Elektro ScaleUp - zaproszenie na koferencję prasową 2.10 (poniedziałek) 10:45

Dzień dobry,

zapraszamy na konferencję prasową na temat uruchomienia przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości programu akceleracyjnego dla startupów w zakresie elektromobilności - Elektro ScaleUp


Data: 2 października, godz. 10:45

Miejsce: Ministerstwo Rozwoju, sala im. Grażyny Gęsickiej B (tzw. mała sala kinowa), przy ul. Wspólnej 2/4

Uczestnicy:

Jadwiga Emilewicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju

Michał Kurtyka, podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii

Patrycja Klarecka, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Prowadzony przez PARP program ScaleUp łączy potencjał startupów z infrastrukturą, doświadczeniem oraz zasobami dużych firm. PARP wykorzystuje ten model w nowym programie dla branży elektromobilności - Elektro ScaleUp. Szczegóły na konferencji prasowej.

Akredytacje: milosz_marczuk@parp.gov.pl


Pozdrawiamy,

Departament Komunikacji
Ministerstwo Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

tel. 22 273 7113
e-mail: media@mr.gov.pl
www.mr.gov.pl

Kolejne inwestycje infrastrukturalne z unijnym dofinansowaniem - zaproszenie MR

Szanowni Państwo,

zapraszamy na uroczystość podpisania umów o dofinansowanie dla kolejnych inwestycji infrastrukturalnych. Ich wartość całkowita to ok. 8,8 mld zł.

W wydarzeniu wezmą udział m.in.:
 • Jerzy Kwieciński - wiceminister rozwoju,
 • Witold Słowik - wiceminister rozwoju,
 • Grzegorz Tobiszewski - wiceminister energii,
 • Przemysław Gorgol - p.o. dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych


KIEDY: 3 października 2017 r. (wtorek), godz. 11:00
GDZIE: Ministerstwo Rozwoju, Pl. Trzech Krzyży 3/5, sala ABC
AKREDYTACJE: media@mr.gov.pl

Transmisja onilne: http://www.mr.gov.pl/transmisja

Pozdrawiamy,

Departament Komunikacji
Ministerstwo Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

tel. 22 273 7113
e-mail: media@mr.gov.pl
www.mr.gov.pl

Modelowy Dom Wielorodzinny – wystawa przed Ministerstwem Rozwoju - komunikat MR

Program budowy dostępnych cenowo mieszkań na wynajem jest jednym z priorytetów rządu. Elementem realizacji programu jest ogólnopolski konkurs na wielorodzinny dom modelowy, rozstrzygnięty we wrześniu br. Wystawa nagrodzonych i zakwalifikowanych do finału prac stanęła przed Ministerstwem Rozwoju i jest dostępna dla zainteresowanych do 12 października br.

Celem konkursu na wielorodzinny dom modelowy było stworzenie wysokiej jakości budynków mieszkalnych, przyjaznych rodzinom i lokalnym społecznościom, spełniających rygorystyczne standardy techniczne i urbanistyczne. Wszystko przy możliwie niskim koszcie budowy (nie większym niż 2 tys. zł za m kw. powierzchni użytkowej mieszkań), który pozwoli oferować czynsz dostępny także dla osób słabiej uposażonych.

– Jednym z najpoważniejszych wyzwań społecznych naszego kraju jest brak dostępnych cenowo i jednocześnie wysokiej jakości mieszkań dla osób o umiarkowanych dochodach. Dlatego w ramach programu Mieszkanie Plus w przygotowaniu jest ponad 10 tys. mieszkań, z czego ponad 1,2 tys. jest już w budowie. To inwestycje o łącznej wartości powyżej 2 mld zł, będące impulsem prorozwojowym dla polskiej gospodarki. Zakładamy, że dzięki projektom modelowych domów wielorodzinnych możliwe będzie istotne poszerzenie skali realizacji inwestycji. To pozwoli nie tylko wzmocnić fundamenty krajowego rynku mieszkaniowego, ale też istotnie zwiększyć jakość życia tysięcy polskich rodzin – powiedział Jerzy Kwieciński, wiceminister rozwoju.

Konkurs na wielorodzinny dom modelowy przebiegał dwuetapowo. W pierwszym etapie, do którego zgłosiło się 75 pracowni, uczestnicy przygotowali projekty zabudowy wielorodzinnej dla teoretycznej lokalizacji. W drugim etapie, w którym rozpatrywano 11 prac, architekci mieli za zasadnie dopasować swoją koncepcję do uwarunkowań konkretnej działki, położonej w Katowicach przy ul. Korczaka. Prace oceniał sąd konkursowy, który zdecydował o przyznaniu czterech równorzędnych nagród. Nagrodzone projekty wyróżniają się m.in. funkcjonalnością zaplanowania przestrzeni publicznej, zróżnicowaniem skali i gabarytów zabudowy mieszkaniowej, a także zastosowaniem technologii skracających czas i koszt realizacji inwestycji.

Inwestycje w oparciu o projekty domów modelowych realizowane będą przez spółkę BGK Nieruchomości w ramach filaru komercyjnego programu Mieszkanie Plus. Docelowo budowa dostępnych cenowo mieszkań na wynajem realizowana będzie zarówno w dotychczasowym filarze komercyjnym, za który odpowiada BGK Nieruchomości, jak i w filarze regulowanym, którego zasady określa ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości.Pozdrawiamy,

Departament Komunikacji
Ministerstwo Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

tel. 22 273 7113
e-mail: media@mr.gov.pl
www.mr.gov.pl

Ruszają pożyczki na rozwój turystyki w Polsce Wschodniej

Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał pierwsze umowy z pośrednikami finansowymi. Wkrótce pierwsze pożyczki z projektu „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka" trafią do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z branży turystycznej w województwie lubelskim, świętokrzyskim oraz warmińsko-mazurskim. Pozostałe województwa dołączą niebawem.

Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał dziś (28 września br.) trzy z pięciu umów z pośrednikami finansowymi na łączną kwotę 30 mln zł. To pierwsza z transz, które będą udostępniane stopniowo do 2026 r. Łączny budżet projektu „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka" to 200 mln zł, których dysponentem jest Minister Rozwoju.

Pożyczki na Rozwój Turystyki przeznaczone będą w całości na finansowanie inwestycji na terenie Polski Wschodniej. Pożyczki – o wartości jednostkowej do 500 tys. zł, będą udzielane na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, na okres do 5 lat.

- Turystyka to rosnąca gałąź gospodarki -nie tylko w skali kraju ale również na poziomie globalnym. W Polsce obserwujemy stały wzrost udziału turystyki w tworzeniu PKB - w 2016 r. było to 6%, z zatrudnieniem szacowanym na ok. 760 tys. osób co stanowi blisko 6 % ogółu pracujących. Dlatego Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju przewiduje wsparcie dla sektora wolnego czasu. Oferujemy je m.in. przez pożyczki w ramach „Przedsiębiorczej Polski Wschodniej – Turystyki". Liczymy, że dzięki nim uda się jeszcze pełniej wykorzystać dla rozwoju makroregionu jego potencjały – przedsiębiorczość i unikalne walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe – powiedział Adam Hamryszczak, wiceminister rozwoju.

Pożyczki będą udzielane m.in. na budowę i remont obiektów infrastruktury turystycznej, uzdrowisk, infrastruktury rekreacyjno-sportowej, obiektów noclegowych oraz na tworzenie i rozwój parków tematycznych. Będzie można także sfinansować podniesienie jakości świadczonych usług i infrastruktury turystycznej. O pożyczkę mogą się starać również przedstawiciele tradycyjnych zawodów, zajmujący się rękodziełem i rzemiosłem, przedsiębiorcy wytwarzający i sprzedający żywność ekologiczną czy produkty tradycyjne i regionalne. Preferowane będą obiekty posiadające lub ubiegające się o status „Miejsca Przyjaznego Rowerzystom" w ramach Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo oraz młode przedsiębiorstwa (do dwóch lat działalności).

- Wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw jest jednym z filarów działalności naszego banku. W ciągu kilku ostatnich lat z programów BGK skorzystało przeszło 150 tysięcy firm. To wsparcie szczególnie istotne jest na terenach Polski Wschodniej. Wierzę, że  podpisane dziś umowy dadzą impuls do dalszego rozwoju turystyki w tym regionie – powiedział Przemysław Cieszyński, członek Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

Środkami zarządza Bank Gospodarstwa Krajowego. Ich dystrybucją do MŚP w Polsce Wschodniej zajmą się pośrednicy finansowi wybrani w przetargu: w woj. lubelskim – Lubelska Fundacja Rozwoju w woj. świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim – konsorcjum ECDF S.A. i Mega Sonic S.A.

W najbliższych tygodniach zostaną podpisane także umowy z pośrednikami finansowymi dla województw: podkarpackiego i podlaskiego.

Szczegółowe informacje nt. projektu można znaleźć na stronach internetowych Ministerstwa Rozwoju i Banku Gospodarstwa Krajowego.


Z pozdrowieniami
Departament Komunikacji
Ministerstwo Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

tel. 22 273 7113
e-mail: media@mr.gov.pl
www.mr.gov.pl

29.09. (piątek), godz. 09:00 - Briefing wicemin. J. Kwiecińskiego oraz wiceprezesa BGKN W. Stasiaka

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Rozwoju i BGK Nieruchomości S.A.

mają zaszczyt zaprosić na


Briefing prasowy przed Ministerstwem Rozwoju
w związku z inauguracją wystawy pokonkursowej „Mieszkanie Plus – Modelowy Dom Wielorodzinny"


Udział wezmą:
· Jerzy Kwieciński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju
· Włodzimierz Stasiak, Wiceprezes Zarządu BGK Nieruchomości S.A.

Piątek, 29 września 2017, godz. 09:00

Briefing odbędzie się w miejscu wystawy przed wejściem głównym do Ministerstwa Rozwoju (pl. Trzech Krzyży 3/5)

Prosimy o potwierdzenie przybycia na adres: media@mr.gov.pl


Z pozdrowieniami
Departament Komunikacji
Ministerstwo Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

tel. 22 273 7113
e-mail: media@mr.gov.pl
www.mr.gov.pl

Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod centrum XEOS z udziałem wiceministra Kościńskiego

Wiceminister rozwoju Tadeusz Kościński uczestniczył w ceremonii wmurowania kamienia węgielnego pod centrum XEOS. To symboliczny dzień rozpoczęcia inwestycji - budowy centrum serwisowania i naprawy silników samolotowych w Środzie Śląskiej. XEOS, joint venture Lufthansa Technik AG i GE Aviation, to inwestycja warta 1 mld złotych. Jedno z najnowocześniejszych na świecie centrów serwisowania i naprawy silników samolotowych stworzy 600 nowych miejsc pracy dla wysokiej klasy specjalistów, a w szkolenie kadry zainwestuje 60 mln złotych. Otwarcie centrum planowane jest na wiosnę 2019 roku.

W uroczystości wzięli również udział: Carsten Spohr - Prezes Lufthansa Group, dr Johannes Buβman – Prezes Lufthansa Technik, David Joyce – Wiceprezes Zarządu GE i Prezes GE Aviation oraz Jean Lydon-Rodgers – Prezes GE Aviaton Services, a także Rolf Nikel – Ambasador Republiki Federalnej Niemiec w Polsce.

Więcej informacji znajduje się w komunikacie prasowym.Pozdrawiamy,

Departament Komunikacji
Ministerstwo Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

tel. 22 273 7113
e-mail: media@mr.gov.pl
www.mr.gov.pl

Konferencja prasowa wicepremiera Morawieckiego - 28.09. (czwartek), godz. 10.30, Zespół Szkół nr 33 W-wa

Szanowni Państwo,

w czwartek 28 września br. wicepremier Mateusz Morawiecki odwiedzi Zespół Szkół nr. 33 w Warszawie przy ul. Targowej 86.

W nowoczesnej gospodarce przemysł motoryzacyjny ma coraz większe znaczenie. Gwarancją utrzymania pozycji tego sektora w Polsce są, obok inwestycji w produkcję, wykwalifikowane kadry. Odnowa oraz wzmocnienie szkolnictwa zawodowego jest jednym z kluczowych elementów budowy i rozwoju Przemysłu 4.0.

Wizyta rozpocznie się o 10.30. Wicepremier M. Morawiecki m.in. spotka się z uczniami i dyrekcją Szkoły, zwiedzi pracownię elektryczną, samochodową i motocyklową.  W trakcie wydarzenia przewidziana jest konferencja prasowa.

Serdecznie zapraszamy i prosimy o potwierdzenie przybycia - media@mr.gov.pl

Z pozdrowieniami

Departament Komunikacji
Ministerstwo Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

tel. 22 273 7113
e-mail: media@mr.gov.pl
www.mr.gov.pl

komunikat po posiedzeniu Rady Ministrów

Warszawa, 26 września 2017 r.

 

 

RADA MINISTRÓW

 

 

Podczas dzisiejszego posiedzenia Rada Ministrów przyjęła:

·         projekt ustawy budżetowej na rok 2018;

 • projekt ustawy o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych;
 • strategię zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2018–2021;
 • trzyletni plan limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej na lata 2018-2020.

 

 

 

* * * * *

 

 

 

 

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowej na rok 2018, przedłożony przez ministra rozwoju i finansów.

Głównym celem polityki budżetowej prowadzonej przez rząd pozostaje wspieranie solidarnościowej polityki społecznej i wzrostu gospodarczego przy jednoczesnym utrzymaniu stabilności finansów publicznych.

 

W projekcie budżetu państwa na 2018 r. zaplanowano:

·         dochody budżetu państwa – 355,7 mld zł,

·         wydatki budżetu państwa – 397,2 mld zł,

·         deficyt budżetu państwa na kwotę nie większą niż 41,5 mld zł,

·         deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) na poziomie 2,7 proc. PKB.

 

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne

·         wzrost PKB (w ujęciu realnym o 3,8 proc.),

·         średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (2,3 proc.),

·         wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej

oraz emerytur i rent (w ujęciu nominalnym o 6,3 proc.),

·         wzrost spożycia prywatnego (w ujęciu nominalnym o 5,9 proc.).

 

Projekt budżetu na rok 2018 spełnia kryteria stabilizującej reguły wydatkowej oraz deficytu sektora finansów według metodyki unijnej niższego niż 3 proc. PKB.

 

Wydatki

Po stronie wydatkowej budżetu państwa zabezpieczono środki zarówno na kontynuację dotychczasowych, priorytetowych działań rządu, jak również na realizację nowych zadań. Zapewniono m.in. kontynuację finansowania programu „Rodzina 500 plus". Uwzględniono także m.in. skutki wynikające z:

·         obniżenia wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn;

·         waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2018 r. na poziomie 102,7 proc.;

·         wzrostu wydatków przeznaczanych na finansowanie potrzeb obronnych Polski;

·         kontynuacji zadań restrukturyzacyjnych w sektorze górnictwa węgla kamiennego;

·         dofinansowania do bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych dla osób, które ukończyły 75. rok życia,

·         finansowania zadań w obszarze mieszkalnictwa, w tym pakietu „Mieszkanie Plus";

·         finansowania Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020.

·         dalszego podwyższenia tzw. kwoty wolnej.

 

Dochody

Na poziom dochodów podatkowych w 2018 r. wpływ będzie miała kontynuacja działań z 2017 r. oraz nowe działania mające odbudować dochody podatkowe i uszczelnić system podatkowy. Do działań tych należą m. in.:

·         rozbudowa zdolności analitycznych aparatu skarbowego (tworzenie wyspecjalizowanych zespołów analitycznych, wdrożenie analizatorów Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK), rozszerzenie stosowania JPK, wykorzystanie zaawansowanej analityki, wykorzystywanie zagranicznych źródeł danych, powstanie centralnej bazy danych dla potrzeb realizacji procedur analitycznych oraz centralizacja procesu analiz, podniesienie kompetencji ludzkich zasobów analitycznych);

·         utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej i wzrost skuteczności poboru i prowadzonych działań kontrolnych i karno-skarbowych (intensyfikacja walki z mafiami VAT-owskimi, skuteczna eliminacja tzw. słupów, skuteczne wdrożenie pakietu paliwowego, zmiana procedur kontrolnych);

·         wprowadzenie w 2017 r. systemu monitorowania drogowego przewozu towarów (system SENT);

·         wprowadzenie tzw. mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment) i systemu STIR przeciwdziałającego wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych;

·         uszczelnienie w obszarze podatków dochodowych, w tym cen transferowych;

·         rozpoczęcie procesu wdrażania systemu elektronicznych kas fiskalnych on-line;

·         opodatkowanie akcyzą dwóch nowych wyrobów akcyzowych: płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich;

·         uszczelnienie systemu podatkowego, jeśli chodzi o obrót suszem tytoniowym przez objęcie krajowej produkcji tytoniu monitoringiem i nadzorem;

·         uszczelnienie systemu podatkowego w zakresie wielu innych branż i kategorii towarów.

 

Projekt ustawy budżetowej na 2018 r. uwzględnia budżet środków europejskich, w którym zaplanowano:

·         dochody budżetu środków europejskich: 64,8 mld zł,

·         wydatki budżetu środków europejskich: 80,2 mld zł,

·         deficyt budżetu środków europejskich: 15,5 mld zł.

 

***

 

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych, przedłożony przez ministra rozwoju i finansów.

Główny cel projektu ustawy to walka z wyłudzaniem podatku VAT.

Za lata 2015-2016 kontrola skarbowa stwierdziła zmniejszenie wpływów budżetowych na ok. 19,8 mld zł w wyniku wyłudzeń podatku VAT.

Jednym z popularnych mechanizmów wyłudzeń VAT są tzw. „karuzele podatkowe". Polegają one na tym, że towar w ramach szeregu transakcji krąży wielokrotnie między często fikcyjnymi firmami, a za każdym razem w transakcji bierze udział tzw. „znikający podatnik", który nalicza VAT, ale nie płaci go do urzędu skarbowego. To powoduje, że budżet może wiele razy tracić należną kwotę podatku za ten sam towar (przez jego zwrot w chwili wywozu towaru za granicę Polski).

Aktualnie wzrasta znaczenie transakcji dokonywanych drogą elektroniczną. Transakcje te znalazły się również w obszarze zainteresowań grup przestępczych, zwłaszcza o charakterze zorganizowanym. Powoduje to, że będzie rosnąć rola i znaczenie analizy przepływów finansowych, a jej przygotowywanie stanie się jedną z podstawowych procedur wykonywanych w identyfikacji zagrożeń dla systemu bankowego. Transakcje elektroniczne stwarzają także zagrożenia dla sektora publicznego przez wykorzystywanie systemów bankowych do uwiarygodniania działalności, która faktycznie ma na celu wyłudzenie podatku VAT.

Projekt zakłada dokonywanie przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) analizy ryzyka wykorzystywania działalności banków lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do popełniania przestępstw oraz przestępstw skarbowych. Chodzi o przestępstwa związane z wyłudzeniami VAT, w tym także polegające np. na wystawianiu pustych faktur. Analiza ryzyka będzie dokonywana przy uwzględnieniu wskaźnika ryzyka ustalanego przez izbę rozliczeniową w jej systemie teleinformatycznym, zwanym STIR.

Ponadto przewidziano m.in:

·         automatyczne ustalanie w STIR wskaźnika ryzyka wykorzystywania banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do popełniania wyłudzeń skarbowych, STIR będzie analizował dane z banków i SKOK-ów oraz dane publicznie dostępne, przekazane z Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP);

·         nałożenie na banki i SKOK-i obowiązku przekazywania do STIR niektórych danych, w tym stanowiących tajemnicę bankową lub tajemnicę zawodową SKOK – w celu ustalenia wskaźnika ryzyka;

·         zapewnienie izbie rozliczeniowej stałego, automatycznego dostępu do danych z CRP KEP, nie stanowiących tajemnicy skarbowej, w tym znajdujących się tam danych z Krajowego Rejestru Sądowego i Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w celu ustalenia wskaźnika ryzyka;

·         przekazywanie przez izbę rozliczeniową informacji o wskaźniku ryzyka szefowi KAS;

·         przekazywanie przez izbę informacji o wskaźniku ryzyka bankom i SKOK-om – w celu realizacji obowiązków wynikających m.in. z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

·         umożliwienie szefowi KAS uzyskiwanie (na wniosek), za pośrednictwem STIR, dodatkowych informacji od banków i SKOK-ów związanych z dokonywaną analizą ryzyka;

·         prowadzenie elektronicznie wykazów podmiotów, które nie zostały zarejestrowane jako podatnicy VAT; zostały wykreślone z rejestru z urzędu bez konieczności zawiadamiania tego podmiotu;  zostały przywrócone jako podatnicy VAT. Wykazy te będą udostępniane na stronach internetowych w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów;

·         rozszerzenie zadań Krajowej Administracji Skarbowej o rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw związanych z tzw. praniem brudnych pieniędzy;

·         informowanie przez KAS organów ścigania o wystąpieniu podejrzenia popełnienia przestępstwa oraz przekazywanie im wstępnej analizy dowodów uzasadniających podejrzenie.

Dane przekazywane do STIR będą dotyczyły rachunków przedsiębiorców niezależnie od tego, czy są oni podatnikami VAT. Banki oraz SKOK-i nie mają bowiem obecnie praktycznej możliwości ustalenia, którzy z ich klientów posiadają status podatnika VAT. Ustalenie wskaźnika ryzyka dotyczyć będzie także podmiotów, które nie są jeszcze zarejestrowane jako podatnicy VAT. W razie uzyskania informacji, że dany podmiot może prowadzić działania zmierzające do wykorzystania działalności banków lub SKOK-ów do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi, naczelnik urzędu skarbowego będzie miał możliwość odmowy jego rejestracji jako podatnika VAT.

Procedery przestępcze zmierzające do wyłudzenia podatku VAT często wykorzystują tzw. „znikającego podatnika". W takich sytuacjach ważne jest podjęcie szybkich działań, aby  zabezpieczyć środki, które powinny zostać przeznaczone na zapłatę należnego podatku. Dlatego zaproponowano tu dwa rozwiązania:

·         mechanizm blokady rachunku na żądanie szefa KAS (środki zabezpieczone w ten sposób zostaną zwolnione, jeżeli zapłacony zostanie podatek należny wynikający z wystawionych faktur);

·         odmowę rejestracji i wykreślenie z urzędu podmiotu, jako podatnika VAT bez konieczności zawiadamiania tego podmiotu.

Nowe przepisy wejdą w życie po 14 dniach od opublikowania w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem jednego artykułu, który zacznie obowiązywać po 3 miesiącach od publikacji.

 

 

***

 

Rada Ministrów przyjęła Strategię zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2018-2021, przedłożoną przez ministra rozwoju i finansów.

Strategia, obejmująca czteroletnią prognozę zarządzania długiem Skarbu Państwa, jest przygotowywana corocznie. Założenia makroekonomiczne i fiskalne przyjęte w dokumencie są zgodne z założeniami projektu ustawy budżetowej na 2018 r.

W 2016 r. relacja państwowego długu publicznego do PKB wynosiła 52,1 proc. Planuje się, że w 2017 r. relacja państwowego długu publicznego do PKB obniży się do 51,7 proc. i utrzyma się na tym poziomie w 2018 r., a w kolejnych latach będzie się stopniowo obniżać aż osiągnie 46,2 proc. w 2021 r.

Relacja długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (długu publicznego wg definicji unijnej) do PKB wyniesie 53,8 proc. w 2017 r. i 54,2 proc. w 2018 r., a następnie będzie się obniżać i w horyzoncie strategii osiągnie poziom 48,9 proc.

Przyjęty w projekcie ustawy budżetowej na 2018 r. limit kosztów obsługi długu Skarbu Państwa w ujęciu nominalnym będzie zbliżony do limitu na 2017 r. (30,4 mld zł w 2017 r. i 30,7 mld zł w 2018 r.). Relacja kosztów obsługi długu do PKB obniży się z 1,57 proc. w 2017 r. do 1,44-1,47 proc. w 2021 r.

Głównym celem strategii jest minimalizacja kosztów obsługi długu Skarbu Państwa w długim horyzoncie czasowym, przy przyjętych ograniczeniach związanych z ryzykami: refinansowania, kursowym, stopy procentowej, płynności budżetu państwa oraz pozostałymi rodzajami ryzyka, w tym szczególnie kredytowego i operacyjnego, a także rozkładu kosztów obsługi długu w czasie. Realizacji strategii służyć będzie zapewnienie płynności, efektywności i przejrzystości rynku skarbowych papierów wartościowych oraz efektywne zarządzanie płynnością budżetu państwa.

Dla realizacji strategii w latach 2018-2021 przyjęto, że:

 • utrzymane zostanie elastyczne podejście do kształtowania struktury finansowania pod względem wyboru rynku, waluty i instrumentów, w stopniu przyczyniającym się do minimalizacji kosztów obsługi długu i przy ograniczeniach wynikających z przyjętych poziomów ryzyka oraz możliwego wpływu na politykę pieniężną,
 • głównym źródłem finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa pozostanie rynek krajowy,
 • udział długu nominowanego w walutach obcych w długu Skarbu Państwa zostanie obniżany do poziomu poniżej 30 proc.,
 • priorytetem polityki emisyjnej będzie budowanie dużych i płynnych emisji o oprocentowaniu stałym, na rynku krajowym i euro,
 • średnia zapadalność długu krajowego Skarbu Państwa utrzymywana ma być na poziomie zbliżonym do 4,5 roku, o ile będzie to możliwe z punktu widzenia warunków rynkowych,
 • średnia zapadalność długu Skarbu Państwa utrzymywana będzie na poziomie zbliżonym do 5 lat.

 

***

 

 

Rada Ministrów przyjęła dokument: Trzyletni plan limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej na lata 2018-2020, przedłożony przez szefa Służby Cywilnej.

Ustalono trzyletni limit mianowań urzędników w służbie cywilnej: w 2018 r. – 350 osób, w 2019 r. – 420 osób, w 2020 r. – 490 osób.

Stopniowe podnoszenie limitu mianowań powinno przyczynić się do zaangażowanego i rzetelnego wykonywania zadań w służbie cywilnej przez coraz bardziej wykwalifikowanych urzędników (mianowanie zawsze jest poprzedzone trudnym sprawdzianem kompetencji). Wyznaczone limity powinny też skłonić do związania się z administracją państwową, głównie ludzi młodych i w średnim wieku, zainteresowanych osobistym rozwojem i podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, którzy powierzone zadania będą wykonywać w sposób całkowicie profesjonalny, przyczyniając się w ten sposób do fachowego i sprawnego funkcjonowania administracji rządowej. 

 

 
--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, WIECZORNA.PL SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Akcja Demokracja o trujących i rakotwórczych uzdrowiskach w Polsce

11 z polskich uzdrowisk znajduje się na Dolnym Śląsku. W tych miejscowościach jesienią i zimą powietrze zamiast leczyć... truje.(...) na Dolnym Śląsku ważą się właśnie losy tego, czy będzie dało się tam oddychać bez pochłaniania rakotwórczych substancji. Dotyczy to także słynnych w całej Polsce uzdrowisk, takich jak Polanica, Duszniki i Lądek Zdrój! Tylko do najbliższego piątku zbierane są uwagi w konsultacjach trzech uchwał antysmogowych. Jedna z tych uchwał dotyczy 11 miejscowości uzdrowiskowych znajdujących się na tym pięknym terenie. Urząd Marszałkowski chce, by w tych miejscowościach przestano palić węglem i drewnem. To najlepsze znane rozwiązanie w walce ze smogiem. Ta propozycja wywołała jednak ogromny opór ze strony producentów kotłów i lokalnych sprzedawców węgla. (...) Czy wiesz, że w miejscowości uzdrowiskowej Szczawno-Zdrój w 2014 roku aż przez 66 dni powietrze zagrażało zdrowiu mieszkańców oraz kuracjuszy? To prawie dwa razy dłużej niż dopuszczają europejskie normy. Do sanatoriów przyjeżdżają osoby z całej Polski z nadzieją na poprawę zdrowia. Są zupełnie nieświadome faktu, że w niektórych miesiącach ilość pyłów w powietrzu jest tak wysoka, że aż trująca! (...) Na terenie województwa dolnośląskiego jest 11 miejscowości posiadających status uzdrowiska. Są to Cieplice Śląskie-Zdrój, Czerniawa-Zdrój, Długopole-Zdrój, Duszniki-Zdrój, Jedlina-Zdrój, Kudowa-Zdrój, Lądek-Zdrój, Polanica-Zdrój, Przerzeczyn-Zdrój, Szczawno-Zdrój, Świeradów-Zdrój.
wg Akcja Demokracja- newsletter z dn.27-09-2017

--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, WIECZORNA.PL SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

J.P. MORGAN OTWIERA CENTRUM KORPORACYJNE W POLSCE

J.P. Morgan największa instytucja finansowa na świecie, otwiera w Warszawie swoje Centrum Korporacyjne, co ogłosili na wspólnej konferencji wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki oraz Steve Cohen, Dyrektor Zarządzający, Szef Centrum Korporacyjnego J.P. Morgan w Warszawie.  W ramach inwestycji, utworzonych zostanie powyżej 3000 wysoko wyspecjalizowanych miejsc pracy, a usługi będą świadczone na wewnętrzne potrzeby jednostek organizacji na całym świecie.

- Inwestycja J.P. Morgan to jeden z najważniejszych projektów w branży finansowej i potwierdzenie, że Polska odnosi znaczące sukcesy w zdobywaniu inwestycji o globalnym znaczeniu i przyciąganiu wartościowych miejsc pracy. Cieszę się, że to w Polsce powstaje centrum, działające na styku sektora finansowego i nowych technologii, które przyczyni się do zatrzymania w naszym kraju wysoko wyspecjalizowanych pracowników. To efekt ciężkiej pracy wielu osób, również naszych intensywnych spotkań z inwestorami w Londynie czy w Nowym Jorku. – powiedział wicepremier, minister rozwoju i finansów, Mateusz Morawiecki.

- J.P. Morgan działa w ponad 100 krajach na świecie. Nasze centra technologiczne i operacyjne zarządzane są w modelu 24 h na dobę, 365 dni w roku. Polska posiada wysoko wykwalifikowaną i technologicznie zorientowaną kadrę pracowniczą o szerokich horyzontach oraz infrastrukturę ekonomiczną, która jest idealna dla naszej firmy" -powiedział Steve Cohen, Dyrektor Zarządzający, Szef Centrum Korporacyjnego J.P. Morgan w Warszawie. „Jest mi bardzo miło zakomunikować otworzenie centrum korporacyjnego J.P. Morgan w Warszawie, w którym zostanie zatrudnionych ponad 3000 pracowników w następnych trzech latach.- dodał.

W warszawskim centrum pracę znajdzie 3000 osób. Celem realizowanej inwestycji jest utworzenie centrum korporacyjnego, którego działalność będzie odpowiadać na wewnętrzne zapotrzebowanie organizacji w zakresie serwisów korporacyjnych.  Dla celów realizacji inwestycji w Warszawie został zarejestrowany oddzielny podmiot J.P. Morgan Poland Services.

Więcej w załączonej informacji prasowej:

Departament Komunikacji
Ministerstwo Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

tel. 22 273 7113
e-mail: media@mr.gov.pl
www.mr.gov.pl

Konferencja prasowa wicepremiera M. Morawieckiego -DZIŚ, 26 września, godz. 9:00

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Rozwoju i J.P.Morgan serdecznie zapraszają na wspólną konferencję prasową.

Konferencja odbędzie się DZIŚ, 26 września (wtorek) o godz. 9:00 w Ministerstwie Rozwoju przy ul. Wspólnej 2/4, sala im. Grażyny Gęsickiej

Akredytacje: media@mr.gov.pl

Wjazd wozów transmisyjnych do godz. 8:30


Szczegóły w załączeniu:
Pozdrawiamy,

Departament Komunikacji
Ministerstwo Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

tel. 22 273 7113
e-mail: media@mr.gov.pl
www.mr.gov.pl

"Co zrobimy aby coś się zmieniło"

Jakaś kobieta wstała i odpowiada na pytanie które padło z publiczności - "co zrobicie aby coś się zmieniło" skierowane do osób na podium. Stwierdziła że zmieni to pytanie: "Co zrobimy my aby coś się zmieniło". Otrzymała ona oklaski z sali.

spisano na żywo podczas debaty w Zielonej Górze


--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, WIECZORNA.PL SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

O obawach ludności przy wywieszaniu plakatów partii politycznych w Polsce

Polityczka opowiada jak ludność która wcześniej wywieszała plakaty danej partii w czasie wyborów np. na swoim płocie, ostatnio się bała wywieszać plakaty partii politycznych opozycyjnych z obawy o to że im "psa otrują" czy inaczej zaszkodzą. Wg niej zdarzyło się to po raz pierwszy od 1989 w czasie ostatnich wyborów parlamentarnych. --

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, WIECZORNA.PL SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Wypowiedź w czasie dyskusji w Zielonej Górze

Jak ci zaczynają mówić o Bogu, ojczyźnie i patriotyzmie to uważaj bo coś ukradli- słowa rosyjskiego pisarza przytoczone w czasie dyskusji.

--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, WIECZORNA.PL SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

Modelowy Dom Wielorodzinny – wystawa przed Ministerstwem Rozwoju

Modelowy Dom Wielorodzinny – wystawa przed Ministerstwem Rozwoju

Program budowy dostępnych cenowo mieszkań na wynajem jest jednym z priorytetów rządu. Elementem realizacji programu jest ogólnopolski konkurs na wielorodzinny dom modelowy, rozstrzygnięty we wrześniu br. Wystawa nagrodzonych i zakwalifikowanych do finału prac stanęła przed Ministerstwem Rozwoju i jest dostępna dla zainteresowanych do 12 października br.

Celem konkursu na wielorodzinny dom modelowy było stworzenie wysokiej jakości budynków mieszkalnych, przyjaznych rodzinom i lokalnym społecznościom, spełniających rygorystyczne standardy techniczne i urbanistyczne. Wszystko przy możliwie niskim koszcie budowy (nie większym niż 2 tys. zł za m kw. powierzchni użytkowej mieszkań), który pozwoli oferować czynsz dostępny także dla osób słabiej uposażonych.

– Jednym z najpoważniejszych wyzwań społecznych naszego kraju jest brak dostępnych cenowo i jednocześnie wysokiej jakości mieszkań dla osób o umiarkowanych dochodach. Dlatego w ramach programu Mieszkanie Plus w przygotowaniu jest ponad 10 tys. mieszkań, z czego ponad 1,2 tys. jest już w budowie. To inwestycje o łącznej wartości powyżej 2 mld zł, będące impulsem prorozwojowym dla polskiej gospodarki. Zakładamy, że dzięki projektom modelowych domów wielorodzinnych możliwe będzie istotne poszerzenie skali realizacji inwestycji. To pozwoli nie tylko wzmocnić fundamenty krajowego rynku mieszkaniowego, ale też istotnie zwiększyć jakość życia tysięcy polskich rodzin – powiedział Jerzy Kwieciński, wiceminister rozwoju.

Konkurs na wielorodzinny dom modelowy przebiegał dwuetapowo. W pierwszym etapie, do którego zgłosiło się 75 pracowni, uczestnicy przygotowali projekty zabudowy wielorodzinnej dla teoretycznej lokalizacji. W drugim etapie, w którym rozpatrywano 11 prac, architekci mieli za zasadnie dopasować swoją koncepcję do uwarunkowań konkretnej działki, położonej w Katowicach przy ul. Korczaka. Prace oceniał sąd konkursowy, który zdecydował o przyznaniu czterech równorzędnych nagród. Nagrodzone projekty wyróżniają się m.in. funkcjonalnością zaplanowania przestrzeni publicznej, zróżnicowaniem skali i gabarytów zabudowy mieszkaniowej, a także zastosowaniem technologii skracających czas i koszt realizacji inwestycji.

Inwestycje w oparciu o projekty domów modelowych realizowane będą przez spółkę BGK Nieruchomości w ramach filaru komercyjnego programu Mieszkanie Plus. Docelowo budowa dostępnych cenowo mieszkań na wynajem realizowana będzie zarówno w dotychczasowym filarze komercyjnym, za który odpowiada BGK Nieruchomości, jak i w filarze regulowanym, którego zasady określa ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości.Z pozdrowieniami

Departament Komunikacji
Ministerstwo Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

tel. 22 273 7113
e-mail: media@mr.gov.pl
www.mr.gov.pl

Konferencja prasowa wicepremiera M. Morawieckiego - wtorek, 26 września, godz. 9:00

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Rozwoju i J.P.Morgan serdecznie zapraszają na wspólną konferencję prasową.

Konferencja odbędzie się  26 września (wtorek) o godz. 9:00 w Ministerstwie Rozwoju przy ul. Wspólnej 2/4, sala im. Grażyny Gęsickiej

Akredytacje: media@mr.gov.pl

Wjazd wozów transmisyjnych do godz. 8:30


Szczegóły w załączeniu:Pozdrawiamy,

Departament Komunikacji
Ministerstwo Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

tel. 22 273 7113
e-mail: media@mr.gov.pl
www.mr.gov.pl

What happened in Poland?

I would like to explain, what is going on in Poland according to my best knowledge.

Inhabitants of Poland love their fictional national mythology. One of a plethora of such myths is a myth that Poland was the first country of Warsaw Pact, first postsoviet state to abolish soviet occupation. This is a national myth, a fake news that many Poles succeded to sell in Western Europe. 

In fact, if we carefully check the records of modern history, Poland was exactly the last country to do so. Even Albania held its first free elections earlier. Exact source data are visualised below my letter. Of course, there were some elections in 1989 in Poland, that brought some small, allegedly non-communist minority to the parliament, but the fully free elections came as the last ones in the whole Eastern part of the continent. This is mostly forgotten or deliberatelly censored.

Poland was also the last country of the whole Soviet occupation zone to introduce a more democratic constitution. It occured even later than in Ukraine. All countries adopted new constitutions, Poland did it as the last postsoviet country to do so. Poland is and was a lame duck of democracy in Europe. It is a fact. We should check facts and distinguish them from public relations paid content- paid fake news that are so often sold to public in mass media.

It is no wonder that the freshest and newest democracy in Europe is the first to be abolished in favour of one-party state. In a month the electoral system will come under the influence of the ruling party- as the head of the Supreme Court that accepts the election results will be changed and the Supreme Court will be nominatrd by and fully dependent of the dominant party. Polish electoral system is ommitted from, not protected by constitution and of course not included in Polish faulty constitution. It in fact means that free elections are not granted in Poland and most probably such free elections will not occur any more. 

I am not from the old generation of Poles. I am a relatively young person. I spoke with many people, like judges and politicians on this issue. I think that they do not understand how the system of checks and balances that creates a democracy, works. I have even a problem to translate the phrase "checks and balances" into Polish as such an expression and such term is clearly and obviously missing from our language. Even if i tried to explain it, the Polish language, as I know it since birth, does not have any term equivalent to the phrase "checks and balances". I suppose that this important feature of democracy, in fact the very essence and clue of its functioning, was definitely lost in translation and never fully understood or even properly translated- and I suppose to know the situation given my longtime work as the chief editor of Polish parliamentary newspaper Gazeta Poselska. I also happen to translate simultaneously from time to time and I think that I understand the limitations of Polish language.

From my point of view, the democracy in Poland was never introduced, as any elements of the checks and balance system do not exist anymore now and I am not sure if they ever existed given the unbelievable ease with which the most recent second systemic transformation took place.

Attached: Data on first free elections in postsoviet countries

Non-free elections in Poland in 1989

(only 30 % seats to be chosen freely) Polska - 04 czerwca 1989

Free elections in postsoviet states:
    Turkmenistan - 07 stycznia 1990
    Uzbekistan - 18 lutego 1990
    Litwa - 24 lutego 1990
    Moldova- 25 lutego 1990
    Kirgistan - 25 lutego 1990
    Tadżykistan - 25 lutego 1990
    Białoruś - 03 marca 1990
    Rosja - 04 marca 1990
    Ukraina - 04 marca 1990
    Wschodnie Niemcy - 18 marca 1990
    Estonia - 18 marca 1990
    Łotwa - 18 marca 1990
    Węgry - 25 marca 1990
    Kazachstan - 25 marca 1990
    Słowenia - 08 kwietnia 1990
    Chorwacja - 24 kwietnia 1990
    Rumunia - 20 maja 1990
    Armenia - 20 maja 1990
    Czechosłowacja - 08 czerwca 1990
    Bułgaria - 10 czerwca 1990
    Azerbejdżan - 30 września 1990
    Gruzja - 28 października 1990
    Macedonia - 11 listopada 1990
    Bośnia i Hercegowina - 18 listopada 1990
    Serbia - 08 grudnia 1990
    Czarnogóra - 09 grudnia 1990
    Albania - 07 kwietnia 1991

    Polska: 27 Październik 1991


Yours faithfully,


--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, WIECZORNA.PL SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

komunikat po posiedzeniu Rady Ministrów
Warszawa, 19 września  2017 r.

 

 

RADA MINISTRÓW

 

 

Podczas dzisiejszego posiedzenia rząd przyjął:

 • projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny;
 • projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych;
 • projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

 

Rada Ministrów wysłuchała informacji w sprawie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego.

 

* * * * *

 

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny, przedłożony przez ministra sprawiedliwości.

Pełna realizacja prawa do obrony koniecznej, szczególnie w sytuacji naruszenia tzw. „miru domowego", jest podstawowym celem nowelizacji przepisów Kodeksu karnego. W praktyce chodzi o odstąpienie od skierowania sprawy do sądu i wymierzenia kary obywatelowi w przypadku przekroczenia przez niego granic obrony koniecznej, w sytuacji zaatakowania napastnika wdzierającego się do jego domu, mieszkania czy na posesję.

            Zgodnie z projektem ustawy, nie zostanie ukarana osoba, która przekroczy granice obrony koniecznej, odpierając zamach polegający na wdarciu się do mieszkania, lokalu, domu albo przylegającego do nich ogrodzonego terenu lub odpierająca zamach poprzedzony wdarciem się do tych miejsc, chyba że przekroczenie granic obrony koniecznej będzie rażące (czyli sposób obrony lub środki użyte w tym celu nie byłyby odpowiednie do zagrożenia wynikającego z zachowania napastnika).

Na podstawie obowiązujących przepisów nie podlega karze osoba, która przekracza granice obrony koniecznej pod wpływem strachu lub wzburzenia usprawiedliwionych okolicznościami zamachu. Przepis ten nadal będzie obowiązywał we wszystkich sprawach przekroczenia obrony koniecznej. Wprowadzenie dodatkowej podstawy niepodlegania karze w sytuacji, gdy przekroczenie granic obrony koniecznej nastąpi przy odpieraniu zamachu w miejscu, które najogólniej można określić jako domostwo, spowoduje, że organy ścigania nie będą musiały ustalać trudnego do zweryfikowania stanu emocjonalnego osoby odpierającej zamach.

           

 

 

Nowa regulacja jest konieczna, bo niejednokrotnie dochodziło do pociągania do odpowiedzialności karnej osoby, która odpierając zamach napastnika naruszała jego dobra prawne. Jednak nie powinno dochodzić do uprzywilejowania napastnika kosztem napadniętego – prawo musi być po stronie uczciwego człowieka, nie może chronić osoby, która dopuszcza się przestępstwa. Obawa przed konsekwencjami prawnymi nie powinna też zniechęcać obywateli do przeciwdziałania aktom bezprawia. Z jednej strony chodzi o to, aby obywatele reagowali na akty agresji bez strachu i obaw przed poniesieniem za to odpowiedzialności karnej, z drugiej strony z przepisów prawa musi płynąć jednoznaczny przekaz, skierowany do potencjalnego zamachowca, że każdy obywatel ma prawo do obrony i skutecznego odparcia ataku.

Każda sprawa dotycząca przekroczenia granic obrony koniecznej nadal będzie przedmiotem postępowania karnego prowadzonego w prokuraturze, co ma zapobiegać nadużyciom. Prokurator będzie ustalał czy zachodzą przesłanki wyłączające odpowiedzialność karną osoby, która broni swego domu, mieszkania czy posesji przed napaścią – jeśli uzna, że takie przesłanki zachodzą, to będzie mógł umorzyć sprawę na etapie postępowania przygotowawczego, co pozwoli uniknąć zbędnych procesów sądowych. Na decyzję prokuratora o umorzeniu postępowania będzie przysługiwać zażalenie do sądu, co dodatkowo gwarantuje kontrolę prawidłowości podjęcia takiej decyzji.

Prawo do obrony przed bezprawnym zamachem jest jednym z podstawowych praw człowieka. Proponowana regulacja jest zgodna z Konstytucją RP oraz Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Podobne rozwiązania dotyczące obrony koniecznej obowiązują m.in. w USA, Wielkiej Brytanii, Szwecji i na Litwie.

Ustawa ma obowiązywać po 14 dniach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 

* * *

 

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych, przedłożony przez ministra rozwoju i finansów.

Nowe prawo ma ograniczyć szarą strefę w obrocie wyrobami tytoniowymi. Stanowi ono element pakietu ustaw uszczelniających system podatkowy. Krajowa produkcja suszu tytoniowego zostanie objęta monitorowaniem i nadzorem.

W ostatnich latach w Polsce zwiększyła się szara strefa w obrocie wyrobami tytoniowymi. Przed 1 stycznia 2016 r. nieprawidłowości te polegały m.in. na tym, że susz tytoniowy obejmowano fikcyjnymi sprzedażami w ramach dostaw wewnątrzwspólnotowych lub dokonywano jego sprzedaży bez zapłaconej akcyzy podmiotom nieuprawnionym.

Zmiany przepisów obowiązujące od 1 stycznia 2016 r. uszczelniły system obrotu suszem tytoniowym przez pośredniczące podmioty tytoniowe, jednak w dalszym ciągu dużym problemem jest produkcja wyrobów tytoniowych przez nielegalne wytwórnie, które nie odprowadzają należnych podatków do budżetu państwa. Ponieważ jednym ze źródeł surowca tytoniowego, wykorzystywanego do tej produkcji (wysuszonych liści tytoniu) może być tytoń pochodzący z produkcji krajowej, proponowane przepisy mają na celu zmniejszenie ilości surowca tytoniowego trafiającego do takich wytwórni.

 

W ustawie o podatku akcyzowym zaproponowano m.in.:

 • opodatkowanie akcyzą sprzedaży suszu tytoniowego przez producenta takiego suszu, dokonanej w związku z dostawą wewnątrzwspólnotową lub eksportem tego wyrobu przez ten podmiot;
 • doprecyzowanie przepisów dotyczących obowiązku prowadzenia ewidencji suszu tytoniowego przez podmioty prowadzące skład podatkowy, które magazynują susz tytoniowy nieopodatkowany akcyzą poza składem podatkowym;
 • doprecyzowanie przepisu o ewidencji suszu tytoniowego przez wskazanie, że powinna ona umożliwiać ustalenie ilości i sposobu przetwarzania takiego suszu oraz adresu bądź adresów miejsc jego magazynowania przez podmiot prowadzący skład podatkowy, który magazynuje susz nieopodatkowany akcyzą poza składem podatkowym;
 • nałożenie na pośredniczące podmioty tytoniowe obowiązku przekazywania danych dotyczących skupionego suszu tytoniowego oraz wykazu producentów tego suszu, od których został on kupiony.

 

W ustawie o organizacji niektórych rynków rolnych zaproponowano m.in.:

·         utworzenie rejestru producentów surowca tytoniowego, prowadzonego przez dyrektorów oddziałów terenowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa;

·         przeprowadzanie kontroli związanych z monitorowaniem upraw;

·         niszczenie uprawy na koszt prowadzącego – w przypadku prowadzenia uprawy tytoniu bez uzyskania wpisu do rejestru producentów surowca tytoniowego oraz na powierzchni przekraczającej tę podaną w zgłoszeniu;

·         nałożenie na producentów surowca tytoniowego obowiązku przekazywania raz w roku informacji dotyczących powierzchni uprawy, produkcji i zbycia surowca tytoniowego oraz zawartych umów zbycia tego surowca;

·         uregulowanie kar za nieprzestrzeganie przepisów;

·         określenie procedury niszczenia surowca tytoniowego w przypadku podjęcia decyzji o wykonaniu takiej czynności przez jego producenta.

 

Przyjęte rozwiązania powinny skutkować zwiększonymi wpływami do budżetu państwa.

 

Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem jednego artykułu, który zacznie obowiązywać w innym terminie.

 

* * *

 

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rozwoju i finansów.

Projekt nowelizacji ustawy zapewni większą stabilność wpływów z podatku od towarów i usług (VAT) oraz zapobiegnie unikaniu płacenia tego podatku. Wprowadzony zostanie tzw. mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment). Nowe przepisy są elementem pakietu ustaw uszczelniających system podatkowy. To również propozycja skierowana do przedsiębiorców, którzy chcieliby zabezpieczyć się przed nieświadomym  udziałem w nieuczciwych lub przestępczych praktykach innych podmiotów.

Podatek od towarów i usług jest najważniejszym źródłem dochodów budżetu państwa, dlatego wpływy z tego podatku są niezwykle ważne z punktu widzenia polityki społecznej i gospodarczej państwa (każdy procent mniej tego podatku to duże starty dla budżetu państwa).

 

 

 

Od 2008 r. obserwuje się ogólny wzrost luki w VAT, rozumianej jako różnica między VAT teoretycznie należnym a VAT faktycznie pobranym. Zgodnie z wyliczeniami przygotowywanymi na zlecenie Komisji Europejskiej, luka w podatku VAT wynosi ok. 10 mld euro. Podobnie szacuje lukę w VAT PricewaterhouseCoopers. Według tych wyliczeń luka w 2015 r. wynosiła ok. 42 mld zł, co stanowi 2,5 proc. polskiego PKB. Nasz kraj jest w niechlubnej czołówce państw unijnych, jeśli chodzi o wielkość luki w VAT.

Mechanizm podzielonej płatności polega na tym, że płatność za nabyty towar lub usługę jest dokonywana w taki sposób, że zapłata odpowiadająca wartości sprzedaży netto jest płacona przez nabywcę na rachunek rozliczeniowy lub jest rozliczana w inny sposób, natomiast pozostała zapłata odpowiadająca kwocie podatku od towarów i usług, jest płacona na specjalny rachunek bankowy – rachunek VAT.

Mechanizm podzielonej płatności uważany jest za jedno z rozwiązań przeciwdziałających nadużyciom i oszustwom podatkowym, eliminującym ryzyko znikania podatników wraz z zapłaconym im przez kontrahentów, a nieodprowadzonym podatkiem VAT. Mechanizm ten z założenia bardzo mocno utrudnia powstawanie nadużyć już na etapie samej transakcji. Jednocześnie zapewnia lepszą transparentność rozliczeń VAT-owskich i przeciwdziała wyprowadzaniu pieniędzy za granicę.

Mechanizm podzielonej płatności będzie stosowany wyłącznie w odniesieniu do transakcji dokonywanych na rzecz innych podatników, czyli do tzw. transakcji B2B.

Zaproponowane rozwiązanie zakłada dobrowolność w stosowaniu mechanizmu podzielonej płatności. Inicjatywa będzie należeć do nabywcy towarów lub usług, jednak skorzystanie z tej metody rozliczeń będzie oznaczało określone konsekwencje zarówno dla nabywcy, jak i dostawcy towarów lub usługodawcy. Ponadto, dobrowolność stosowania tego mechanizmu oznacza, że można go stosować w sposób wybiórczy, czyli nie każda faktura musi być uregulowana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności – to nabywca zdecyduje, którą fakturę zapłaci z zastosowaniem tego mechanizmu i wobec którego dostawcy go zastosuje.

Aby umożliwić dokonywanie płatności w ramach mechanizmu podzielonej płatności, rachunek VAT będzie zakładany przez banki lub spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe dla każdego podmiotu posiadającego rachunek rozliczeniowy oraz analogiczny rachunek imienny dla celów działalności gospodarczej w SKOK. Zaproponowano przepisy nakładające na banki i SKOK-i obowiązek założenia wszystkim podatnikom rachunków VAT.

Zarówno sam rachunek VAT, jak i środki zgromadzone na rachunku VAT będą cały czas środkami należącymi do podatnika. Będzie on miał możliwość dysponowania nimi według swojego uznania, choć na ograniczone cele – zapłatę zobowiązania VAT do urzędu skarbowego lub zapłatę kwoty odpowiadającej kwocie VAT z faktury otrzymanej od swojego kontrahenta. Projekt nie zakłada, żeby organy podatkowe miały dostęp do tych rachunków, czy też żeby mogły samodzielnie dokonywać operacji finansowych na tych rachunkach. Dzięki proponowanemu rozwiązaniu organy te będą mieć jedynie możliwość lepszej weryfikacji, czy podatnik uczciwie rozlicza się ze swoich zobowiązań w VAT.

Zaproponowano zachęty dla tych podatników, którzy podejmą decyzję o stosowaniu mechanizmu podzielonej płatności. W szczególności do podatników, którzy będą stosować  metodę podzielonej płatności, nie będą miały zastosowania przepisy związane ze stosowaniem niektórych sankcji oraz nie będą wykorzystywane regulacje  o odpowiedzialności solidarnej. Założono, że płacenie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności będzie mogło wskazywać, że  nabywca dochował należytej staranności zawierając transakcję z kontrahentem, co będzie miało bardzo istotne znaczenie dla bezpieczeństwa VAT naliczonego nabywców. Ponadto, jeżeli podatnik zdecyduje się na zwrot różnicy podatku na rachunek VAT, wówczas taki zwrot będzie dokonany w przyspieszonym terminie (25 dni).

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 kwietnia 2018 r., z wyjątkiem niektórych artykułów, które zaczną obowiązywać w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy, umożliwiających bankom i SKOK-om otwarcie rachunków VAT do rachunków prowadzonych przed dniem wejścia w życie projektowanej ustawy.

 

 

 

 

 

 

 

 
--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, WIECZORNA.PL SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.