Komentarz ministra inwestycji i rozwoju Jerzego Kwiecińskiego do danych o inwestycjach przedsiębiorstw, które opublikował dzisiaj GUS

Komentarz ministra inwestycji i rozwoju Jerzego Kwiecińskiego do danych o inwestycjach przedsiębiorstw, które opublikował dzisiaj GUS

Wzrost nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw trwa nieprzerwanie od IV kwartału 2017 r.

Opublikowane dzisiaj dane GUS pokazują, że wysokość nakładów inwestycyjnych w okresie styczeń – wrzesień 2018 r. wzrosła w porównaniu do tego samego okresu 2017 r. o około 12,4%. Tym samym na koniec III kw. wartość nakładów wyniosła 89,6 mld zł. W okresie styczeń – marzec 2018 r. wzrost wyniósł ok. 6,7% r/r, natomiast w okresie styczeń – czerwiec  - 10,3% r/r, osiągając wartość ok. 54,5 mld zł.

Cieszy struktura nakładów inwestycyjnych.

Po pierwsze, ze względu na ich przedmiot. Mimo, iż notujemy obecnie minimalny - o 0,1% r/r - spadek nakładów na środki transportu, jesteśmy równocześnie świadkami silnego wzrostu w przypadku dwóch pozostałych komponentów, tj. nakładów na budynki i budowle oraz nakładów na maszyny i urządzenia. Ich wspólny wzrost wskazuje z jednej strony na większe zaangażowanie przedsiębiorstw w rozwój własnych nieruchomości (zarówno o przeznaczaniu magazynowym jak i produkcyjnym lub biurowym), z drugiej zaś – wzrost nakładów w wyposażenie tych zakładów. Tym samym tworzone są podstawy pod wzrost aktywności gospodarczej przedsiębiorstw w kolejnych kwartałach.

Po drugie, struktura podmiotowa nakładów inwestycyjnych również stanowi dobry prognostyk dla przyszłego wzrostu gospodarczego. Notujemy wysokie przyrosty dla sektora transportu i gospodarki magazynowej (wzrost o 40,7%, inwestycje w nowe powierzchnie magazynowe), górnictwa (wzrost o 32%, tutaj zadziałał efekt niskiej bazy w poprzednich okresach) czy wreszcie naprawie pojazdów samochodowych (wzrost o 21,3%). Również w przypadku pozostałych sektorów wzrosty przekraczają poziom około 6%-7%. Notujemy też spadki, ale w obszarach, w których występują są niższe niż w poprzednich latach.  

Mamy jeszcze sporo niewiadomych. Dokładniejsze dane na temat nakładów inwestycyjnych GUS upubliczni pod koniec tego miesiąca. Trudno jest też wyrokować jakie dane zobaczymy za IV kwartał, ale myślę, że już teraz możemy pokusić się o stwierdzenie, że w 2018 r. zobaczymy odbicie poziomu inwestycji w odniesieniu do 2017 roku. Potencjał inwestycyjny naszych firm powinien wciąż rosnąć, choć nastroje tonuje coraz gorsze otoczenie zewnętrzne dla naszych firm. 


Biuro Komunikacji
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

tel. +48 22 273 85 11
e-mail: media@mr.gov.pl
www.miir.gov.pl
Niepodległa