Minister Kwieciński na posiedzeniu Rady UE. Temat: polityka spójności po 2020 roku (30 listopada)

Minister Jerzy Kwieciński weźmie jutro udział w posiedzeniu Rady ds. Ogólnych. Tematem spotkania będzie polityka spójności po 2020 roku. Minister odbędzie też kilka spotkań z przedstawicielami rządów państw członkowskich UE.

W spotkaniu Rady będą uczestniczyć głównie ministrowie z państw członkowskich odpowiedzialni za fundusze europejskie. Polskę będzie reprezentował minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

Prezydencja austriacka przygotowała kilka tematów, które powinny być przedyskutowane na posiedzeniu Rady. Dotyczą one:

·        ewentualnego podziału 7-letniego okresu wdrażania funduszy na 5 i 2 lata,

·        obowiązku lub dobrowolności w tworzeniu tzw. umów partnerstwa, czyli umowy pomiędzy państwem członkowskim a UE określającej cele i warunki inwestowania funduszy unijnych,

·        zasad działania programów Interreg (współpraca między regionami z różnych państw).

Polska planuje poruszyć podczas debaty również inne kwestie, które są istotne z punktu widzenia naszego kraju. Chodzi o możliwość:

·        finansowania infrastruktury gazowej (np. gazociągów) z funduszy polityki spójności po 2020 roku,

·        finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego nie tylko tzw. „projektów miękkich (np. edukacyjnych, szkoleniowych), ale też infrastruktury społecznej – edukacyjnej i zdrowotnej,

·        finansowania zakupu taboru kolejowego z nowej puli unijnych funduszy,

·        większej elastyczności w przesuwaniu pieniędzy, które trafią do poszczególnych krajów, Polska chciałaby żeby limit przesunięć pomiędzy funduszami wynosił 10% puli dla danego kraju (propozycja Komisji Europejskiej to 5%).

Na marginesie posiedzenia Rady minister Kwieciński odbędzie też kilka spotkań bilateralnych, m.in. z:

·        Jyrki Katainenem, wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej oraz komisarzem ds. miejsc pracy, wzrostu, inwestycji i konkurencyjności,

·        Daną Reizniece-Ozola, Minister Finansów Łotwy,

·        Toomasem Tőniste, Ministrem Finansów Estonii,

·        Barbarą Lezzi, Minister ds. Regionów Południowych Włoch,

·        Loretą Maskaliovienë, Wiceminister Finansów Litwy,

·        Claudią Dörr-Voß, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki i Energii Niemiec.

Tematem wszystkich spotkań będą budżet UE i polityka spójności.

Pozdrawiam,
Paweł Nowak

naczelnik Wydziału Prasowego
Biuro Komunikacji
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
tel. 22 273 71 14
kom. +48 666 865 604
Pawel.Nowak@miir.gov.pl
 
www.miir.gov.pl
 


Niepodległa