Dodatkowe środki unijne na polsko-słowackie projekty

Informacja prasowa, 14 grudnia 2018 r.

11 grudnia 2018 roku Komisja Europejska (KE) zatwierdziła zmianę programu współpracy transgranicznej Polska-Słowacja. Zmiana polega na zwiększeniu budżetu o 23,6 mln euro. Są to środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), które pierwotnie były przeznaczone na współpracę na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej.

Dodatkowe fundusze zostaną wykorzystane na dofinansowanie kilkunastu projektów z listy rezerwowej polsko-słowackiego programu. Wszystkie przedsięwzięcia, które znajdują się na tej liście, dotyczą ochrony oraz rozwoju dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego pogranicza. Podpisywanie umów rozpocznie się w I kwartale 2019 roku.

- Cieszę się, że procedura przesunięcia środków finansowych do programu Polska-Słowacja dobiegła końca. Dzięki temu polsko-słowackie pogranicze stanie się bardziej atrakcyjne dla mieszkańców i turystów. Wybudowane zostaną m.in. nowe ścieżki rowerowe, wzdłuż których powstaną wiaty i wieże widokowe, działania promocyjno-edukacyjne będą wzbogacone o nowe propozycje, powstaną nowe szlaki turystyczne  - powiedział wiceminister Adam Hamryszczak.

Więcej na ten temat w załączonej informacji prasowej.

Biuro Komunikacji
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

tel. +48 22 273 85 11
e-mail: media@mr.gov.pl
www.miir.gov.pl
Niepodległa