Grunt to własność - MIiR pomaga w przekształceniu użytkowania wieczystego we własność

Grunt to własność - nowe prawo już działa
 
  • MIiR udostępniło wzory dokumentów związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.
  • Wzory (do pobrania i wypełnienia) zaświadczeń o przekształceniu, zgłoszenia zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej i oświadczenia dla przedsiębiorców oraz przypomnienie ważnych terminów dotyczących przekształcenia mają pomóc w realizacji ustawy uwłaszczeniowej.
  • 1 stycznia 2019 r. użytkownicy wieczyści gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stali się właścicielami gruntów.
Wiceminister Artur Soboń zadeklarował wszelką pomoc samorządom, spółdzielniom mieszkaniowym, deweloperom w realizacji ustawy o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność. MIiR udostępniło wzory zaświadczeń o przekształceniu i wniosków o płatność jednorazową. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju będzie monitorować na bieżąco realizację przekształcenia.

"To co jest najważniejsze, to że przepisy ustawy są tak przygotowywane żeby żaden sąd ani Trybunał Konstytucyjny nie podważył żadnego z zapisów ustawy. Nikt nie zapłaci więcej niż płaciłby normalnie za użytkowanie wieczyste. Jesteśmy gotowi wspierać, informować i monitorować proces przekształcenia. Polacy już nie będą zaskakiwani kilkusetprocentowymi waloryzacjami opłat" – poinformował wiceminister Soboń.
Korzyści

  • nie będzie aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste,
  • nie będzie opłaty za użytkowanie wieczyste - użytkownik będzie właścicielem,
  • atrakcyjne warunki przekształcenia - 20 rocznych opłat przekształceniowych zamiast płatnych przez 99 lat opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego,
  • ustawowe bonifikaty na gruntach Skarbu Państwa - wymierna pomoc w jednorazowej spłacie opłaty przekształceniowej,
  • swoboda w ustaleniu wysokości bonifikat dla gruntów samorządowych – możliwość ustanowienia korzystniejszych ulg niż ustawowe 60 proc. dla gruntów Skarbu Państwa.
Co trzeba zrobić?

Nie trzeba składać żadnych wniosków - użytkownik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające przekształcenie. Wyśle je wójt / burmistrz / prezydent miasta, albo starosta, albo dyrektor oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa albo dyrektor oddziału regionalnego Agencji Mienia Wojskowego. Urząd ma na to do 12 miesięcy od przekształcenia.

Na wniosek zaświadczenie można otrzymać w ciągu 4 miesięcy albo w ciągu 30 dni (jeśli wniosek uzasadniony np. sprzedażą mieszkania albo potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu). Takie samo zaświadczenie otrzyma z urzędu sąd rejonowy (wydział Ksiąg Wieczystych) i dokona wpisu własności. Wpis dotyczący własności do księgi wieczystej jest wolny od opłat.

Wyjaśniamy przekształcenie

Z odpowiedziami na pytania dotyczące przekształcenia można się zapoznać na stronie mir.gov.pl

Wzory dokumentów i informacja o terminach do pobrania na stronie informacyjnej "Grunt to własność"http://www.miir.gov.pl/strony/zadania/gospodarka-nieruchomosciami/przeksztalcenie/

Wzory dokumentów

Ważne terminy dotyczące przekształcenia użytkowania wieczystego (DOC 24 KB)

Wzór zaświadczenia o przekształceniu (DOCX 24 KB)

Oświadczenie przedsiębiorcy, że nieruchomość jest wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej (DOCX 22 KB)

Wniosek o wydanie zaświadczenia (4 miesiące) (DOCX 19 KB)

Wniosek o wydanie zaświadczenia uzasadniony szczególną potrzebą (1 miesiąc) (DOCX 21 KB)

Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty (DOCX 20 KB)


Z ukłonami,
Zbigniew Przybysz
+ 608 525 514

Biuro Komunikacji
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

tel. +48 22 273 85 11
e-mail: media@mr.gov.pl
www.miir.gov.plNiepodległa