MIiR: Konsultacje KSRR - Białystok

Szanowni Państwo,

zapraszamy na konsultacje projektu polityki regionalnej z udziałem wiceministra inwestycji i rozwoju Adama Hamryszczaka i członka Zarządu Województwa Podlaskiego Marka Malinowskiego.

Tematem spotkania będzie projekt Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030.

MIiR we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego organizuje regionalną konferencję w ramach ogólnopolskich konsultacji projektu.

KIEDY: 10 stycznia 2019 roku – czwartek, godz. 12.00.

GDZIE: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, sala nr 115.

* * *

Rozmawiamy o przyszłości polityki regionalnej

ü        Zwiększenie spójności rozwoju kraju, wzmacnianie regionalnych przewag konkurencyjnych oraz podniesienie jakości zarządzania i wdrażania polityk ukierunkowanych terytorialnie to główne cele Projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030, do którego opinie zbiera Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Trwają konferencje regionalne, które przybliżą cele, kierunki interwencji oraz mechanizmy wdrażania polityki regionalnej, zaproponowane przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR).

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego to podstawowy dokument strategiczny polityki regionalnej państwa. Będzie on obowiązywać do 2030 roku. KSRR rozwija postanowienia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w zakresie obszaru rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony. Dokument identyfikuje cele polityki regionalnej oraz działania i zadania, jakie dla ich osiągnięcia powinien podjąć rząd, samorządy województw, samorządy powiatowe i gminne oraz pozostałe podmioty zaangażowane w tę politykę.

Projekt Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 kładzie nacisk na zrównoważony rozwój całego kraju. Odchodzimy od polityki, która wspierała tylko duże miasta. Chcemy wzmacniać konkurencyjność wszystkich regionów, miast i obszarów wiejskich. Chcemy dostrzegać w regionach to, co jest wyjątkowe i cenne. Będziemy wykorzystywać inteligentne specjalizacje i na nich budować konkurencyjność.

Nowy model rozwoju to rozwój odpowiedzialny, czyli taki, który zapewnia dobrobyt nie tylko nam współcześnie żyjącym, ale w równym stopniu także przyszłym pokoleniom.

Rolą państwa – w porozumieniu z samorządami województw i samorządami lokalnymi, które są najbliżej mieszkańców – jest stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju – legislacyjnych, finansowych i instytucjonalnych.

Spotkania konsultacyjne Projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 będą kontynuowane we wszystkich regionach Polski do końca stycznia.

Zaproszenie:

Informacja prasowa:

Z ukłonami

Zbigniew Przybysz

+ 608 525 514

Biuro Komunikacji
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

tel. +48 22 273 85 11
e-mail: media@mr.gov.pl
www.miir.gov.plNiepodległa