in. stan realizacji programu Dostępność Plus oraz projekt ustawy o dostępności.

KIEDY: poniedziałek, 25 lutego 2019 r. godzina 10.00
GDZIE: siedziba MIiR, ul, Wspólna 2/4, sala im. Grażyny Gęsickiej A

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres media@miir.gov.pl.
W przypadku potrzeby zapewnienia miejsca parkingowego proszę o podanie numeru rejestracyjnego pojazdu.

Serdecznie zapraszam!
Stanisław Krakowski

Biuro Komunikacji
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

tel. +48 22 273 85 11
e-mail: media@mr.gov.pl
www.miir.gov.pl
Niepodległa

Pakiet dla średnich miast wspiera przedsiębiorców

W Polsce mamy 255 miast średniej wielkości. Niemal połowa z nich zagrożona jest utratą funkcji społeczno-gospodarczych. Do tych miejscowości skierowany jest Pakiet dla średnich miast, realizowany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Program przynosi już konkretne rezultaty, a będzie ich coraz więcej.

Więcej w załączonej informacji prasowej.

Biuro Komunikacji
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

tel. +48 22 273 85 11
e-mail: media@mr.gov.pl
www.miir.gov.pl
Niepodległa

komunikat public relations: Wizyta Ministra Gospodarki i Finansów Republiki Francuskiej Bruno Le Maire’a (zapowiedź)

Redakcja otrzymała treść public relations

Od: cirpress cirpress <cirpress na serw. kprm.gov.pl>
Data: czwartek, 21 lutego 2019
Temat: Wizyta Ministra Gospodarki i Finansów Republiki Francuskiej Bruno Le Maire'a (zapowiedź)


Warszawa, 21 lutego 2019 r.

 

 

Wizyta Ministra Gospodarki i Finansów Republiki Francuskiej Bruno Le Maire'a

(zapowiedź)

 

 

 

Centrum Informacyjne Rządu zawiadamia, że jutro tj. 22 lutego br., o godz. 10.00, Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki spotka się z Ministrem Gospodarki i Finansów Republiki Francuskiej Bruno Le Maire'em.

 

KPRM, sala im. Rotmistrza Witolda Pileckiego

(..)

 

 

Centrum Informacyjne Rządu

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW

Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa
e-mail:
cirpress@kprm.gov.pl

( ..)--
-------
Merkuriusz Polski
Www.merkuriusz.co.uk

12 luty 2019: Komunikat CBA


Redakcja otrzymała:

From: Media CBA <media na ser. cba.gov.pl>
Date: czw., 21 lut 2019 o 11:01
Subject: Komunikat CBA

Skierowaniem zawiadomienia do prokuratury zakończyła się kontrola prowadzona przez agentów CBA w Poznańskim Ośrodku Specjalistycznych Usług Medycznych (POSUM). Działania byłego dyrektora naraziły Ośrodek na szkodę w wysokości blisko 40 mln zł.

Funkcjonariusze delegatury CBA z Poznania prowadzili kontrolę w Poznańskim Ośrodku Specjalistycznych Usług Medycznych (POSUM). W trakcie postępowania sprawdzano wybrane procedury dotyczące udzielania zamówień publicznych od 1 stycznia 2017 r. do 31 maja 2018 r. Kontrola trwała od 28 czerwca 2018 roku do 21 grudnia 2018 r. Kontrolowany nie wniósł zastrzeżeń do protokołu kontroli.

W związku z wynikami postępowania 20 lutego 2019 r. CBA przekazało do Prokuratury Krajowej w Poznaniu zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez byłego dyrektora POSUM, którego działanie naraziło na szkodę Ośrodek.

W toku czynności kontrolnych agenci CBA ustalili, że były dyrektor, będąc zobowiązanym do zajmowania się sprawami majątkowymi POSUM, przekraczał swoje uprawnienia oraz nie dopełniał ciążących na nim obowiązków. Tym samym wyrządził szkodę w majątku kierowanej przez siebie jednostki.

Jak ustalono w trakcie toczącego się postępowania były dyrektor zawarł szereg umów narażając Ośrodek na szkody w wysokości blisko 40 mln zł.

Kontrolerzy CBA wykazali, że podpisana przez dyrektora umowa na wykonanie prac budowlanych, polegających na rozbudowie Ośrodka, opiewał na blisko 68 mln zł, podczas gdy na jej realizację miał zabezpieczone niecałe 32 mln zł. Działanie to naraziło Ośrodek na szkodę w wysokości 36 mln zł.

Dyrektor podpisał także umowę na świadczenie usług doradczych w zakresie pozyskiwania dotacji ze środków Unii Europejskiej na rzecz POSUM – na kwotę blisko 300 tys. zł, czym naraził na uszczuplenie majątek Ośrodka.

W trakcie kontroli wykazano także zakup za ponad 1 mln zł niezdatnych do wykorzystania w działalności ośrodka urządzeń do świadczenia usług medycyny estetycznej. Ponadto wykazano, że były dyrektor nie egzekwował kar umownych z tytułu nieterminowej realizacji zamówień publicznych dotyczących wykonania usług instalacyjnych i instalacyjno – budowlanych na rzecz POSUM. Tym samym wyrządzona została szkoda w wysokości ponad 1.5 mln zł.

 

 

Wydział Komunikacji Społecznej

                   Gabinet Szefa

Centralne Biuro Antykorupcyjne

 --

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

Są pieniądze dla innowacyjnych przedsiębiorców z miast średnich

·        Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nowy konkurs adresowany do przedsiębiorców z miast średnich.

·        Czeka na nich 550 mln zł w programie Inteligentny Rozwój na wzmocnienie konkurencyjności i innowacji.

Więcej w załączonej informacji prasowej.

Biuro Komunikacji
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

tel. +48 22 273 85 11
e-mail: media@mr.gov.pl
www.miir.gov.pl
Niepodległa

Konferencja prasowa ministra Jerzego Kwiecińskiego nt. polityki spójnosci; Warszawa, hotel Bellotto, g. 11.20

Szanowni Państwo,

Jakim wyzwaniom, oczekiwaniom oraz potrzebom społecznym i ekonomicznym będzie musiała sprostać polityka spójności po 2020 roku? Jakie cele powinna realizować w wymiarze krajowym, regionalnym i lokalnym? Jaki jest polski punkt widzenia w tej sprawie?

Zapraszamy na konferencję prasową  ministra inwestycji i rozwoju Jerzego Kwiecińskiego na temat wyzwań polityki spójności UE w nowej perspektywie finansowej.

Spotkanie z mediami odbędzie się przy okazji międzynarodowej konferencji „How cohesion policy can better respond to national, regional and local needs", która w tym czasie jest w Warszawie.

KIEDY: 21 luty 2019 r., czwartek, godz. 11.20.

GDZIE: Hotel Bellotto, ul. Senatorska 13/15, Warszawa

Pozdrawiamy,

Biuro Komunikacji
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

tel. +48 22 273 85 11
e-mail: media@mr.gov.pl
www.miir.gov.pl
Niepodległa

Zmiana Kraj. Programu Kolejowego: komunikat po posiedzeniu Rady Ministrów

Redakcja otrzymała:
Od: cirpress cirpress <cirpress na serw. kprm.gov.pl>
Data: wtorek, 19 lutego 2019
Temat: komunikat po posiedzeniu Rady MinistrówWarszawa, 19 lutego 2019 r.

 

 

RADA MINISTRÓW

 

 

Podczas dzisiejszego posiedzenia Rada Ministrów przyjęła:

 

  • projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw;
  • uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku.

Rząd zapoznał się z informacją na temat funkcjonowania przepisów wprowadzonych ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw w roku 2018.

 

 

* * * * *

 

 

 

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra sprawiedliwości.

Projekt zakłada uproszczenie postępowania karnego. Dzięki zaproponowanym rozwiązaniom sądy będą działać sprawniej, szybciej i  bardziej efektywnie.

 

Bez mówienia do pustej sali 

·         Sędziowie nie będą ogłaszać (czasem wielogodzinnych) wyroków i postanowień na posiedzeniu, na które nikt się nie stawił. Dziś trzeba to robić, nawet jeśli poza sędzią nie ma nikogo na sali.

·         Jeżeli na ogłoszeniu wyroku lub postanowienia na posiedzeniu nikt się nie stawi, można będzie uznać je za ogłoszone. 

 

Przejrzyste uzasadnienie na formularzu 

·         Uzasadnienia wyroków będę sporządzane na specjalnym formularzu, według ściśle określonych zasad. Dzięki temu staną się zrozumiałe i przejrzyste. 

 

Koniec z odczytywaniem tomów akt 

·         Sędziowie nie będą musieli wymieniać na rozprawach wszystkich protokołów i dokumentów będących dowodami. Dziś mają taki obowiązek, co w przypadku skomplikowanych spraw (czasem są to setki tomów akt), znacząco wydłuża postępowanie sądowe (o tygodnie lub nawet miesiące).

·         Nowy przepis zakłada, że z chwilą zamknięcia przewodu sądowego wszystkie protokoły i dokumenty będące dowodami uznaje się za ujawnione bez odczytywania.

 

Zwolnienie lekarskie nie zablokuje procesu 

·         Dużym problemem powodującym wydłużanie się postępowań w sądach są zwolnienia lekarskie oskarżonych. Sąd wyznacza termin rozprawy, na który przyjeżdżają liczni świadkowie czy biegli, nieraz z odległych miejscowości, a nawet z zagranicy. Na rozprawie obrońca nieoczekiwanie składa zwolnienie lekarskie oskarżonego. Uniemożliwia to prowadzenie rozprawy i zmusza świadków do ponownego przyjazdu. Sąd musi wyznaczyć kolejną czasochłonną rozprawę, a budżet państwa wydaje pieniądze na zwrot kosztów dojazdu, noclegów i utraconego zarobku świadków czy biegłych. Jest to częsta metoda obstrukcji sądowej, na której korzystają przestępcy i ich nieetyczni przedstawiciele procesowi.

·         Po zmianach takie działanie zostanie ukrócone. Bez względu na przyczynę nieobecności stron będzie można przesłuchać świadków i przeprowadzić inne dowody zaplanowane na dany termin rozprawy. 

 

Ścisłe przestrzeganie terminów 

·         Wniosek dowodowy (np. dokument, powołanie świadka) złożony po terminie wyznaczonym przez sąd zostanie – co do zasady – oddalony. Wyjątkiem ma być jedynie sytuacja, gdy dowód będzie przesądzał o odpowiedzialności karnej sprawcy. Dziś spóźnione złożenie wniosku dowodowego nie rodzi żadnych konsekwencji. Zgłaszanie po terminie wniosków dowodowych jest częstym wybiegiem prawniczym, służącym przewlekaniu procesów. 

 

Rezygnacja z niepotrzebnych przesłuchań 

·         Poważnym obciążeniem dla policji i prokuratury w dochodzeniach i śledztwach jest konieczność przesłuchania wszystkich pokrzywdzonych w sprawach dotyczących bardzo dużej liczby osób.

·         Chodzi np. o sprawy oszustw internetowych, piramid finansowych, czy wprowadzenia do sprzedaży serii wadliwych towarów. W takich przypadkach setny czy tysięczny pokrzywdzony z reguły nie wprowadza do postępowania żadnych nowych faktów, a jedynie powtarza już te znane.

·         Rezygnacja z obowiązku przesłuchiwania wszystkich pokrzywdzonych przyczyni się do usprawnienia i przyspieszenia postępowań przygotowawczych, a także zapobiegnie zbędnemu przesłuchiwaniu pokrzywdzonych. 

 

Odczytanie zeznań zamiast przesłuchania 

·         Aby nie przewlekać rozpraw sąd będzie mógł zaniechać bezpośredniego przesłuchania świadków, o których wiadomo, że nie wniosą do sprawy nic istotnego. Chodzi np. o sytuacje, gdy świadek może co najwyżej potwierdzić okoliczności, które nie budzą wątpliwości i zostały już ustalone. Wtedy w zupełności wystarczy odczytanie na rozprawie zeznań takiego świadka złożonych w postępowaniu przygotowawczym.

 

Równowaga sądów dwóch instancji 

·         Często dochodzi do zatorów w sądach drugiej instancji, które przy obecnych przepisach niejednokrotnie muszą prowadzić sprawy niemal od początku. Dlatego konieczna jest przebudowa postępowania odwoławczego.

·         Zmiany przewidują ograniczenie – w powoływaniu na etapie apelacji – nowych świadków, czy dowodów w postaci dokumentów. Będzie to dopuszczalne tylko wtedy, gdy strona wnosząca apelację nie mogła wnieść o przeprowadzenie dowodu przed sądem pierwszej instancji (np. świadek był za granicą) lub fakt, którego chce dowieść, nie mógł być przedmiotem pierwotnego postępowania.

 

Równomierny rozkład pracy 

·         Sąd odwoławczy (apelacyjny lub okręgowy) będzie mógł skazać oskarżonego, którego winę sąd pierwszej instancji uznał, ale warunkowo umorzył postępowanie.

·         Sąd apelacyjny będzie mógł samodzielnie zaostrzyć karę poprzez wymierzenie dożywotniego pozbawienia wolności. Obecnie najwyższa kara, jaką może wymierzyć to 25 lat więzienia, a jeżeli uzna za zasadne orzeczenie kary dożywocia, może jedynie skierować sprawę do ponownego rozpatrzenia przez sąd pierwszej instancji.

·         Zmiany zapewnią równomierne rozłożenie pracy między sądami pierwszej i drugiej instancji.

 

Pismo z sądu do skrytki pocztowej

·         Każdy będzie mógł wskazać skrytkę pocztową do skutecznego doręczania pism organów procesowych (sądu, prokuratora, policji). Będzie to ułatwienie zarówno dla powiadamianych osób (np. stron postępowania, poszkodowanych, świadków), jak i dla samego organu. Obecnie wszystkie doręczenia muszą być do rąk własnych odbiorcy, przekazane domownikowi lub pozostawione do odbioru w urzędzie pocztowym.

 

Ułatwienie dla niepełnosprawnych

·         Osoby niepełnosprawne i obłożnie chore nie będą już miały problemu z odbiorem pism sądowych i w postępowaniu przygotowawczym. Nowe przepisy umożliwią im upoważnienie dowolnie wybranej osoby do odbioru korespondencji procesowej na poczcie. Rozwiązanie takie likwiduje bariery w dostępie do wymiaru sprawiedliwości i usprawni postępowania.

 

Sąd od sądzenia, a nie od śledztwa 

·         Do sądów nie będą już trafiać sprawy niewyjaśnione pod wieloma względami na etapie śledztwa, kierowane przez oskarżycieli posiłkowych. Dziś tak się dzieje, a przyczyną nie jest opieszałość prokuratorów, lecz złe procedury.

·         Według obecnych przepisów, gdy prokuratura dwukrotnie odmówi wszczęcia postępowania przygotowawczego albo dwukrotnie je umorzy (bo nie dopatrzy się przestępstwa), pokrzywdzony nabywa uprawnienia oskarżyciela posiłkowego i może wystąpić z aktem oskarżenia. Wtedy sąd musi sam – bez udziału śledczych – wyjaśniać, czy rzeczywiście popełniono przestępstwo.

·         Proponowana zmiana ogranicza takie sytuacje. Chodzi o to, aby sędziowie zajmowali się co do zasady orzekaniem o winie i karze, a nie wchodzili w procesową rolę śledczych. Dlatego od powtórnej odmowy wszczęcia albo powtórnego umorzenia postępowania przygotowawczego pokrzywdzonemu będzie przysługiwać zażalenie do prokuratora nadrzędnego. Dopiero, gdy ten utrzyma w mocy postanowienie, poszkodowany będzie mógł sam zamienić się w oskarżyciela, a sprawa trafi do sądu. 

 

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 30 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 

 

***

 

 

Rada Ministrów przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku, przedłożoną przez ministra infrastruktury.

Zmiana Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku (KPK 2023) dotyczy zwiększenia o 3,2 mld zł środków na realizację przedsięwzięć konkursowych współfinansowanych w ramach instrumentu finansowego „Łącząc Europę" (Connecting Europe Facility – CEF), który wspiera rozwój trzech obszarów: transportu, energetyki i telekomunikacji.

Na realizację KPK do 2023 r. przeznaczone jest 66,4 mld zł. Po zmianach wydatki na program zostaną zwiększone o 3,2 mld zł:

  • 1,8 mld zł będzie pochodzić z budżetu państwa na dokapitalizowanie spółki PKP Polskie Linie Kolejowe SA, co zapewni prawidłową realizację KPK do 2023 r. Pieniądze zostaną przeznaczone na projekty poprawiające infrastrukturę kolejową prowadzącą do portów morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Będą to następujące projekty:

a)      poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni;

b)      poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu;

c)      poprawa infrastruktury kolejowego dostępu do portu Gdańsk.

Konieczność zwiększenia środków na te projekty wynika z przekroczenia wartości kosztorysowych inwestycji portowych.

  • 1,4 mld zł ma pochodzić z kredytu, który zaciągną PKP Polskie Linie Kolejowe SA w Europejskim Banku Inwestycyjnym (EBI). Środki zostaną przeznaczone na współfinansowanie ww. projektów portowych oraz inwestycji na linii kolejowej E59 między Poznaniem a Szczecinem, w tym odcinka Wronki – Słonice, który został przesunięty z listy rezerwowej na podstawową w związku z uzyskaniem dofinansowania unijnego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Centrum Informacyjne Rządu

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW

Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa
(..)

RODO - Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

 

GDPR - Information on the processing of personal data can be found in the Public Information Bulletin of the Chancellery of the Prime Minister of Poland.

 

 

 
--
-------
Merkuriusz Polski
Www.merkuriusz.co.uk