Komunikat w związku z rzekomym wyciekiem danych w HRD.pl

W związku z zamieszczona przez wydawcę informacją : „W pośredniczącej w rejestrowaniu domen internetowych firmie HRD.pl doszło do błędu, w wyniku którego dane użytkowników stały się szeroko dostępne. Wśród ofiar może być kilkaset tysięcy abonentów, HRD.pl"

redakcja otrzymała następujący komunikat: "W załączeniu przesyłamy komunikat Zarządu i prosimy o jego opublikowanie.

 

 

Pozdrawiamy,

Zespół HRD.pl"

 

KOMUNIKAT Consulting Service Sp. z o.o.

Dotyczący migracji danych do nowego systemu Consulting Service Sp. z o.o.

Informujemy, iż migracja danych z naszego 16-letniego programu resellerskiego do nowego systemu została
przeprowadzona w celu udostępnienia naszym Partnerom nowych funkcjonalności oraz rozszerzenia portfolio
usług w ramach dostosowywania się do zgłaszanych przez Partnerów potrzeb na dynamicznie rozwijającym się
rynku e-commerce.
Informacje o migracji zostały przekazane naszym Partnerom ze znacznym wyprzedzeniem (pierwsze informacje
na temat konieczności przygotowania się Partnerów do migracji pojawiły się w październiku 2017 r. a testy
udostępnionych od października paneli testowych zakończyły się 10 maja 2018 r.).
Planowa przerwa w działaniu systemu w związku z migracją została zapowiedziana 10 dni przed jej wystąpieniem.
Z uwagi na migrację ponad 16-letniego systemu Partnerzy zostali poinformowani o możliwości wydłużenia
planowej przerwy oraz poproszeni o wykonanie wcześniejszego odnowienia wygasających usług. Dzięki temu
nawet konieczne okno serwisowe nie wpłynęło na realizację praw Abonentów nazw domen. Bezpośrednio po
migracji godziny pracy zespołu obsługi Klienta oraz zespołu technicznego zostały wydłużone 2-krotnie a problemy
standardowo występujące przy tego rodzaju procesach migracyjnych i wielu konfiguracjach łączenia się z naszym
systemem przez Partnerów były rozwiązywane ze szczególną uwagą i starannością.
Podczas realizowanych przez nas działań doszło do próby nadużycia uprawnień, które polegało na usiłowaniu
zapoznania się przez niektórych zalogowanych Partnerów z treściami nieprzeznaczonymi dla tych Partnerów,
jednak nie dotyczyło ono, ani nie miało negatywnego wpływu na wrażliwe informacje naszych Klientów. Spółka
natychmiast zareagowała na incydent po stronie Partnerów. Jakiekolwiek przejawy naruszenia bezpieczeństwa
Klienta nie będą przez nas akceptowane.
Spółka pragnie podkreślić, iż wszystkie zmiany na domenach wykonywane w rejestrach, po przeprowadzeniu
migracji, są prawidłowo autoryzowane przez zalogowane osoby – pracowników Spółki, Partnerów bądź
Abonentów Spółki.
Spółka działa na zasadach partnerskich i dba o dobre relacje ze wszystkimi partnerami, a także wykonuje swoje
zobowiązania wobec Abonentów jako rejestrator NASK i EURid, bazując na wieloletnim doświadczeniu na rynku
domen.
Cieszy nas fakt, iż znakomita większość naszych Partnerów, zgodnie z pkt.VII.6 naszego regulaminu, rozwiązuje
wszelkie niejasności w sposób partnerski i nie podejmuje działań godzących w nasze dobre imię.
Jedną z naszych nadrzędnych zasad jest relacyjne podejście do każdego Partnera, niezależnie od jego wielkości i
pozycji na rynku. Wzajemny szacunek i współistnienie na rynku to siła naszej marki.
Pragniemy dalej rozwijać nasz program i dostosowywać go do potrzeb Partnera oraz Abonenta końcowego, przy
zapewnieniu maksymalnego poziomu bezpieczeństwa oraz zachowaniu zasad zdrowej i uczciwej konkurencji
wobec innych rejestratorów domenowych.
Dziękujemy naszym Partnerom, którzy aktywnie uczestniczyli w testowaniu i przygotowywaniu migracji danych
do nowego systemu oraz za cenne wskazówki po migracji, które pomagają nam doskonalić nowy system. Wasza
współpraca jest dla nas bezcenna!
Jesteśmy dumni, że od 16 lat nasi Partnerzy kontynuują współpracę z nami, również na obecnym, ważnym etapie
rozwoju naszych usług. Dziękujemy za Wasze zaufanie!

Prezes Zarządu
Robert Siebielski

--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.


TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.