MIiR: Kształtowanie zwartej zabudowy i odpowiedź na wyzwania polityki mieszkaniowej. Specustawa mieszkaniowa to korzyści dla gmin i mieszkańców

Kształtowanie zwartej zabudowy i odpowiedź na wyzwania polityki mieszkaniowej. Specustawa mieszkaniowa to korzyści dla gmin i mieszkańców
Informacja prasowa, 12 lipca 2018 r.

·        Gminy skorzystają ze specustawy mieszkaniowej, bo będą kształtować zamierzenie inwestora w transparentnej procedurze.

·        W miastach zostaną uwolnione niezagospodarowane, znakomicie położone i skomunikowane tereny w centrach miast.

·        Specustawa mieszkaniowa to nowe narzędzie wsparcia mieszkalnictwa w zgodzie z ładem przestrzennym.

Ustawa o ułatwieniach w realizacji inwestycji mieszkaniowych po przyjęciu przez Sejm jest rozpatrywana przez Senat. Wiceminister Artur Soboń podkreślił, że przepisy tworzą wachlarz wszechstronnych narzędzi wspierających gminy w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych. Najważniejsze rozwiązania to skrócenie przygotowania procesu inwestycyjnego z 5 lat do roku i umożliwienie gminie realnego wpływu na koncepcję przedstawioną przez inwestora w przejrzystej procedurze konsultacji i podejmowania rozstrzygnięć przez radę gminy.

- Ustawa umożliwi ożywienie niewykorzystanych terenów za zgodą samorządów i pod warunkiem wysokich standardów urbanistycznych. Działki w centrach miast będą mogły być wykorzystane. Dzięki temu budownictwo mieszkaniowe powstanie szybciej, taniej ładniej. Zakotwiczamy to budownictwo w standardach, koncepcji urbanistyczno-architektonicznej, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które mają - w przeciwieństwie do planów wszystkie gminy. Studia określają i potrzeby demograficzne i czynniki ekonomiczne w każdej gminie. To realny instrument polityki mieszkaniowej i wpływu na zamierzenia inwestorów. Żadna specustawa mieszkaniowa nie byłaby potrzebna, gdy w gminach było więcej aktualnych planów zagospodarowania przestrzennego. Nie unieważniamy dorobku gmin, które mają plany, tylko dajemy pomoc tym, które potrzebują sprawnych narzędzi kształtowania przestrzeni – mówił wiceminister Artur Soboń.

Więcej w informacji prasowej:Biuro Komunikacji
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

tel. +48 22 273 85 11
e-mail: media@mr.gov.pl
www.miir.gov.pl