Pytania do MSWiA po tragedii w escape roomie

Do rzecznika MSWiA

Trenuję sport i mam wrażenie że po tej tragedii w escape roomie powinno się zwrócić uwagę na kilka innych podobnych rozrywek. 

Czy istnieją jakieś regulacje prawne dotyczące infrastruktury technicznej takiej jak skateparki czy baseny z gąbką- wypełnione kostkami gąbki?

Część tej infrastruktury technicznej mogłaby wówczas służyć osobom dorosłym lub osobom ciężkim a nie tylko osobom małym i lekkim. To że ta infrastruktura jest niedostępna dla osób ciężkich, stwierdziłem na podstawie odczuć moich i znajomych. 

Teraz część populacji żyje dość sportowo. Ktoś taki wówczas może być bardzo wielkiej wagi - na przykład 120 kilo- jednocześnie może być nadal użytkownikiem infrastruktury technicznej różnych parków sportowych. Osoby takie odnoszą kontuzje bo infrastruktura tego typu wagi nie przewiduje. 

Baseny z gąbką-  służą one do treningu akrobacji. Są one na parkach trampolin etc. Czasem ma się na nogach np. deskę treningową z wiazaniami i jest się ciężkim. Jeśli normalnie skacząc w taki basen z gąbką- przebijam się zwykle na samo dno- to co będzie jeśli skoczyć z deską? Czy takie baseny mogą mieć z mocy prawa ustaloną głębokość kostek gąbki?  Przecież ludzie ze skateparku w takie coś z rowerem skaczą.  A co jeśli razem to jest koło 150 kilogramów?  

Pamiętam jak we Wrocławiu na skateparku ktoś się zabił. Czy istnieją jakieś "skatenormy" zmuszające wykonawcę skateparku czy innych parków do wynajęcia niezależnych grup zorganizowanych do testów skateparków? Czy skateparki i inne typy parków sportowych są testowane w sposób zorganizowany?  Czy ktoś lub coś zmusza obsługę do testów sprzętu? Sprzęt taki często jest wybrakowany, zużyty. Gąbek w basenach z gąbkami jest za mało i są one zbyt mało sprężyste bo od stałego w nie skakania potrafią się zbijać, tracić miękkość i zużywać. Wczoraj skakałem i mnie noga zabolała, bo przebiłem się na samo dno. 

Już niemal nie skaczę do tych basenów, bo sam sobie gąbki poprzerzucać muszę by uzyskać ich głębokość zdatną dla osoby dorosłej. Czy MSWiA może wydać rozporządzenie precyzujące głębokość gąbek i ich sprężystość? Powinno się także sprecyzować, co jaki czas gąbki muszą być wyciągnięte i przebadane gąbka po gąbce na sprężystość.

W USA w parkach trampolin co jakiś czas wszystkie gąbki są wyciągane i badane, gąbka po gąbce czy nadal mają odpowiednie właściwości. Pracownicy parków trampolin w USA klną na te zasady ale dzięki temu baseny z gąbkami są sprężyste. W Polsce z tego co słyszę i widzę, zdarzają się złamania nóg z powodu złej jakości gąbek w basenach. Brak jest regulacji tego elementu rozrywki.

Pozdrawiam

--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf