Biuro prasowe NBP odpowiada na pytania skierowane do RPP o źródło wskaźnika inflacji używanego przez RPP


Od: Biuro_Prasowe_NBP
Data: 5 stycznia 2018 16:14
Temat: Re: Pytania do RPP o źródło wskaźnika inflacji używanego przez RPPSzanowny Panie Redaktorze,

Odpowiadając na Pana kolejne pytania przedstawiamy następujące informacje:

 

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) nie oblicza wskaźnika inflacji. Za zbieranie danych o cenach i obliczanie wskaźników cen (inflacji) odpowiedzialny jest Główny Urząd Statystyczny, do którego zadań należy zbieranie, gromadzenie, przechowywanie i opracowywanie danych statystycznych w Polsce. Rada Polityki Pieniężnej w ramach prowadzenia polityki pieniężnej wykorzystuje różne wskaźniki cen, które są komplementarne wobec siebie i przekazują informacje o zachowaniu cen w różnych obszarach gospodarki.

 

Podstawowym wskaźnikiem wykorzystywanym przez Radę Polityki Pieniężnej jest wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI), którego roczna dynamika jest wykorzystywana do wyznaczenia celu inflacyjnego. Więcej informacji dotyczących wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych znajdzie Pan na stronie GUS: http://stat.gov.pl/.

 

Zachęcamy również do zapoznania się z publikacją GUS „Ceny w Gospodarce Narodowej", gdzie wskazana jest metodologia (http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/ceny/ceny-w-gospodarce-narodowej-w-2016-roku,3,14.html#).

 

Dodatkowo w ramach swych prac Narodowy Bank Polski co miesiąc, na podstawie danych wykorzystywanych do wyliczania wskaźnika CPI, oblicza cztery wskaźniki inflacji bazowej, które pomagają lepiej zrozumieć charakter inflacji w Polsce. Szczegółowe informacje na temat wskaźników inflacji bazowej oraz metodyki ich powstawania znajdzie Pan na stronie: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/bazowa/bazowa.htm

 

Ponadto RPP zwraca uwagę na kształtowanie się innych dynamik cen takich jak wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu (PPI), czy deflator PKB. Miary te nie należy traktować jednak jako alternatywne miary inflacji, a raczej jako dodatkowe źródło informacji o procesach cenotwórczych. PPI pokazuje jak zachowają się ceny producentów, gdy wskaźnik CPI koncentruje się wyłącznie na cenach konsumentów. Z kolei deflator PKB obejmuje całą krajową gospodarkę, nie obejmując jednocześnie swym zakresem cen importu.

 

W nawiązaniu do przytoczonej przez Pana opinii o braku zaufania do miar inflacji w USA chcielibyśmy zauważyć, że wskaźnik CPI w Polsce jest liczony na wyjątkowo dużej próbie produktów i uznawany jest za jeden z lepiej obliczanych wskaźników cen na świecie.

 

Jednocześnie miary podaży pieniądza wykorzystywane w przytoczonej przez Pana analizie nie można traktować jako miary inflacji. Zmiany podaży pieniądza w Polsce są skutkiem prowadzenia polityki pieniężnej opartej o realizację celu inflacyjnego. Ze względu na wielość czynników wpływających na podaż i popyt na pieniądz nie można wyznaczyć tak prostej relacji pomiędzy cenami, a wskaźnikiem M3. Gdyby istniała tak ścisła korelacja między M3 a inflacją, to w ostatnich latach niemal wszędzie odnotowywalibyśmy bardzo wysoką inflację (lub nawet hiperinflację). Tymczasem mieliśmy do czynienia z deflacją, a obecnie mamy inflację nadal poniżej celów.

 

Z wyrazami szacunku,

Biuro Prasowe NBP

 


Biuro Prasowe
Departament Komunikacji i Promocji(...)


Narodowy Bank Polski
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

Dbamy o wartość pieniądza

 


(...)--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.


TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.