Web Summit 2018: uzbrojona sztuczna inteligencja powinna być zakazana prawnie na polu walki zbrojnej

Przedstawiciel ONZ przemawia na temat ochrony środowiska podczas Web Summit 2018. Omawia on wpływ rozwoju technologii na ochronę środowiska. Omawia możliwości wykorzystania technologii w tym celu oraz także zagrożenia jakie te technologie niosą.  Mówił np. o zawodach które znikną z powodu zmian cywilizacji w wyniku rozwoju technologii.  Mówi ze nie robi się wystarczająco wiele by dostosować się do tej przemian.  Mówi o wykorzystaniu sieci do inwigilacji społeczeństwa oraz do cyfrowej manipulacji wyników wyborów polityków na urzędy. Ostrzega przed bronią która będzie mogła sama podejmować decyzje o zabiciu w czasie wojen.  Obawia się on uzbrojenia sztucznej inteligencji i właśnie wezwał do zakazu wykorzystania sztucznej inteligencji do zabijania żołnierzy na polu walki.

W tej chwili premier Portugalii przemawia i mówi że jego kraj chce być bardzo otwarty na nowości i przypomina że za rok będą obchody oplyniecia świata dookoła przez F. Magellana. Mówi o tym że jego kraj szanuje równość orientacji seksualnych i równość ras ludzi. Z tego co mówi wynika że chce aby Web Summit odbywał się przez następne 10 lat w Lizbonie. " Portugal is very pleased to welcome You here" - mówi on i namawia się do przeprowadzenia się do tego kraju.  


Opr. Adam Fularz na podstawie tego co usłyszał i zapamiętał ze sceny Web Summit będąc kilkanaście metrów od niej.

--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf