Liberałowie ekonomiczni spotkali się w Krakowie

"In Name der Staat"- lub "Omnipotent state" to książka Ludwiga von Misesa którą w tej chwili omawiają liberałowie na spotkaniu w Krakowie. Jeffrey Tucker omawia ją jako receptę na wzrost nacjonalizmu w Europie i na świecie.  Omawia rodzaje nacjonalizmu- są ich cztery wg tejże książki. Wykład ten ma miejsce w trakcie konferencji "L. von Mises- ostatni rycerz liberalizmu."
Opr. Adam Fularz
--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

Cena szklanki lemoniady nadal rośnie

Jako ekonomista notuję z uwagą cenę pojedynczej szklanki lemoniady. Dziś rano jedząc śniadanie w restauracji Weganza w Krakowie na ul. Dolnych Młynów za szklankę lemoniady ok. 300 ml zapłaciłem 15 złotych. Oferowano cztery smaki lemoniady- wszystkie za 15 zł. Wybrałem smak gruszkowy. Jeszcze niedawno rzadko cena szklanki lemoniady przekraczała 10 złotych.
Opr. A. Fularz

--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

Temat fałszywych danych statystycznych ze źródeł w rodzaju GUS poruszono na konferencji ekonomistów

Ekonomista: problemem jest że politycy wierzą w dane ekonomiczne.  

Na pytanie na temat fałszywych danych statystyki publicznej pochodzących ze źródeł typu GUS- Główny Urząd Statystyczny- ekonomista Witold Kwaśnicki odpowiedział anegdotami na temat tego jak ekonomiści nie wierzą w dane ekonomiczne podawane przez urzędy kontrolowane przez polityków.  Przytoczył on ironiczne rozwinięcia skrótów stosowanych w naukach ekonomii:

PKB: PRZEKAZ KARDYNALNIE BŁĘDNY
Gdp: grossly disturbed picture

Następnie stwierdził on że problemem jest to że politycy wierzą w dane statystyczne w rodzaju danych GUS.  Tymczasem w XIX wieku ludność znakomicie sobie radziła bez znajomości tych danych. Mówił on że owe dane statystyczne zaczęto liczyć na potrzeby polityki a nie ekonomistów.

Opr. Adam Fularz na podstawie wypowiedzi z debaty "problemy gospodarcze wspolczesnej Polski i Europy z misesowskiej perspektywy" w czasie VI Zjazdu Austriackiego.

--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

Portal internetowy wieczorna.pl przestał działać
Informacja prasowa
Wydawnictwo Wieczorna.pl informuje iż portal internetowy o nazwie www.wieczorna.pl przestał działać. Wydawca jest na konferencji ekonomicznej i dzisiaj rano sprawdzał parametry techniczne serwera. Okazało się że wydawnictwo opublikowało 2, 5 milionów tekstów i dokumentów w związku z czym wyczerpaniu uległy zasoby serwerów takie jak inody dyskowe. Wydawca nie wie czy uda mu się pokonać ograniczenia technologii. Zakłada się także że działalność gospodarczą wydawca zamknie.--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

komunikat MPiT

Wyjaśnienie MPiT na temat zawiadamiania pracownika o kontroli lekarza orzecznika ZUS

Informacja prasowa, 28 września 2018 r.

W związku z publikacjami dotyczącymi jednego z zapisów zawartych w tzw. Pakiecie MŚP (projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym) - dotyczącego sposobu zawiadamiania pracownika o kontrolach lekarza orzecznika ZUS - chcemy wyjaśnić, że projektowane przepisy nie zawierają upoważnienia dla pracodawcy do przekazywania do ZUS takich danych osobowych pracownika, jak jego prywatny adres mailowy czy numer telefonu. Pod tym względem projekt nie przewiduje żadnych zmian w obecnym stanie prawnym.

Jednocześnie podkreślamy, że celem tej zmiany jest przede wszystkim ograniczenie zjawiska nadużywania zwolnień lekarskich bez rzeczywistej podstawy.

Takie nadużycia odbywają się kosztem całego systemu ubezpieczeń. Przypominamy, że podczas zwolnienia pracodawca płaci od 70 do 100 proc. wynagrodzenia pracownikowi przez pierwsze 33 dni choroby, a następnie obowiązek ten przejmuje ZUS. Tylko w 2017 r. ZUS wykrył nieprawidłowości związane z bezpodstawnymi L4 na kwotę ponad 23 mln zł. A obecny system zawiadomień o badaniu kontrolnym dopuszcza czekanie na zawiadomienie o badaniu kontrolnym przez dwa tygodnie, podczas gdy ponad połowa zwolnień trwa do 10 dni.

To co ma się zmienić - zgodnie z Pakietem MŚP - to poszerzenie katalogu form zawiadomienia ubezpieczonego o badaniu kontrolnym przez lekarza orzecznika o telefon i mail. Projekt doprecyzowuje też obecne przepisy i wprost wymienia pracodawców w katalogu podmiotów uprawnionych do przekazywania zawiadomień. Dlatego pracodawca będzie mógł sam zawiadomić pracownika o takiej kontroli, jeśli pracownik udostępni mu swój adres mailowy czy telefon.

Na marginesie warto też zaznaczyć, że już obecnie np. Urząd Skarbowy może wzywać podatników telefonicznie, by wyjaśnić wątpliwości i nie budzi to żadnych emocji.

Departament Komunikacji
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

tel. 22 262 98 89
e-mail: dziennikarze@mpit.gov.pl
www.mpit.gov.pl

MIiR - zaproszenie na konferencję inaugurującą „Program dla Bieszczad”

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji inaugurującej „Program dla Bieszczad" z udziałem Jerzego Kwiecińskiego, Ministra Inwestycji i Rozwoju oraz Adama Hamryszczaka, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

W konferencji weźmie udział również Marek Kuchciński, Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego.

GDZIE: Kompleks Szkoleniowo Wypoczynkowy „SKALNY SPA Bieszczady", ul. Zdrojowa 11, Polańczyk

KIEDY: 1 października 2018 roku (poniedziałek), godz. 11:00

ZGŁOSZENIA: Prosimy o potwierdzenie przybycia na adres e-mail: media@miir.gov.pl

O godz. 10.30 planowany jest briefing prasowy.

Co się wydarzy w czasie konferencji?

·        prezentacja „Programu dla Bieszczad";

·        podpisanie aneksu do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego;

·        prezentacja umowy o dofinansowanie projektu renowacji schroniska w Wetlinie;

·        podpisanie umów o dofinansowanie dla 3 projektów współpracy transgranicznej;

·        podpisanie listu intencyjnego dotyczącego opracowania dokumentacji związanej z rozbudową tras turystycznych na obszarze Bieszczad i Przedgórza Bieszczadzkiego.

O godz. 14:00 planowany jest przejazd do schroniska Chatka Puchatka w Wetlinie, gdzie odbędzie się podpisanie umowy o dofinansowanie projektu renowacji schroniska.

Z pozdrowieniami

Biuro Komunikacji
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

tel. +48 22 273 85 11
e-mail: media@mr.gov.pl
www.miir.gov.pl

komunikat prasowy: Zaostrza się spór obrońców zwierząt z Krakowskim Kredensem [Informacja prasowa]

Redakcja otrzymała--
Od: Anna Iżyńska <media na serwerze otwarteklatki.pl>
Data: czwartek, 27 września 2018
Temat: [wydawnictwo:19860] Zaostrza się spór obrońców zwierząt z Krakowskim Kredensem [Informacja prasowa]


Dzień dobry,
29 września pod sklepem Krakowskiego Kredensu na ul. Floriańskiej w Krakowie odbędzie się happening informacyjny organizowany przez Stowarzyszenie Otwarte Klatki. Organizacja od dwóch miesięcy prowadzi kampanię skierowaną do klientów firmy, która ma uświadomić ich, z jakich hodowli pochodzą jajka będące składnikami produktów marki.

Według badań opinii społecznej IBRiS przeprowadzonych w lutym br., Polacy są przeciwni hodowli klatkowej - 82,4% uważa, że chów klatkowy nie zapewnia kurom odpowiednich warunków życia. Również najnowsze badania CBOS potwierdzają, że przy codziennych wyborach zakupowych Polacy kierują się częściej empatią niż ceną produktów - według badań większa część konsumentów zwraca przy zakupie jaj uwagę na warunki chowu kur (35%), niż na cenę produktu (11%), a nawet datę ważności (32%), czy jakikolwiek inny aspekt. 

Zachęcam do zapoznania się z zamieszczoną poniżej w treści maila informacją prasową na temat sobotniego happeningu. Przesyłam również zdjęcia do materiału (..)
Pozdrawiam,
Anna Iżyńska

-- 

Anna Iżyńska

Specjalistka ds. Komunikacji Stowarzyszenia Otwarte Klatki (..)

Kraków, 27 września 2018 r.

Zaostrza się spór obrońców zwierząt z Krakowskim Kredensem

29 września pod sklepem Krakowskiego Kredensu na ul. Floriańskiej w Krakowie odbędzie się happening informacyjny organizowany przez Stowarzyszenie Otwarte Klatki. Organizacja od dwóch miesięcy prowadzi kampanię skierowaną do klientów firmy, która ma uświadomić ich, z jakich hodowli pochodzą jajka będące składnikami produktów marki.

Planowane wydarzenie to już trzecia demonstracja, na której aktywiści Stowarzyszenia Otwarte Klatki będą rozdawać ulotki informacyjne oraz rozmawiać z klientami Krakowskiego Kredensu na temat warunków, w których przetrzymywane są zwierzęta w chowie klatkowym. Celem kampanii jest nakłonienie firmy do wycofania tzw. jaj "trójek" z łańcucha produkcji.

– Krakowski Kredens reklamuje swoje produkty jako wysokojakościowe produkty premium, nie wspomina jednak, skąd pochodzą jaja będące składnikami makaronów i słodyczy. Ukrywa tym samym przed swoimi klientami fakt, że zgadza się okrutne warunki hodowli klatkowej, w której kury nigdy nie mogą wyjść z klatki na powietrze, nie grzebią w ziemi, nie widzą słońca, chorują, a także wzajemnie wydziobują sobie pióra oraz kaleczą się z powodu ogromnego stresu – mówi Marta Cendrowicz, koordynatorka kampanii Jak One To Znoszą ze Stowarzyszenia Otwarte Klatki.

Według badań opinii społecznej IBRiS przeprowadzonych w lutym br., Polacy są przeciwni hodowli klatkowej - 82,4% uważa, że chów klatkowy nie zapewnia kurom odpowiednich warunków życia. Te same badania wskazują, że aż 58,4% Polaków uważa, że producenci żywności, restauracje i sieci handlowe powinny wycofać jajka z chowu klatkowego. Również najnowsze badania CBOS potwierdzają, że przy codziennych wyborach zakupowych Polacy kierują się częściej empatią niż ceną produktów - według badań większa część konsumentów zwraca przy zakupie jaj uwagę na warunki chowu kur (35%), niż na cenę produktu (11%), a nawet datę ważności (32%), czy jakikolwiek inny aspekt.

Rosnąca świadomość konsumencka wpływa na decyzje biznesowe największych graczy na rynku spożywczym - już ponad 100 firm w Polsce zadeklarowało się wycofać ze swoich produktów lub ze swojej oferty jaja pochodzące z chowu klatkowego, mając na względzie dobrostan zwierząt i oczekiwania klientów. Wśród firm, które podjęły tę decyzję i wpisały się w nowe standardy polityki odpowiedzialności społecznej biznesu, znajdują się m.in. Biedronka, Carrefour, Unilever, Nestlé, WSP Społem (Majonez Kielecki) czy Taurus.

– Firma Krakowski Kredens, mimo rozmów ze Stowarzyszeniem Otwarte Klatki i otrzymania materiałów ukazujących okrutne warunki panujące w hodowli klatkowej, pozostaje obojętna wobec tematu dobrostanu zwierząt, budząc tym samym wątpliwości co do jakości oferowanych produktów – komentuje Marta Cendrowicz – To już najwyższa pora, by Krakowski Kredens wsłuchał się w głos konsumentów, którzy w większości nie godzą się na przetrzymywanie kur w ciasnych klatkach i podjął decyzję o wycofaniu z jaj "trójek" ze swojego łańcucha produkcji na rzecz bardziej etycznych alternatyw – dodaje.

Kolejny happening informacyjny Stowarzyszenia Otwarte Klatki odbędzie się w najbliższą sobotę 29 września o godzinie 11:00 pod Krakowskim Kredensem na ulicy Floriańskiej 42 w Krakowie. Aktywiści zbierają też podpisy pod internetową petycją kierowaną do firmy.

###

 

Kontakt dla mediów:

 
(..)

Dodatkowe materiały:

 
(..)

--
Merkuriusz Polski- treści i wieści od 3 stycznia 1661 AD
---


--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

27.9.2018: komunikat CBA

-
Od: Media CBA <media na serwerze cba.gov.pl>
Data: czwartek, 27 września 2018
Temat: komunikat CBA


W załączeniu komunikat CBA 27.09.2018 r.

Biomasa nie była „bio". Korupcja przy dostawach paliwa do elektrowni. Już 42 zatrzymanych przez CBA

Agenci CBA ze Szczecina na polecenie prokuratora zatrzymali kolejne 2 osoby w śledztwie dotyczącym korupcji przy dostawach biomasy do Zespołu Elektrowni Dolna Odra - Elektrownia Szczecin.

Delegatura CBA w Szczecinie prowadzi śledztwo pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Szczecinie w sprawie korupcji przy dostawach paliwa do pieca zasilanego biomasą. Według śledczych CBA
i prokuratury w zamian za łapówki przyjmowano surowiec, który nie spełniał wymogów jakościowych, norm technicznych. Pracownicy odpowiedzialni za nadzór nad jakością paliwa potwierdzali, że ciężarówki są wypełnione odpowiednią technicznie biomasą, choć w rzeczywistości tak nie było.

Na polecenie prokuratora agenci CBA ze Szczecina zatrzymali dziś w Szczecinie i okolicach  kolejne 2 osoby podejrzane w tym śledztwie:   byłego pracownika elektrowni oraz  kierowcę dostarczającego  fałszywą biomasę. Wszyscy usłyszeli  w prokuraturze zarzuty o charakterze korupcyjnym. 

Już wcześniej na polecenie prokuratora funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego Delegatury w Szczecinie, zatrzymali w tym wątku śledztwa 40 osób m.in. biznesmenów i pracowników Zespołu Elektrowni Dolna Odra - Elektrownia Szczecin,  kierowców ciężarówek oraz  przedstawicieli producentów biomasy. Ówczesny główny inżynier elektrowni został zatrzymany na gorącym uczynku przyjęcia łapówki w wysokości 50 tys. zł. W wyniku przeszukań zabezpieczono ponad 100 tys. zł w pomieszczeniach służbowych pracowników elektrowni.

Proceder, jak wskazują ustalenia śledczych, mógł spowodować wielomilionowe  straty na szkodę  spółki Skarbu Państwa - Polskiej Grupy Energetycznej SA.

Piotr Kaczorek, CBA

Pozdrawiam,

 

Wydział Komunikacji Społecznej

              Gabinet Szefa

Centralne Biuro Antykorupcyjne

 

                    

 

 

 


--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

Do Radnych gminy: Petycja - Zamek Bodzentyn


Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie
ul. Suchedniowska 3
26-010 Bodzentyn
-- 

Petycja

Drodzy Państwo Radni,
Wojciech Kózka - Przewodniczący
Teresa Bzymek - Z-ca Przewodniczącego
Katarzyna Sikora - Z-ca Przewodniczącego
Stanisław Chrzęszczyk
Jadwiga Dulęba
Zofia Gliwa
Józef Kołomański
Jolanta Moskwa-Hanssen
Dariusz Świetlik
Jerzy Tofil
Ryszard Tusień
Anna Wójcik
Bożena Wyglądacz
Tadeusz Zieliński
Jan Zygadlewicz.

W Polsce jest wiele średniowiecznych zamków i zamczysk które popadają w ruinę. Jednocześnie często są przykłady udanych procesów całkowitej odbudowy takich zamków- np.  Zamek Królewski w Warszawie to budowla odtworzona lub raczej zbudowana zupełnie na nowo. Będąc magnesami dla turystów- z nawiązką zwróciły one koszta ich odtworzenia. 

Wnoszę- jako ekonomista- petycję do Państwa aby w celu rozwoju przemysłu turystycznego przeznaczono znaczne środki na odbudowę - rekonstrukcję Zamku Bodzentyn niczym np. Zamku w Trokach na Litwie. Owszem- taka odbudowa nie zawsze podoba się konserwatorom zabytków- niemniej- jest ona gospodarczo, z ekonomicznego punktu widzenia- zasadna i celowa, jako że budowle takie przyciągają turystów.

Wnoszę petycję o zorganizowanie konkursu na obudowę zamku Bodzentyn w stylu możliwie wiernym oryginałowi. Odbudowa byłaby z pełnym odtworzeniem walorów zabytkowych- tj. tak aby zamek pełnił w nowym wcieleniu funkcje turystyczne. Należałoby w tym celu poszukać dawnych obrazów czy przedstawień tego zamku, dokonać kwerendy w archiwach.

Zamki odbudowano w Stopnicy czy w Dreźnie lub w Warszawie. Przedostatni weekend spędziłem w odbudowanym zamku w Czechach. 

Istnieje serwis o budowie zamków na nowo:
https://zamkinanowodotcom.wordpress.com/. Pisze w nim np "Obecnie w Polsce powstało, jest w trakcie budowy, lub planuje się zbudować kilkadziesiąt nowych zamków z wykorzystaniem historycznych ruin, co stanowi ok. 10 % wszystkich średniowiecznych zamków w naszym kraju, wliczając w to tereny czeskiego od XIV w. Śląska i dawnego państwa Zakonu Krzyżackiego. Dobrym przykładem jest Jura Krakowsko-Częstochowska, na której zamkowe ruiny od stuleci malowniczo wpisujące się w krajobraz wapiennych skał, zmieniają się w nowe zamki, przypominające dekoracje filmowe. "

Załączam  przykłady wizualizacji możliwej odbudowy zamku- wyszperałem je w sieci Internet, poszukując możliwych pomysłów odbudowy zamku. 

Jako ekonomista podkreślam że odbudowa zamku jest zasadna w celu umożliwienia rozwoju przemysłu turystycznego w m. Bodzentyn.
-- 


__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

Petycja do Radnych gminy Grabów - dot. Zamek Besiekiery

From: Adam Fularz <Adam.Fularz@wieczorna.pl>
Date: śr., 26 wrz 2018
Subject: Do Radnych gminy Grabów - Petycja - Zamek


via UG Grabów

Petycja

Drodzy Państwo Radni,


W Polsce jest wiele średniowiecznych zamków i zamczysk które popadają w ruinę. Jednocześnie często są przykłady udanych procesów całkowitej odbudowy takich zamków- np.  Zamek Królewski w Warszawie to budowla odtworzona lub raczej zbudowana zupełnie na nowo. Będąc magnesami dla turystów- z nawiązką zwróciły one koszta ich odtworzenia. 

Wnoszę- jako ekonomista- petycję do Państwa aby w celu rozwoju przemysłu turystycznego przeznaczono znaczne środki na odbudowę - rekonstrukcję Zamku Besiekiery- niczym np. Zamku w Trokach na Litwie. Owszem- taka odbudowa nie zawsze podoba się konserwatorom zabytków- niemniej- jest ona gospodarczo, z ekonomicznego punktu widzenia- zasadna i celowa, jako że budowle takie przyciągają turystów.

Wnoszę petycję o zorganizowanie konkursu na obudowę zamku Besiekiery w stylu możliwie wiernym oryginałowi. Odbudowa byłaby z pełnym odtworzeniem walorów zabytkowych- tj. tak aby zamek pełnił w nowym wcieleniu funkcje turystyczne. Należałoby w tym celu poszukać dawnych obrazów czy przedstawień tego zamku, dokonać kwerendy w archiwach.

Zamki odbudowano w Stopnicy czy w Dreźnie lub w Warszawie. Przedostatni weekend spędziłem w odbudowanym zamku w Czechach. 

Istnieje serwis o budowie zamków na nowo:
https://zamkinanowodotcom.wordpress.com/. Pisze w nim np "Obecnie w Polsce powstało, jest w trakcie budowy, lub planuje się zbudować kilkadziesiąt nowych zamków z wykorzystaniem historycznych ruin, co stanowi ok. 10 % wszystkich średniowiecznych zamków w naszym kraju, wliczając w to tereny czeskiego od XIV w. Śląska i dawnego państwa Zakonu Krzyżackiego. Dobrym przykładem jest Jura Krakowsko-Częstochowska, na której zamkowe ruiny od stuleci malowniczo wpisujące się w krajobraz wapiennych skał, zmieniają się w nowe zamki, przypominające dekoracje filmowe. "

Załączam dwa przykłady wizualizacji możliwej odbudowy zamku- wyszperałem je w sieci Internet, poszukując możliwych pomysłów odbudowy zamku. 

Jako ekonomista podkreślam że odbudowa zamku jest zasadna w celu umożliwienia rozwoju przemysłu turystycznego w gm. Grabów i w miejscowości Besiekiery.
-- 


Plan zamku z XIX w. wg B. Guerquina
Źródło: Leksykon Zamków w Polsce, L. Kajzer, S. Kołodziejski, J. Salm, Arkady 2002

-- 
Rekonstrukcja lub stary widok zamku besiekiery
Zamek I poł. XIX w. Akwarela J. Freya
Źródło: Zamki w Polsce, Bohdan Guerquin, Arkady 1984

"Besiekr to nordyckie słowo oznaczające "człowieka odzianego w skórę niedźwiedzia". Prawdopodobnie osiedlili się tu wikingowie walczący w piastowskim wojsku"

wg https://zamki.res.pl/besiekiery.php


__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

Do Radnych gminy Bobrowniki - Petycja - Zamek

From: Adam Fularz <Adam.Fularz@wieczorna.pl>
Date: śr., 26 wrz 2018
Subject: Do Radnych gminy Bobrowniki - Petycja - Zamek


ul. Nieszawska 10
87-617 Bobrowniki
Petycja

Drodzy Państwo Radni,


W Polsce jest wiele średniowiecznych zamków i zamczysk które popadają w ruinę. Jednocześnie często są przykłady udanych procesów całkowitej odbudowy takich zamków- np.  Zamek Królewski w Warszawie to budowla odtworzona lub raczej zbudowana zupełnie na nowo. Będąc magnesami dla turystów- z nawiązką zwróciły one koszta ich odtworzenia. 

Wnoszę- jako ekonomista- petycję do Państwa aby w celu rozwoju przemysłu turystycznego przeznaczono znaczne środki na odbudowę - rekonstrukcję Zamku Bobrowniki- niczym np. Zamku w Trokach na Litwie. Owszem- taka odbudowa nie zawsze podoba się konserwatorom zabytków- niemniej- jest ona gospodarczo, z ekonomicznego punktu widzenia- zasadna i celowa, jako że budowle takie przyciągają turystów.

Wnoszę petycję o zorganizowanie konkursu na obudowę zamku Bobrowniki w stylu możliwie wiernym oryginałowi. Odbudowa byłaby z pełnym odtworzeniem walorów zabytkowych- tj. tak aby zamek pełnił w nowym wcieleniu funkcje turystyczne. Należałoby w tym celu poszukać dawnych obrazów czy przedstawień tego zamku, dokonać kwerendy w archiwach.

Zamki odbudowano w Stopnicy czy w Dreźnie lub w Warszawie. Przedostatni weekend spędziłem w odbudowanym zamku w Czechach. 

Istnieje serwis o budowie zamków na nowo:
https://zamkinanowodotcom.wordpress.com/. Pisze w nim np "Obecnie w Polsce powstało, jest w trakcie budowy, lub planuje się zbudować kilkadziesiąt nowych zamków z wykorzystaniem historycznych ruin, co stanowi ok. 10 % wszystkich średniowiecznych zamków w naszym kraju, wliczając w to tereny czeskiego od XIV w. Śląska i dawnego państwa Zakonu Krzyżackiego. Dobrym przykładem jest Jura Krakowsko-Częstochowska, na której zamkowe ruiny od stuleci malowniczo wpisujące się w krajobraz wapiennych skał, zmieniają się w nowe zamki, przypominające dekoracje filmowe. "

Załączam dwa przykłady wizualizacji możliwej odbudowy zamku- wyszperałem je w sieci Internet, poszukując możliwych pomysłów odbudowy zamku. 

Jako ekonomista podkreślam że odbudowa zamku jest zasadna w celu umożliwienia rozwoju przemysłu turystycznego w m. Bobrowniki.
-- 
Opis
Obiekt był dwuskrzydłowy, wzniesiony na planie kwadratu), otoczony murami obronnymi i fosą, z jedną bramą wjazdową oraz wieżą obronno-sygnalizacyjną. Dookoła rozmieszczone były budynki gospodarcze. 
 zamieszczam rekonstrukcję zamku wg.I.Sławińskiego oraz J.Salma (źródło: Leksykon zamów w Polsce)
                                                                                                                                                      
1. Dom główny
2. Dziedziniec zamkowy.
3. Wieża główna.
4. Wieża bramna.
5. Przedbramie.
6. Międzymurze.
--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

Petycja do Radnych gminy LIW - Zamek LiwFrom: Adam Fularz <Adam.Fularz@wieczorna.pl>
Date: śr., 26 wrz 2018
Subject: Do Radnych gminy LIW - Petycja - Zamek Liw

Drodzy Państwo Radni,


W Polsce jest wiele średniowiecznych zamków i zamczysk które popadają w ruinę. Jednocześnie często są przykłady udanych procesów całkowitej odbudowy takich zamków- np.  Zamek Królewski w Warszawie to budowla odtworzona lub raczej zbudowana zupełnie na nowo. Będąc magnesami dla turystów- z nawiązką zwróciły one koszta ich odtworzenia. 

Wnoszę- jako ekonomista- petycję do Państwa aby w celu rozwoju przemysłu turystycznego przeznaczono znaczne środki na odbudowę - rekonstrukcję Zamku Liw- niczym np. Zamku w Trokach na Litwie. Owszem- taka odbudowa nie zawsze podoba się konserwatorom zabytków- niemniej- jest ona gospodarczo, z ekonomicznego punktu widzenia- zasadna i celowa, jako że budowle takie przyciągają turystów.

Wnoszę petycję o zorganizowanie konkursu na obudowę zamku Liw. Odbudowa byłaby z pełnym odtworzeniem walorów zabytkowych- tj. tak aby zamek pełniłby w nowym wcieleniu funkcje turystyczne. Należałoby w tym celu poszukać dawnych obrazów czy przedstawień tego zamku, dokonać kwerendy w archiwach.

Zamki odbudowano w Stopnicy czy w Dreźnie lub w Warszawie. Przedostatni weekend spędziłem w odbudowanym zamku w Czechach. 

Istnieje serwis o budowie zamków na nowo:
https://zamkinanowodotcom.wordpress.com/. Pisze w nim np "Obecnie w Polsce powstało, jest w trakcie budowy, lub planuje się zbudować kilkadziesiąt nowych zamków z wykorzystaniem historycznych ruin, co stanowi ok. 10 % wszystkich średniowiecznych zamków w naszym kraju, wliczając w to tereny czeskiego od XIV w. Śląska i dawnego państwa Zakonu Krzyżackiego. Dobrym przykładem jest Jura Krakowsko-Częstochowska, na której zamkowe ruiny od stuleci malowniczo wpisujące się w krajobraz wapiennych skał, zmieniają się w nowe zamki, przypominające dekoracje filmowe. "

Załączam dwa przykłady wizualizacji możliwej odbudowy zamku- wyszperałem je w sieci Internet, poszukując możliwych pomysłów odbudowy zamku. Jeden z nich pochodzi z serwisu rdc.pl, drugi z serwisu picjays.pl

Jako ekonomista podkreślam że odbudowa zamku jest zasadna w celu umożliwienia rozwoju przemysłu turystycznego w m. Liw.
--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

MIiR: Zaproszenie do udziału w Forum na rzecz prostego języka "Prosto i kropka" z udziałem ministra inwestycji i rozwoju Jerzego Kwiecińskiego (3 października 2018 r., godz. 11.00)

Szanowni Państwo,

język stosowany przez urzędników nie cieszy się zbyt dobrą opinią. Jest tak od lat i niestety trudno się temu dziwić. Skomplikowane zwroty, często niezrozumiała kolejność przekazywanych w pismach informacji czy nadmiar prawniczych sformułowań – to wszystko, choć pewnie nie spędza snu z powiek odbiorcom urzędowych dokumentów, z pewnością nie ułatwia komunikacji na linii administracja – obywatel.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju postawiło przed sobą jasny cel: zmienimy to!

Mamy ogromną przyjemność zaprosić Państwa do udziału w Forum na rzecz prostego języka "Prosto i kropka". Propagowanie przyjaznych i prostych form komunikacji między administracją a społeczeństwem  przyczyni się do budowania ich partnerskich relacji i wzajemnego szacunku. Wprowadzanie prostego, zrozumiałego języka wiąże się także z rządowym programem Dostępność Plus czy pakietem ustaw znanych jako Konstytucja Biznesu. Nie tylko przepisy powinny być czytelne i jednoznaczne, ale również wszelkie komunikaty kierowane przez urzędy do obywateli czy przedsiębiorców.

Dlaczego jest to tak ważne? Jak chcemy nasz cel realizować? Jakie są zasady prostego języka?

Odpowiedzi na te pytania poznają Państwo na spotkaniu, która odbędzie się:

  • w środę, 3 października 2018 r., o godz. 11.00,
  • w siedzibie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (MIiR) przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie.
Gospodarzami forum będą Jerzy Kwieciński, Minister Inwestycji i Rozwoju, Andżelika Możdżanowska, Pełnomocnik Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw i Sekretarz Stanu w MIiR oraz  Robert Bartold, Dyrektor Generalny MIiR.

Podczas panelu dyskusyjnego głos zabiorą eksperci od prostego języka, urzędnicy, przedstawiciele środowiska naukowego, ale też przedsiębiorców czy osób z niepełnosprawnościami. Przedstawią potrzeby w zakresie komunikacji grup, które reprezentują, wymienią doświadczenia. Ważnym elementem spotkania będzie podpisanie deklaracji współpracy w zakresie używania prostego języka. Jej sygnatariuszami będą głównie przedstawiciele administracji rządowej.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w tym wydarzeniu. Zgłoszenia przyjmujemy do 2 października 2018 r., na adres: media@miir.gov.pl.

Prosimy o podanie:

  • nazwy redakcji,
  • imion i nazwisk zgłaszanych osób,
  • w razie potrzeby zarezerwowania miejsca parkingowego, rejestrację i model auta.
Przypominamy o konieczności zabrania ze sobą ważnej legitymacji prasowej lub dowodu osobistego. Prosimy o wcześniejsze przybycie, aby mogli się Państwo zarejestrować.

Biuro Komunikacji
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

tel. +48 22 273 85 11
e-mail: media@mr.gov.pl
www.miir.gov.pl

Bydgoszcz: komunikat CBA

Redakcja otrzymała---
Od: Media CBA <media na serwerze cba.gov.pl>
Data: środa, 26 września 2018
Temat: komunikat CBAW załączeniu komunikat

 

26.09.2018 CBA kontroluje inwestycje realizowane przez Urząd Miasta Bydgoszczy

21 sierpnia 2018 r. funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego z Wydziału Zamiejscowego w Bydgoszczy rozpoczęli kontrolę określonych przepisami prawa procedur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie wybranych inwestycji realizowanych przez Miasto Bydgoszcz w latach 2013 – 2018 r.

 

Miasto Bydgoszcz w 2013 roku za kwotę około 29.500.000 zł od jednego z deweloperów nabyło nieruchomość Młyny Rothera stanowiące zespół budynków – Młyn Rothera, Spichrz Zbożowy i Spichrz Mączny.

 

W toku kontroli badaniu poddany zostanie przetarg nieograniczony na „Wykonanie robót budowlanych, polegających na przebudowie, rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania obiektów kompleksu Młyny Rothera wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy" oraz weryfikacja poprawności rozliczenia przez Miasto Bydgoszcz środków uzyskanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 w kwocie 15.000.000 złotych.

 

Powyższa kwota dotyczy I etapu realizacji inwestycji. Całość tego etapu oszacowano na kwotę 21.000.000 złotych. Środki przyznane miastu przekazane zostały za pośrednictwem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w trybie konkursowym.

 

Zamówienie na roboty budowlane na kompleksową rewitalizację Młynów Rothera realizuje Budimex S.A. za cenę 92.126.457,36 zł, na podstawie umowy z dnia 21 czerwca 2018 r.

 

W pierwszej kolejności analizie poddane zostaną materiały dotyczące zagospodarowania nieruchomości  – tzw. Młynów Rothera – położonej przy ul. Mennica 10 w Bydgoszczy oraz uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Brdyujście-Pilicka".

 

Przewidywany termin zakończenia kontroli – 21 listopada 2018 r.


--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

komunikat o naborze do konkursu „V4 INNOVATORS IN ISRAEL TRAINING PROGRAM” - komunikat MPiT

Komunikat MPIT


Grupa Wyszehradzka (Grupa V4) stawia na innowacje i współpracuje w tym zakresie m.in. z Izraelem. Pierwszym wspólnym projektem jest 2,5 tygodniowy program szkoleniowy w Izraelu dla startupów, pochodzących z krajów V4. Nabór aplikacji ruszył 21 września 2018 r. i potrwa miesiąc (22 października).

19 lipca 2017 r. w Budapeszcie premierzy krajów Grupy V4 i Izraela podpisali wspólne oświadczenie (joint statement) dotyczące pogłębienia współpracy m.in. w dziedzinie badań naukowych i innowacji. 18 czerwca 2018 r. odbyła się ceremonia podpisania porozumienia (Memorandum of Understanding) o współpracy w dziedzinie innowacyjności Grupa Wyszehradzka-Izrael. Polskę reprezentowała minister Jadwiga Emilewicz.

- Mamy nadzieję, że współpraca z tak doświadczonym partnerem jakim jest Izrael, przyczyni się do otwarcia innych rynków, w tym amerykańskiego, dla startupów z grupy V4. Dlatego warto wziąć udział w konkursie - podkreśliła szefowa resortu przedsiębiorczości i rozwoju.

21 września 2018 r. na stronie Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego ogłoszono nabór do pilotażowego konkursu szkoleniowego. Branże, w ramach których będzie odbywała się współpraca to: ICT, Biotechnologia, Transport, Fintech, Cyberbezpieczeństwo, Sztuczna Inteligencja, Cybernetyka.

Celem pilotażu jest wsparcie start-upów z krajów Grupy Wyszehradzkiej w ocenie potencjału rynkowego ich innowacyjnych pomysłów/rozwiązań/produktów/usług i dostarczenie praktycznych narzędzi do prowadzenia innowacyjnego biznesu. Pilotaż skierowany jest też do pracowników inkubatorów odpowiedzialnych za wsparcie startupów.

7 osób z Polski wybranych w konkursie, pojedzie do Izraela na 2,5 tygodniowe szkolenie, które odbędzie się w dniach 3-19 grudnia 2018 r. Wezmą udział m.in. w sesjach mentoringowych i konsultacyjnych przeprowadzanych przez izraelskich ekspertów, w spotkaniach z przedsiębiorcami, interaktywnych warsztatach.

Więcej informacji o konkursie na stronie

https://www.visegradfund.org/news/call-applications-v4-innovators-israel-training-program/


Pozdrawiamy,

Departament Komunikacji
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

(...)--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf