Redakcja otrzymała: Informacja Prasowa w sprawie marszu Niepodległości dla gejów, lesbijek, querr, transpłciowych, hermafrodytów i aseksualnych

Redakcja otrzymała:

---------- Wiadomość otrzymana----------
Od: Mikołaj Kastor Klubiński <kontakt na serwerze klubinski.eu>
Data: poniedziałek, 5 listopada 2018
Temat: Informacja Prasowa
Do:


"Tęczowa Niepodległość"

Szanowna redakcjo chciałbym zainteresować/przedstawić wam naszą inicjatywę tj. "Tęczowa ekipa na Marszu Niepodległości" Na chwilę obecną wydarzeniem zainteresowanych jest już ponad 4k osób.

W trakcie dyskusji ze znajomymi zrodził się pomysł jak zmienić na lepsze polski dyskurs społeczny. Mniejszości określane są jako "V kolumna zepsutego Zachodu" a nacjonalistyczne jako "faszystowskie".

Środowiska narodowe/nacjonalistyczne nie mają monopolu na patriotyzm. Chcemy zamanifestować nasze przywiązanie do ojczyzny. Dlatego chcemy iść w  Marszu Niepodległości z biało-czerwonymi oraz tęczowymi flagami(Żeby pokazać naszą obecność) oraz banerem "My też ją kochamy".

Dlaczego tam?

Bo to największe i już trwale wyryte w rzeczywistości obchody tego święta. Na które organizatorzy zapraszają wszystkich komu droga jest Polska.

Nie jesteśmy prowokacją!

Chcemy tego dnia świętować ramię w ramię ze wszystkimi innymi uczestnikami marszu w przekonaniu że codzienne podziały w tak ważnym dniu powinny zejść na dalszy plan. Wysłaliśmy list do organizatorów z prośbą o specjalną troskę o nasze bezpieczeństwo, skontaktowaliśmy się też z policją. Postanowiliśmy iść na samym końcu marszu by być łatwiejsi do ochrony oraz zrezygnowaliśmy z tęczowego orła by nie budzić kontrowersji wśród środowisk narodowych.

W przypadku gdyby organizatorzy stwierdzili że nie życzą sobie nas na tym wydarzeniu(Mimo że wcześniej zapraszali wszystkich którym droga jest nasz kraj) nie pójdziemy. Niestety potwierdza to niejako "białe" intencje organizatorów które się im zarzuca.

Gdyby Policja stwierdziła że zagrożenie jest zbyt duże i nie są w stanie nas ochronić. Również się tam nie pojawimy.

Po Marszu Niepodległości planujemy zorganizować after gdzie w luźnej atmosferze przybliżymy postacie "Tęczowych" Patriotów.

Link do wydarzenia

https://www.facebook.com/events/307093586769856/

W przypadku zainteresowania/pytań oddaję się do dyspozycji :)

--
Wolności i Sukcesów
Mikołaj Kastor Klubiński


--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf