Znamy już datę polsko-niemieckiego szczytu technologicznego - komunikat MPIT

18 marca 2019 r. w Berlinie odbędzie się Polsko-Niemieckie Forum Nowych Technologii" – potwierdzili dzisiaj w trakcie Polsko-Niemieckich Konsultacji Międzyrządowych wiceminister przedsiębiorczości i Technologii Marcin Ociepa oraz Sekretarz Stanu w Federalnym Ministerstwie Gospodarki i Energii Claudia Dörr-Voss.

Będzie to największe dotychczas w skali spotkanie pomiędzy polskim i niemieckim biznesem poświęcone technologiom przyszłości jako obszaru perspektywicznej współpracy. Agenda gospodarcza dzisiejszych Polsko-Niemieckich Konsultacji Międzyresortowych to bezpośrednia kontynuacja tematów poruszonych minister Jadwigę Emilewicz podczas wrześniowej wizyty ministra gospodarki i energii Petera Altmaiera  w Warszawie.

Ministrowie Polski i Niemiec odpowiadający za rozwój gospodarki zgodzili się wówczas, co do tego, że za strategiczny kierunek współpracy polsko-niemieckiej należy obrać inicjatywy i projekty inwestycyjne związane z Przemysłem 4.0 i technologiami przyszłości. Zapowiedziane Forum Nowych Technologii stanowi właśnie bezpośrednią realizację tych deklaracji i potwierdzenie kursu na nowe technologie. Będzie to wydarzenie przede wszystkim zaadresowane do polskich i niemieckich przedsiębiorców.

W sercu Forum znajdą się takie technologiczne trendy jak elektromobilność, sztuczna inteligencja i szeroko rozumiane technologie przyjazne środowisku.
"Mamy nadzieję, że bezpośrednie spotkanie polskich i niemieckich pionierów nowych technologii, uruchomi potencjał współpracy i zaowocuje w najbliższej przyszłości wspólnymi projektami biznesowymi" – zaznaczył minister Ociepa.

Ministrowie Ociepa i Dörr-Voss potwierdzili, że obok stwarzania dobrych i sprzyjających warunków dla polsko-niemieckich projektów technologicznych na płaszczyźnie biznesowej, równie ważnym i komplementarnym kierunkiem działań jest zacieśnianie współpracy instytucjonalnej wokół technologii przyszłości i innowacyjnej gospodarki.
"Ustaliliśmy, że świeżo powołana do życia Polska Platforma Przemysłu Przyszłości – miejsce pomyślane jako integrujące na płaszczyźnie biznesowej, akademickiej, edukacyjnej i społecznej wszystkich aktorów związanych z Przemysłem 4.0, zawiąże strategiczne partnerstwo z siostrzaną i analogiczną niemiecką platformą rozwoju przemysłu. Taki dialog i współpraca ma szansę wzajemnie potęgować  potencjały innowacyjności naszych gospodarek i tym samym przyczyniać się do budowania konkurencyjności Europy na polu innowacyjności" – podsumował minister Ociepa.


Departament Komunikacji
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

tel. 22 262 98 89
e-mail: dziennikarze@mpit.gov.pl
www.mpit.gov.pl