Opinia: Jako ekonomista ostrzegam przed punktem bez powrotu

Jako ekonomista, z perspektywy mieszkańca innego kraju niż Polska, ostrzegam że przemiany w Polsce mogą osiągnąć punkt bez powrotu. Mogą osiągnąć etap z którego już nie będzie możliwe jakiekolwiek powrócenie do stanu sprzed początku przemian, sprzed około trzech lat.  

Punkt bez powrotu może się odnosić do równowagi systemu finansowego w którym po wyprowadzeniu z niego kilku, kilkunastu lub kilkudziesięciu miliardów złotych może się okazać że nie ma możliwości uratowania tego systemu finansowego od bankructwa. Punkt bez powrotu może się odnosić do sytuacji gospodarczej w której w wyniku stałego fałszowania wskaźników koniunktury przeoczono wszelkie sygnały alarmowe.

Punkt bez powrotu może się odnosić do przemian ustrojowych. Zmiany ustrojowe opracowane przez zmarłego w trakcie lotu samolotem specjalistę od północnokoreańskiej ideologii dżucze z bardzo podejrzanego uniwersytetu zastygłego w minionym ustroju - mogą się okazać bardzo trwałe.  

Tutaj mam na myśli nie tylko zmiany ustroju ale także sprawę losu kilku czy więcej miliardów złotych które znikły z polskiego systemu finansowego i w mojej ocenie możemy być pewni że tymi środkami finansowymi ktoś może chcieć uzyskać w ten sposób dostęp do jeszcze większej kwoty pieniędzy. Przecież już raz wyrwano kilka miliardów złotych a apetyt może rosnąć w miarę jedzenia.  


Opr. A.  Fularz

--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

List do redakcji: Rosja zaostrza przepisy dotyczące ochrony zwierząt [Informacja prasowa]

Redakcja otrzymała:
Od: Anna Iżyńska <media na otwarteklatki.pl>
Data: piątek, 21 grudnia 2018
Temat: [wydawnictwo:20493] Rosja zaostrza przepisy dotyczące ochrony zwierząt [Informacja prasowa]
Do: wydawnictwo na wieczorna.pl


Dzień dobry,

rosyjska Duma przyjęła ustawę, która zapewni lepszą ochronę zwierzętom, m.in. bezpańskim psom. Od tej pory nielegalne będzie zabijanie niechcianych zwierząt, które miało miejsce m.in. w trakcie mistrzostw FIFA 2018, a w całym kraju uruchomione zostaną programy sterylizacji i kastracji bezdomnych zwierząt.

(..)

Przesyłam też link do wideo zrealizowanego na potrzeby kampanii "Krwawa FIFA", pokazującego, w jaki sposób jeszcze niedawno traktowane były bezpańskie zwierzęta w Rosji: https://www.youtube.com/watch?v=WZEp9ZeJF4I

Pozdrawiam,

Anna Iżyńska

---

Anna Iżyńska

Specjalistka ds. Komunikacji Stowarzyszenia Otwarte Klatki 

(..)

Warszawa, 21 grudnia 2018 r.


Rosja zaostrza przepisy dotyczące ochrony zwierząt


Rosyjska Duma przyjęła ustawę, która zapewni lepszą ochronę zwierzętom, m.in. bezpańskim psom. Od tej pory nielegalne będzie zabijanie niechcianych zwierząt, które miało miejsce m.in. w trakcie mistrzostw FIFA 2018, a w całym kraju uruchomione zostaną programy sterylizacji i kastracji bezdomnych zwierząt.


Projekt po raz pierwszy złożony został w rosyjskim parlamencie osiem lat temu. Zgodnie z ustawą zabijanie zwierząt (poza hodowlanymi), a także znęcanie się nad nimi, będzie zakazane. Bezdomne zwierzęta będą musiały być umieszczane w schroniskach, a proces ich odłowu będzie obowiązkowo rejestrowany przez kamerę. Niedozwolone będzie również odławianie zwierząt posiadających opiekuna (np. z adresówką przy obroży).


Przyjęcie w Rosji ustawy, która obejmuje tego rodzaju ochroną bezpańskie zwierzęta, to duży krok naprzód, jeśli weźmie się pod uwagę, że jeszcze niedawno na ulicach były tam masowo zabijane psy w ramach przygotowań do mistrzostw świata w piłce nożnej  – mówi Anna Iżyńska, specjalistka ds. komunikacji w Stowarzyszeniu Otwarte Klatki – Cieszymy się też z decyzji o rozpoczęciu wdrażania programów sterylizacji i kastracji bezpańskich psów, jest to bowiem najskuteczniejsza metoda walki z bezdomnością zwierząt – dodaje.


Ustawa reguluje również powstawanie i działalność schronisk dla zwierząt, zakazując m.in. zakładania ich w mieszkaniach, a także usypiania zwierząt bez jednoznacznej diagnozy ze strony lekarza o nieuleczalnej chorobie lub schorzeniu uniemożliwiającym życie wolne od cierpienia. Schroniska będą miały ponadto obowiązek informowania o stanie zwierzęcia w ciągu trzech dni od jego przyjęcia.


Nowa ustawa musi jeszcze przejść przez dwa kolejne etapy procesu legislacyjnego, jednak obrońcy zwierząt już teraz mówią o niej jako przełomie dla milionów zwierząt w Rosji.


Nie mamy wątpliwości, że presja, jaką wywierali na Rosji obrońcy praw zwierząt wreszcie przyniosła efekty. Jest to zasługą zarówno kampanii międzynarodowych, takich jak "Krwawa FIFA", jak również pracy miejscowych organizacji, np. Animal Defenders Alliance  – podsumowuje Anna Iżyńska.


###


KONTAKT DLA MEDIÓW

 

Anna Iżyńska

Specjalistka ds. Komunikacji

Tel: +48 694 335 195

Email: media@otwarteklatki.pl  


O Stowarzyszeniu Otwarte Klatki
Stowarzyszenie Otwarte Klatki powstało w 2012 r. po to, by zapobiegać cierpieniu zwierząt poprzez wprowadzanie systemowych zmian społecznych, dokumentowanie warunków chowu przemysłowego oraz edukację promującą pozytywne postawy wobec zwierząt. Otwarte Klatki działają na terenie całej Polski i mają 14 oddziałów, w takich miastach jak: Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa i Wrocław.
Otwarte Klatki mają również zagraniczne oddziały na Litwie, Ukrainie, w Estonii i Wielkiej Brytanii, znane pod szyldem Open Cages. Stowarzyszenie współpracuje z organizacjami z całego świata, w ramach koalicji Fur Free Alliance i Open Wing Alliance.


Partnerem Monitorującym Media Stowarzyszenia jest
Otwarte Klatk| Open Cages


Celem Stowarzyszenia Otwarte Klatki jest zapobieganie cierpieniu zwierząt poprzez wprowadzanie systemowych zmian społecznych, dokumentowanie warunków chowu przemysłowego oraz edukację promującą pozytywne postawy wobec zwierząt. | Our goal is to prevent the suffering of animals through the introduction of systemic social change, documenting the conditions of factory farming and education to promote positive attitudes toward animals.

» Pomóż | Donate

KRS: 0000444120Zostaliśmy nagrodzeni tytułem:
We have been awarded:

--
Merkuriusz Polski- treści i wieści od 3 stycznia 1661 AD
-----

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

List do polityków od wydawcy prasy


Drodzy politycy.
Zechcę zwrócić uwagę jako statystyk który nawet uczył statystyki jako tutor na uniwersytecie,  że statystycznie istnieją trzy płci.  Ot-co jakiś czas rodzi się obojniak. Bodaj jedno dziecko na 71 urodzeń jest mieszanką a w pełni wykształcone  oba organy płciowe męskie i żeńskie razem również statystycznie występują.

Nagle gdy chcę znaleźć dane o liczbie urodzeń obojniaków w Polsce, to ani ministerstwo zdrowia ani MSWiA nic w tej sprawie nie wiedzą.  Czy aby nie jest tak że w szpitalach są błędy w formularzu?  A w urzędach stanu cywilnego -czy tam są też błędne formularze?

Do tekstu o hermafrodytach w Polsce i w RFN w kontekście tej ustawy potrzebowałem danych:

Ile aktów urodzenia miało wpisaną płeć hermafrodyta w Polsce w rozbiciu na lata? Dane z Niemiec już znalazłem. W Polsce tych danych nie ma. Co się dzieje gdy urodzi się zwykły obojniak? To kiedyś było wstydliwe, teraz te osoby nie wstydzą się mieć organy obu płci.

Ze statystyk urodzeń wiemy jak często statystycznie w Polsce rodzi się hermafrodyta pełny. I co potem? Czy jest on informowany o możliwości uzyskania statusu trzeciej płci w dokumencie tożsamości?  W przypadku regionu przy granicy Niemiec- z którego pochodzę- tego typu dokumenty osoby te mogą uzyskać po stronie niemieckiej, ok. 50 km od miejscowości w której aktualnie przebywam.

Czy polskie urzędy także wystawiają dokument podróży dla obojniaków ze znakiem "x" w rubryce płeć? Czy też tego typu dzieci urodzone w Polsce należy nadal rejestrować w Niemczech z powodu braku rubryki "obojniak" po stronie polskiej?

Taka praktyka istnieje w szeregu krajów przy wystawianiu aktów urodzenia a np. Australia, Nowa Zelandia, Nepal umożliwiają wystawianie paszportów osobom mającym tą płeć - jest to bodajże oznaczenie "X" w rubryce płeć. Temat dotyczy ok. 0, 67 mln obywateli polskich tej płci.

Czy nie powinno się zmienić tych formularzy skoro np. ICAO dla paszportów przewiduje trzy płci?  
Pozdrawiam--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.
<https://lh5.googleusercontent.com/YpJo9CK5YycQ40eKut82SQy0Tx1iOsbO0aZ40x5U67XdL1rfcDwab0xDkkaT2Fr31Cixe3ehW0ysCiXmSnYB5E33BG65JvkL8-berBEQ2zcV6PT7UeJQ1-VotYmnxnMWubA2UOg>

Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, WIECZORNA.PL SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.
<https://lh5.googleusercontent.com/YpJo9CK5YycQ40eKut82SQy0Tx1iOsbO0aZ40x5U67XdL1rfcDwab0xDkkaT2Fr31Cixe3ehW0ysCiXmSnYB5E33BG65JvkL8-berBEQ2zcV6PT7UeJQ1-VotYmnxnMWubA2UOg>

Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 
Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.


TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.


--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.

<https://lh5.googleusercontent.com/YpJo9CK5YycQ40eKut82SQy0Tx1iOsbO0aZ40x5U67XdL1rfcDwab0xDkkaT2Fr31Cixe3ehW0ysCiXmSnYB5E33BG65JvkL8-berBEQ2zcV6PT7UeJQ1-VotYmnxnMWubA2UOg>

Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 
Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.
Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.
Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.
Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 
Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 
Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)
W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf
--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

Teoria kartelizacji partii politycznych

Dwaj badacze Richard S. Katz (Johns Hopkins University) oraz Peter Mair (Uniwersytet w Leiden) wprowadzili do annałów ekonomistów  i politologów teorię kartelizacji partii politycznych. Partie polityczne tracąc związki z ludem czy społecznościami jakie wcześniej chciałyby reprezentować, definiują się na nowo. Nie ma już  przemysłu  w tej skali co kiedyś. Społeczeństwo pracuje coraz bardziej w usługach. Style życia są coraz bardziej różnorodne. 

Relatywizują ci badacze znaczenie przegranej w wyborach. Jako że partie polityczne ze sobą  współpracują- to dzięki różnym  regulacjom przegrany nadal może  uczestniczyć w rządzeniu. 

Strata wyborców i przegrana w wyborach nie jest tak straszna- partia wszak dalej otrzymuje rządowe subwencje z budżetu państwa.

Opisałem tylko część tej teorii bo nie było prosto zrozumieć źródło informacji.

Opr. Adam Fularz na podstawie niemieckojezycznej Wikipedii


--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

Polski korporacjonizm autorytarny trzyma się dalej

W Polsce nadal trwa w wielu segmentach rynku ustrój autorytarnego korporacjonizmu rodem z krajów dalekowschodnich. Niemal nie znajdziemy obowiązku należenia do ściśle określonej korporacji w Europie Zachodniej. W Polsce -tak. 

Nadal obowiązuje nakaz korporacyjny dla wielu osób pracujących w wolnych zawodach. Problemu upatruję nie w samych korporacjach, ile w ich monopolistycznej pozycji. 

Normalnie w gospodarce rynkowej istniałaby możliwość wyboru spomiędzy wielu różnych korporacji jeśli np. jesteśmy lekarzami. Powinno istnieć wiele konkurujących związków piłki nożnej zamiast  tego jednego który ma wyłączne prawa zastrzeżone do reprezentacji polskiej piłki nożnej za granicą.

W Polsce korporacjonizm nadal występuje w wersji autorytarnej choć po drugiej wojnie światowej w Europie nierzadko z wielkim wstydem zwijano jego pozostałości. Jeśli spojrzymy we współczesną literaturę- to ów autorytarny korporacjonizm, przymus korporacji, badacze uznają za wymarły. Chyba ci badacze nie byli w Polsce.

Ktoś zapyta- czemu piszę o korporacjach? Ostatnio trzykrotnie składałem skargi na członków korporacji zawodowych. W dwóch sprawach członkowie korporacji byli związani koleżeńsko z jedną ze stron sporu. W innej- mimo upływu czasu 6 miesięcy -nic się nie wydarzyło. Werdykty sądów korporacyjnych są  oczywiście przewidywalne i nic lub niewiele wyniosły- mimo zastraszania czy obrażania mnie- sprawiedliwości ów samorząd stanowy, zawodowy - moim zdaniem nie wprowadza. Do tego dochodzi że nie ma sensu otwierać sprawy w taniej korporacji.

Ot- historia z okolicy. Korporacja nawet nie odpowiada na pytanie czy jej członek był już zawieszony w wykonywaniu zawodu- jeśli uzyskałem  informację że -owszem -był. Poszedłem do biura tej korporacji- człowiek z biura już bez zgłębiania pytaniami z czym przyszedłem-trafnie odgadł już od drzwi- do jakiego członka ich korporacji chciałem zgłosić zastrzeżenie. O co tu chodzi?- pomyslałem wówczas. A może z uwagami w takim razie nie jestem bynajmniej sam, skoro szeregowy pracownik zgaduje już  od drzwi?

Nie widzę sensu dla monopoli korporacji. Obowiązek zrzeszania się w moim odczuciu nie jest zły ale na rynku korporacji zawodowych należy rozbić monopole. Jeśli nawet konkurencja nie pomoże to być może korporacjonizm autorytarny także w Polsce jest przeżytkiem. 

Adam Fularz 

--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

Nie żyje biskup katolicki Tadeusz Pieronek

Biskup katolicki Tadeusz Pieronek nie żyje.  Przed jego śmiercią ostatnie słowa jego jakie czytałem- około tygodnia temu w "Gazecie Lubuskiej"- to narzekanie na rządzących że ci zachowują się jak zwykła mafia. Te wyraźne słowa czy też oskarżenia- padły z ust kościelnego katolickiego biskupa który miał zupełnie odmienne poglądy od młodszych od siebie katolików. Daleki był od jezuickiej mentalności celu uświęcającego środki  tak popularnej w jego środowisku.

Opr. Adam Fularz
Na podstawie pamięci treści artykułu prasowego napisanego przez tego katolika.

--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

MIiR: podpisanie umów o dofinansowanie magistrali kolejowej C-E 65, modernizacji dworców kolejowych, budowy drogi S7 i pogłębienia Portu Gdynia

Szanowni Państwo,

zapraszamy na podpisanie umów dot. unijnego wsparcia na rzecz kompleksowej poprawy stanu magistrali kolejowej C-E 65, modernizacji dworców kolejowych, budowy drogi S7 i pogłębienia Portu Gdynia.

W uroczystości połączonej z briefingiem prasowym weźmie udział wiceminister inwestycji i rozwoju Małgorzata Zielińska.

KIEDY: 28 grudnia - piątek,  o godz. 11.00

GDZIE: Centrum Unijnych Projektów Transportowych (pl. Europejski 2, Warszawa).

Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa na adres e-mail: media@cupt.gov.pl do 27 grudnia br. do godz. 11:00.
Biuro Komunikacji
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

tel. +48 22 273 85 11
e-mail: media@mr.gov.pl
www.miir.gov.pl
Niepodległa

22.12.2018: komunikat CBA

Redakcja otrzymała:
--
Od: <Media na serw. cba.gov.pl>
Data: sobota, 22 grudnia 2018
Temat: komunikat CBAKomunikat CBA 22.12.2018 r.

Lewe faktury na ponad 1.3 mln zł. Przedsiębiorcy i poborca podatkowy w
rękach CBA

Trzech mężczyzn zostało zatrzymanych przez funkcjonariuszy gdańskiej
delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w związku ze śledztwem
prowadzonym pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Gdańsku.

Dwóch z zatrzymanych mężczyzn to trójmiejscy przedsiębiorcy budowlani. W
prokuraturze usłyszeli zarzuty dotyczące wystawiania faktur
poświadczających wykonanie prac budowlanych, które w rzeczywistości nie
miały miejsca. Ich łączna wartość to ponad 1.3 mln zł. Przedstawiono im
także zarzuty posiadania broni palnej i amunicji bez zezwolenia. Wobec
podejrzanych Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe zastosował dozór policyjny.

W tej samej sprawie agenci CBA zatrzymali także starszego poborcę
podatkowego z Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdyni. Mężczyznę zatrzymano w
związku z uzasadnionym podejrzeniem przyjmowania korzyści majątkowych
związanych z pełnieniem funkcji publicznej, w tym od osób wprowadzających
do obrotu fikcyjne faktury.

Śledztwo jest rozwojowe i niewykluczone są kolejne zatrzymania.Wydział Komunikacji Społecznej

--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

95% audycji w TV z napisami i audiodeskrypcją, grzywny za brak dostępności, regulamin bankowy Braillem. Co znajdzie się w ustawie o dostępności? - informacja prasowa

Szanowni Państwo

dzisiaj ruszają konsultacje i uzgodnienia projektu ustawy o dostępności. Co proponujemy w projekcie? Na przykład 95% audycji w TV będą towarzyszyły napisy i audiodeskrypcją. Pojawią się też grzywny za brak dostępności, a bank na naszą prośbę udostępni regulamin bankowy napisany w systemie Braille'a.

Dzisiaj minister Kwieciński podpisał też zarządzenie, na mocy którego powstała Rada Dostępności. Będzie to ciało eksperckie, zainspirowane amerykańską Access Board i działające wspólnie z Ministrem Inwestycji i Rozwoju na rzecz dostępności.

W konferencji prasowej, podczas której ogłoszono oba wydarzenia, ministrowi towarzyszyli:
  • Anna Woźniak-Szymańska, Prezes Polskiego Związku Niewidomych
  • Krzysztof Kotyniewicz, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Głuchych
  • Adrian Furman, Prezes i założyciel Grupy AF Sp. z o. o.
  • Artur Marcinkowski, założyciel i Przewodniczący Rady Fundacji Widzialni

Więcej w załączonych informacjach prasowych.Pozdrawiam
Paweł Nowak
naczelnik wydziału prasowego

Biuro Komunikacji
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

tel. +48 22 273 85 11

kom. 666 865 604
e-mail: media@mr.gov.pl
www.miir.gov.pl
Niepodległa

Komunikaty w sprawie kradzieży ok. 5 miliardów PLN (1 163 954 650 euro)

W sprawie kradzieży ok. 5 miliardów PLN (1 163 954 650 euro) z polskiego systemu parabankowego za pomocą podstawionych słupów biorących kredyty oraz na różne inne sposoby redakcja otrzymała komunikaty Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej.

Komentarz do tych treści (komunikatów Kasy Krajowej) to dwa fragmenty krytyki kasy krajowej SKOK:

"Było to tak zaawansowane, że żaden z biegłych rewidentów badających sprawozdania finansowe (...) nie wykryli jakiejkolwiek nieprawidłowości w działalności tego podmiotu".

SKOK Wołomin był największą kasą spółdzielczą. Jeszcze w 2014 r. jej suma bilansowa wynosiła 3,1 mld zł, portfel kredytowy 2,4 mld zł, a depozyty 2,7 mld zł.
 - podaje ultrakonserwatywny portal rp.pl

"Kasa Krajowa nie zawiadomiła prokuratury, twierdząc, że nie było podstaw. Z dokumentów KNF wynika, że jej działalność skutkowała wręcz opóźnieniem wprowadzenia zarządcy, bo składała liczne wnioski i protesty w sprawie zarządcy komisarycznego"


Redakcja otrzymała:

Komunikat nr 9 Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszcżenościowo-Kredytowej z dnia 12 grudnia 2018 r. 

Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa, w sytuacji zalewu medialnych doniesień dotyczących Kas, a związanych z zatrzymaniem kilku osób z byłego kierownictwa Komisji Nadzoru Finansowego, jest obowiązana odnieść się do nieprawdziwych a także niepełnych informacji dotyczących kwestii nadzoru Państwa nad spółdzielczymi kasami i historii jego przebiegu. Nigdy nie cytowaliśmy wiadomości prasowych, ale teraz musimy to zrobić w trosce o dobro i przyszłość SKOK-ów. Wybraliśmy trzy przykładowe artykuły prasowe z jednego dnia. Nie jest naszym celem dociekanie czy stoją za nimi świadome kłamstwa, niewiedza, manipulacja czy jeszcze inne powody. 

Cytat 1: 
Media przypominają jak działacze PiS i nieżyjący brat prezesa przez lata bronili SKOK-i przed zewnętrzną kontrolą – ta sprawa jest znana od dawna, teraz wraca z nową siłą. 
(Gazeta Wyborcza z dnia 10 grudnia 2018 roku) 

Cytat 2: 
W związku z sygnałami, że dzieje się tam (w KK i SKOK-ach) źle PO podjęła starania by objąć SKOK-i nadzorem KNF, ale działacze PiS, łącznie z ówczesnym prezydentem Lechem Kaczyńskim 
i pracującym u niego Andrzejem Dudą robili, co mogli, żeby opóźnić objęcie układu SKOK państwowym nadzorem. Stało się to dopiero z końcem 2012 roku (...)
 
(prof. Leszek Balcerowicz w wywiadzie dla Rzeczpospolitej z dnia 10 grudnia 2018 roku) 

Cytat 3: 
KNF mogła nadzorować SKOK-i dopiero od 2013 r., kiedy wysysanie pieniędzy z Wołomina trwało 
w najlepsze. Wprawdzie przepisy o nadzorze Sejm przyjął już w 2009 r., ale prezydent Lech Kaczyński opóźnił sprawę, kierując ustawę do Trybunału Konstytucyjnego (...)
 
(Newsweek z dnia 10 grudnia 2018 roku)   

Krótka historia państwowego nadzoru nad SKOK-ami i Kasą Krajową: 

1.        Nadzór na SKOK-ami, zgodnie z ustawą z 1995 roku sprawuje Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa. W tym czasie żadna z Kas nie zostaje postawiona w stan upadłości a SKOK-i znajdujące się w trudnej sytuacji łączą się z Kasami znajdującymi się w dobrej kondycji. 

2.        Projekt prezydenta Lecha Kaczyńskiego, zmieniający ustawę - Prawo spółdzielcze, wprowadzający II-stopniowy nadzór nad Kasami zostaje odrzucony między innymi głosami posłów Platformy Obywatelskiej:http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/657.htm 
Jest to druk nr 657 z 21 kwietnia 2008 roku, odrzucony na głosowaniu w dniu 25 lipca 2008 r. Zmiany dotyczące przepisów o SKOK zaczynają się od art. 106 (str. 52).Bezpośredni link do ustawy:http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/0/5BAE4B0AA3873C1FC125747300371619/$file/657.pdf 

3.        W 2009 roku, głosami posłów PO, sejm uchwala nową ustawę, autorstwa PO, która ostatecznie weszła w życie 27 października 2012 r. Niezgodność wielu jej zapisów z Konstytucją stwierdza prezydent Lech Kaczyński i kieruje do Trybunału Konstytucyjnego. 
4.        Ustawy z Trybunału Konstytucyjnego nie wycofuje prezydent Bronisław Komorowski. 
5.        Trybunał potwierdza niekonstytucyjność niektórych przepisów ustawy o skok z 2009 r.   
6.        Ustawa wchodzi w życie w październiku 2012 roku i KNF obejmuje nadzór nad Kasą Krajową i SKOK-ami. Kasa Krajowa jeszcze przed wejściem w życie ustawy informuje KNF o sytuacji w kasach, w których zidentyfikowała trudności lub zagrożenia (w tym także informacje dotyczące SKOK Wołomin). 
7.        Ustawa zostaje w 2013 r. znowelizowana w sposób tak gruntowny, że objętość nowych regulacji znacząco przekroczyła pierwotny tekst. Dochodzi też do czterokrotnej zmiany w zakresie określenia szczególnych zasad rachunkowości dla Kas, praktycznie bez wystarczających okresów dostosowawczych. Kasy objęto także obowiązkiem odprowadzania rezerwy obowiązkowej NBP oraz objęto zgromadzone w nich depozyty gwarancjami BFG na takich samych zasadach jak w przypadku banków – do równowartości 100.000 EUR. 

Z poważaniem
------------------------------------
Biuro Rzecznika Prasowego
Krajowej Spółdzielczej Kasy
Oszczędnościowo-Kredytowej
ul. Władysława IV 22
81-743 Sopot

Komunikat nr 8 Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej z dnia 19 listopada 2018 r. 

Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa oświadcza, że nie przekazywała żadnych środków finansowych Fundacji Grzegorza Biereckiego Kocham Podlasie. Ta informacja jest także ogólnie dostępna na naszej stronie internetowej. Umieściliśmy ją po pytaniach dotyczących tej kwestii a otrzymanych od dziennikarki po opublikowaniu przez Kasę Krajową komunikatu nr 7 o bezzasadnym łączeniu SKOK-ów z wydarzeniami w Komisji Nadzoru Finansowego. Pytania dziennikarki również zamieszczone są naszej stronie, razem z odpowiedzią Kasy Krajowej. 

W wydaniu Gazety Wyborczej z datą 17-18 listopada br. pojawił się artykuł poruszający między innymi ten sam temat. Jego autorzy piszą jak próbowali uzyskać odpowiedzi dotyczące tej sprawy od wszystkich zainteresowanych podmiotów. Do Kasy Krajowej się nie zwracali, co dziwi tym bardziej, że jesteśmy jako instytucja finansowa, w trosce o naszą reputację, zainteresowani w położeniu kresu powielanemu kłamstwu. Niestety, ta sama para autorów zamieszcza w dniu dzisiejszym kolejny tekst w Gazecie Wyborczej i znów kłamie na temat przekazania przez Kasę Krajową pieniędzy Fundacji. 

W związku z powyższym Kasa Krajowa, podjęła decyzję złożenia pozwu przeciwko wydawcy Gazety Wyborczej o pomawianie Kasy Krajowej i SKOK-ów co naraża je na utratę zaufania potrzebnego do wypełniania przez Kasę Krajową i Kasy ich ustawowych funkcji.     


Z poważaniem
------------------------------------
Biuro Rzecznika Prasowego
Krajowej Spółdzielczej Kasy
Oszczędnościowo-Kredytowej
ul. Władysława IV 22
81-743 Sopot


__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf