Rozwiązanie dla właścicieli książeczek mieszkaniowych coraz bliżej [INFORMACJA PRASOWA MIiR]

Rozwiązanie dla właścicieli książeczek mieszkaniowych coraz bliżej
Informacja prasowa, 17 września 2019 r.

Właściciele starych książeczek mieszkaniowych mogą ubiegać się o wypłatę premii gwarancyjnej w przypadku realizacji jednego z kilkunastu celów mieszkaniowych. Premię gwarancyjną można uzyskać w związku z uzyskaniem prawa własności mieszkania, poprzez wniesienie wkładu własnego przy zaciąganiu kredytu hipotecznego czy dokonanie wpłaty partycypacji do towarzystwa budownictwa społecznego. Można też skorzystać z premii po dokonaniu remontu polegającego na wymianie okien, instalacji gazowej lub elektrycznej. Stały Komitet Rady Ministrów zaakceptował dodanie nowych celów na które będzie można otrzymać premię gwarancyjną.

Wiceszef resortu inwestycji i rozwoju Artur Soboń zapowiadał, że możliwości dla osób chcących zlikwidować książeczki będzie dużo więcej.

– Chcemy zachęcić właścicieli książeczek, aby skorzystali z premii. Dodajemy kolejne cele, takie jak wkład własny w Mieszkanie plus czy skorzystanie z wymiany pieca w domu lub możliwość rozliczenia opłaty przekształceniowej po likwidacji użytkowania wieczystego – powiedział Artur Soboń.

Po zmianie przepisów premiowana będzie wymiana instalacji centralnego ogrzewania, w tym wymiana źródeł ciepła na paliwo stałe na niskoemisyjne źródło ciepła, czy wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w lokalu mieszkalnym lub domu jednorodzinnym. Będzie też możliwość uzyskania premii w związku z wniesieniem opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Można będzie otrzymać premię na wydatki związane z zawarciem umowy najmu instytucjonalnego z dojściem do własności - za spłatę części kapitałowej. Zmiana uwzględnieni właścicieli książeczek mieszkaniowych w kryteriach pierwszeństwa przy przeprowadzaniu naboru wniosków o zawarcie umowy najmu w programie "Mieszkanie na Start".


Więcej w informacji prasowej:


Z ukłonami,
Zbigniew Przybysz
+ 608 525 514


Biuro Komunikacji
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

tel. +48 22 273 85 11
e-mail: media@mr.gov.pl
www.miir.gov.pl
Niepodległa

1,88 mld zł z UE na budowę dróg w Lubelskim, Podkarpackim oraz Śląskim [INFORMACJA PRASOWA MIiR]

1,88 mld zł z UE na budowę dróg w Lubelskim, Podkarpackim oraz Śląskim

Kolejny zastrzyk środków unijnych dla sektora drogowego w Polsce. Wsparcie z UE zostanie przeznaczone na budowę dwóch dróg ekspresowych: S1 w województwie śląskim na odcinku Pyrzowice – Podwarpie oraz S19 w województwie lubelskim na odcinku Lublin Węglin - Kraśnik Południe i na odcinku Kraśnik Południe - Lasy Janowskie oraz województwie podkarpackim na odcinku w. Nisko Południe (bez węzła) - w. Sokołów Małopolski Północ (z węzłem).

19 września 2019 r. Centrum Unijnych Projektów Transportowych zawarło z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad 4 umowy o dofinansowanie projektów ze środków unijnych. Łączna wartość tych inwestycji to ponad 3,75 mld zł. Unijne dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wyniesie ponad 1,88 mld zł.


„Polska bardzo sprawnie wykorzystuje środki europejskie w obszarze transportu. Realizujemy wielkie, strategiczne inwestycje, takie jak droga ekspresowa S19 i szlak Via Carpatia, które są ważne dla rozwoju nie tylko polskiej, ale także europejskiej gospodarki." – podkreślił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.
Umowy obejmujące inwestycje podpisali Joanna Lech, p.o. dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Jacek Gryga, zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

„Realizacja POIiŚ przebiega bardzo sprawnie, wszystkie zakładane plany są realizowane i to zwykle z dużą nadwyżką. Podpisane dziś umowy umożliwią dofinansowanie ważnych dróg. S19 stanowi fragment międzynarodowego korytarza transportowego – Via Carpatia, który będzie odgrywać istotną rolę w polskiej gospodarce. Dofinansowany fragment S1 ma ogromne znacznie dla Śląska." – zaznaczył podczas uroczystości minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

„Budowa kolejnych odcinków drogi ekspresowej S19 na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu przyczynia się do stworzenia spójnej sieci dróg o dużej przepustowości łączącej wszystkie miasta wojewódzkie z siecią TEN-T i pozwalającej na ich skomunikowanie za pomocą dróg szybkiego ruchu z Warszawą. Bezpieczne drogi ekspresowe oznaczają też zmniejszenie natężenia lokalnego ruchu, poziomu hałasu, emisji spalin na drogach alternatywnych, a także zmniejszenie liczby wypadków i ofiar"- podkreśliła Joanna Lech, p.o. dyrektora CUPT.

Jak wskazał Witold Naturski, Zastępca Dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce – „Unia Europejska od momentu swego powstania wspiera rozwój infrastruktury transportowej. Dobre skomunikowanie wszystkich regionów UE było i pozostaje priorytetem polityki regionalnej. Patrząc z perspektywy historycznej, po wielkich beneficjentach tego rodzaju wsparcia, takich jak Włochy, Portugalia, Hiszpania czy Grecja, po rozszerzeniu w 2004 przyszedł czas na Polskę. Polskę, która już trzecią perspektywę jest odbiorcą największych dotacji w ramach polityki spójności. POIiŚ, w ramach którego podpisujemy dziś cztery umowy na budowę tras S19 i S1, jest największym unijnym programem przyczyniającym się do rozwoju poprzez wsparcie inwestycyjne z zakresu gospodarki niskoemisyjnej, ochrony środowiska, transportu i bezpieczeństwa energetycznego".


Więcej w informacji prasowej:


Z ukłonami,
Zbigniew Przybysz

+ 608 525 514


Biuro Komunikacji
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

tel. +48 22 273 85 11
e-mail: media@mr.gov.pl
www.miir.gov.pl
Niepodległa