Komunikat prasowy nt. Europejskiego Kongresu Gospodarczrgo z udziałem minister Emilewicz i pozstałych członków MPiT

Szanowni Państwo,

przesyłam komunikat prasowy dotyczący
udziału przedstawicieli kierownictwa Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii
z minister Jadwigą Emilewicz na czele w Europejskim Kongresie Gospodarczym.

https://www.mpit.gov.pl/strony/aktualnosci/na-europejskim-kongresie-gospodarczym-o-priorytetach-polityki-mpit-l-26/

Z serdecznym pozdrowieniem
Departament Komunikacji
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

tel. 22 273 71 13
e-mail: dziennikarze@mpit.gov.pl
www.mpit.gov.pl