Plan Wspólnego Polsko- Niemieckiego Miasta Specjalnego ulokowanego na wyspach na rzece Odrze

Jako ekonomista miast i regionów czuję się odpowiednią osobą by zaproponować Plan Wspólnego Polsko- Niemieckiego Miasta Specjalnego ulokowanego na wyspach na rzece Odrze. Wspomniane miasto nie zostało odbudowane po II wojnie światowej, choć w swojej historii było znane jako stolica nadodrzańskiego kraju Nowa Marchia. Miasto było stolicą regionu od roku 1580. Jak podaje encyklopedia "Wikipedia", miasto "na skutek zaciętych walk w 1945 roku zniszczone zostało w blisko 100% – jest uznawane za najbardziej zniszczone wojną miasto na terenie dzisiejszej Polski, nazywane czasem polską Hiroszimą".

Po polskiej stronie jego większa część, włącznie z historycznym centrum, leży w ruinach już od siedmiu dekad. Po stronie niemieckiej, wyspa odrzańska zabudowana jest opustoszałym całkowicie kompleksem budynków koszarowych. Zarówno po polskiej, jak i niemieckiej stronie istnieją po dziś dzień gotowe do użycia obiekty infrastruktury technicznej: dwie stacje kontroli ganicznej: po polskiej i niemieckiej stronie, fregmenty odbudowanej ulicy dawnego miasta po stronie polskiej, budynek administracyjny po stronie polskiej, bazar po stronie polskiej, obiekty koszarowe wraz z nieczynnym obecnie dworcem kolejowym (ongiś Dworcemm Głównym) po stronie niemieckiej. Po stronie polskiej znajduje się dodatkowo zespół ruin nazywany "Pompejami nad Odrą" („Pompeji an der Oder“), obejmujący teren dawnego historycznego Starego Miasta, pozostawionego w ruinie od 67 lat.

Jako ekonomiści zobowiązani jesteśmy do wysuwaniua propozycji zdatnych do realizacji w kontekście gospodarczym. Nie sądzę by projekt odbudowy miasta rozdzielonego granicą przez jego środek był realny bez współpracy obu krajów. Czytając też historię miasta, trudno oprzeć się wrażeniu iż to polityka spowodowała jego zniknięcie z map po II wojnie światowej. Do 1991 roku niemiecka część miasta (pomiędzy Odrą a kanałem przeciwpowodziowym Odry i tzw. Krowim Mostem (Kuhbrücke) była terenem militarnie zablokowanym, tzw. Sperrgebiet.


Plan odbudowy Starego Kostrzyna jako miasta wydzielonego

Proponuję:
-stworzenie polsko-niemieckiego miasta wydzielonego, posiadającego odrębny status prawny i ekonomiczny, atrakcyjny na tyle by to podmioty prywatne przejęły trud jego odbudowy z wojennej pożogi,
-stworzenie nowoczesnego mechanizmu zarządzania miastem- państwem (city-state) pozostającego pod wspólną kontrolą obu krajów. Status może mieć charakter umowy prawnej na określony okres rozwojowy (np. 20-30 lat), zmiany terytorialne nie są w mojej opinii konieczne.
-wykorzystanie dostępnej obecnie infrastruktury po stronie niemieckiej celem jak najszybszego przywrócenia fragmentów miasta do życia. W pierwszej kolejności zaludnione byłyby budynki pokoszarowe po stronie niemieckiej i przywrócona byłaby obsługa Dworca Głównego przez przejeżdżające co 60 minut prowadzącymi przez miasto torami pociągi regionalne linii Kolei Wschodniej (Ostbahn) łączącej miasto z odległym o ok. 60 minut podróży Berlinem.
-stworzenie warunków do odbudowy z zachowaniem cech historycznym (rekonstrukcji) zabudowy Starego Miasta.
-przeznaczenie środków publicznych obu krajów na odbudowę gmachów uzyteczności publicznej (ratusz, zamek etc.) w ramach wspólnego projektu inwestycyjnego.
-pozostawienie odbudowanej po drugiej Wojnie światowej polskiej dzielnicy miasta (Küstrin-Neustadt, Kostrzyn nad Odrą) jako odrębnego bytu polskiego, nie wchodzącego w skład nowego miasta o statusie wydzielonym.
-w skład terenu miasta wydzielonego weszłaby Kostrzyńska Wyspa Odrzańska (Küstriner Oderinsel, obecnie Oderinsel Kietz), oraz tereny po stronie polskiej: przejścia graniczego z obecnym Urzędem Miejskim, Starego Miasta, Bazaru, aż do mostu z rzeką Wartą.
-nowy organizm startowałby z "pustą kartą", tworząc od postaw własny system podatkowy, ubezpieczeń zdrowotnych, będąc możłiwie gospodarczo wydzielonym, tak by stać się aktrakcyjną lokalizacją dla mieszkańców i biznesu.
-tymczasowy most drogowy przed rzekę Odrę zastąpiony zostałby stałą przeprawą mostową.

Uzasadnienie
-Republika Federalna Niemiec jako gospodarczy spadkobierca minionych ustrojów powinna rozpoznać zniszczenia jako skutek po poprzednich ustrojach, i przedsięwziąć kluczową rolę w finansowaniu odbudowy zniszczonego w niemal 100 % centrum nadodrzańskiego miasta, ale też osiągnąć dzięki temu własne korzyści ekonomiczne, tak by odbudowa miasta była przedsięwzięciem korzystnym dla obu stron.
-teren zalicza się do najatrakcyjniejszych komunikacyjnie w Polsce z racji już istniejącej obsługi komunikacyjnej przebiegającej przez teren proponowanego Miasta Wydzielonego linią kolejową o parametrach i częstotliwości ruchu typowej dla krajów Europy Zachodniej. Bliskość Berlina sprawa że mieszkańcy miasta będą mogli korzystać z bliskości większego ośrodka miejskiego - 4,5 milionowej aglomeracji. Jest to bodaj najlepiej skomunikowany z miastem Berlin fragment terytorum Rzeczpospolitej Polskiej. Dostępność ta uległaby dalszej poprawie po odbudowie Starego Miasta i zlokalizowania na istniejącej linii Kolei Wschodniej przystanku osobowego Kostrzyn Stare Miasto na terenie obecnej Rzeczpospolitej Polskiej, w pobliżu Bramy Berlińskiej (nr 4 na załączonym materiale graficznym)
-zaobserwowaliśmy trwającą 67 lat niemożność odbudowy miasta ze zniszczeń wojennych siłami Rzeczpospolitej Polskiej i jej organizacji terytorialnych. Upadłości spółek celowych mających porowadzić odbudowę są wg mnie tego dowodem
-zaobserwowliśmy postępujący rozkład różnych podsystemów, na przykład częstotliwość kursowania komunikacji miejskiej między dziuelnicami Stare Miasto a obecnymym centrum polskiego miasta (dawna dzielnica Küstrin-Neustadt) spadła z cyklu co 10 minut w okresie przed II wojną światową do ok. 3 połączeń dziennie na początku roku 2012, z tym że do realizacji owych połączeń potrafi w rzeczywistości w ogóle nie dochodzić, ogłaszane w rozkłądzie połączenia komunikacji miejskiej często nie są realizowane, mimo utrzymania podobnej liczby ludności jak w okresie przed II WŚ. Jednocześnie kilka odbudowanych dotychczas posesji dostosowanych jest do skali motoryzacji masowej na wzór amerykański (tzw. autogerechte Stadt), bez związku z uwarunkowaniami historycznymi czy potrzebami rekonstrukcji historycznej miasta.
-postępująca migracja osób młodych z terenów Rzeczpospolitej Polskiej stawia przed politykami zadanie zapewnienia atrakcyjnej alternatywy wobec rynku pracy Europy Zachodniej. Już obecnie teren wysp odrzańskich zabudowanych opustoszałymi obiektami powojskowymi po stronie niemieckiej był wizytowany przed przedstawicieli polskich organizacji młodego pokolenia szukających możliwości przeprowadzenia procesu masowej migracji całych kohort demograficznych zgrupowanych w tych organizacjach.
-Nowe miasto wydzielone (miasto-państwo) zagospodarowałoby majątek w większości porzucony, niewykorzystany, zarówno po polskiej jak i niemieckiej stronie granicy na Odrze. Atutem jest bliskośc rynku niemieckiego jak i polskiego. Miasto mogłoby stać się swoistą wizytówką, bramą do Rzeczpospolitej Polskiej, korzystając ze świetnego położenia względem pobliskiej aglomeracji
-atutem jest bogactwo dziedzictwa historycznego. Ruiny miasta są już obecnie atrakcją turystyczną, dowodem niszczącej siły pożogi wojennej. Miasto dodatkowo posiada własną bogatą historię, dziś odciętą od wszelkeigo kontekstu- z przedwojennego miasta Küstrin ocalały jedynie nieliczne budowle. Odbudowa stworzyłaby atrakcyjny produkt turystyczny mogący konkurować z Poczdamem jako atrakcja tuyrystyczna okolic Berlina, zdolna przyciągnąć także cudzoziemskich turystów. Odbudowane byłyby: zamek, kościoły, zabytkowe kamienice, bramy miejskie etc., celem stworzenia żywej, wiernej repliki przedwojennego miasta jako atrakcji, produktu turystycznego. Można rozwazyć nawet uruchomienie fragmentu przedwojennej sieci szynowej komunikacji miejskiej jako atrakcji turystycznej.
-znaczenie polityczne. Wspólna odbudowa miasta w perspektywicznym okresie ok. 70- 80 lat po zakończeniu wojny mogłaby być realnym, namacalnym dowodem na poprawę stosunków polsko-niemeickich po II wojnie światowej.
-istnieje możliwość ulokowania na jego terenie wspólnych organizacji rządu polskiego i niemieckiego, celem wykorzystania opustoszałych obecnie budynków, jak też i zagospodarowani budynków uzyteczności publicznej, jeśliby te zostały odbudowane.
- dopiero status specjalnej strefy gospodarczej korzystnymiu warunkami obejmującej także osoby fizyczne - przyszych mieszkańców, daje realne perspektywy odtworzenia miasta, które nie powiodło się mimo 67 lat upływu czasu. Lokalna gospodarka zarówno po stronie polskiej, jak i niemieckiej, znajduje się w trudnej sytuacji. mimo działalności Specjalnerj Strefy EKonomicznej. Z perspektywy czasu nalerży ocenić te działania jako wysoce niewystarczające, choć z pewnością ratujące sytuację.
-odbudowa miasta da także impuls dla gospodarki po stronier RFN. Patologię gospodarki po stronie niemieckiej pogłębia fakt że historyczna stolica tego regionu znajduje się w ruinie, przez co region Küstriner Vorland jest oceniany jako bardziej prowincjonalny, z racji braku większych ośrodków miejskich.
- znaczenie symboliczne. Dla mieszkańców regionu sam fakt istnienia nbieodbudowanych po II wojnie światowej miast, a nawet stolic regionów, jest faktem przykrym. Lokalna literatura obfituje w publikacje poświęcone historii dawnej stolicy regionu, jak na przykład fascynująca książka Franka Lammersa, wydana także w języku polskim, dokumentująca już nieistniejące miasto, starte z powierzchni niczym japońska Hiroszima.

Materiały graficzne:

Plan Wspólnego Polsko- Niemieckiego Miasta Specjalnego:
http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF&msa=0&msid=205328360575018001588.0004d10aa701176d739be


Literatura:
Frank Lammers: Küstrin. Stadtgeschichte und Stadtverkehr. Verlag GVE, Berlin 2005, ISBN 3-89218-091-1.
 Józef Piątkowski, Spacer po Starym Kostrzynie, Poligraf Sp. z o.o., Gorzów Wlkp. / Kostrzyn n. O. 2001. ISBN 83-916037-0-9

Polska nie posiada niezależnego urzędu statystycznego


Ekonomiści którym udało się przewidzieć obecny kryzys, jak Max Otte, głoszą że oficjalne statystyki zbyt często upiększają rzeczywistość. Polska obok Argentyny i Grecji nie posiada urzędu statystycznego wydzielonego, na wzór krajów o rozwiniętym systemie instytucjonalnym, od aktualnej administracji. Można tylko wyliczać przypadki drastycznych nieścisłości. A jest ich wiele- w polskim wydaniu mocno nie zgadzają się zarówno dane demograficzne, jak i bardzo wątpliwa jest metodologia sporządzania danych nt. PKB czy inflacji.
opr. AF

Komunikat MR: Bombardier zainwestował 250 mln zł w rozwój fabryki we Wrocławiu
Firma Bombardier Transportation Polska, specjalizująca się w rozwiązaniach dla transportu szynowego i lotniczego, zainwestowała ponad 250 mln zł w rozbudowę zakładu we Wrocławiu. W nowej hali produkcyjnej będą powstawać nadwozia pociągów dużych prędkości dla niemieckich kolei Deutsche Bahn. Produkcja ma ruszyć na początku listopada br. Dzięki inwestycji powstanie 100 nowych miejsc pracy i zatrudnienie zwiększy się do 800 etatów. W poniedziałek, 31 października br. fabrykę odwiedził wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki.

Wrocławski zakład, jako pierwszy w Polsce, dołączył do światowej elity firm uczestniczących w budowie pociągów dużych prędkości. Nowa inwestycja zakłada nie tylko budowę nowej hali, ale przede wszystkim wiąże się z transferem do Polski najnowszych technologii, w tym spawania laserowego 3D, które do tej pory nie było stosowane w branży przemysłu kolejowego w Polsce. Inwestor planuje rozszerzać współpracę z polskimi partnerami i dostawcami.

"Cieszę się, że światowy lider w branży kolejowej i lotniczej rozszerza swoją działalność w Polsce. Rozbudowa fabryki Bombardiera we Wrocławiu, po LG Chem, Daimlerze i Toyocie, to kolejna duża inwestycja realizowana w ostatnim miesiącu na Dolnym Śląsku. Pokazuje, że Polska cieszy się zaufaniem inwestorów, a polski rząd jest dla nich wiarygodnym partnerem. To także jasny sygnał, że nasz kraj jest otwarty na innowacje w obszarze przemysłu. Ta inwestycja wpisuje się w nasz Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w obszarze reindustrializacji. Chcemy, aby przemysł był bardziej konkurencyjny i lepiej wykorzystywał innowacje, a tym samym stał się silnym filarem polskiej gospodarki"  – powiedział wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki.

Podczas wizyty, wicepremier M. Morawiecki spotkał się z Laurentem Trogerem, Prezydentem Bombardier Transportation. Tematem rozmów były plany rozwojowe firmy w Polsce.  

Rozbudowa fabryki Bombardiera to kolejna z dużych inwestycji realizowanych w ostatnich miesiącach na Dolnym Śląsku. W październiku LG Chem ogłosił decyzję o rozpoczęciu budowy pierwszej w Europie fabryki, w której będą masowo produkowane baterie do samochodów elektrycznych. Inwestycja o wartości ponad 1,3 mld zł, powstanie w podwrocławskiej gminie Kobierzyce, a jej efektem będzie m. in. ponad 700 nowych miejsc pracy. 

Koncern Daimler wybuduje w Jaworze pierwszą w Polsce fabrykę silników Mercedesa. Minimalna wartość inwestycji przekroczy 2 mld zł. Zatrudnienie w nowym zakładzie u inwestora znajdzie kilkaset osób. Z kolei Toyota poinformowała, że w ciągu dwóch lat przeznaczy 650 mln zł na rozbudowę fabryki w Wałbrzychu i Jelczu-Laskowicach, gdzie będą produkowane m.in. nowe silniki oraz przekładnie do napędów hybrydowych. Rozmowy o tych inwestycjach w sektorze motoryzacyjnym zostały zapoczątkowane przez wicepremiera Mateusza Morawieckiego.Departament Komunikacji
Ministerstwo Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

tel. 22 273 7113
e-mail: media@mr.gov.pl
www.mr.gov.pl
--
--

Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, WIECZORNA.PL SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Co z polską giełdą?Giełda w Polsce jest prywatyzowana już 24 lata!

Biznes w Polsce. Jak bardzo jest to trudne? Ostatnio próbowałem wprowadzić na giełdę New Connect małe wydawnictwo, o dość skromnych przychodach, wielkich kosztach (działy opery czy starożytności są bardzo kosztowne) i - z uwagi na "opór materi" nieco sie poddałem.

GPW, państwowa spółka, stworzyła bardzo wyśrubowane przepisy dotyczące wprowadzania malutkich spółek na giełdę i ich upubliczniania. Nie można nawet wyemitować obligacji w prosty sposób. Wprowadzono konieczność opłacania kosztownych doradców, co może jest przydatne przy dużych spólkach, ale jest zabójcze dla małych start-upów lub firm które ktoś po prostu chciałby sprzedać poprzez giełdę. Próg opłacalności to już kwoty w milionach. 

Po rozesłaniu po raz drugi chyba z 90 zapytań ofertowych do wszystkich autoryzowanych doradców, wróciła może jedna odpowiedź. Razem wysłaliśmy ok. 180 zaproszeń do złożenia ofert. Czy aby- na zajmowanie się wejściem na GPW- szkoda czasu? Być może biznes trzeba było zalożyć w kraju gdzie łatwiej jest pozyskać kapitał?

Idea giełdy swoje wielkie chwile jako źródło kapitału dla malutkich rodzimych firm w Polsce przeżywała raczej w XIX wieku. Pierwszy budynek giełdy, centrum handlu od 1817 do 1828, mieścił się w Pałacu Saskim, później mieściła się w okazałym budynku zniszczonym w czasie II wojny światowej. Od początku dawała wiele szans małym przedsiębiorstwom- rynek akcji dopiero się rodził. 

Jej prywatyzacja ciągnie się od 1991 roku. Później tylko przesuwano daty. Obecnie Skarb Państwa nadal ma decydujące 51 % akcji giełdy. Po co? 

Być może dlatego giełda nie działa. Być może z powodu państwowego właściciela cały proces jakby nie działał od samego początku- kontaktu z autoryzowanym doradcą.  Być może - owych doradców jest wciąż zbyt mało? Być może- państwowy właściciel w ogóle nie ma kontaktu z rynkiem? Być może- z przyczyny takiego a nie innego głównego akcjonariusza- całość po prostu nie działa jak powinna?


--
Adam Fularz
Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
+442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra

Niniejsza wiadomość wraz z ew. załącznikami może zawierać informacje prawnie chronione i jest przeznaczona wyłącznie dla adresata. Ujawnianie, kopiowanie lub wykorzystywanie tych informacji przez osoby nieuprawnione jest zabronione. Jeśli nie jesteście Państwo adresatami tej wiadomości lub otrzymaliście ją omyłkowo, prosimy o powiadomienie o tym fakcie nadawcy i usunięcie wszelkich kopii tej wiadomości. 
 
This message with its potential attachments is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Any review, dissemination, copying or other use of, or taking of any action in reliance upon, this information by Persons or entitles other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error, please contact the sender and delete the material from any computer. Thank you.
--
--

Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, WIECZORNA.PL SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Merkuriusz Polski: Description of the publishing houseWelcome to the Publishing House of Merkuriusz Polish. Titles included in the house have a long tradition of the press made to influence opinion, to which we refer, trying to develop business models allowing further exist in the publishing market. In 2011 we celebrated 350 years of publishing Merkuriusz Polish Edition. 

Over the years we have become a niche brand, but it is an interesting niche. We strive to continue the tradition of publishing also in the digital sphere. We were able to reduce costs and change the business model. Currently publishing house goes through another metamorphosis. We are looking for valuable employees and managers, gather a team of people who can lead the task of publishing onto a new stage of development. 

In the era of the Internet explosion we experienced hard times. Publisher was kept alive by the hard work of the owners and co-workers. It seemed that we cease to exist. Today, our publishing house holds approx. 170 small publishing systems serving more than 100 local titles and dozens of topics. The big challenge for us is the integration of titles and maintain high-quality publishing while turning towards a younger generation of readers. 

We have another marketing model- do not want to get into the mass market. We advertise through recommendations from our readers and users of services. Over the years we have managed to gather a group of customers in specialized professional circles and in the world of art and culture. At the same time we are faithful to the concept of high-quality press, paradoxally- because of economic conditions it is much more difficult to achieve than a hundred years ago. Transformation of the media market for us is a tough task- we hope that we will be reborn like a phoenix from the ashes. Great is the merit rather hard-working staff of the publishing house.

--
Adam Fularz
Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
+442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra

Niniejsza wiadomość wraz z ew. załącznikami może zawierać informacje prawnie chronione i jest przeznaczona wyłącznie dla adresata. Ujawnianie, kopiowanie lub wykorzystywanie tych informacji przez osoby nieuprawnione jest zabronione. Jeśli nie jesteście Państwo adresatami tej wiadomości lub otrzymaliście ją omyłkowo, prosimy o powiadomienie o tym fakcie nadawcy i usunięcie wszelkich kopii tej wiadomości. 
 
This message with its potential attachments is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Any review, dissemination, copying or other use of, or taking of any action in reliance upon, this information by Persons or entitles other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error, please contact the sender and delete the material from any computer. Thank you.
--
--

Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, WIECZORNA.PL SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Apel ekonomisty w sprawie polityki likwidacji infrastruktury


Apel ekonomisty w sprawie polityki likwidacji infrastruktury


Jadąc przez Czechy, jechałem przez wiele tzw. dolin przemysłowych. Studiując kiedyś jeden semestr w ramach programu interdyscyplinarnego,  uczyłem się o powstaniu przemysłu w tych dolinach, co było możliwe głównie dzięki wykorzystaniu energii wody. Dopiero po epoce "młyńskiego koła" przyszła w proto-przemyśle epoka maszyn parowych i większej industrializacji. Doliny, w których najpierw powstał proto-przemysł w oparciu o siłę wody, stały się kolebką industrializacji.

Po polskiej stronie, doliny przemysłowe... zostały zlikwidowane. Nastąpił proces dezindustrializacji. Właściciele obiektów przemysłowych musieli je zniszczyć, zmuszeni do tego przepisami nakazującymi rozbiórkę dachów budynków w okresach kryzysu. Dopiero rozbiórka dachu zwalnia z obowiązków podatkowych. Znam przedsiębiorców, którzy zlikwidowali tysiące metrów hal przemysłowych, likwidując całe zagłębia przemysłowe, z powodu nieludzkiego okrucieństwa polskich specjalistów od polityki gospodarczej. Szczególnie w kryzysach musieli burzyć dobre budynki przemysłowe, nie mogąc znaleźć najemców.

Często w ramach podejrzanych prywatyzacji wszystkie firmy stały się własnością firm zarejestrowanych np. w Warszawie, po czym złomiarze niszczyli budynki, dzieła zniszczenia dopełniali złodzieje cegieł. Przepiękny sowiogórski Walim w czasach swojej świetności dysponował - dziś nieczynną - całą doliną przemysłową, posiadającą nawet szynową komunikację podmiejską. Do dziś sowiogórscy przewodnicy odkrywają ruiny starych domów mieszkalnych, opisy nieistniejących już fabryk czy reklamy nieprodukowanych już lokalnie wyrobów. 

Doliny przemysłowe w Polsce w większości zlikwidowano. Sam mieszkam w jednej takiej dolinie przemysłowej, i mogę opisać ciekawą historię upadku gigantycznych lokalnych zakładów z końca mojej ulicy ongiś produkujących mosty wiszące i zwykłe, lokomotywy, ogromne ilości taboru kolejowego. Zresztą wystarczy wziąć byle przedwojenny kalendarz i przejrzeć ilość reklam, by wyrobić sobie opinię, cóż takiego zwykle z sukcesem, w ostatnim 25-leciu doszczętnie zlikwidowano.


--
Adam Fularz
Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
+442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra

Niniejsza wiadomość wraz z ew. załącznikami może zawierać informacje prawnie chronione i jest przeznaczona wyłącznie dla adresata. Ujawnianie, kopiowanie lub wykorzystywanie tych informacji przez osoby nieuprawnione jest zabronione. Jeśli nie jesteście Państwo adresatami tej wiadomości lub otrzymaliście ją omyłkowo, prosimy o powiadomienie o tym fakcie nadawcy i usunięcie wszelkich kopii tej wiadomości. 
 
This message with its potential attachments is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Any review, dissemination, copying or other use of, or taking of any action in reliance upon, this information by Persons or entitles other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error, please contact the sender and delete the material from any computer. Thank you.
--
--

Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, WIECZORNA.PL SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

List do L. Balcerowicz/ FORDrogi Panie Leszku, 
czy podatki nie są zbyt duże? Prowadzę małe wydawnictwo, mamy lekko ponad 100 małych wydań lokalnych dzienników,także w rozmaitych "dziurach", gdzie nie ma innych mediów w nowoczesnych technologiach- są takie miasta. Z powodu braku informatyków na rynku pracy nie mamy żadnego informatyka od ponad 2 lat. Stale przychodzą osoby z urzędu pracy- mamy nawet program staży, ale chcą tylko kwitu, że się nie nadają. Podobno mają jakieś inne prace- sprzedają jakieś opony etc. Czasem mówią tylko że praca im się nie podoba.

Zatrudniam w jednym z projektów osoby na 1,6 etatu, zarabiają około 8,4 tys. PLN miesięcznie. W zeszłym miesiącu wypłaciłem pensje plus 2,2 tys. PLN zaliczek, a ZUS-u i podatku wyszło razem 8 tys. PLN. 
Czyli, od wypłaty 10,6 tys. PLN jest 8 tys. ZUSu i podatku. Czy to nie jest koszmarnie chore? Przecież to podatek niemal 80 procent na wynagrodzenia....

Czy słyszał Pan o krzywej Laffera? To co prawda teoria, ale niekiedy są dane na jej poparcie.

Siedzę i liczę, bo nadal nie mogę uwierzyć w wyliczenia księgowej. To jest nawet nieprzewidywalne finansowo- skąd mogłem przypuszczać że koszty dodatkowe w Polsce są tak wysokie? Od ponad roku próbuję zlecić wykonanie witryny internetowej- dopiero ostatnio znaleźli się jacyś chętni. Po wysłaniu pond setki majli zapraszających do składania ofert. Rozpiętość cen była 50-krotna.

Pzdr


--
Adam Fularz
Wieczorna.pl
T +48604443623
+442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra

Niniejsza wiadomość wraz z ew. załącznikami może zawierać informacje prawnie chronione i jest przeznaczona wyłącznie dla adresata. Ujawnianie, kopiowanie lub wykorzystywanie tych informacji przez osoby nieuprawnione jest zabronione. Jeśli nie jesteście Państwo adresatami tej wiadomości lub otrzymaliście ją omyłkowo, prosimy o powiadomienie o tym fakcie nadawcy i usunięcie wszelkich kopii tej wiadomości. 
 
This message with its potential attachments is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Any review, dissemination, copying or other use of, or taking of any action in reliance upon, this information by Persons or entitles other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error, please contact the sender and delete the material from any computer. Thank you.
--
--

Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, WIECZORNA.PL SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Do p. Witold Graboś/ członek KRRiT via Biuro Prasowe KRRiT"Internet nobilituje blogerów niezależnie od ich umiejętności dziennikarskich. Ci, co wchodzą na ich strony też nie szukają intelektualnych zawiłości, ani poważnych publikacji profesjonalnych dziennikarzy. Szukają uproszczonej wersji świata na poziomie uproszczonej jego percepcji. To ta samonakręcająca się maszyna, o której już wspomniałem. Jeśli dany blog odnotuje dużą liczbę wejść, to zainteresują się nim reklamodawcy. Ci sami, którzy niegdyś sprawdzali nakłady renomowanych tytułów. Zastanawiające, że przy mnogości technicznych form przekazu i wielości programów obserwujemy ubóstwo treści i uniformizację formy. "

wg W. Graboś "Władzę przejmuje ulica", w: rp.pl, dostęp 23/4/14

Drogi Panie Graboś,
Jestem bloggerem, prowadzę blogi lokalne od 1994 roku, bazujemy na bardzo prostych technologiach. Próbowałem nawet kilkukrotnie zlecić spore realizacje skomplikowanych witryn- nawet obecnie mamy dwie umowy z wykonawcami- działają oni jak muchy w smole. Na przykład wykonawca któremu zlecałem coś drobnego kilka miesięcy temu, dopiero teraz dokończył swoje malutkie dzieło. Mimo że cały czas mamy gotówkę na koncie, wykonawcy działają nader opieszale, niczym w krajach Ameryki Łacińskiej.

Mimo że mamy nieco większe media ze 100 wydaniami lokalnymi, dalej bym określił siebie jako bloggera. Jeśli wg Pana złożoność portalu stanowi o jakości treści, to obawiam się że nie rozumie Pan tego rynku.

Wg mnie jest Pan mało zorientowany w kwestii blogów, obraża Pan bloggerów specjalistycznych - od ekonomii (jak ja) czy od kultury. Sugeruję aby rozważył Pan wstrzymanie się od oceny jakości blogów, których- mniemam z Pana tekstu- nie przegląda Pan, lub trafia na jakieś mało poprawne merytorycznie.

Zupełnie odmiennie od Pana, nie czytam prasy "tradycyjnej", informacje- np. ekonomiczne- tam podawane- traktuję sceptycznie, ukończywszy niedawno specjalizację z fałszowania danych statystycznych. Dziennikarstwo w wykonaniu bloggerów w mojej opinii nie różni się wiele od polskiego komercyjnego, a nawet często je przerasta jakościowo. Sam zaczynałem od blogów i znam wielu bloggerów, których tak Pan obraża.

Podsyłam blog mojego sąsiada z osiedla- dostał za niego jakies wyróżnienie:
http://politolognarapie.pl/

Niestety nie wiem o czym pisuje, ponieważ go nie abonuję.

Pozdrawiam,

--
Adam Fularz
Wieczorna.pl
T +48604443623
+442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
--
--

Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, WIECZORNA.PL SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Do Komisji Gospodarki Sejmu RP

Do : Komisja Gospodarki, Sejm RP

Szanowni Państwo,
Przeglądam warunki zatrudnienia pracowników w Polsce i obawiam się że nie dam rady działać w takich warunkach. Zatrudniam osoby, ale Państwo tak zaostrzyli przepisy że w przypadku zatrudnienia kogoś na dwóch umowach na czas określony muszę zaoferować mu trzecią na czas nieokreślony. Do tej pory nie udało mi się znaleźć osoby która potrafiłaby w Polsce poprowadzić wydawnictwo, zaś jeśli ktos nawet sprawdził się na dwóch umowach na okresie próbnym, to nie moge mu zaoferować umowy, ponieważ wprowadzili Państwo przepis wg którego po 2 umowach próbnych musze przyjąc taką osobę na stałe.

Nie jest to możliwe, pracujemy nad projektem o określonym czasie trwania. Państwa przepisy sa wewnętrznie sprzeczne- w jednych umowach wymagają Państwo zawierania umów na czas określony (np. w projektach z dofinansowaniem unijnym), w innych- uniemożliwiają Państwo przedsiębiorcom zatrudnianie osób na okres czasowo określony. Jest to nielogiczne, i uniemożliwia prowadzenie działalności gospodarczej. Koszty dokumentacji przy zatrudnieniu pracownika to kilkaset do 1 tys. PLN / osobę, co powoduje nieopłacalnośc zatrudniania osób na okresy próbne. Wymagają Państwo papierowej formy dokumentów, co jest jeszcze bardziej kosztowne- sieć placówek poczty papierowej jest bardzo rzadka, a  w przypadku zatrudniania osób do telepracy papierowych dokumentów jest dużo. Generuje to koszty transakcyjne, i czyni działalność w Polsce jeszcze bardziej nieopłacalną w stosunku do działalności spółki zarejestrowanej w Zjedn. Królestwie.

Uaktualnienie:
Znacznym kowsztem i utrudnieniem są też opłaty 100 PLN za rozpatrzenie wniosku o zatrudnienie pracownika. Na lokalnym rynku pracy brak jest pracowników wielu branż- trwale bowiem wyemigrowali- i nawet po otrzymaniu zaświadczenia o braku chętnych z urzędu pracy dalsza ścieżka jest trudna i kosztowna administracyjnie, koszty ttej dokumentacji to kilkaset do 1 tys. PLN, a zupełnie nie wiemy czy dany pracownik będzie odpowiedni, zwykliśmy ich często zmieniać, wobec czego zmuszają nas Państwo do wyprowadzenia działalności gospodarczej do Wielkiej Brytanii, gdzie brak jest w ogóle zaświadczeń i opłat za rozpatrywanie wniosków na zatrudnianie tego typu pracowników z innych krajów, bo - o ile mi wiadomo- nikt tego nie reguluje ani nie ogranicza w takim stopniu.

  Pzdr

  Adam Fularz
  Wyd. Merkuriusz Polski
  "Wieczorna.pl" sp.  z o.o.
  ul. Dolina Zielona 24a
  65-154 Zielona Góra
   
  Rodzaj umowy
  Czas trwania umowy, staż pracy lub przesłanki wyznaczające okres wypowiedzenia
  Długość okresu wypowiedzenia
  Termin składania wypowiedzeń (dzień, od którego biegnie termin wypowiedzenia i w którym ustaje stosunek pracy)
   Umowa o pracę na okres próbny
   Długość okresu próbnego:
   do 2 tygodni
   3 dni robocze
   dowolny dzień roboczy, dzień, w którym mija 3 dzień roboczy
   od 2 tygodni
   do 3 miesięcy
   1 tydzień
   sobota
   3 miesiące
   2 tygodnie
   sobota
   Umowa na czas określony
   Zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy z klauzulą
   o możliwości wypowiedzenia
   2 tygodnie
   sobota
   Można wypowiedzieć z przyczyn dotyczących pracodawcy
   2 tygodnie
   sobota
   Umowa na czas nieokreślony (wypowiedzenie musi być merytorycznie uzasadnione)
   Staż pracy u danego pracodawcy:
   do 6 miesięcy
   2 tygodnie
   Sobota
   od 6 miesięcy do 3 lat
   1 miesiąc
   ostatni dzień miesiąca
   co najmniej 3 lata
   3 miesiące
   ostatni dzień miesiąca
   Umowa na czas wykonywania określonej pracy
   Wypowiedzenie dopuszczalne tylko z powodu upadłości lub likwidacji pracodawcy
   2 tygodnie
   sobota
   

Do p. Tomasz Machała: TV Trwam a problem z dyskryminacją naszej stacji przez KRRiT
Do: redakcja "NaTemat.pl"

Szanowny Pan red. nacz. Tomasz MachałaSzanowni Państwo,
Reprezentuję konkurencyjną wobec Tv Trwam "Radiotelewizję", jestem prezesem Wieczorna.pl, konkurenta Tv Trwam w procesie koncesyjnym. Są Państwo jedną z nielicznych platform bloggerskich które napisały na ten temat, niemniej p. Tomasz Machała poparł jednoznacznie, ku mojemu zdziwieniu, roszczenia naszego prawnego konkurenta w sporze prawnym z KRRiT:Ogólnie - od jakiegoś czasu nasza stacja bezskutecznie próbowała uzyskać od KRRiT zgodę na emisję treści naziemnie. Prawnicy których bezustannie konsultowaliśmy, orzekli że cały proces koncesyjny został do tego stopnia niepoprawnie i  wadliwie przygotowany, że zawierał liczne elementy dyskryminacji i nie dawał równych szans podmiotom i z tego tytułu procedura komunikacji z KRRiT wymagała bezustannych kosztów - pokrywania kosztów prac prawników. 

Dopatrywali się oni znacznych uchybień, np. już w samym dostępie do dokumentacji procesu koncesyjnego. Nasze pozwy tylko częściowo odniosły skutek. KRRiT umożliwiła dostęp do dokumentacji, ale sprawa okazała się na tyle złożona, że wymagała skierowania jej na drogę sądową. Już chyba od dwu- do czterokrotnie składałem różne pozwy sądowe na wcześniejszych etapach, najnowszy- ostatni - jest badany przez prawników. KRRiT znalazła w naszym wniosku błędne numery statystyczne i to była ostatnia informacja od tej instytucji.

Warunki konkursu były ewidentnie dyskryminujące ze względu na wyznanie, przez co prawnicy podkreślali ich sprzeczność z konstytucją. Nie spodziewałem się takich kosztów prawniczych. Nie zamierzamy zabierać żadnej częstotliwości nikomu, jednakże moja stacja padłą ofiarą dyskryminacji w procesie koncesyjnym  KRRiT. Nie miałem zamiaru zabierać Tv Trwam żadnej częstotliwości, i nie wiem dlaczego nie przyznano nam choćby jakiegoś pasma albo fragmentu koncesji, jak w Holandii, dla różnych wyznań. 

Prawnicy wskazują już na samą treść ogłoszenia, o reszcie nie wspominając. Nie sądziłem że owa KRRiT reaguje jedynie na pozwy pisane przez wyspecjalizowane kancelarie, to dla nas kosztowne.

oto fragment ogłoszenia KRRiT:

"Program będzie zawierał transmisje i relacje z nabożeństw i uroczystości religijnych, wydarzeń z życia Kościoła i społeczeństwa, edukował w zakresie historii i współczesności chrześcijaństwa w duchu nauczania Stolicy Apostolskiej i jedności z Episkopatem Polski" Audycje poświęcone tematyce religijnej będą propagowały tolerancję i treści ekumeniczne oraz działania w duchu dialogu międzyreligijnego. Audycje realizujące specjalizację będą wskazywać wartości, wspierać rozwój człowieka i rodziny w wolnym, demokratycznym społeczeństwie".Prawnicy się dopatrzyli uchybień formalnych już w treści samego ogłoszenia o konkursie dla nadawców. Twierdzą że uchybień jest bardzo dużo i konieczny jest bodaj 5-ty już pozew, i znów musimy wydać kolejne kwoty na kancelarię prawną, co jak się okazuje z doświadczenia, jest jedyną metodą oferującą jakiekolwiek skutki w sporze z KRRiT. Nie spodziewałem się tylu kosztów przy prowadzeniu działalności. Zachęcam do opisania sprawy nieprawidłowości przy procesie koncesyjnym- moja spółka poniosła dość duże koszty i nadal nie może nadawać nawet kawałka programu. Oferujemy różnorodne treści, w zmodernizowanym i dostosowanym na komórki dziale lokalnej historii starożytnej opisujemy nawet dzieła miejscowych autorów z czasów pogańskich- są to treści absolutnie unikalne i znacznym, kilkusettysięcznym kosztem ocalone od zapomnienia. Niektóre publikacje jednakże trwale zaginęły.

Pozdrawiam,

--
Adam Fularz
Wieczorna.pl
T 604443623
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra--
--

Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, WIECZORNA.PL SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

List do domów mediowych


Szanowni Państwo,
Tworzymy nowe medium ogólnopolskie, nie oferujemy jeszcze w pełni gotowych serwisów, ale działa jakaś część z nich. Wydawnictwo jest na etapie budowy, ale już na tym etapie jesteśmy gotowi zaoferować Państwu część z naszej bogatej oferty produktów reklamowych. 

Wydawnictwo Merkuriusz Polski działa w takim zakresie, w jakim wspierają nas Państwo reklamami i Państwa zleceniami. Do tej pory wydawnictwo prowadziło portale w starych technologiach, obecnie przebudowujemy całość  serwisów, z nadzieją że uda się Państwo zaoferować nowoczesne produkty. Nowoczesne systemy wydawnicze pozwoliły nam naprawić na razie dział starożytności, nasza oferta to także działy historii różnych epok, działy różnych gatunków muzyki, w tym nawet w niektóryc wybranych tytułach lokalnych prowadzimy działy opery, kinematografii, ekologii, nauki, i wiele innych działów których brak jest w prasie kolorowej.
--
--

Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, WIECZORNA.PL SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Co powinny robić domy mediowe?
"domy mediowe i reklamodawcy powinni, tak jak to jest w USA czy w Anglii, 1 proc. czy 2 proc. swojego budżetu przeznaczać na reklamę kierowaną do odbiorcy bardziej określonego, sprecyzowanego na produkt niż do klienta masowego, zamiast drukować reklamy w ilości 500 tys. egzemplarzy, które docierają do odbiorców niezainteresowanych produktem."
--
--

Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, WIECZORNA.PL SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Koszty rozbiórki kolei miejskiej w Zielonej Górze

W nawiązaniu do naszej rozmowy telefonicznej oraz w odniesieniu do Pana pisma przekazanego drogą e-mailową przedstawiam poniżej koszty (brutto) rozbiórki torowisk w ramach zadań realizowanych na terenie Miasta:

1. Przebudowa Ronda PCK - koszt rozbiórki torowiska - 10 504,20 zł,
2. Przebudowa ul. Batorego - koszt rozbiórki torowiska - 21 500,61zł,
3. Budowa trasy rowerowej "Zielona Strzała" - 186 906,76 zł ( z czego: I etap - 113 750,00 zł, II etap - 73 156,76 zł);
4. Rozbiórka przejazdu ul. Al. Zjednoczenia wyniósł 16 422,00 zł

Suma kosztów rozbiórki torowiska - 235 333,57 zł brutto


--
--

Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, WIECZORNA.PL SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Obowiązkowa opłata audiowizualna

Obowiązkowa opłata audiowizualna to kolejny podatek. Ktoś zakłada że ktoś ogląda państwowe media. Nie odbieram ich, nie docierają, nawet w sieciach społecznościowych nie pojawiają się linki, chyba że nader sporadycznie. Chce się zmusić ludzi do płacenia za coś czego, w moim odczuciu i odbiorze, niemal nie ma. Rozumiem gdyby dotacje szły na pulę, z której finansowane byłyby wszystkie media realizujące określone funkcje. Mam dział starożytności czy opery w mojej lokalnej gazecie, jest mocno deficytowy. Dlaczego podmiot państwowy ma mieć prawo do dotacji, a deficytowy dział mojej gazety- już nie?


"Wieczorna.pl" uruchomiła dział starożytności tytułu Merkuriusz Polski. Merkuriusz Polski po raz pierwszy ukazał się 3 stycznia 1661 roku w Krakowie. Nowa wersja jest dostosowana pod urządzenia mobilne.
Dociekliwy czytelnik znajdzie nawet listy antycznych władców dawnej Lechii już od czasów starożytnych, opisy antycznych władców ziem obecnej Polski z przełomu er, takich jak Marbod czy Katualda.

"Dział starożytności to pierwsza część powstającego nowego serwisu wydawnictwa. Nie jestem przerażony tym że dział ten może nie zarobić na swoje koszty utrzymania. Jesteśmy klasycznym medium, staramy się utrzymywać stały poziom publikacji, zaciekawiać czytelnika. Dział starożytności najpierw pojawił się jako dodatek lokalnej gazety z Zielonej Góry, obok działów poświęconych operze, ekologii, infrastrukturze, gospodarce etc. Z duma prezentuję jego najnowszą wersję. "- wydawca, Adam Fularz (T: 604443623).

Dział dostępny jest pod adresem:
http://wieczorna.pl/kategoria/historia


--
--

Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, WIECZORNA.PL SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Wydanie jubileuszowe lokalnego wydawnictwa z Ziel. Góry.


Prowadzę w Zielonej Górze małe wydawnictwo utrzymujące tytuły prasowe. Koszty za ostatnie 18 miesięcy wyniosły około 253 tys. PLN, głównie z powodu trudności w pozyskaniu osób kompetentnych w nader skomplikowanych procedurach administracyjnych, choć mam nadzieję że osoba którą dzisiaj zatrudniłem, upora się z zadaniem.

Koszty administracyjne są bardzo wysokie. Rozważam powrót wydawnictwa do Wielkiej Brytanii- zaoszczędziłbym ok. 220 tys. PLN. Mimo naborów, nie zgłosili się żadni mający kwalifikacje pracownicy z regionu Zielonej Góry i okolic, mimo wielu naborów w ogólnopolskich mediach specjalistycznych. Ze wspomnianych powodów rozważam przeniesienie mających problemy tytułów do wydawnictwa w Wielkiej Brytanii. Na rynku lokalnym brak jest rąk do pracy, swoje ogłoszenia zamieszczam też w Wielkiej Brytanii. Na nasze oferty na witrynie np. biura karier UZ, nie było jakichkolwiek odpowiedzi lokalnych kandydatów.

Koszty utrzymania wydawnictwa w Polsce są bardzo wysokie, popołudniowy bilet kolejowy z Zielonej Góry do Warszawy kosztował ostatnio 145 PLN (dojeżdżam na treningi). W pociągu za taką cenę nie tylko nie było internetu, ale nawet gniazdka elektrycznego  (pociąg Eurocity, wg pasażera z sąsiedniego miejsca, prąd elektryczny wyłączono po przekroczeniu granicy, i kazano mi dopłacić do pierwszej klasy, jeśli chciałbym skorzystać z elektryczności).

Niemniej, udało mi się złożyć tymczasowe wydanie jubileuszowe (opóźnione  o ok. 30 miesięcy) miejscowego wskrzeszonego tytułu, możliwe że po raz ostatni.

Pozdrawiam,

Adam


350 lat wydawnictwa Merkuriusz

Wydanie specjalne  

TYTUŁ

Nie od razu Kraków zbudowano, czyli historia dwóch wzgórz.
Pompilius II, władca Myzyi
Lechia i poczet władców pogańskich
350 lat historii Wydawnictwa Merkuriusz
1150 lat historii Polski: skąd ta data?
Zagadkowy Popiel i jego Lechia
Lechia, tajemnicze Lechici Imperii
Czy Alanowie mogli być przodkami Polan? Historia od I w. n.e. do roku 413 n.e.
Wineta, legendarne "zatopione" miasto u ujścia Odry
Wislau lub Wisilaus II, 17. król Wandalii (zm. ok. 486)
Król Wisimar, Wizymir (zm. 335 lub 336 n.e.)
Król Miceslaus, 336 n.e. do 338 n.e.
Deifikowany przez dawnych pogan król Radegast. 388-405 n.e.
Królowie: Wisislaus I, Witislaus I, Alaryk, Dieteric, Teneric, Alberic (35 n.e. do 292 n.e.)
Korsiko, Krak. Król Wandalii od 405 do 407 n.e.
Ostatni królowie Wandalii: od 507 n.e. do 640 n.e.
Miasta Wenedów: Julin, Wineta i Szczecin
Wenedowie- kim byli antyczni i średniowieczni mieszkańcy Pomorza?
Ustrój nadbałtyckiego imperium. Weletaba w VIII i IX wieku
Ziemie Polski w czasach pierwszych Lechitów.
Lechia w opisie Z. Glogera
Początki Lechii w kronice Wincentego Kadłubka
Dawna Lechia- z XVII-wiecznej kroniki znalezionej na żydowskim kramie
Dawnej Lechii dzieje niepewne (wg Lelewela- nawet bajeczne)
Teoria antynormańska bp. Adama Naruszewicza- główne tezy
Władcy lechiccy w analizie Bielowskiego
Ustrój polityczny końcowej Wandalii
Wandalia czyli ziemie Polski w późnym antyku
Popiel II, zapomniany władca słowiańskiego imperium
Legendy o jeziorze Gopło i szklanej bani Popiela
Sejm w Kruszwicy
Piast w Kronice Prokosza(dziele o pochodzeniu niepewnym) jest Hamanem
Jak upadła Lechia? Nie wiemy. Źródła czekają na przetłumaczenie.
Liuby i jego synowie. Podział królestwa Wilków
Koniec Lechii w kronice Prokosza (napisana rzekomo w 996 r.)
W Wiślanii w czasach dynastii Popielów
Zapomniany władca-psychopata. Czy Krusza koło Kruszwicy mogła być stolicą państwa Popiela II?
Pompiliusz I- czy August Bielowski miał rację, twierdząc że pochodzi on z antycznej dynastii?
Zagadkowy Popiel i jego Lechia
Jak Gero w 939 roku otruł słowiańskich władców podczas uczty
Popiel I i Popiel II to król Liuby i jego synowie- dowodzi Naruszewicz
Ostatni Słowiański Kagan Północy
Państwo Dira (ok. 882 r.n.e.), naczelnego i najważniejszego z królów słowiańskich
Król Liuby- czy to ten władca był Popielem I? Zdarzenia roku 823 wg kronik.
Państwo Ascomanni. O władzy Popielów na ziemiach obecnej Polski.
Cieśnina Diuenow i geneza jej nazwy
O świątyni Niji w przedkatolickim Gnieźnie
Tajemniczy król Fredebald. Czasy Kraka II (po 400 n.e., ok. 417 n.e.)
Historia Kamiennego Pielgrzyma w Nowej Słupii
Państwo Ślężan
Mons Sabathus koło Wrocławia. Święte miejsce Silingów.
Góra Grodowa koło Łysej Góry. Kamienne kręgi w Polsce.
Zagadka Łysej Góry
Świątynia w Radogoszczy
Zburzenie posągu Boga Flinsa w Świeradowie - Zdroju w roku 1116
Legendarne początki pierwszej kłodzkiej państwowości. Libusza.
Starożytne pismo Słowian i Niemców
Amazonki i ich królestwo w obecnej Polsce. Maegdaland, kraj kobiet.
Dawna Legnica
Prywatne państwo palatyna Sieciecha i jego organizacja.
Tajemnica kipu znalezionego w Nidzicy i rzekomo odkrytego skarbu (wg pogłosek)
Zagadkowa góra Korona Kraju koło Zgorzelca. Obwarowana stolica słowiańskiego państwa?
Miasto Gdech, Gdecz. Historia do roku 1038 r.
Dadosesani, Dedosese. Dawne państwo słowiańskie nad Bobrem
Pobrane i ich państwo plenienne
Pierwsze państwo cieszyńskie i jego legendarni założyciele
Provincia de Znein (Żnin) i jej organizacja
Civitas Opolini
Od Marboda do Samona
Najstarsza historia Krakowa
Najstarsze monety Krakowa
Zagadkowa góra Grodzisko z Tyńca pod Krakowem i jej celtyccy mieszkańcy
Żagań- w stolicy dawnego imperium Talleyrandów, księstwa istniejącego od antyku do 1935 r.
Znani historycy wskazują: Jeden z autorów Biblii zbudował idealistyczne miasto
Najstarsze dzieło literackie w tym wydawnictwie. Twórca monoteizmu.
Najstarsza moneta runiczna znaleziona na terytorium obecnej Polski
Dowody istnienia runicznego i/lub innego pisma pogańskich Słowian
Listy Aleksandrowe u Wincentego Kadłubka
Lestek I u Wincentego Kadłubka
Sławny Aleksander i odpowiedź króla Ateasa w relacji W. Kadłubka
Wanda u Wincentego Kadłubka
Krak II u Wincentego Kadłubka
Smocza historia u Wincentego Kadłubka
Opis dawnej Lechii u Miorsza
Miorsz o pierwszych Wandalach na ziemiach obecnej Polski
Dawny Grudziądz- rzekomo Gródek, wg Glogera
Czy ziemie obecnej Polski to dawna Wandalia?
Miorsz o pochodzeniu Polan
Mojżesz Węgrzyn jako źródło do historii Polski w czasach wojen wyznaniowych lat 1033-1047
Swetoniusz o Neronie
Zaginione wierzenia z czasów pogańskich. Co pozostało w źródłach?
Zagadkowe statki-pałace cesarza Kaliguli. Jego biogram wg Swetoniusza.
Fastyda, Fastida- król północnych ziem Polski z ok. 250 n.e.
Wiedźmin 3 - ostatnia gra o Wiedźminie
Koncert Wiolonczelowy Philipa Glassa
Alison Jiear
Filip Glass wśród antycznych ruin
Uchwycone w archiwalnym kadrze
Archeologiczne ślady pogańskich świątyń i posągów
Antykatolicki bunt lat 30-tych XI wieku w źródłach
W poszukiwaniu ostatnich polskich dawnych pogan
Panteon polskich bóstw pogańskich wg Macieja z Miechowa (1519 r.)
Jak czeski Brzetysław rabował gnieźnieńskie kościoły
Wczesne chrześcijaństwo na terenach obecnej Polski
Znalezione w lamusie: Podróż do Ciemnogrodu (cz. I)
Jak zacierano ślady po herezjach i heretyckich państwach
Rugion i zagadkowie Rugiowie
Mieszko, Miscko, Mesko (książę, zm. 992)
Kulturkampf, który zmienił Polskę
Redakcyjna zagadka- gdzie był zjazd zwany "Gnieźnieńskim"
Wanda
Prohor i Prokulf- krakowscy biskupi słowiańscy?
Czy w Polsce przed katolicyzmem rozwijało się "chrześcijaństwo słowiańskie?"
Upadek "fałszywie chrześcijańskiego" niepodległego Mazowsza w roku 1047
Przemysław I u Prokosza
Krak i jego synowie w Kronice Prokosza (wg Lelewela- "bajecznej")
Kałdus i (legendarne?) Culmawi, państwo księcia Algimira
Początki (H)elbląga
Pogańscy bogowie. Zalmoksis- postać historyczna która została deifikowana?
Gittonium- mityczny starożytny Gdańsk z czasów króla Beriga
O genezie nazwy Polska
Odryte drewniane fortece i miejscowości z czasów przedkatolickich- przegląd
Pieśń o Wiklefie- obraz konfliktów wyznaniowych obrządków wschodniego i katolickiego w dawnej Polsce?
Wawel jako Babel. Dowód ofiolatrii i ariańskiego chrześcijaństwa na ziemiach obecnej Polski?
Kronika Wielkopolska
Anthaib- zagadkowe państwo Słowian opisane przez Pawła Diakona
Miscislaus II, Król Wenedów i Obodrytów
Lata 862-985 w kalendarium J. Lelewela
Antyczne miasta u ujścia Odry na mapie z 150 r.n.e.
Tradycyjna medycyna
Polska w XI wieku
Polska i Słowiańszyzna w oczach podróżników z X wieku
Starożytna świątynia Słowian (przypisywana Hekimowi)
Początki Polski jako niezależnej prowincji
Cedreag, król Wenedów i Obodrytów (819-830)
Paweł Orozjusz (375- 418 n.e), autor opisu księcia Polonusa
Ibrahim ibn Jakub o podróży do krajów słowiańskich (w przekazie Al-Bekriego)
Civtas Szinske- państwo nad Odrą znane z dokumentu Dagome Iudex
Panowanie Wizymira i wojny z Danami
Upadek republiki kupieckiej Wolina
Trzy świątynie pogańskie opisane przez al-Masudiego (896- 956 n.e.)
Wik na Wzgórzu Popiołów
Opis sekretarza ambasadora kalifa Bagdadu z podróży do krajów Słowian (ok. 921 n.e.)
Dawna historia republiki kupieckiej Wolina
Dyskusja o zagadkowym księciu Wrocisławie
Wczesnośredniowieczne imperium Słowian? Naukowiec porównuje Lestka III i Samona
Kontrowersje polskiej archeologii. Wielu kopców nigdy nie badano.
Kult Alków (Lela i Polela w mitologii słowiańskiej) w Gaju Limijskim
Tajemnicze Limis Lucus. Czy było pierwszym polskim "Gnieznem"?
Czy Siemowit został umocowany na tronie polskim przez ówczesnego cesarza?
Zagadkowy Vratislaus, władca południowej Polski ok. 892 r.
Gostomysł, ostatni król związku obodryckiego (zm. 844 n.e.)
Ofiary z ludzi w religijnej praktyce dawnych mieszkańców ziem obecnej Polski
Wysław, Wyszesław: ostatni pogański książę Wiślanii (ok. 880 n.e.)
Podróż Wulfstana do ujścia Wisły (rok 890 n.e.). Kraj Sysyle.
Dawni Słowianie w źródłach.
Co wiemy o dawnym Gdańsku?
Państwo Szinske, Schinesghe, ok. 991 r. Ziemie Polski jako lenno Stolicy Apostolskiej.
Wisław Piękny, lechicki bohater sagi z Wiślicy
Wineta. Jak upadło największe miasto Słowian?
Informacje dla reklamodawców
Nestor o pochodzeniu Polan
Kij, Szczek i Chorw, czy Lech, Czech i Rus? Indyjskie korzenie sagi o Lechu.
Tajemnica Słowiańskiego Pisma
Musokios- czy ten władca był Madżakiem, królem który zjednoczył słowiańskie państwa?
Najazd Priscusa w 593 roku na kraj słowiański króla Ardagasta
Średniowieczne podróże: wyprawa posłów do chana tatarskiego
Polska i Słowiańszczyzna w opisie Galla Anonima
W Kaliszu odkryto drugi najstarszy kościół w Polsce
Wizimir. Co mówią źródła o legendarnym królu lechickim?
Wzmianka o Myringach, którzy opanowali wybrzeże Bałtyku
Skąd pochodzą Bieszczady?
Wczesna państwowość beskidzkich Kotynów
Geneza nazwy Kaszub
Zagadka prowincji Sławia
Burgundaib- historyczna kraina Burgundów w zachodniej Polsce
Książę obodrycki Misco. Czy historycy zlepili go z Mieszkiem I?
Wczesnośredniowieczne imperium Słowian? Lesto III jako król Samo?
Drogę z czasów starożytnych odkryto w Polsce. Jak je budowano?
Pojazdy królów słowiańskich w opisie kraju Mieszka I
Wiching, biskup Wiślanii (Krakowii) w latach 881-885
Lestek - książę prowincji Polliana, Polania, Polenia w okresie przed 913 r.n.e.
Boleslaus, Bolesław: król który odbudował imperium Lechitów
Mesko II, król który uległ antykatolickiej rebelii
Świętopełk, król Wiślanii (od 874 r.) i prawdopodobnie- Śląska
Zaginione królestwo Lechii
Wiślania od czasów Wysława (ok. 880 n.e.), księcia królestwa Lechitarum
Semomislaus, Semomil,Semimizl- książę prowincji Polliana, Polania, Polenia w okresie ok. 913-963 n.e.
Bolesław II Okrutny, król- przywódca antykatolickiej rebelii
Wg Roczników Wielkopolskich Henryk Ptasznik był królem Polski w 936 r.n.e.
Descriptio Lechiticorum Annalium- co wiemy o tej zaginionej kronice?
Olbrzymi w źródłach historycznych starożytności
Apokaliptyczna kraina Goga i Magoga istniała w opisach podróżników. Gdzie jej szukać?
Bolesław I Srogi, "Król Krakowa i Pragi" (ok. 935 - 972 r.n.e.)
Otho, król Polski, następcą Henryka, zmarłego w 936 r.n.e.
Jak w 1154 arabski geograf Al-Idrisi opisywał kraj "Buluniia"
Polliania, Sklawania, Waredonia i Krakowia- prowincje z czasów Bolesława Chrobrego
Al-Masudi o ziemiach obecnej Polski (947 r.n.e.)
Wilcinus, władca ziem obecnej Polski, z czasów gdy opisywano ją jako "Pulinenland"
Wojna Mieszka I z Geronem (ok. 972 r.) w opisie Thietmara
Truso- zaginione emporium u ujścia Wisły
O tzw. plemionach lechickich
Początki polskiej demokracji: zbiór cytatów
Ludowładztwo Słowian i inne opisy ich obyczajów
Chrzest Polski z perspektywy nowożytnej literatury krytycznej
Czy promy dużych prędkości ożywią Bałtyk dla żeglugi pasażerskiej?
Dziwne inwestycje w czasach kryzysu
Atylla, władca ziem obecnej Polski (406-453 n.e.)
Decebal jako Siemowit? August Bielowski dowodzi, że tak...
Z bagien Meotydy ku Sarmacji
Gepidia, czyli antyczna kraina Specis, u ujścia Wisły
Witaj Cezarze, idący na śmierć cię pozdrawiają
Hel, Helbląg: o genezie dawnej nazwy geograficznej
Most w Puteolach. Historia cudem niewymazana.
Jak Kaligula zaatakował morze koło miasta Leiden
Filimer, gocki król u ujścia Wisły
Opis podróży Pyteasza nad Bałtyk (340 r.p.n.e.)
Stolica "Królestwa Zaświatów" lub "Królestwa Piekła" z 200- 350 r.n.e. może znajdować się pod wodami Zatoki Gdańskiej
Czy chrześcijaństwo w Zatoce Gdańskiej najpierw rozwinęło się na ówczesnej wyspie Hel?
Archeologia podwodna pozwala odkryć pogańskie porty Zatoki Gdańskiej
Zagadkowe królestwo Helibo istniało na bałtyckiej wyspie u ujścia Wisły
Zagadka starożytnych pruskich dynastii władców- pogańskich papieży
Rzymski Palemon i jego nadbałtyccy potomkowie
Pruscy potomkowie Polemona
Wieża Światowida w Jastrzębiej Górze. Zapomniany cud międzywojennej techniki.
Dzikie obyczaje Radomiczan
Zagadkowe Wały Sląskie- skąd się wzięły?
Katastrofa mostu w Tacoma i stadionu w Fidenae
Szabrownicy antycznych skarbów pogańskich
Państwo Szinske i zapomniany król Dagone lub Dagome. Czy Oda, po śmierci Mieszka I, mogła go poślubić?
Zagadkowe skandynawskie znaleziska ze wczesnego średniowiecza na terenie obecnej Polski
Kotynowie- antyczni mieszkańcy Sądeczczyzny i Żywieczczyzny
Jadźwingia - Jazygiban. Historia zniszczonego narodu.
Zagadkowe Wały Śląskie- skąd się wzięły?
Wczesnośredniowieczne imperium Słowian- czy istniało?
Czy Głogów powstał na ruinach dawnego antycznego miasta?
Rzeka Wandalum czyli Wisła
Słowianie jako niewolnicy
O panowaniu 12 wojewodów po śmierci Wandy
Lachy- Lechici? Kim byli? Zlepkiem północnoskandynawskich narodów- tłumaczy historyk.
Gockie królestwo u ujścia Wisły i jego zapomniana historia
Sudety w literaturze klasycznej
Las Hercyński
O Kraku, Grachu, Cracco, władcy z Krakowa
Gdańska historia starożytna
Elbląskie starożytne legendy
O decentralizację ustalania programów nauczania
Co wiemy o antycznej historii ziem obecnej Polski z literatury źródłowej?
Johann Uphagen o Cracco i Lechici Imperii
Slavici Foederis Imperatorem- dawna literatura o ziemiach Polski
Wielkie węże- czy były obiektem kultu wśród dawnych Słowian?
Napis z kurhanu Wandy z drugiej połowy XVI wieku
O Kraku w czasopiśmie Czas
Smocza historia chrystianizacji Śląska. Smok w Smogorzewie?
Historia zabicia smoka z Pajęczna
Historia zabicia smoka z Pajęczna
Słowiańska demonologia dawnych mieszkańców ziem obecnej Polski
Gody lub Święto Kolady- 24 grudnia w dawnych wierzeniach
Badacze smoka wawelskiego: Ulisses Aldrovani
Antyczni mieszkańcy Polski: Radomiczanie
Historia Chrobacji wczesnochrześcijańskiej
Historia Chrobacji w źródłach
Historia Chrobacji
Starożytne miejsca kultu religijnego w Polsce
Zagadka Palemona- litewskiego księcia z czasów antycznych
W źródłach o wybrzeżach bursztynodajnych Bałtyku
Ukrzyżowanie słowiańskiego króla Boza
Czy Bardyl był antycznych Grakchem, Krakiem?
Radiotelewizja
"Pamięć"- z musikalu "Koty"
The Cider House Rules- piękny film z chiloutową muzyką
Bankructwo Detroit: Czy polskie miasta idą drogą ku upadkowi?
Astrofizycy Sagan i Shklovski każą historykom doszukiwać się śladów przybyszów z innych cywilizacji!
Kontrowersyjny badacz i "starożytni kosmici"
Tajemnicza technika za "cudami" w starożytnych świątyniach?
Najstarszy zachowany kalkulator nawigacyjny
Święty Wojciech powinien się cieszyć że pogański Papież w Romowem nie spalił go żywcem
Czy zapomniany przygraniczny kurort jeszcze odzyska dawną świetność?
Rewolucjonizujmy układ komunikacji miejskiej w polskich miastach
KOMUNIKAT W SPRAWIE BŁĘDNYCH NUMERÓW STATYSTYCZNYCH WE WNIOSKU RADIOTELEWIZJI
Publiczna piłka nożna- jak strzelić samobója?
Krakowska Smocza Jama była miejscem kultu wymarłego zwierzęcia?
Czy jednorożce europejskie mogły przetrwać do średniowiecza?
Chrześcijaństwo na ziemiach Polski. Jak Konstantynopol walczył z Rzymem.
III RP jak końcowa Republika Rzymska
Amazowia- epoka braku męskich pochówków na Mazowszu
O paleniu ksiąg pogańskich w okresie od 992 do 1025 r.
Spalmy bibliotekę wraz z bibliotekarką. O fanatyzmie.
Słowianie w literaturze
Historyk dowodzi historyczności Piastów niekatolickich
Krak- który z wielu władców o tym imieniu, był założycielem Krakowa?
Wielki Ptak Rok- między baśniami a wiedzą
Leszko III Kotys. Skąd w "Kronice Polski" znalazła się historia dynastii sapejskiej?
Litaturoznawcy na temat Palemona i obecności dynastii sapejskiej w polskiej literaturze historycznej
Władzo, szanuj obywatela swego!
Dagome Iudex- ślad panowania króla Dagoberta?
Bunitium- zachodniopomorskie emporium na Szlaku Bursztym
"Hiroszima nad Odrą". Polski satelita Berlina od 67 lat w ruinie
Czy receptą na reformy jest decentralizacja władzy?
Krosno Odrzańskie było znane już w 150 roku naszej ery. Badacze z Berlina rozgryźli antyczną mapę.
Ofiary z dzieci wykopane w Wale Klenickim. Prasłowiański gród nad Odrą.
W dobie Wielkiego Przełącznika
Kłótnia o autostradę- czy tylko pretekstem II wojny światowej?
Detlev Glanert w Kaliguli przypomina zamierzchłego dyktatora
Czy Małopolskę schrystinizowano w latach 880-tych, za czasów Metodego?
Ziemie polskie na starożytej mapie
Moznaniowość w Polsce
"O Gównoprawdzie" amerykańskiego filozofa Harry'ego G. Frankfurta
O Bałtyku w starożytności
O ukrzyżowaniu króla Boza, Boża
Chrobacja lub Biała Chorwacja
W Polsce malutko się zmienia, bo zawodzą media
Z myśli przedwojennych klasyków: Adam Heydel
O genezie dawnych nazw dróg: Via Imperii, Via Regia, Via Sucinaria
Zapomniane porty lotnicze
Dlaczego trudno jest wskrzesić m.in. lotnisko koło Białegostoku?
Rzymianie nad antycznym Bałtykiem. Roma Nova.
Start-upy w polskich warunkach: dlaczego jest ich tak mało?
W Polsce transport wodny zatrzymał się w zacofaniu
Szczecin bez połączenia do portu lotniczego na sąsiedniej wyspie
Ocalmy pół miliarda. W sprawie portu lotniczego dla Białegostoku
10-lecie gospodarczej polityki typu "stój i ruszaj"
10-lecie gospodarczej polityki typu "stój i ruszaj"
Pierwsze państwa na ziemiach polskich: Królestwo Wielkiego Kruka
Czy, i z kim walczyła armia rzymska na terenach obecnej Polski?
Kreatywność księgowych i statystyków to sedno problemu kryzysu
Media poza głównym rynkiem
Mit potopu i naukowe hipotezy
Potop. Mitologia i naukowe hipotezy
Atlantyda bardziej prawdopodobna?
Śladów antycznych Gotów znaleziono niewiele. Może nie szukano?
Rzesza Samona jako protoplasta Polski
Czy 14 kwietnia 966 roku to data chrztu Polski?
Wiślania- protoplasta Polski
Spesis, kraina Gepidów u ujścia Wisły, za czasów Fastidy
Badania rzucają światło na historię pół-legendarnego wodza Lecha
Rozszabrowane grobowce władców Silingii
Wygrani i przegrani w gospodarce opartej na wiedzy
Upadek prasy papierowej w USA
Gigantyczne koszty biurokracji transformują gospodarkę
Państwo Wiślanii w czasach dynastii Popielów
Berig, Filimer, Fastida, Gjúki- pierwsi królowie na ziemiach obecnej Polski

Historia

350 lat Merkuriusza Polskiego. Wydanie Specjalne.

  TYTUŁ Nie od razu Kraków zbudowano, czyli historia dwóch wzgórz. Pompilius II, władca Myzyi Lechia i poczet władców pogańskich  350 lat historii Wydawnictwa Merkuriusz 1150 lat historii Polski: skąd ...

Arianie na ziemiach obecnej Polski w czasach Wandalów?

Kategoria: Historia starożytna Niewiele wiemy o dawnej duchowości. Ciekawą analizę proponuje jeden z naukowców- Piotr Makuch, odowłując się do znaczenia terminu "wawel", w niektórych dawnych wersjach manuskryptuów ...

Civitas Szinske- państwo nad Odrą znane z dokumentu Dagome Iudex

Gród nad Odrą Najstarsze ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego Szczecina, sięgają końca IX w. i początków X w. Zbudowany został przez książąt słowiańskich gród otoczony fosą, u którego ...

Od ~991 r. do XVII w. Polska była lennem Stolicy Apostolskiej- dowodzi historyk Jean Sedlar

Paaństwo Szinske. Mapa autora na podkładzie z wikimedia (cc) Adam Fularz dla   Dokument Dagome Iudex zadeklarował ówczesne ziemie obecnej Polski jako lenno Stolicy Apostolskiej [7]. Był to ...

Craco, władca Lechici Imperii. Rok 413.

Rysynek 1. Alessandro Guagnini, Sarmatiae Europeae Descriptio, Spira, 1581 Alanowie (Halanowie, Tanaitowie lub Asowie, gr. Αλανοί, Αλαννοί, chińskie 阿蘭聊 transkrybowane na Alanliao[1] (synonim 奄蔡 Yancai, stąd niektórzy doszukują się pokrewieństwa ...

Twórca monoteizmu. Wg wielu czołowych historyków to on był biblijnym Mojżeszem.

  Nomen – AmenhotepAmenhotep-Neczer-Heka-Junu' egip. – "Amon-jest-RadAmon-jest-rad-Bóg-władca-Heliopolis"     Prenomen – Nefer-cheperu-Re Ua-en-Re egip. – Doskonałe-są-Przemiany-Re Jedyny-Wybraniec-Re Imię horusowe – Ka-nechat-quasut egip. – Byk-potężny-o-wysokich-piórach   Faraon Echnaton jest uznawany za pierwszy przykład naukowca, twórczego umysłu, u władzy. Dokonuje śmiałej rewolucji religijnej. Istnieją przesłanki, które ...

Radaigas, Radegast

Na forum historycy.org w temacie poświęconym "interpretatio christiana" jeden z autorów sugeruje że interpretacja chrześcijańska jest sporym problemem części współczesnych polskich historyków dokonujących naukowej formy ...

Pierwsi władcy Lechii: Lech (półlegendarny), Wizimir, Miceslaus,Visislaus II

  W historiografii Kiedyś historiografia przeplatała się epokami różnych prądów: normandyzmu- w średniowieczu, i sarmatyzmu, w epokach późniejszych. Nauki historyczne każą obie te teorie połączyć. Historia wszak uczy ...

Ziemie Polski jako Wandalia. Lata 486 n.e. do 640 n.e.

Wenedowie, Wendowie, Wenetowie, Wenedzi tworzyli społeczność zamieszkującą w okresie rzymskim (I-IV w. n.e.) – ziemie nad Bałtykiem. Istnieje szereg hipotez na temat ich przynależności etnicznej. Identyfikowana jest ...

Czy legendarne wielkie miasto Średniowiecza istotnie skrywa się w Zatoce Pomorskiej?

Kategoria: Historia nowożytna Kroniki i roczniki opisują upadek miasta na rok ok. 830. Był to – rzekomo- upadek największego miasta tamtych czasów. Nie do końca wiemy, jak ...

O Kraku, Grachu, Cracco, władcy z Krakowa

Krak (Krakus lub Gracchus) – legendarny władca, założyciel Krakowa. Według Kadłubka, którego świadectwo jest najstarsze, miał być jednym z książąt/namiestników Polaków walczących z Galami w Panonii ...
--
--

Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, WIECZORNA.PL SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.