Polska chce dobrego budżetu Unii Europejskiej - komunikat MIiR

Przedstawione przez Komisję Europejską propozycje dotyczące budżetu Unii Europejskiej na nową siedmioletnią perspektywę – to jeden z najważniejszych tematów dyskutowanych podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Minister inwestycji Jerzy Kwieciński przekonywał, że potrzeba ambitnego budżetu UE oraz silnej polityki spójności i to pomimo Brexitu.

- Polityka spójności jest kluczowym narzędziem stymulującym inwestycje, a w konsekwencji zapewniającym długofalowy wzrost Unii Europejskiej i dobrobyt jej mieszkańców. Polska popiera budżet dopasowany do ambicji politycznych i postuluje finansowanie nowych wyzwań z nowych środków, sprzeciwiając się rozwiązaniom polegającym na prostych transferach z dotychczasowych polityk – mówił Jerzy Kwieciński.

Więcej informacji w załączeniu.Biuro Komunikacji
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

tel. +48 22 273 85 11
e-mail: media@mr.gov.pl
www.miir.gov.pl