Program Południowy Bałtyk: nawiązano współpracę z partnerami z Belgii

4 stycznia 2018 r. wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak podpisał, w imieniu Instytucji Zarządzającej programem Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020, projekt porozumienia z regionem stołecznym Brukseli (Bruxelles-capitale).

W programie Południowy Bałtyk uczestniczą instytucje z nadmorskich regionów Niemiec, Danii, Szwecji, Litwy i Polski. Podpisanie porozumienie umożliwi udział także partnerom z Brukseli, czyli spoza obszaru wsparcia programu. Dzięki temu można będzie sfinansować wydatki poniesione przez nich w projektach.

Projektem, w którym uczestniczy partner belgijski – European Cyclists' Federation – jest „Biking South Baltic! Promotion and development of the Baltic Sea Cycle Route (Route No.10) in Denmark, Germany, Lithuania, Poland and Sweden"". Dzięki jego realizacji powstanie nowy produkt turystyczny – Trasa Rowerowa Morza Bałtyckiego jako część trasy rowerowej EuroVelo nr 10. Oprócz opracowania dokumentacji i prac budowlanych, przedsięwzięcie obejmie m.in. stworzenie bazy atrakcji turystycznych oraz produktów i usług rowerowych oferowanych na trasie. Powstaną także punkty informacji turystycznej. Partnerzy opracują razem strategię zrównoważonego rozwoju szlaku oraz będą wspólnie promować trasę.

Dzięki porozumieniu program otwiera się na nowych partnerów – w tym przypadku z Belgii, z regionu stołecznego Brukseli. Myślę, że projekt „Biking South Baltic!" wiele zyska na tej współpracy. Bogate doświadczenie partnera projektu – European Cyclists' Federation – będzie szczególnie przydatne przy działaniach promujących i rozwijających Trasę Rowerową Morza Bałtyckiego  – powiedział wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak.

European Cyclists' Federation jest organizacją non-profit, zrzeszającą 78 członków w 42 krajach i będącą właścicielem marki EuroVelo. W projekcie zapewni metodologię i szkolenia niezbędne do wytyczenia Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego. Stworzy również międzynarodową stronę internetową trasy i będzie promować trasę na poziomie europejskim.

Projekt porozumienia Ministerstwo Rozwoju przesłało do podpisu stronie belgijskiej.


Pozdrawiamy,
Departament Komunikacji
Ministerstwo Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

tel. 22 273 7113
e-mail: media@mr.gov.pl
www.mr.gov.pl