MIiR: Koniec użytkowania wieczystego, etap 1: na gruntach mieszkaniowych

Koniec użytkowania wieczystego, etap 1: na gruntach mieszkaniowych
Informacja prasowa, 21 czerwca 2018 r.

Od przyszłego roku rozpocznie się likwidacja użytkowania wieczystego. Na początek z mocy ustawy zostanie przekształcone we własność użytkowanie wieczyste gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i wielolokalowymi, w których co najmniej połowa lokali to lokale mieszkalne. Ograniczona zostanie możliwość ustanawiania nowych praw użytkowania wieczystego na cele mieszkaniowe. Równocześnie rząd przygotowuje rozwiązania, które umożliwią docelowe zastąpienie prawa użytkowania wieczystego, ale to wymaga uzgodnień z Komisją Europejską.

- Promujemy formę jednorazowego wniesienia opłaty przekształceniowej. Liczymy, że samorządy postąpią podobnie – mówi Jerzy Kwieciński minister inwestycji i rozwoju.

Więcej w informacji prasowej:

Zdjęcie z briefingu prasowego przedstawia ministra inwestycji i rozwoju Jerzego Kwiecińskiego (L) i wiceministra Artura Sobonia (P) for. Bartek Kosiński.

Z ukłonami,

Biuro Komunikacji
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

tel. +48 22 273 85 11
e-mail: media@mr.gov.pl
www.miir.gov.pl