Doceniamy sukcesy młodych polskich informatyków. Wspieramy kolejne pokolenia - komunikat MIiR

Szanowni Państwo,

Dzięki Programowi Polska Cyfrowa uzdolniona informatycznie młodzież szkolna z całej Polski będzie mogła rozwijać swoje pasje, pogłębiać wiedzę i umiejętności w zakresie algorytmiki oraz kodowania. Politechnika Łódzka otrzyma prawie 50 milionów złotych unijnego dofinansowania na realizację projektu „Centrum Mistrzostwa Informatycznego" (CMI).

Szczegóły w załączonej informacji prasowej.

Pozdrawiamy,

Biuro Komunikacji
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

tel. +48 22 273 85 11
e-mail: media@mr.gov.pl
www.miir.gov.pl

Jak dobrze opracować analizę dotycząca elektromobilności w polskich miastach. Podręcznik dla samorządów - komunikat MPiT

Rozwój sektora elektromobilności to jeden z flagowych projektów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. To też jeden z warunków ograniczenia negatywnego wpływu transportu na jakość powietrza zwłaszcza w aglomeracjach miejskich. Istotna rola w powodzeniu tego przedsięwzięcia przypada samorządom. Dlatego to właśnie im dedykowany jest praktyczny podręcznik, który ma pomóc przygotować analizę kosztów i korzyści związanych z inwestycjami w tabor zeroemisyjny.  

Jednym z podstawowych instrumentów realizacji rozwoju transportu zeroemisyjnego jest ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Określa ona nie tylko konkretne zadania, które gminy powinny w tym celu podejmować, ale także zobowiązuje samorządy do sporządzania co 36 miesięcy, analizy kosztów i korzyści związanych z inwestycjami w tabor zeroemisyjny. Pierwsza analiza kosztów i korzyści musi być sporządzona przez jednostkę samorządu terytorialnego i poddana obowiązkowym, minimum 21-dniowym konsultacjom społecznym, już do 31 grudnia 2018 r.

Z początkiem lipca 2018r. Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej – Partner Merytoryczny Programu E-bus, koordynowanego przez Polski Fundusz Rozwoju, rozpoczęła dystrybucję podręcznika dla samorządów. Stanowi on wytyczne do opracowania analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, wymaganej ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Podręcznik został przygotowany przez Dr. Marcina Gomadzkiego. Współpracowały przy nim Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwo Energii i Polski  Fundusz Rozwoju.

„Przewodnik" jest pierwszym opracowaniem, które porządkuje zasady analiz kosztów i korzyści narzuconych ustawą inwestycji w zeroemisyjny transport publiczny. Wskazano w nim elementy metodyki analiz, które można zaczerpnąć z metodyki wyceny projektów unijnych, ale również kwestie, które te analizy będą różniły od analiz projektów unijnych.

Więcej informacji znajduje się pod linkiem
https://www.mpit.gov.pl/strony/aktualnosci/jak-dobrze-opracowac-analize-dotyczaca-elektromobilnosci-w-polskich-miastach-podrecznik-dla-samorzadow/


Pozdrawiamy,

Departament Komunikacji
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

tel. 22 262 98 89
e-mail: dziennikarze@mpit.gov.pl
www.mpit.gov.pl