komunikat prasowy: Zaostrza się spór obrońców zwierząt z Krakowskim Kredensem [Informacja prasowa]

Redakcja otrzymała--
Od: Anna Iżyńska <media na serwerze otwarteklatki.pl>
Data: czwartek, 27 września 2018
Temat: [wydawnictwo:19860] Zaostrza się spór obrońców zwierząt z Krakowskim Kredensem [Informacja prasowa]


Dzień dobry,
29 września pod sklepem Krakowskiego Kredensu na ul. Floriańskiej w Krakowie odbędzie się happening informacyjny organizowany przez Stowarzyszenie Otwarte Klatki. Organizacja od dwóch miesięcy prowadzi kampanię skierowaną do klientów firmy, która ma uświadomić ich, z jakich hodowli pochodzą jajka będące składnikami produktów marki.

Według badań opinii społecznej IBRiS przeprowadzonych w lutym br., Polacy są przeciwni hodowli klatkowej - 82,4% uważa, że chów klatkowy nie zapewnia kurom odpowiednich warunków życia. Również najnowsze badania CBOS potwierdzają, że przy codziennych wyborach zakupowych Polacy kierują się częściej empatią niż ceną produktów - według badań większa część konsumentów zwraca przy zakupie jaj uwagę na warunki chowu kur (35%), niż na cenę produktu (11%), a nawet datę ważności (32%), czy jakikolwiek inny aspekt. 

Zachęcam do zapoznania się z zamieszczoną poniżej w treści maila informacją prasową na temat sobotniego happeningu. Przesyłam również zdjęcia do materiału (..)
Pozdrawiam,
Anna Iżyńska

-- 

Anna Iżyńska

Specjalistka ds. Komunikacji Stowarzyszenia Otwarte Klatki (..)

Kraków, 27 września 2018 r.

Zaostrza się spór obrońców zwierząt z Krakowskim Kredensem

29 września pod sklepem Krakowskiego Kredensu na ul. Floriańskiej w Krakowie odbędzie się happening informacyjny organizowany przez Stowarzyszenie Otwarte Klatki. Organizacja od dwóch miesięcy prowadzi kampanię skierowaną do klientów firmy, która ma uświadomić ich, z jakich hodowli pochodzą jajka będące składnikami produktów marki.

Planowane wydarzenie to już trzecia demonstracja, na której aktywiści Stowarzyszenia Otwarte Klatki będą rozdawać ulotki informacyjne oraz rozmawiać z klientami Krakowskiego Kredensu na temat warunków, w których przetrzymywane są zwierzęta w chowie klatkowym. Celem kampanii jest nakłonienie firmy do wycofania tzw. jaj "trójek" z łańcucha produkcji.

– Krakowski Kredens reklamuje swoje produkty jako wysokojakościowe produkty premium, nie wspomina jednak, skąd pochodzą jaja będące składnikami makaronów i słodyczy. Ukrywa tym samym przed swoimi klientami fakt, że zgadza się okrutne warunki hodowli klatkowej, w której kury nigdy nie mogą wyjść z klatki na powietrze, nie grzebią w ziemi, nie widzą słońca, chorują, a także wzajemnie wydziobują sobie pióra oraz kaleczą się z powodu ogromnego stresu – mówi Marta Cendrowicz, koordynatorka kampanii Jak One To Znoszą ze Stowarzyszenia Otwarte Klatki.

Według badań opinii społecznej IBRiS przeprowadzonych w lutym br., Polacy są przeciwni hodowli klatkowej - 82,4% uważa, że chów klatkowy nie zapewnia kurom odpowiednich warunków życia. Te same badania wskazują, że aż 58,4% Polaków uważa, że producenci żywności, restauracje i sieci handlowe powinny wycofać jajka z chowu klatkowego. Również najnowsze badania CBOS potwierdzają, że przy codziennych wyborach zakupowych Polacy kierują się częściej empatią niż ceną produktów - według badań większa część konsumentów zwraca przy zakupie jaj uwagę na warunki chowu kur (35%), niż na cenę produktu (11%), a nawet datę ważności (32%), czy jakikolwiek inny aspekt.

Rosnąca świadomość konsumencka wpływa na decyzje biznesowe największych graczy na rynku spożywczym - już ponad 100 firm w Polsce zadeklarowało się wycofać ze swoich produktów lub ze swojej oferty jaja pochodzące z chowu klatkowego, mając na względzie dobrostan zwierząt i oczekiwania klientów. Wśród firm, które podjęły tę decyzję i wpisały się w nowe standardy polityki odpowiedzialności społecznej biznesu, znajdują się m.in. Biedronka, Carrefour, Unilever, Nestlé, WSP Społem (Majonez Kielecki) czy Taurus.

– Firma Krakowski Kredens, mimo rozmów ze Stowarzyszeniem Otwarte Klatki i otrzymania materiałów ukazujących okrutne warunki panujące w hodowli klatkowej, pozostaje obojętna wobec tematu dobrostanu zwierząt, budząc tym samym wątpliwości co do jakości oferowanych produktów – komentuje Marta Cendrowicz – To już najwyższa pora, by Krakowski Kredens wsłuchał się w głos konsumentów, którzy w większości nie godzą się na przetrzymywanie kur w ciasnych klatkach i podjął decyzję o wycofaniu z jaj "trójek" ze swojego łańcucha produkcji na rzecz bardziej etycznych alternatyw – dodaje.

Kolejny happening informacyjny Stowarzyszenia Otwarte Klatki odbędzie się w najbliższą sobotę 29 września o godzinie 11:00 pod Krakowskim Kredensem na ulicy Floriańskiej 42 w Krakowie. Aktywiści zbierają też podpisy pod internetową petycją kierowaną do firmy.

###

 

Kontakt dla mediów:

 
(..)

Dodatkowe materiały:

 
(..)

--
Merkuriusz Polski- treści i wieści od 3 stycznia 1661 AD
---


--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf