Pytania prasowe do PKP PLK - kolej na południu województwa świętokrzyskiego

Jakie plany ma PLK  w sprawie naprawy peronów i oświetlenia przystanków osobowych i stacji na linii do Buska i do Tarnobrzegu? Są to stacje na południu województwa  świętokrzyskiego i na terenie woj. podkarpackiego. Podaję każdy z przystanków:

  Sitkówka Nowiny   (T)
0,000 0
  Brzeziny   (T)
4,771
  Nida   (T) -peron można przesunąć do ul. Nidziańskiej
6,822
  Dębska Wola   (T)
13,796
  Włoszczowice   (T)
19,542
  Kije   (T)
24,819
  Stawiany Pińczowskie   (T)- czy fragment torowiska do Pińczowa Tow.
będzie także odtworzony przy ewentualnej modernizacji tej linii?
27,755
  Szarbków   (T)- peron możnaby przesunąć bliżej drogi.
33,922
  Grochowiska   (T)
38,682
  Busko-Zdrój  43,300 (T)- co z nasypem który biegnie w stronę centrum miasta?
Czy budowa przystanku biżej centrum miasta zostanie dokończona? Prac nigdy nie ukończono.

Zestawienie innych stacji: lista na podst. bazakolejowa.pl- z uwagami redakcji:

Włoszczowice
Stacja obsługiwała ruch pasażerski do 18 kwietnia 2005. Obecnie odbywa się tu tylko ruch towarowy. Czy perony będą odremontowane?

Chmielnik Buski
- czy PKP PLK wraz z urzędem miejskim mogłyby wykonac nowe centrum przesiadkowe pociąg- autobus pod mostem drogowym nad torami, przy ul. Cisowej, w stronę ulicy Kalinowej?

Raczyce (mijanka) 
Nasyp peronowy nieużywany, niezdatny do eksploatacji.
(info: Timon, 13-08-2013)- czy jest możliwy nowy peron bliżej centrum wsi?
Obecny peron mógłby byc odtworzony dopiero w przyszłości jako przystanek Januszowice.

Grzymała- proponowany nowy przystanek pasażerski.
Tuczępy- proponowana nazwa nowego przystanku w Podlesiu.

Grzybów. Stacja od 2013 roku nieczynna w ruchu pasażerskim.Jedyny peron to wysypowy z dwoma krawędziami. Zarośnięty.(info: Kamil, 24-02-2010) Proponuje się odchwaszczenie i naprawę peronu.

Staszów. Jeśli chodzi o budynek dworca nie jest on zdewastowany. Natomiast płyta peronu wyspowego oraz wiaty przypominają trawnik lub dobrze zarośniętą łąkę. Wiaty przystankowe przedstawiają również obraz nędzy i rozpaczy. Przed dworcem na placu znajduje się czynny sklepik spożywczy.
Wejście na perony od strony płyty dworca PKS uniemożliwia siatka. (info:
Sajan, 2007-11-02) Propozycja: wszystkie 3 krawędzie peronowe byłyby doprowadzne do porządku.

Staszów Centrum- nowy przystanek bliżej centrum miasta, przy ul. Wojska Polskiego, z wykorzystaniem mostu nad rzeką jako rodzaju dojścia do peronów/ przejścia podziemnego.

Staszów Osiedle Wschód- nowy przystanek bliżej największego osiedla miasta, przy ul. Kołłątaja.

Strzegomek- brak danych. Od 09.12.2012 roku przez stację kursoiwały sezonowe pociągi pasażerskie relacji Przemyśl Główny – Wrocław Główny oraz Kielce – Przemyśl Główny.

Osiek Staszowski- peron jest silnie zarośnięty. Pytaliśmy w UM, czy gmina wspiera pomysł przywrócenia ruchu i modernizacji przystanku kolejowego Osiek? Kursowałyby pociągi:
- do Kielc trasą p. Staszów, do Tarnobrzegu p. Chmielów.Linia 70 Włoszczowice – Chmielów koło Tarnobrzega byłaby wykorzystana dla ruchu regionalnego. Wg Wikipedii Osiek Staszowski to zniszczony i nieużywany przystanek osobowy w Osieku, w powiecie staszowskim.

Stary Łążek  - Nie ma śladów po żdanym peronie dla pociągów osobowych.
(info: Łukasz Garbacz, 26-07-2014)

Chodków
Opis ogólny: Gdyby nie to, że na stacji jest kilka torów i gdyby nie obecność dawnych lamp to trudno byloby dzis dotrzec na stacje, podejrzewam ze istnialy tu kiedyś jakies budynki, ale dzisiaj nie ma nic... kawałek dalej (0,5 km.) znajduje sie ladownia przy wiadukcie(Str. Łążek) (info:
Bartek Jaszczur, 2006-07-11)
Opis infrastruktury: 4-5 torów w większym stopniu zarośnięte... (info:
Bartek Jaszczur, 2006-07-11)

Nagnajów- proponowany nowy przystanek przy moście nad Wisłą i Wisłostradzie.

Chmielów koło Tarnobrzega
W latach 1990-91 przebudowa stacji: budowa peronu, wiat peronowych, elektryfikacja stacji. (info: Bogdan Samojeden, 2005-03-13)

Korespondencja w sprawie:

---------- Forwarded message ---------
From: Grzela, Anna
Date: wt., 6 lis 2018 o 13:33
Subject: RE: Pytania prasowe - kolej na południu województwa
To: Adam Fularz 


Odnosząc się do Pana zarzutu dotyczącego stanu infrastruktury kolejowej oraz likwidacji linii kolejowych na terenie województwa świętokrzyskiego ponownie informuję , że zarządcą infrastruktury kolejowej jest PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. co oznacza, że w/w spółka jest kompetentna do udzielania wszelkich informacji w powyższym zakresie.
Tym niemniej w ślad za zapisami „Programu Rozwoju Infrastruktury Transportowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020" przyjętego Uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego nr XVII/247/15 z dnia 27 listopada 2015 roku, informuję że w w/w dokumencie zostało m.in. przewidziane zadanie obejmujące modernizację istniejących i budowę nowych przystanków kolejowych w ramach środków UE dostępnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.
Informuję również, że odpowiedź powyższa była już w treści maila skierowanego do pana w dn. 4 stycznia 2018Anna Grzela

Z-ca Dyrektora

Wojewódzki Zarząd TransportuUrząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

(...)

www.swietokrzyskie.pro-----Original Message-----
From: Sekretariat Wojewódzkiego Zarządu Transportu
Sent: Wednesday, October 24, 2018 8:36 AM
To: Kubiec, Arkadiusz; Grzela, Anna
Subject: FW: Pytania prasowe - kolej na południu województwa
Sekretariat WZTWojewódzki Zarząd Transportu

Sekretariat

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

tel. 41 248 18 00

fax 41 248 18 00 wew. 201

al. IX Wieków Kielc 4; 25-516 Kielce

www.swietokrzyskie.pro-----Original Message-----
From: Urząd Marszałkowski
Sent: Wednesday, October 24, 2018 8:09 AM
To: Sekretariat Wojewódzkiego Zarządu Transportu 
Subject: Fwd: Pytania prasowe - kolej na południu województwa
Urząd MarszałkowskiDepartament Organizacyjno-Administracyjny

Kancelaria

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

tel. 41 342 18 78

fax 41 344 52 65

al. IX Wieków Kielc 3; 25-516 Kielce

www.swietokrzyskie.pro-------- Wiadomość oryginalna --------
Temat: Pytania prasowe - kolej na południu województwa
Data: Tue Oct 23 14:13:04 CEST 2018
Nadawca: Adam Fularz 
Adresat: kancelaria na sejmik.kielce.pl

Szanowni Państwo,
Piszę artykuł:
"Czy władze świętokrzyskie zamierzają coś zrobić w kierunku uczynienia z Kielc magistralnego huba kolejowego?"
i na tapetę chcę wziąć połączenia dalekobieżne i regionalne liniami z Kielc
do:
- Buska- Zdroju
- Chmielnika, Staszowa, Połańca
- Chmielnika, Staszowa, Osieku, Chmielowa, Tarnobrzegu i Sandomierza.

Pytanie ogólne do UMWS
linie kolei na południu woj. świętokrzyskiego wydają się być szczególnie mocno zaniedbane. Jest to stan ekstremalnie zły w skali całego kontynentu europejskiego. Tak źle w mojej ocenie nie ma nigdzie w Europie.

Dlaczego tak się dzieje? Stacje są zarośnięte, dworce wydają się być w rozpadzie, stan peronów jest rozmaity, ale generalnie są one dawno nie używane. Stacje i przystanki są niekiedy źle ulokowane.

Pytania szczegółowe:
Jakie są planyUMW w sprawie naprawy peronów i oświetlenia przystanków osobowych i stacji na linii do Buska? Podaję każdy z przystanków:

  Sitkówka Nowiny   (T)
0,000 0
  Brzeziny   (T)
4,771
  Nida   (T) -peron można przesunąć do ul. Nidziańskiej
6,822
  Dębska Wola   (T)
13,796
  Włoszczowice   (T)
19,542
  Kije   (T)
24,819
  Stawiany Pińczowskie   (T)- czy fragment torowiska do Pińczowa Tow.
będzie także odtworzony przy ewentualnej modernizacji tej linii?
27,755
  Szarbków   (T)- peron możnaby przesunąć bliżej drogi.
33,922
  Grochowiska   (T)
38,682
  Busko-Zdrój   (T)- co z nasypem który biegnie w stronę centrum miasta?
Czy budowa przystanku biżej centrum miasta zostanie dokończona? Prac nigdy nie ukończono.
43,300

Pociagi pospieszne do Buska
Jaki jest stan tej linii jeśliby prowadzono pociągi pospieszne? Czy mogą one jeździć z prędkością handlową 80 km/h?  Czypostoje na tą chwilę są możliwe jedynie na stacjach Kielce Białogon, Kielce Słowik i Sitkówka-Nowiny? Czy UMWS umożliwi większą liczbę postojów na trasie jeśliby w relacji do Buska miały wrócić połączenia pospieszne?

"Przykładowo, w rocznym rozkładzie jazdy 2000/2001 do Buska-Zdroju dojeżdżały codzienne pociągi pospieszne z Katowic i Warszawy Wschodniej.
Odcinek między Kielcami a stacją docelową jechały jednak jako pociągi osobowe, zatrzymując się na każdej stacji. " wg rynek-kolejowy.pl


Linia kolejowa nr 70
Jest to linia łącząca stację Włoszczowice ze stacją Chmielów koło Tarnobrzega. Linia została wybudowana w latach 1969–1973. W roku 2013 po linii poruszały się pociągi pasażerskie relacji Przemyśl Główny – Wrocław Główny oraz Wrocław Główny – Przemyśl Główny.2013-11-30 miało miejsce na odcinku Sitkówka Nowiny - Włoszczowice zamknięcie tej linii dla ruchu pasażerskiego, odcinek linii Sitkówka Nowiny - Busko-Zdrój został także zamknięty dla ruchu pasażerskiego od 2004-01-11.

Zestawienie stacji: lista na podst. bazakolejowa.pl- z uwagami redakcji:

Włoszczowice
Stacja obsługiwała ruch pasażerski do 18 kwietnia 2005. Obecnie odbywa się tu tylko ruch towarowy. Czy perony będą odremontowane?

Chmielnik Buski- czy PKP PLK wraz z urzędem miejskim mogłyby wykonac nowe centrum przesiadkowe pociąg- autobus pod mostem drogowym nad torami, przy ul. Cisowej, w stronę ulicy Kalinowej?

Raczyce (mijanka) Nasyp peronowy nieużywany, niezdatny do eksploatacji.
(info: Timon, 13-08-2013)- czy jest możliwy nowy peron bliżej centrum wsi?
Obecny peron mógłby byc odtworzony dopiero w przyszłości jako przystanek Januszowice.

Grzymała- proponowany nowy przystanek pasażerski.
Tuczępy- proponowana nazwa nowego przystanku w Podlesiu.

Grzybów. Stacja od 2013 roku nieczynna w ruchu pasażerskim.Jedyny peron to wysypowy z dwoma krawędziami. Zarośnięty.(info: Kamil, 24-02-2010) Proponuje się odchwaszczenie i naprawę peronu.

Staszów. Jeśli chodzi o budynek dworca nie jest on zdewastowany. Natomiast płyta peronu wyspowego oraz wiaty przypominają trawnik lub dobrze zarośniętą łąkę. Wiaty przystankowe przedstawiają również obraz nędzy i rozpaczy. Przed dworcem na placu znajduje się czynny sklepik spożywczy.
Wejście na perony od strony płyty dworca PKS uniemożliwia siatka. (info:
Sajan, 2007-11-02) Propozycja: wszystkie 3 krawędzie peronowe byłyby doprowadzne do porządku.

Staszów Centrum- nowy przystanek bliżej centrum miasta, przy ul. Wojska Polskiego, z wykorzystaniem mostu nad rzeką jako rodzaju dojścia do peronów/ przejścia podziemnego.

Staszów Osiedle Wschód- nowy przystanek bliżej największego osiedla miasta, przy ul. Kołłątaja.

Strzegomek Od 09.12.2012 roku przez stację kursoiwały sezonowe pociągi pasażerskie relacji Przemyśl Główny – Wrocław Główny oraz Kielce – Przemyśl Główny.

Osiek Staszowski- peron jest silnie zarośnięty. Pytaliśmy w UM, czy gmina wspiera pomysł przywrócenia ruchu i modernizacji przystanku kolejowego Osiek? Kursowałyby pociągi:
- do Kielc trasą p. Staszów, do Tarnobrzegu p. Chmielów.Linia 70 Włoszczowice – Chmielów koło Tarnobrzega byłaby wykorzystana dla ruchu regionalnego. Osiek Staszowski to zniszczony i nieużywany przystanek osobowy w Osieku, w powiecie staszowskim, w województwie świętokrzyskim, w Polsce.

Stary Łążek  - Nie ma śladów po żdanym peronie dla pociągów osobowych.
(info: Łukasz Garbacz, 26-07-2014)

Chodków
Opis ogólny: Gdyby nie to, że na stacji jest kilka torów i gdyby nie obecnośc dawnych lamp to trudno byloby dzis dotrzec na stacje, podejrzewam ze istnialy tu kiedyś jakies budynki, ale dzisiaj nie ma nic... kawałek dalej (0,5 km.) znajduje sie ladownia przy wiadukcie(Str. Łążek) (info:
Bartek Jaszczur, 2006-07-11)
Opis infrastruktury: 4-5 torów w większym stopniu zarośnięte... (info:
Bartek Jaszczur, 2006-07-11)

Nagnajów- proponowany nowy przystanek przy moście nad Wisłą i WIsłostradzie.

Chmielów koło Tarnobrzega
W latach 1990-91 przebudowa stacji: budowa peronu, wiat peronowych, elektryfikacja stacji. (info: Bogdan Samojeden, 2005-03-13)

Ostatnie pociągi pospieszne kursowały ta linią 5 lat temu. Sporadycznie na południu województwa pojawiły się pociągi sezonowe regio- w sumie było ich raptem kilkanaście- dwadzieściakilka kursów w minione wakacje. Dlaczego kursów w tych relacjach jest tak mało?

Poniżej: zestawienie z bazakolejowa.pl

2012-12-09 Sitkówka Nowiny - Włoszczowice *Otwarcie dla ruchu* ruch pasażerski: regularny; uruchomienie kursującej raz w tygodniu pary pociągów iR Wrocław - Przemyśl - Wrocław
 2013-11-30 Sitkówka Nowiny - Włoszczowice *Zamknięcie dla ruchu* ruch pasażerski; Z powodu likwidacji pociągu Interregio Łysica i końca objazdów pociągu TLK Monciak-Krupówki po tej linii nie jeżdżą już żadne pociągi pasażerskie (info: andrew, 13-07-2014)
 2018-06-10
do końca wakacji Sitkówka Nowiny - Busko-Zdrój *Otwarcie dla ruchu* ruch pasażerski: sezonowy; Pociągi zatrzymują się tylko na stacjach: Kielce Białogon, Kielce Słowik i Sitkówka-Nowiny.


--

*__________________________________________________________________________**Merkuriusz  Polski*Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji <http://www.opera.rtvp.pl/>

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl <http://WIECZORNA.PL> SP. Z O. O.,ul. Dolina
Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych.

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej.
Media muszą być więc szczególnie wyczulone.

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu.
Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika"
lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf
--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf