Komunikat prasowy typu Public Relations: Nowoczesna składa skargę do KRRiT na Telewizję Polską S.A.


Od: Biuro Komunikacji Nowoczesnej 
Data: 5 stycznia 2018 14:26
Temat: Nowoczesna składa skargę do KRRiT na Telewizję Polską S.A..Nowoczesna - lepsza Polska

 

 

Szanowne redakcje,
przesyłamy komunikat prasowy w związku ze skierowaniem przez Nowoczesną skargi do KRRiT na TVP
Treść skargi jest dostępna pod linkiem:

https://nowoczesna.org/nowoczesna-sklada-skarge-do-krrit-na-telewizje-jacka-kurskiego/

W związku z przewlekłymi naruszeniami i działaniem propagandowym polskiej telewizji publicznej TVP, Nowoczesna działając w oparciu o ustawę o radiofonii i telewizji kieruje Skargę do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

 

Podstawowymi zarzutami kierowanymi pod adresem Telewizji Polskiej są:

 

1. Akceptacja dla mowy nienawiści
2. Stronniczy przekaz nadawanych materiałów
3. Propagandowy wydźwięk pasków informacyjnych TVP
4. Brak pluralizmu w emitowanych programach
5. Manipulowanie faktami i świadome rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji

 

Zdaniem wnioskodawców TVP, w szczególności na kanale informacyjnych TVP Info, toleruje i promuje najniższe standardy dziennikarstwa i pogłębia patologię debaty publicznej w Polsce.

 

Katarzyna Lubnauer działając w imieniu w klubu wniosła o

 

1. wszczęcie postępowania kontrolnego, o którym mowa w art. 10 ust. 2-4 Ustawy, wobec TVP;

 

2. nałożenie na TVP kary pieniężnej, o której mowa w art. 53 ust. 1 Ustawy.

 

Wulgarny język, mowa nienawiści, manipulacja i kłamstwa, których dam dopuszczono powinny być napiętnowane i natychmiast usunięte z programów TVP. Pluralizm, prawdziwa wymiana poglądów, wysoka jakość dziennikarstwa, kultura osobista prowadzących i odpowiedzialność za słowo powinny stać się nowym standardem - czytamy w skardze.

 

Przewodnicząca klubu poselskiego skierowała także pismo do Przewodniczącej Komisji Kultury i Środków Przekazu Elżbieta Kruk z wnioskiem o zaproszenie na najbliższe posiedzenie komisji Prezesa TVP, Pana Jacka Kurskiego celem ustosunkowania się do zarzutów.

Pozdrawiamy
Biuro Komunikacji Nowoczesnej  

 --

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.


TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.