Nagroda za pomoc!: Poszukiwanie zaginionej kopii publikacji z ok. 300- 335 n.e., autorstwa Visimara/ Wizymira
Ogłoszenie: 
Poszukiwanie zaginionej kopii publikacji z ok. 300- 335 n.e., autorstwa Visimara/ WizymiraOgłoszenie wydawcy- Nagroda za pomoc!

W celu skompletowania opisu literackiej historii Polski wydawnictwo poszukuje dzieła którego autorem miał być wzmiankowany w źródłach jego domiemany autor Visimar (Wizymir?), który istotnie był królem na tych terenach i jest on bohaterem historii powszechnej późnego antyku, i nawet znamy datę jego zgonu. Jego twórczość datujemy na lata 300- 335 n.e.

Publikacja, spisana na korze, zaginęła, ktoś ją wypożyczył i nie zwrócił, dotarliśmy nawet do akt procesu sądowego w sprawie zwrotu cennej publikacji, który wytoczono osobie która wypożyczyła tą cenną publikację z biblioteki i nie oddała. Był to ongiś najcenniejszy inkunabuł Biblioteki Załuskich.

Jesteśmy zainteresowani jej rzekomymi licznymi kopiami, wzmiankami, odpisami. Jesteśmy też nadal zainteresowani poszukiwaniami oryginału i doprowadziliśmy do próby podjęcia przez Bibliotekę Narodową poszukiwań rękopisu zawierającego tzw. Kronikę Nakorsza Warmisza. 

Zaginęła publikacja- ongiś najcenniejszy lokalny "klejnot biblioteczny", datowana na podstawie jej treści na lata 300- 335 n.e.- co do której- z racji zgromadzonych materiałów źródłowych- trudno podejrzewać że nie istniała. Chcemy podkreślić że w źródłach istniał także jej domiemany autor Visimar (Wizymir?), który istotnie był królem na tych terenach i jest on bohaterem historii powszechnej późnego antyku, i nawet znamy datę jego zgonu.

O jej autorach:
Wojan, Wojnan to legendarny najdawniejszy slowiańsko-polski dziejopis aktywny przed chrztem katolickim władcy kraju z X wieku. Wojan seu Wojnan - jak wymienia go literatura, był dygnitarzem. Miał on przepisać na korze brzozowej kronikę Nakorsza Warmisza, przypisywaną Visimarowi (Wyzymirowi?), władcy zmarłemu ok. 335 n.e. i znanemu z historii powszechnej. Nakorsz miał żyć w okresie przed 335 r.n.e. i być autorem tej księgi przypisywanej samemu wandalskiemu władcy znanemu jako Visimar (w polskich kronikach- Wyzymir lub Wizimierz).

wg  Michała Wiszniewskiego Historya literatury polskiéj Autorzy Michał 
Wiszniewski

--

Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, WIECZORNA.PL SP Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra


List do redakcji: Zakaz futer skreślony z nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt [Komentarz]

Redakcja otrzymała:

w związku z informacją na temat wznowienia prac nad nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt, ale w wersji pozbawionej zapisu dotyczącego zakazu hodowli zwierząt na futra, przesyłam nasz komentarz.

Paweł Rawicki, wiceprezes Stowarzyszenia Otwarte Klatki: Każdy rok odwlekania zakazu hodowli zwierząt na futro to ok 10 milionów zwierząt, które będą cierpieć na fermach. To również kolejne miejsca, gdzie mieszkańcy wsi będą protestować przeciwko powstającym fermom. Oczywiście cieszy nas każda pozytywna zmiana na rzecz zwierząt w Polsce, jednak równocześnie nie możemy zapomnieć, że problem hodowli zwierząt na futro musi zostać rozwiązany jak najszybciej.

-- 
nadesłała:

Anna Iżyńska

Specjalistka ds. Komunikacji Stowarzyszenia Otwarte Klatki 

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

Redakcja otrzymała: Konferencja prasowa dotycząca podjęcia decyzji inwestycyjnych dla projektu Baltic Pipe (zapowiedź)

Przed chwilą otrzymałem--
Od: cirpress cirpress <cirpress na serwerze kprm.gov.pl>
Data: czwartek, 29 listopada 2018
Temat: Konferencja prasowa dotycząca podjęcia decyzji inwestycyjnych dla projektu Baltic Pipe (zapowiedź)
(...)


Warszawa, 29 listopada 2018 r.

 

 

 

Konferencja prasowa
dotycząca podjęcia decyzji inwestycyjnych dla projektu Baltic Pipe

 

Centrum Informacyjne Rządu zawiadamia, że jutro, tj. 30 listopada br.,(...)odbędzie się konferencja prasowa dotycząca podjęcia decyzji inwestycyjnych dla projektu Baltic Pipe. Wezmą w niej udział Piotr Naimski - Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Krzysztof Tchórzewski - Minister Energii oraz Morten Bæk - Stały Sekretarz w Ministerstwie Energii, Klimatu i Usług Komunalnych Królestwa Danii, a także Tomasz Stępień – Prezes Zarządu OGP Gaz-System S.A. i Thomas Egebo, Prezes Zarządu Energinet SOV.

Przedmiotem konferencji będzie ogłoszenie podjętych przez inwestorów Baltic Pipe decyzji inwestycyjnych oraz dalszych działań dotyczących realizacji tego projektu.  

 

(...)

 

Centrum Informacyjne Rządu

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW

(...)
 

 


--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

Wizyta w dyskoncie i zabawna sytuacja

Dzisiaj byłem w dyskoncie, w nadziei że mają w sprzedaży marakuje. Noe było ich już więcej.  Za to były kasztany za 20 zł za kilo. I zaczęło się. Przy kasie zrobiła się ogromna kolejka bo niestety nikt nie wiedział czy kasztan- to jest oqoc, czy może warzywo.  W końcu kasjerka dostała od innej kasjerki ów tajemniczy kod którego nie miała w zeszycie. Ale zagadka- czy kasztany to owoce czy warzywa- pozostaje mi bez rozwiązania.
Opr. Adam Fularz
Na podstawie wizyty w dyskoncie na ulicy Zjednoczenia.

--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

Minister Kwieciński na posiedzeniu Rady UE. Temat: polityka spójności po 2020 roku (30 listopada)

Minister Jerzy Kwieciński weźmie jutro udział w posiedzeniu Rady ds. Ogólnych. Tematem spotkania będzie polityka spójności po 2020 roku. Minister odbędzie też kilka spotkań z przedstawicielami rządów państw członkowskich UE.

W spotkaniu Rady będą uczestniczyć głównie ministrowie z państw członkowskich odpowiedzialni za fundusze europejskie. Polskę będzie reprezentował minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

Prezydencja austriacka przygotowała kilka tematów, które powinny być przedyskutowane na posiedzeniu Rady. Dotyczą one:

·        ewentualnego podziału 7-letniego okresu wdrażania funduszy na 5 i 2 lata,

·        obowiązku lub dobrowolności w tworzeniu tzw. umów partnerstwa, czyli umowy pomiędzy państwem członkowskim a UE określającej cele i warunki inwestowania funduszy unijnych,

·        zasad działania programów Interreg (współpraca między regionami z różnych państw).

Polska planuje poruszyć podczas debaty również inne kwestie, które są istotne z punktu widzenia naszego kraju. Chodzi o możliwość:

·        finansowania infrastruktury gazowej (np. gazociągów) z funduszy polityki spójności po 2020 roku,

·        finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego nie tylko tzw. „projektów miękkich (np. edukacyjnych, szkoleniowych), ale też infrastruktury społecznej – edukacyjnej i zdrowotnej,

·        finansowania zakupu taboru kolejowego z nowej puli unijnych funduszy,

·        większej elastyczności w przesuwaniu pieniędzy, które trafią do poszczególnych krajów, Polska chciałaby żeby limit przesunięć pomiędzy funduszami wynosił 10% puli dla danego kraju (propozycja Komisji Europejskiej to 5%).

Na marginesie posiedzenia Rady minister Kwieciński odbędzie też kilka spotkań bilateralnych, m.in. z:

·        Jyrki Katainenem, wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej oraz komisarzem ds. miejsc pracy, wzrostu, inwestycji i konkurencyjności,

·        Daną Reizniece-Ozola, Minister Finansów Łotwy,

·        Toomasem Tőniste, Ministrem Finansów Estonii,

·        Barbarą Lezzi, Minister ds. Regionów Południowych Włoch,

·        Loretą Maskaliovienë, Wiceminister Finansów Litwy,

·        Claudią Dörr-Voß, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki i Energii Niemiec.

Tematem wszystkich spotkań będą budżet UE i polityka spójności.

Pozdrawiam,
Paweł Nowak

naczelnik Wydziału Prasowego
Biuro Komunikacji
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
tel. 22 273 71 14
kom. +48 666 865 604
Pawel.Nowak@miir.gov.pl
 
www.miir.gov.pl
 


Niepodległa

Ponad 6 mld zł na inwestycje w innowacje do rozdysponowania w 2019 r.

W przyszłym roku z Programu Inteligentny Rozwój (POIR) w co najmniej 27 nowych konkursach czeka na przedsiębiorców i jednostki naukowe minimum 6,1 mld zł dotacji. Nowością będzie wsparcie projektów na rzecz dostępności, na które zaplanowano przeznaczyć 190 mln zł. Znamy już harmonogram konkursów w POIR.
- Wierzymy, że nowy harmonogram konkursów w Programie Inteligentny Rozwój stanie się atrakcyjną ofertą dla przedsiębiorców oraz jednostek naukowych. Mamy dla nich ponad 6 mld zł na inwestycje w innowacje – mówi wiceminister Adam Hamryszczak.

Więcej na ten temat w załączonej informacji prasowej.

Poznaj harmonogram konkursów.  

Biuro Komunikacji
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

tel. +48 22 273 85 11
e-mail: media@mr.gov.pl
www.miir.gov.pl
Niepodległa

Pytanie o skutki zdrowotne współczesnej mody męskiej

Do MZ

Pytanie o możliwości spadku dzietności z powodu mody męskiej

Ostatnio mocno zmienia się moda męska.  Mój kolega- dość tradycyjna i konserwatywna osoba- chciał kupić sobie dżinsy i twierdzi że już nie sprzedawano w sklepach z dżinsami w których był- innego kroju niż tzw. "rurki" (opowiadał że w ofercie były tylko kroje zwane slim lub skinny). Takie spodnie są bardzo ciasne i często mocno uciskają jądra.

W dodatku modna jest różna bielizna kompresyjna typu "compression"- mająca uciskać ciało. Głównie są to różne kalesony sportowe.
Niestety uciskane są także jądra. Czy jest to zdrowe? Niestety wg mojej oceny większość taniej odzieży sportowej współczesnej może powodować problem z przegrzaniem jąder. Męskie gacie sportowe mające siateczki pod jądrami czyli poprawnie skonstruowane- bodaj marki skinz -kosztują od 259 złotych w górę wg cen sprzed roku. Szczerze mówiąc ciężko o odzież sportową w której nie byłoby problemu z przegrzaniem jąder albo o bieliznę typu compression w której jądra nie byłyby mocno uciskane.

Czy MZ nie powinno prowadzić kampanii reklamowej wśród mężczyzn by ci dbali o swoje jądra?  Czy moda męska może być powodem spadku dzietności? Czy nie powinno być obowiązku sprzedaży sportowej odzieży męskiej z siateczką pod jądrami aby chronić przyrost naturalny?

Ostatnio się ta moda męska mocno zmienia- gdy poszedłem ostatnio do klubu z muzyką reggae w Berlinie (na skłocie o nazwie Yaam) to duża część mężczyzn miała poprzewieszane jakieś torebki ale były one absurdalnie drogich marek niczym najdroższe torebki damskie. Mężczyzni w dodatku tańczyli razem osobno w grupach i nie mieszkali się z kobietami chyba że byli w parze z kobietą. Nadawano komunikaty że za zaczepianie kobiet groziło wyrzucenie z lokalu i zakaz wstępu do obiektu w przyszłości. Nie byłem więc zdziwiony widząc że osoby w klubie bawiły się raczej w grupach osób tej samej płci.

Taka modna niewielka torebka męska topowej marki jaką mieli ci mężczyźni z Berlina to obecnie koszt około kilku tysięcy złotych.

W sklepie typu skate shop w Poznaniu w Starym Browarze najpopularniejszy obecnie kolor bluz męskich to różowy a taka markowa męska bluza różowa kosztuje około 379 zł i nawet myślałem czy nie ubrać się tak jak osoby młodsze.
Pozdrawiam

--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

Jutro w Bratysławie spotkanie na najwyższym szczeblu w sprawie funduszy unijnych po 2020 roku

W Bratysławie będą jutro obradować premierzy i ministrowie z kilkunastu państw, które sprzyjają polityce spójności. Planowane jest podpisanie wspólnej deklaracji.

W Szczycie Przyjaciół Spójności wezmą udział przedstawiciele 16 państw oraz wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej i zarazem komisarz ds. unii energetycznej Maroš Šefčovič. Polskę będą reprezentować premier Mateusz Morawiecki, minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński i wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański. Na szczeblu premierów reprezentowane mają być też Słowacja, Czechy, Węgry, Malta, Rumunia, Chorwacja, Estonia i Słowenia.

„Przyjaciele spójności zwierają szyki przed ważnymi wydarzeniami, na których powinni mówić co najmniej podobnym, a najlepiej jednym głosem. W piątek Rada UE będzie dyskutować o zasadach rządzących polityką spójności, a za dwa tygodnia Rada Europejska, czyli szefowie państw, zajmą się całością budżetu unijnego" – mówi minister Kwieciński.

Tematy spotkania w Bratysławie to:

·        wielkość budżetu UE, zwłaszcza po wyjściu Wielkiej Brytanii,

·        priorytety poszczególnych państw w negocjacjach,

·        finansowanie wyzwań stojących przed UE,

·        ryzyka dla szybkiego porozumienia w sprawie budżetu.

Podczas wydarzenia planowane jest podpisanie wspólnej deklaracji. Jej sygnatariusze zwrócą uwagę na kluczową rolę polityki spójności i Wspólnej Polityki Rolnej oraz potrzebę zaadresowania przez te polityki nowych priorytetów UE przy zapewnieniu odpowiedniego finansowania.

Pozdrawiam

Paweł Nowak

Biuro Komunikacji
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

tel. +48 22 273 85 11

kom. 666 865 604
e-mail: media@mr.gov.pl
www.miir.gov.pl
Niepodległa

Kwieciński: "Z programów zarządzanych z Brukseli możemy wycisnąć więcej"

Kwieciński: „Z programów zarządzanych z Brukseli możemy wycisnąć więcej"

Informacja prasowa, 28 listopada 2018 r.

Rząd chce, by w 2020 roku podmioty z Polski pozyskały co najmniej 2,5% z centralnych funduszy UE. Pomóc ma silniejsza koordynacja, którą zajmie się Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

„Do tej pory nie było jednego rządowego ośrodka, który zbadałby dlaczego podmioty z Polski nie są w czołówce, jeśli chodzi o pozyskiwanie tych funduszy, a potem wdrożył rozwiązania, które zwiększyłyby nasz udział. A to ważne pieniądze, które firmy czy uczelnie mogą przeznaczyć między innymi na innowacje" - wyjaśnia minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński i dodaje: „Teraz jest dobry moment, by to zmienić. Prace nad budżetem UE 2021-2027 są w toku. W nowej perspektywie z funduszy zarządzanych z Brukseli możemy wycisnąć więcej".

Więcej w informacji prasowej:

Biuro Komunikacji
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

tel. +48 22 273 85 11
e-mail: media@mr.gov.pl
www.miir.gov.pl
Niepodległa

komunikat po Radzie Ministrów


Redakcja odebrała:
From: cirpress cirpress <cirpress na serw. kprm.gov.pl>
Date: wt., 27 lis 2018 o 16:39
Subject: komunikat po Radzie MinistrówWarszawa, 27 listopada  2018 r.

 

RADA MINISTRÓW

 

 

Podczas dzisiejszego posiedzenia rząd przyjął:

 • projekt ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji,
 • projekt ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej oraz ustawy o działach administracji rządowej,
 • projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw.

 

Rada Ministrów zaakceptowała dokument: Projekt strategiczny Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju: System koordynacji udziału polskich podmiotów w realizacji projektów finansowanych z programów horyzontalnych Komisji Europejskiej.

 

 

* * * * *

 

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, przedłożony przez ministra energii.

Projekt przewiduje rozwiązania, które poprawią jakość powietrza oraz zapewnią bezpieczeństwo dostaw ciepła i energii elektrycznej poprzez rozwój wysokosprawnej kogeneracji (jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła użytkowego w elektrociepłowniach).

Jednym z ważnych problemów społecznych związanych z występowaniem niekorzystnych zjawisk środowiskowych jest niska jakość powietrza, wiążąca się również ze zjawiskami tzw. niskiej emisji i smogu. O ile w dużych aglomeracjach za złą jakość powietrza odpowiadają przede wszystkim emisje zanieczyszczeń z transportu, to w mniejszych miejscowościach głównym czynnikiem jego zanieczyszczenia są indywidualne domowe paleniska zasilane paliwem złej jakości.

Walka z niską jakością powietrza może polegać m.in. na rozwoju ciepłownictwa sieciowego zasilanego ciepłem wytwarzanym w procesie kogeneracji. Kogeneracja jest optymalnym sposobem wykorzystania paliw, ponieważ efektywność tego procesu może być nawet o 50 proc. większa niż w przypadku, gdy ciepło i energia elektryczna są produkowane osobno. Zmniejsza się też odpowiednio emisja zanieczyszczeń, tj. np.: dwutlenku węgla, pyłów, tlenków siarki i azotu oraz innych szkodliwych dla środowiska substancji.

Polska ma potencjał podwojenia produkcji ciepła w kogeneracji dzięki zamianie kotłów ciepłowniczych na jednostki kogeneracji. Wykorzystanie potencjału kogeneracji wymaga jednak bardzo wysokich nakładów inwestycyjnych.

 

Produkcja energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji jest ważnym elementem podnoszącym efektywność systemu energetycznego. Dlatego w dokumencie „Polityka energetyczna Polski do 2030 r." zawarto cel, jakim jest osiągnięcie dwukrotnego zwiększenia produkcji energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji do 2030 r. w odniesieniu do poziomu z 2006 r.

W projekcie ustawy zaproponowano zastąpienie obecnego mechanizmu wsparcia energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (opartego na tzw. systemie świadectw pochodzenia) – efektywnym ekonomicznie systemem, który będzie wspierał  budowę nowych mocy wytwórczych w kogeneracji. System ten oparty będzie w znacznej mierze na procedurze aukcyjnej. Proponowany mechanizm ma gwarantować inwestorom, którzy wygrali w aukcji, stałą premię do ceny energii elektrycznej. Aby zapewnić stabilność wsparcia oraz długofalowe planowanie działań inwestycyjnych związanych z wysokosprawną kogeneracją, zaproponowano, że wsparcie zostanie udzielone na 15 lat.

Promowanie energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji odbywać się będzie w następujących kategoriach:

·         istniejących i zmodernizowanych jednostkach kogeneracji (o mocy zainstalowanej elektrycznej 1 – 50 MW) oraz małych jednostkach kogeneracji (o mocy zainstalowanej elektrycznej do 1 MW) – w ramach wniosku o wypłatę premii gwarantowanej;

·         nowych i znacznie zmodernizowanych jednostkach kogeneracji (o mocy zainstalowanej elektrycznej 1 – 50 MW) – w ramach aukcji;

·         nowych i znacznie modernizowanych jednostkach kogeneracji (o mocy zainstalowanej elektrycznej powyżej 50 MW) – w ramach naboru;

·         istniejących i zmodernizowanych jednostkach kogeneracji (o mocy zainstalowanej elektrycznej powyżej 50 MW) – w ramach wniosku o wypłatę premii gwarantowanej indywidualnej.

Wspierane będzie wytwarzanie energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji, jedynie w tych instalacjach, które wprowadzą ciepło użytkowe wytworzone w tym samym procesie do sieci ciepłowniczej. Kryterium to zrealizuje najważniejszy cel mechanizmu, tj. zmniejszenie zjawiska niskiej emisji, a w konsekwencji poprawę jakości powietrza.

Warunkiem uzyskania wsparcia na energię elektryczną – wytworzoną,  wprowadzoną do sieci i sprzedaną –  będzie wprowadzanie do sieci ciepłowniczej co najmniej 70 proc. ciepła użytkowego wytworzonego w wysokosprawnej kogeneracji w danej jednostce kogeneracyjnej. W przypadku jednostek wprowadzających do sieci mniej niż 70 proc. wytworzonego ciepła – wsparciem objęta będzie energia elektryczna w proporcji odpowiadającej udziałowi ciepła wprowadzonego do sieci w cieple wytworzonym. Warunek współpracy z publiczną siecią ciepłowniczą nie obejmie jednostek o mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 1 MW oraz istniejących i zmodernizowanych jednostek opalanych metanem uwalnianym i ujmowanym przy dołowych robotach górniczych w czynnych, likwidowanych lub zlikwidowanych kopalniach węgla kamiennego (o mocy zainstalowanej elektrycznej do 50 MW).

Obecny mechanizm wsparcia energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (oparty na tzw. systemie świadectw pochodzenia) wygaśnie z końcem 2018 r.

Nowe rozwiązania zawarte w projekcie ustawy mają wejść w życie 1 stycznia 2019 r.

 

* * *

 

 

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej oraz ustawy o działach administracji rządowej, przedłożony przez ministra przedsiębiorczości i technologii.

Przede wszystkim uporządkowano i doprecyzowano zakres zadań Polskiej Agencji Kosmicznej (PAK), jako agencji wykonawczej. Zasadniczo PAK ma wspierać przemysł kosmiczny, użytkowanie przestrzeni kosmicznej, rozwój technik kosmicznych, w tym inżynierii satelitarnej, a także badania i wykorzystywanie ich wyników do celów użytkowych, gospodarczych, obronnych i bezpieczeństwa państwa. Ze wspierającą rolą Agencji będzie się łączył obowiązek jej współdziałania z innymi organami i instytucjami państwa.

Najważniejsze zadania PAK to:

 • zapewnianie wsparcia eksperckiego i wiedzy technologicznej innym organom administracji publicznej zaangażowanym w działalność kosmiczną w zależności od ich potrzeb, w szczególności przez przygotowywanie i udostępnianie im raportów i analiz oraz udział w procesie konsultacji dotyczącym polskiej polityki kosmicznej;
 • opracowanie i wdrażanie Krajowego Programu Kosmicznego, który ma być jednym z kluczowych instrumentów realizacji Polskiej Strategii Kosmicznej, przyjętej przez rząd w styczniu 2017 r.;
 • prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących polskiego sektora kosmicznego w kraju i za granicą;
 • wspieranie edukacji i kształcenia specjalistów związanych z badaniem kosmosu;
 • wykonywanie zadań z obszaru obronności i bezpieczeństwa państwa na potrzeby Ministerstwa Obrony Narodowej i innych organów administracji rządowej;
 • inne działania (prowadzenie Krajowego Rejestru Obiektów Kosmicznych, doradztwo, współdziałanie z Polskim Komitetem Normalizacyjnym).

Po zmianach Polska Agencja Kosmiczna będzie podlegać ministrowi właściwemu ds. gospodarki, który od ponad 10 lat jest ministrem wiodącym dla polskiej polityki kosmicznej, dlatego jemu Rada Ministrów powierzyła koordynację działań związanych z wykonaniem Polskiej Strategii Kosmicznej. Oznacza to dostosowanie polskich regulacji dotyczących nadzoru do rozwiązań obowiązujących w innych krajach europejskich, a zwłaszcza w państwach należących do Europejskiej Agencji Kosmicznej (Agencja przestanie bezpośrednio podlegać prezesowi Rady Ministrów).

Siedzibą Polskiej Agencji Kosmicznej będzie Warszawa (obecnie jest to Gdańsk). Centrala Agencji zostanie przeniesiona do Warszawy, ponieważ większość zadań PAK wymaga stałej współpracy z ministerstwami i urzędami centralnymi oraz utrzymywania kontaktów międzynarodowych, co zapewnia stolica. Ponadto, większość podmiotów sektora kosmicznego zlokalizowana jest w województwie mazowieckim i większość pracowników Agencji pracuje w jej warszawskim biurze (w tym cały pion wojskowy).

Agencja zachowa możliwość posiadania oddziałów terenowych. Centralę w Gdańsku będzie można przekształcić w oddział – w tym mieście jest odpowiednia infrastruktura i wzrosło zainteresowanie tematyką kosmiczną, a zwłaszcza wspieraniem edukacji w tej dziedzinie. Z kolei za utrzymaniem oddziału w Rzeszowie przemawia bliskość Doliny Lotniczej i możliwość współpracy z Ukrainą.

Agencja będzie udzielać wsparcia niefinansowego na szkolenia, doradztwo, udział w targach, misjach gospodarczych oraz innych wydarzeniach (konferencjach, seminariach, warsztatach). Chodzi o doradztwo w dziedzinie użytkowania przestrzeni kosmicznej i udziale w europejskim procesie harmonizacji technologii kosmicznych i satelitarnych. Agencja będzie wspierać promocję polskiej gospodarki i myśli naukowej w dziedzinie użytkowania przestrzeni kosmicznej na arenie międzynarodowej.

Wsparcie obejmie także działalność informacyjną i promocyjną w dziedzinie użytkowania przestrzeni kosmicznej, a także projekty edukacyjne dotyczące badania i użytkowania tej przestrzeni oraz organizacji i przedsięwzięć promujących warunki sprzyjające badaniom naukowym i pracom rozwojowym w tym obszarze.

Wsparcie będzie udzielane osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej, przedsiębiorcom, podmiotom statutowo działającym w dziedzinie użytkowania przestrzeni kosmicznej (stowarzyszeniom), a także  partnerom społecznym i gospodarczym (organizacjom: pracodawców i związkowym).

Zaproponowano również przepis zwiększający znaczenie doświadczenia w procesie rekrutacji na stanowiska prezesa i wiceprezesa PAK.

Ze względu na zakres zadań związanych z funkcjonowaniem Polskiej Agencji Kosmicznej, jak również potrzebę kierowania grupą pracowników, utrzymano wymóg co najmniej 2-letniej praktyki na stanowisku kierowniczym, koniecznej do objęcia stanowiska prezesa Agencji. W przypadku kandydata na prezesa dodano też nowy przepis, o co najmniej 4-letnim stażu pracy w sektorze naukowym, przemysłowym lub administracji publicznej związanym z przestrzenią kosmiczną, a usunięto poprzedni zapis o co najmniej 6-letnim stażu pracy w przemyśle wysokich technologii, który miał charakter znacznie bardziej ogólny.

Nowe regulacje powinny wejść w życie po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 

* * *

 

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Projekt wprowadza nowe rozwiązania oraz korektę niektórych przepisów związanych  z reformą systemu zarządzania mieniem państwowym, którą wprowadzono 1 stycznia 2017 r.

W projekcie m.in.:

 • zmodyfikowano kompetencje i zadania prezesa Rady Ministrów, wynikające z ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym:

- rozszerzono zakres spraw, w których premier zatwierdza – w spółkach o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa – instrukcje do głosowania sporządzone przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa lub państwową osobę prawną;

- rozszerzono kompetencję szefa rządu do koordynowania wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa w spółkach oraz kompetencję polegającą na dążeniu do zapewnienia jednolitego sposobu wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa na wszystkie spółki z udziałem Skarbu Państwa;

- premierowi przyznano ogólną kompetencję do nabywania akcji w imieniu Skarbu Państwa;

- szefowi rządu umożliwiono żądanie przekazania informacji dotyczących wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa w spółkach oraz działalności spółek z udziałem Skarbu Państwa od wszystkich organów lub podmiotów, które wykonują prawa z akcji Skarbu Państwa;

 • skorygowano mechanizm przekazywania uprawnień do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa (przekazanie to będzie następowało w rozporządzeniu prezesa Rady Ministrów określającym wykaz spółek, w których uprawnienia przysługujące Skarbowi Państwa wykonują inni członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy rządu lub państwowe osoby prawne, w tym także jednoosobowe spółki Skarbu Państwa oraz określono zakres przekazanych uprawnień);
 • w celu zapewnienia źródła finansowania zadania szefa rządu, polegającego na nabywaniu i obejmowaniu akcji lub udziałów spółek, projekt przewiduje utworzenie nowego państwowego funduszu celowego – Funduszu Inwestycji Kapitałowych;
 • zmieniono przepisy dotyczące wymogów, jakie muszą spełniać osoby wskazane na członka organu nadzorczego przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa lub państwową osobę prawną oraz przepisów dotyczących Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych (osoby wybrane do organu nadzorczego przez rolników lub rybaków zostaną objęte takimi samymi wymogami, co osoby wybrane na członka organu nadzorczego przez pracowników);
 • wskazano, że zbyciu mogą podlegać prawa wynikające z akcji należących do Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych;
 • wprowadzono zmiany dotyczące definicji oraz siatki pojęciowej stosowanej w ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od daty ich publikacji w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych artykułów, które zaczną obowiązywać w innych terminach. 

 

* * *

 

Rada Ministrów przyjęła dokument: Projekt strategiczny Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju: System koordynacji udziału polskich podmiotów w realizacji projektów finansowanych z programów horyzontalnych Komisji Europejskiej, przedłożony przez ministra inwestycji i rozwoju.

Rząd przygotowując Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), wśród średnio- i długookresowych celów gospodarczych, założył w niej zwiększenie efektywności wykorzystania dostępnych środków unijnych, w tym z programów horyzontalnych zarządzanych centralnie przez Komisję Europejską.

Założono, że zwiększeniu udziału polskich beneficjentów w programach horyzontalnych oraz wzmocnieniu synergii między środkami Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych (EFSI) i programami horyzontalnymi, ma służyć projekt strategiczny z SOR: Projekt strategiczny Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju: System koordynacji udziału polskich podmiotów w realizacji projektów finansowanych z programów horyzontalnych Komisji Europejskiej. Jego celem jest precyzyjne zdefiniowanie przyczyn niskiego wykorzystania środków europejskich z programów horyzontalnych przez polskie podmioty oraz wskazanie skutecznych narzędzi wspierających  je w efektywniejszym korzystaniu z tych środków oraz zachęcenie do większego udziału w przedsięwzięciach finansowanych ze środków UE innych niż EFSI.

Przewidziano działania mające zwiększyć udział polskich podmiotów w programach zarządzanych centralnie przez KE – są one niezbędne do podjęcia jeszcze w perspektywie do 2020 r. na poziomach: strategicznym, wdrożeniowym oraz wnioskodawcy. Podjęcie odpowiednich działań przed rozpoczęciem kolejnej perspektywy (lata 2021-2027) umożliwi właściwe przygotowanie oraz płynne przejście do niej.

Zgodnie z założeniami SOR, udział polskich podmiotów (m.in. przedsiębiorców, instytutów badawczych) w ogólnej puli środków europejskich alokowanych w programach zarządzanych centralnie przez KE powinien wzrosnąć do 2,5 proc. w 2020 r. oraz do 5 proc. w 2030 r. z obecnego ok. 1 proc. Liderami w programach zarządzanych centralnie przez KE są Niemcy i Hiszpania, których udział w transferach środków unijnych z tych programów wynosił odpowiednio: 15,9 proc. i 8,9 proc. w 2017 r.

Biorąc powyższe pod uwagę Rada Ministrów zdecydowała o przeniesieniu procesu koordynacji programami horyzontalnymi KE z instytucji dotychczas nimi zarządzającymi do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

 

 

 

 

 

Centrum Informacyjne Rządu

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW

Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa(.._)


 

 --

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

list do redakcji: Oświadczenie Rzecznika Prasowego Rządu

Redakcja otrzymała:
From: cirpress cirpress <cirpress na serw. kprm.gov.pl>
Date: śr., 28 lis 2018 o 10:32
Subject: Oświadczenie Rzecznika Prasowego Rządu

                                                                                                                                                                                                                                                                                           Warszawa, 28 listopada 2018 r.

 

Oświadczenie Rzecznika Prasowego Rządu

Nie zamierzamy bezpośrednio odnosić się do treści listu Pani Ambasador Mosbacher ani faktu jego opublikowania w mediach. Naszym zdaniem dyplomacja wymaga spokoju i rozwagi. Polska i Stany Zjednoczone pozostają w bardzo dobrych relacjach i nie zmieni tego jeden incydent.

Polska tak samo jak USA ceni sobie wolność słowa i w żaden sposób nie ogranicza wolności mediów. Rynek medialny w Polsce jest pluralistyczny, a media prezentują pełne spektrum opinii.

 

Rząd Prawa i Sprawiedliwości nigdy nie dopuści do powtórzenia się sytuacji, które miały miejsce w czasach naszych poprzedników – takich jak próby rekwirowania materiałów dziennikarskich czy wpływania na redakcje i wydawców, by zwalniały z pracy autorów publikacji krytycznych dla władzy.

Dzięki mediom opinia publiczna dowiaduje się o różnych bulwersujących wydarzeniach, także takich jak te z okolic Wodzisławia Śląskiego.  Prokuratura prowadzi postępowanie, które powinno wyjaśnić wszystkie okoliczności oburzającego i godnego pożałowania incydentu, który stał się tematem reportażu telewizji TVN. Jest jednak oczywiste, że sprawa wymaga bardzo dokładnego wyjaśnienia oraz zbadania czy nie zostały przekroczone granice między relacjonowaniem wydarzeń, a ich kreowaniem.

 

Polska była pierwszą ofiarą hitlerowskich Niemiec. Obywatele naszego państwa doznali w czasie II wojny światowej niewyobrażalnych cierpień. Nie ma w Polsce miejsca na nazizm, faszyzm, czy jakąkolwiek inną zbrodniczą ideologię. Jeśli dziś jakiś obywatel Polski chciałby oddawać hołd Hitlerowi, to zasługuje nie tylko na najwyższe społeczne potępienie, ale przede wszystkim na karę wynikającą z polskiego prawa. Dlatego też prokuratura pracuje nad weryfikacją każdego szczegółu postępowania dotyczącego haniebnego wydarzenia pod Wodzisławiem, niezależnie od tego, kto był jego inspiratorem. Państwo polskie podchodzi do takich spraw bardzo poważnie.

 

 

Centrum Informacyjne Rządu

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW

Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa
e-mail:
(..)

 

 

 --

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf