Od dzisiaj w Niemczech prawnie są trzy płci. Kiedy zmiany dotrą do Polski?

Jak donosi serwis BBC News, od dzisiaj  w Niemczech istnieje możliwość wpisania w dokumentach trzeciej płci- dodano płeć którą nazwano różną lub inną.

Zechcę zwrócić uwagę jako statystyk który nawet uczył statystyki jako tutor na uniwersytecie,  że statystycznie istnieją trzy płci.  Ot-co jakiś czas rodzi się obojniak. Bodaj jedno dziecko na 71 urodzeń jest mieszanką a w pełni wykształcone  oba organy płciowe męskie i żeńskie razem również statystycznie występują. O ile  dobrze pamiętam-raz na 10 000 urodzeń.

Tymczasem w Polsce- brakuje danych. Nagle gdy chcę znaleźć dane o liczbie urodzeń obojniaków w Polsce, to ani ministerstwo zdrowia ani MSWiA nic w tej sprawie nie wiedzą. Czy aby nie jest tak że w szpitalach są błędy w formularzu i nie można ująć płci obojniaka?  A w urzędach stanu cywilnego -czy tam są też błędne formularze?

Do tekstu o hermafrodytach w Polsce i w RFN w kontekście tej nowej ustawy o trzeciej płci w Niemczech potrzebowałem danych:

Ile aktów urodzenia miało wpisaną płeć hermafrodyta w Polsce w rozbiciu na lata? Dane z Niemiec już znalazłem. W Polsce tych danych nie ma. Co się dzieje gdy urodzi się zwykły obojniak? W Polsce teoretycznie ich nie ma. To kiedyś było wstydliwe, teraz te osoby nie wstydzą się mieć organy obu płci. 

Ze statystyk urodzeń wiemy jak często statystycznie w Polsce rodzi się hermafrodyta pełny. I co potem? Czy jest on informowany o możliwości uzyskania statusu trzeciej płci w dokumencie tożsamości?  W przypadku regionu przy granicy Niemiec- z którego pochodzę- tego typu dokumenty osoby te mogą od dzisiaj uzyskać po stronie niemieckiej.

Czy polskie urzędy także wystawiają dokument podróży dla obojniaków ze znakiem "x" w rubryce płeć? Nie. Wygląda że tego typu dzieci urodzone w Polsce należy jednak rejestrować urzędowo w Niemczech z powodu braku rubryki "obojniak" po stronie polskiej. W Niemczech wywalczono to sądownie. Dlaczego osoba której geny pokazują obojniactwo- nie może prawnie być obojniakiem?

Taka praktyka istnieje w szeregu krajów przy wystawianiu aktów urodzenia a np. Australia, Nowa Zelandia, Nepal umożliwiają wystawianie paszportów osobom mającym tą płeć - jest to bodajże oznaczenie "X" w rubryce płeć. Temat dotyczy ok. 0, 67 mln obywateli polskich tej płci. Jest ich mniej więcej tyle samo co osób rudych wg danych ONZ. Austria, Australia, Nowa Zelandia, Kanada, Malta, Indie, Kanada- wszystkie te kraje przyjęły prawodawstwo w tej kwestii.

Czy także w Polsce nie powinno się zmienić  formularzy paszportów czy w Urzędach Stanu Cywilnego skoro np. ICAO dla paszportów przewiduje trzy płci? 

Opr. A. Fularz 
Na podstawie BBC News
--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.
<https://lh5.googleusercontent.com/YpJo9CK5YycQ40eKut82SQy0Tx1iOsbO0aZ40x5U67XdL1rfcDwab0xDkkaT2Fr31Cixe3ehW0ysCiXmSnYB5E33BG65JvkL8-berBEQ2zcV6PT7UeJQ1-VotYmnxnMWubA2UOg>

Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, WIECZORNA.PL SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

 --

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf