Dmowski w roku 1925 wypowiedział kontroweryjne słowa

Dmowski stwierdził: „Gdybyśmy byli podobni do dzisiejszych Włoch, gdybyśmy mieli taką organizację jak faszyzm, gdybyśmy wreszcie mieli Mussoliniego, największego niewątpliwie człowieka w dzisiejszej Europie, niczego więcej nie byłoby nam potrzeba".
wg jego słów w wywiadzie dla Gazety Warszawskiej w 1925 roku