Deklaracja w sprawie Strategii Karpackiej podpisana

Szanowni Państwo,

dziś, podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy przedstawiciele rządów Polski, Węgier, Słowacji i Ukrainy podpisali Deklarację Karpacką - dokument, który umożliwi skierowanie wniosku o rozpoczęcie prac nad Strategią Karpacką do instytucji UE. Nasz kraj reprezentował minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

- To co najważniejsze w tej deklaracji to potwierdzenie wspólnych interesów, które mają kraje naszej części Europy. Wspólnym interesem jest także wizja rozwoju zaproponowana w projekcie Strategii Karpackiej. Wizja oparta o wspólne wartości i naturalne bogactwo tego regionu. Głównym celem przygotowania strategii jest zmiana sposobu postrzegania Karpat – dziś widzianego jako makroregion peryferyjny. Karpaty łączą różne regiony i państwa na wielu płaszczyznach: geograficznej, etnologicznej, kulinarnej, przyrodniczej, historycznej, turystycznej i wielu innych. Trzeba tylko te porozrzucane puzzle uporządkować i stworzyć platformę współpracy, jaką właśnie będzie Strategia Karpacka - powiedział minister Jerzy Kwieciński.

Więcej w załączonej informacji prasowej.Pozdrawiam

Stanisław Krakowski
Dyrektor Biura Komunikacji
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

tel. +48 22 273 85 11
e-mail: media@mr.gov.pl
www.miir.gov.pl