Nagroda za pomoc!: Poszukiwanie zaginionej kopii publikacji z ok. 300- 335 n.e., autorstwa Visimara/ Wizymira
Ogłoszenie: 
Poszukiwanie zaginionej kopii publikacji z ok. 300- 335 n.e., autorstwa Visimara/ WizymiraOgłoszenie wydawcy- Nagroda za pomoc!

W celu skompletowania opisu literackiej historii Polski wydawnictwo poszukuje dzieła którego autorem miał być wzmiankowany w źródłach jego domiemany autor Visimar (Wizymir?), który istotnie był królem na tych terenach i jest on bohaterem historii powszechnej późnego antyku, i nawet znamy datę jego zgonu. Jego twórczość datujemy na lata 300- 335 n.e.

Publikacja, spisana na korze, zaginęła, ktoś ją wypożyczył i nie zwrócił, dotarliśmy nawet do akt procesu sądowego w sprawie zwrotu cennej publikacji, który wytoczono osobie która wypożyczyła tą cenną publikację z biblioteki i nie oddała. Był to ongiś najcenniejszy inkunabuł Biblioteki Załuskich.

Jesteśmy zainteresowani jej rzekomymi licznymi kopiami, wzmiankami, odpisami. Jesteśmy też nadal zainteresowani poszukiwaniami oryginału i doprowadziliśmy do próby podjęcia przez Bibliotekę Narodową poszukiwań rękopisu zawierającego tzw. Kronikę Nakorsza Warmisza. 

Zaginęła publikacja- ongiś najcenniejszy lokalny "klejnot biblioteczny", datowana na podstawie jej treści na lata 300- 335 n.e.- co do której- z racji zgromadzonych materiałów źródłowych- trudno podejrzewać że nie istniała. Chcemy podkreślić że w źródłach istniał także jej domiemany autor Visimar (Wizymir?), który istotnie był królem na tych terenach i jest on bohaterem historii powszechnej późnego antyku, i nawet znamy datę jego zgonu.

O jej autorach:
Wojan, Wojnan to legendarny najdawniejszy slowiańsko-polski dziejopis aktywny przed chrztem katolickim władcy kraju z X wieku. Wojan seu Wojnan - jak wymienia go literatura, był dygnitarzem. Miał on przepisać na korze brzozowej kronikę Nakorsza Warmisza, przypisywaną Visimarowi (Wyzymirowi?), władcy zmarłemu ok. 335 n.e. i znanemu z historii powszechnej. Nakorsz miał żyć w okresie przed 335 r.n.e. i być autorem tej księgi przypisywanej samemu wandalskiemu władcy znanemu jako Visimar (w polskich kronikach- Wyzymir lub Wizimierz).

wg  Michała Wiszniewskiego Historya literatury polskiéj Autorzy Michał 
Wiszniewski

--

Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, WIECZORNA.PL SP Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra