Komunikat po Posiedzeniu Komitetu Społecznego Rady Ministrów


TREŚĆ PUBLIC RELATIONS 
Od: cirpress cirpress <cirpress na serwerze kprm.gov.pl>
Data: 6 czerwca 2018 22:09
Temat: Komunikat po Posiedzeniu Komitetu Społecznego Rady MinistrówWarszawa, 6 czerwca 2018 r.

 

 

Komunikat po Posiedzeniu Komitetu Społecznego Rady Ministrów

 

 

Komitet Społeczny Rady Ministrów o perspektywach rozwoju życia rodzinnego i opiece zdrowotnej nad seniorami

„Życie w rodzinie potrzebuje szczególnego wsparcia i ochrony. Cieszymy się, że sytuacja materialna rodziców i dzieci w Polsce stale się poprawia. Potrzebujemy jednak kolejnych impulsów, które pozwolą na stały i zrównoważony wzrost jakości życia polskiego społeczeństwa. Dlatego, przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, przygotowaliśmy kierunkowe rekomendacje stawiające życie rodzinne w centrum zainteresowania rządu" – powiedziała wicepremier Beata Szydło. „W efekcie uwarunkowań demograficznych nasze społeczeństwo się starzeje. Musimy więc zająć się problemem dostępności świadczeń zdrowotnych dla seniorów. Konieczne są usprawnienia w systemie opieki nad osobami starszymi" – dodała przewodnicząca Komitetu Społecznego Rady Ministrów.       

Wzmocnienie roli rodziny w życiu społecznym

Komitet Społeczny Rady Ministrów przyjął stanowisko dotyczące młodzieży, małżeństwa i rodziny. Zaznaczono w nim, że do polityki rodzinnej i społecznej należy podchodzić w sposób zintegrowany. Polega to na kompleksowym rozwiązywaniu problemów społecznych, w oparciu o zaangażowanie wszystkich resortów.

W dokumencie podkreślono, że konieczne są pilne działania wzmacniające trwałość małżeństw, ograniczające falę rozwodów oraz profilaktykę rodzinną. Członkowie Komitetu rekomendują oparcie polityki państwa na polityce promowania rodziny i wartości z nią związanych polegającej na ukierunkowaniu myślenia oraz działania ministerstw i instytucji państwowych na rodzinę.

Stanowisko Komitetu Społecznego to efekt współpracy między organizacjami pozarządowymi i administracją państwową. „Moje doświadczenia wynikające z przygotowywania programu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości, wprowadzania go w życie przez rząd, którym miałam zaszczyt kierować, pokazuje, że bezpośrednia rozmowa z Polakami przynosi doskonałe efekty. Tak też traktuję dialog z przedstawicielami sektora pozarządowego" – wskazała przewodnicząca Komitetu Społecznego Rady Ministrów.

Rekomendacje zostały wypracowane przy współpracy m.in. ze Związkiem Dużych Rodzin 3+, Instytutem Profilaktyki Zintegrowanej i Fundacją Mamy i Taty. 

Senior w systemie ochrony zdrowia

W ciągu kilku następnych dekad znacznie wzrośnie liczba osób w podeszłym wieku, w tym wymagających trwałej opieki, leczenia i rehabilitacji. Dlatego Komitet Społeczny Rady Ministrów wysłuchał informacji Bartłomieja Chmielowca – Rzecznika Praw Pacjenta (RPP), który omówił sytuację osób starszych w systemie służby zdrowia.

Rzecznik Praw Pacjenta poruszył temat tworzenia geriatrycznych oddziałów rehabilitacyjnych. Mówił również o obowiązku wprowadzenia konsultacji geriatrycznej w przypadku hospitalizowania osoby w podeszłym wieku na oddziale innym niż geriatryczny. Rzecznik postulował również wprowadzenie w życie „Standardów opieki geriatrycznej", które kompleksowo opisywałyby rozwiązania w służbie zdrowia kierowane do osób starszych.

Jednym z najistotniejszych problemów opieki nad seniorami jest stały wzrost zapotrzebowania na świadczenia lecznicze, rehabilitacyjne, pielęgnacyjne i opiekuńcze związane ze starzeniem się Polaków. Brakuje także personelu i placówek świadczących usługi medyczne i pielęgniarsko-opiekuńcze. W związku z tym – zdaniem Rzecznika Praw Pacjenta – system opieki geriatrycznej powinien dążyć do modelu, w którym osoba starsza i niepełnosprawna po pobycie w szpitalu byłaby objęta rehabilitacją geriatryczną, a następnie płynnie powróciła do swojego domu. Dzięki temu poprawiłby się stopień samodzielności seniorów, a opiekujące się nimi rodziny otrzymywałyby pomoc.

Rzecznik Praw Pacjenta rekomendował również zmianę programu nauki na studiach medycznych. W jego opinii przedmioty geriatria i gerontologia powinny być obowiązkowe i kończyć się egzaminem. Zaproponował także wprowadzenie zajęć dotyczących umiejętności skutecznego komunikowania się personelu medycznego z pacjentami i ich bliskimi.

Decyzją Komitetu ustalono, że w trybie roboczym będą prowadzone międzyresortowe prace nad zmianami legislacyjnymi dotyczącymi uprawnień RPP w zakresie kontroli Domów Pomocy Społecznej (w tym prywatnych domów opieki) i placówek świadczących tożsame usługi w zakresie dostępu podopiecznych do świadczeń zdrowotnych.  

 

 

 

 

Centrum Informacyjne Rządu

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW

Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa
e-mail:
cirpress@kprm.gov.pl

 

 

 

 
--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.


TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.