MIiR: Polska Cyfrowa Last Minute!

Polska Cyfrowa Last Minute!
  • Większość środków Programu Polska Cyfrowa (POPC) jest już zakontraktowana.
  • To ostatni dzwonek dla chętnych na środki pomocowe.

80 proc. środków POPC jest już zakontraktowana. Dla korzystających ze wsparcia informacja o tym, że POPC, jako jeden z pierwszych programów, przekroczył kontraktację 80 proc. oznacza, że muszą spieszyć się z aplikowaniem o środki. Płatności minimalne na koniec roku zostały już rozliczone. Otwarte są jeszcze nabory na e-administrację, otwarte dane oraz e-kompetencje.

Co można zrealizować w POPC

Dofinansowanie z Programu Polska Cyfrowa wspiera inwestycje poszerzające dostęp do sieci szerokopasmowych. Część środków jest przeznaczonych na wdrażanie systemów umożliwiających załatwianie wielu spraw urzędowych, związanych z edukacją czy usługami zdrowotnymi on-line. Aby w pełni wykorzystać potencjał nowych internetowych rozwiązań, finansowane są też działania pomagające odnaleźć się w wirtualnej rzeczywistości osobom, które mogą mieć z tym problemy, np. w wieku 65+ lub niepełnosprawnym. Specjalne wsparcie trafia też na wzmocnienie i wykorzystanie potencjału młodych, kreatywnych programistów.


Pozdrawiamy,


Biuro Komunikacji
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

tel. +48 22 273 85 11
e-mail: media@mr.gov.pl
www.miir.gov.pl