Komunikat nr 2 Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej


KOMUNIKAT NADESŁANY REDAKCJI
Od: <Rzecznik na serwerze skok.pl>
Data: 24 maja 2018 11:20
Temat: [wydawnictwo:18656] Komunikat nr 2 Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej


Komunikat nr 2 Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej z dn. 24.05.2018 w sprawie przejęcia SKOK-u Rafineria przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A

Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa, w związku z komunikatem Komisji Nadzoru Finansowego z 18 maja 2018 roku o przejęciu SKOK-u Rafineria przez Bank BGŻ BNP Paribas SA informuje, że jej negatywna opinia o decyzji KNF-u z 14 czerwca 2017 roku o ustanowieniu w SKOK-u Rafineria zarządcy komisarycznego nie uległa zmianie. SKOK Rafineria realizował Program Postępowania Naprawczego, który został pozytywnie zaopiniowany przez Kasę Krajową a jego realizacja zaczęła przynosić widoczne rezultaty. Jednakże, kierując się troską o dobro członków tego SKOK-u, Kasa Krajowa podjęła daleko idącą współpracę z zarządcą komisarycznym i w ocenie Kasy Krajowej była to współpraca konstruktywna, skierowana na zabezpieczenie interesów członków SKOK-u. Kasa Krajowa w 2017 roku, a następnie w roku 2018  udzieliła pomocy stabilizacyjnej SKOK-owi Rafineria co miało znaczący wpływ na uniknięcie upadłości i zapewniło ochronę stabilności sektora  Kas i pełne bezpieczeństwo środków zgromadzonych przez członków w SKOK Rafineria. Kasa Krajowa ocenia wysoko merytoryczną stronę współpracy z zarządcą komisarycznym SKOK-u Rafineria ustanowionym przez KNF oraz z Bankiem BGŻ BNP Paribas SA, podtrzymując jednocześnie swoje generalne wątpliwości na temat przeprowadzania restrukturyzacji spółdzielczej kasy poprzez przejęcie przez bank co wiąże się z utratą przez jej członków spółdzielczych uprawnień i zmianą charakteru instytucji finansowej i może być uzasadnione tylko w wyjątkowych przypadkach.

Z poważaniem
------------------------------------
Mariusz Wielebski

Rzecznik Prasowy
Krajowej Spółdzielczej Kasy
Oszczędnościowo-Kredytowej
ul. Władysława IV 22
81-743 Sopot(..)--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.


TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.