Zaproszenie na konsultacje KSRR 2030 w Wałczu

Szanowni Państwo,

zapraszamy na spotkanie konsultacyjne projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 z udziałem wiceminister inwestycji i rozwoju Małgorzaty Zielińskiej.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego organizuje regionalną konferencję w ramach ogólnopolskich konsultacji projektu.

20 minut przed konferencją pani minister będzie dostępna dla mediów.

KIEDY: 21 stycznia 2019 roku, poniedziałek, godz. 12.00.

GDZIE: Wałcz, Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 99, Centralny Ośrodek Sportu.

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego to podstawowy dokument strategiczny polityki regionalnej państwa. Będzie on obowiązywać do 2030 roku. KSRR rozwija postanowienia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w zakresie obszaru rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony. Dokument identyfikuje cele polityki regionalnej oraz działania i zadania, jakie dla ich osiągnięcia powinien podjąć rząd, samorządy województw, samorządy powiatowe i gminne oraz pozostałe podmioty zaangażowane w tę politykę.


Biuro Komunikacji
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

tel. +48 22 273 85 11
e-mail: media@mr.gov.pl
www.miir.gov.plNiepodległa