Jutro w Bratysławie spotkanie na najwyższym szczeblu w sprawie funduszy unijnych po 2020 roku

W Bratysławie będą jutro obradować premierzy i ministrowie z kilkunastu państw, które sprzyjają polityce spójności. Planowane jest podpisanie wspólnej deklaracji.

W Szczycie Przyjaciół Spójności wezmą udział przedstawiciele 16 państw oraz wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej i zarazem komisarz ds. unii energetycznej Maroš Šefčovič. Polskę będą reprezentować premier Mateusz Morawiecki, minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński i wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański. Na szczeblu premierów reprezentowane mają być też Słowacja, Czechy, Węgry, Malta, Rumunia, Chorwacja, Estonia i Słowenia.

„Przyjaciele spójności zwierają szyki przed ważnymi wydarzeniami, na których powinni mówić co najmniej podobnym, a najlepiej jednym głosem. W piątek Rada UE będzie dyskutować o zasadach rządzących polityką spójności, a za dwa tygodnia Rada Europejska, czyli szefowie państw, zajmą się całością budżetu unijnego" – mówi minister Kwieciński.

Tematy spotkania w Bratysławie to:

·        wielkość budżetu UE, zwłaszcza po wyjściu Wielkiej Brytanii,

·        priorytety poszczególnych państw w negocjacjach,

·        finansowanie wyzwań stojących przed UE,

·        ryzyka dla szybkiego porozumienia w sprawie budżetu.

Podczas wydarzenia planowane jest podpisanie wspólnej deklaracji. Jej sygnatariusze zwrócą uwagę na kluczową rolę polityki spójności i Wspólnej Polityki Rolnej oraz potrzebę zaadresowania przez te polityki nowych priorytetów UE przy zapewnieniu odpowiedniego finansowania.

Pozdrawiam

Paweł Nowak

Biuro Komunikacji
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

tel. +48 22 273 85 11

kom. 666 865 604
e-mail: media@mr.gov.pl
www.miir.gov.pl
Niepodległa