O nas/ zespół

O Dziale Ekonomicznym
Dział Ekonomiczny Merkuriusza prowadzimy pod marką Instytut Ekonomiczny. Ulokowany w Zielonej Górze i Warszawie, Instytut Ekonomiczny  (IE) jest niezależną apolityczną organizacją spraw publicznych, którego badania, publikacje i programy rozwijają idee i polityki gospodarczej na rzecz wolnych i prosperujących wspólnot, społeczności w Polsce i na świecie. Instytut działa poprzez kampanie kierowane do lokalnych społeczności, przygotowuje opracowania i analizy. Z uwagi na system finansowania organizacji eksperckich w Polsce,  Instytut, chcąc zachować niezależność, prowadzi w Polsce działalność jedynie w bardzo niewielkim, ograniczonym zakresie.


Dane rejestrowe
Instytut Ekonomiczny jest pierwszym w zachodniej Polsce, niezależnym instytutem naukowo-badawczym. Instytut nie jest związany osobowo ani organizacyjnie z żadną instytucją polityczną. Nasz instytut został powołany w kwietniu 2012 roku w przy tytule Gazeta Poselska mojego wydawnictwa, z zamiarem planowanego wydzielenia do osobnej organizacji.

Kontakt dla zapytań z mediów:
Łukasz Stachurski, Junior Communications Manager
E: "Łukasz Stachurski" <stachurski.l(małpa)gmail.com>, T:792213177

Sekretariat Instytutu
ul. Dolina Zielona 24a
65-154 Zielona Góra
Łukasz Stachurski, Junior Communications Manager
E: "Łukasz Stachurski" <stachurski.l(małpa)gmail.com>,
T: 792213177, 0604 44 36 23
E: sekretariat(małpa)ie.org.pl

Biblioteka IE
ul. Dolina Zielona 24a
65-154 Zielona Góra
e-mail: biblioteka(małpa)ie.org.pl
T: 792213177
Biblioteka jest wyposażona w podręczniki do makroekonomii, mikroekonomii, podstawową literaturę z zakresu ekonomiki kultury, ekonomiki mediów, ekonomik branżowych etc. Czytelnia IE  posiada w swoim zbiorze ok. 1000 woluminów.

Biuro IE w Warszawie
Biuro w Warszawie prowadzi research fellow, Adam Fularz,
T: 604443623  E:  phooli(małpa)gmail.com


Dane rejestrowe

Instytut Ekonomiczny
"Wieczorna.pl" Spółka z o.o.
ul. Dolina Zielona 24 A, Zielona Góra
65-154 Zielona Góra
E: wydawnictwo(małpa)wieczorna.pl
T: 604443623
KRS 0000416514
NIP 9731008676
REGON 081032764

Konta bankowe:
FM Bank S.A.
nr konta:  67 2530 0008 2046 1074 9384 0001
IBAN: PL67253000082046107493840001
SWIFT: FMBNPLPW

Informacje o źródłach finansowania

Instytut Ekonomiczny jest pierwszym w zachodniej Polsce, niezależnym instytutem naukowo-badawczym. Instytut nie jest związany osobowo ani organizacyjnie z żadną instytucją polityczną. Nie pobieraliśmy dotacji z organizacji politycznych, utrzymywaliśmy się z analiz. Nasz instytut został powołany w kwietniu 2012 roku w formie zakładu badawczego spółki "Wieczorna" sp. z o.o., z zamiarem planowanego wydzielenia do osobnej organizacji. Jesteśmy wciąż w stanie tworzenia organizacji. Zbieramy wpłaty.

Zespół

Adam Fularz
research fellow


Twórca Instytutu ma 33 lata. Twierdzi że gdyby szedł śladem typowej ścieżki kariery w Polsce, zamiast publikować prace w sposób dostępny dla współczesnych czytelników, karmiłby mole zżerające papierowe publikacje na których bazuje współczesna dyskusja naukowa w Polsce. Nauk ekonomicznych uczył się na Uniwersytecie Viadrina, Uniwersytecie w Metz. Uczył studentów statystyki na Leeds University, rozpoczął pracę badawczą w Polsce, którą ma wciąż nadzieję dokończyć. W swoim doświadczeniu zawodowym, poza pracą w sektorze handlu i przemysłu, pracował w trzech innych instytutach, w pierwszym z nich rozpoczynając już jako student.

Wizja stworzenia instytutu wykrystalizowała się wcześnie, jednak same przygotowania zajęły lata. Instytut Ekonomiczny w swym obecnym kształcie powstał w 2010 roku, początkowo działając pod inną nazwą- używano np. nazwy Instytut Ekonomiki Miast i Regionów etc. Twórcy jednakże zauważyli że oferują produkt dość klasyczny i szerszy- nauki ekonomiczne, w nowoczesnej, zdigitalizowanej wersji, jako publikację.

Osoby z młodszych kohort demograficznych mają ogromne problemy aby przebić się przez tradycyjny polski świat struktur naukowych. Wielu młodych naukowców ma wręcz obawy, aby otwarcie wypowiedzieć swoje opinie. System szkolnictwa wyższego temu nie sprzyja, rozmaite presje utrudniają zwykłe wypowiedzenie swojej opinii, a więc czynności, do jakich kształci się ekonomistów w krajach Europy Zachodniej.

"Nasz instytut powołaliśmy sami. Po prostu!"- tłumaczy Adam Fularz, także manager i przedsiębiorca. Fascynując się naukami ekonomicznymi, widział ogromne problemy informatyczne w dostępnie do prac naukowych i skromność instytucjonalnego otoczenia polskiego świata politycznego, prowadził nawet nad tym problemem badania.

"Chcielibyśmy móc robić to co nas pasjonuje i czego nas uczono, niemniej, działalność w sektorze nauki jest dla wielu młodych ludzi w Polsce jedynie hobby, dodatkiem do intensywnej pracy zawodowej. Byłem już zmęczony kłopotami z wydawcami, jakimiś niezrozumiałymi ciągłymi problemami. Na pewne publikacje po prostu brakuje rynku, jest on zbyt płytki. Musieliśmy stworzyć własne organizacje. Kosztowało to ogromne pieniądze jak na nasze możliwości, niestety."

Informatycy
Bartek
bartek(małpa)rtvp.pl
Redaktorzy
Łukasz prowadzi korektę tekstów.
stachurski.l(małpa)gmail.com

KONTAKT Z INSTYTUTEM

tel. 0604443623
65-154 Zielona Góra, Poland, ul. Dolina Zielona 24a

Nie jest łatwo stworzyć  instytut ekonomiczny. Zacząłem pracę w branży w 1998 roku, jeszcze jako student. Przez lata zebraliśmy dość dużo krytycznych informacji na temat stanu polskiej gospodarki. Publikacje prac w wydawnictwach obfitowały w wiele ciekawych sytuacji: np. przy publikacji jednej z prac na temat zasad gospodarki rynkowej w jednej z branż, w artykule wstępnym redakcja odcięła się od proponowanych mechanizmów wolnorynkowych. Gdzie indziej w ogóle nasze prace nie mogły się przebić do opinii czytelników. Prace, jeśli ukazały się drukiem, zwykle były niedostępne w sieci Internet - wydawcy jeszcze nie dysponowali witrynami.

Jesteśmy młodymi ludźmi, Instytut powstał celem udostępnienia prac które zwykle były niedostępne opinii publicznej lub były publikowane w magazynach do których dostęp mają tylko ich prenumeratorzy. Prace redakcyjne trwały chyba z rok czy więcej. Całość dalej jest bardzo daleko od stanu jaki chcielibyśmy osiągnąć, nie jestem jednak pewien czy jesteśmy w stanie te prace sfinansować.

Jakiś czas temu podjęto w Polsce debatę n/t finansowania think-tanków. Sugestia która wydaje się że wygrała polega na tym aby tego typu organizacje były finansowane z pieniędzy partii politycznych. Chcemy robić organizację ponadpolityczną, pozapartyjną- co wtedy? Nie twierdzę że jesteśmy całkiem pozapolityczni, apartyjni, ale z chęcią poszlibyśmy w takim kierunku.

Bycie ekonomistą praca w wolnym zawodzie. Miło byłoby  umożliwić także finansowanie z pieniędzy publicznych różnych organizacji apolitycznych. W Polsce można się czuć jak w ustroju feudalnym- każdy chce nas jakby podporządkować.

Od pół roku w Instytucie nie prowadzimy badań, nie piszemy prac, sam byłem tylko na jednej konferencji. Na rynku brak  jest personelu, trudno jest zakupywać usługi z zagranicy z racji biurokracji (np. zatrudnienie informatyków w Indiach- w Polsce jest ich niedostatek). Nie znamy się na redagowaniu, nie jesteśmy dziennikarzami, część tekstów może być obraźliwa dla polityków- i z braku pracowników i środków nie możemy podnieść ich jakości. W kraju panuje kryzys, a ekonomiści wykonują prace zamiast programistów, korektorów- w tym regionie ich po prostu brak na rynku.

Na grudzień roku 2012 postęp prac wygląda lepiej, udało mi się wreszcie dokończyć, ale też stworzyć dośc niepoukładaną publikację, miszmasz. Finansujemy się z analiz, wkładamy też własną pracę licząc że kiedyś Instytut będzie się w stanie samofinansować. Jak dotychczas, środków finansowych ze źródeł stricte politycznych nie dostaliśmy. Różne zagraniczne partie dają na polskie organizacje eksperckie środki za pomocą swoich partyjnych think-tanków. Trudno mówić, aby Polska dzięki temu była jakoś intelektualnie niepodległa- środki niby są, ale zwykle niepolskie.Taka praca wcale nie jest w Polsce miła i fajna. Ma się wrażenie że mało kto wie o co chodzi, panuje jakiś intelektualny chaos.

Instytut  Ekonomiczny powstał jako inicjatywa mająca na celu integrację środowiska ekonomistów różnych szkół- i czekamy aż wszystkie z nich spełnią nasze wymogi techniczne. Przez lata niknęliśmy w gąszczu innych środowisk, często wrogich ideom na jakich opierają się gospodarki krajów Europy Zachodniej. W  Polsce nasz głos jest dziś głosem nieobecnym. Dopominamy się o poszanowanie mechanizmów gospodarczych, chcemy stanowić przeciwwagę dla środowisk broniących status-quo. Instytut Ekonomiczny jest dziś całkowicie niezależnym się projektem wydawniczym. Zapraszamy do współpracy.

Zarząd Instytutu Ekonomicznego
Business Manager Instytutu
Adam Fularz
adres: Dolina Zielona 24a, 65-154 Ziel. Góra
T: 604 44 36 23Polecamy szereg publikacji dostępnych on-line


Publikacje Instytutu
Prace ekonomiczne, analizy, opinie. Nie wszystkie są po korekcie, za co przepraszamy, są to setki prac.

Polska wymaga zmiany ustroju na bardziej decentralny

Kampania Reforma Nauki
Pomysły na reformę sektora nauki

Instytut Ekologiczny - Kampania Wolny Rynek w Ochronie Przyrody- na S24
Instytut Ekologiczny to nowy projekt wydawniczy Instytutu Ekonomicznego na polskim rynku idei. Tworząc go mamy nadzieję na przywrócenie debaty na temat stanu dbałości o środowisko naturalne do głównego nurtu polskiej polityki.
W nowej publikacji: "Wolnorynkowo komentując", polecamy wybór cytatów z prac Adama Heydla, przedwojennego polskiego liberała gospodarczego.

Strona kampanii na rzecz ożywienia portu lotniczego Zielona Góra- Babimost. Zapraszamy do zapoznania się z kampanią instytutu na rzecz uruchomienia portu lotniczego między Poznaniem a Zieloną Górą. Jest on państwowy, nawet nie komunalny, co wg nas tłumaczy jego upadek.
Wolnorynkowy transport to mieszanka wolnego rynku i rządowych regulacji, koniecznych aby w walce konkurencyjnej nie wygrały struktury monopolistyczne i oligopolistyczne.
Jakie są miasta nowoczesności? Jakiej infrastruktury potrzebują do rozwoju? Ekonomista czasem czuje się w obowiązku komentować otaczającą rzeczywistość.
Wolny rynek w organizacji kultury jest szansą na dogonienie cywilizacji zachodnioeuropejskiej w tej dziedzinie. Zapraszamy do lektury publikacji on-line.

Kampania Transport Wolnorynkowy
Zapraszamy na stronę kampaniii Instytutu Ekonomicznego o wolnorynkowe mechanizmy w sektorze transportu. Ok. 190 prac!

Telewizja Ekonomiczna już funkcjonuje. Wywiady i wypowiedzi czołowych ekonomistów.

Wydawca Mediów
Propozycja wydawnicza Instytutu Ekonomicznego dla rynku mediów w Polsce. Zmieniają się, dzięki rozwojowi sieci Internet, nasze możliwości poznawcze. Media tradycyjne: prasa, radio, telewizja, niekiedy walczą o widzów. Nowe inicjatywy medialne, mimo inwestycji rzędu kilku mln PLN i obecności w sieciach kablowych, niekiedy są w stanie...

Instytut poleca album Wystawa o demokracji bezpośredniej w Szwajcarii.
O Instytucie Ekonomicznym
Ulokowany w Zielonej Górze i częściowo w Warszawie, Instytut Ekonomiczny  (IE) jest niezależną apolityczną organizacją spraw publicznych, którego badania, publikacje i programy rozwijają idee i polityki gospodarczej na rzecz wolnych i prosperujących wspólnot, społeczności w Polsce i na świecie. Instytut działa poprzez kampanie kierowane do lokalnych społeczności, przygotowuje opracowania i analizy. Z uwagi na system finansowania organizacji eksperckich w Polsce,  Instytut prowadzi w Polsce działalność jedynie w bardzo niewielkim, ograniczonym zakresie.
Kontakt dla zapytań z mediów:

Łukasz Stachurski, Junior Communications Manager
E: "Łukasz Stachurski" <stachurski.l@gmail.com>, T:792213177


Sekretariat Instytutu
ul. Dolina Zielona 24a
65-154 Zielona Góra
Łukasz Stachurski, Junior Communications Manager
E: "Łukasz Stachurski" <stachurski.l@gmail.com>,
T: 792213177, 0604 44 36 23Biblioteka IE
ul. Dolina Zielona 24a
65-154 Zielona Góra
T: 792213177

Biblioteka jest wypożona w podręczniki do makroekonomii, mikroekonomii, podstawową literaturę z zakresu ekonomiki kultury, ekonomiki mediów, ekonomik branżowych etc.
   
Adam Fularz, IE research fellow
tel. 0604 44 36 23Oferujemy następujące możliwości wsparcia naszej działalności:

Wpis na listę sponsorów działalności badawczej IE:

od 50 do 300 PLN


Wybierz kwotę

Reklama sponsora na bannerze (na witrynie lub podczas debat, konferencji IE:

od 150 do 400 PLN


Wybierz cenę banneru
Reklama na witrynach IE: od 300 PLN


Wybierz cenę banneru
Fundraising:
Łukasz Stachurski, Junior Communications Manager
E: "Łukasz Stachurski" <stachurski.l(małpa)gmail.com>,

T: 0792213177, 0604 44 36 23

Skontaktuj się z nami za pomocą formularza: