Wydawcy prasowemu nie uznano reklamacji kasku snowboardowego firmy Ruroc

W pierwszych dniach marca 2018 r. dwa razy wywróciłem się w kasku na snowboard marki Ruroc. Za drugim razem przy upadku obrotowym kask zgiął się mocno i z kasku aż wystrzeliła wysoko w górę szybka z gogli. Na kasku pisze że po upadku wymienić.  Zwróciłem się do tej firmy o "crash replacement" - co powinno być standardem dla kasków za niemal 2 tys. PLN.

Firma reklamacji nie uznała.  Kask kupiłem nowy na ebay-u od dystrybora ich kasków- profesjonalnego sklepu online z tymi kaskami. W sprawie kasku snowboardowego firma Ruroc odpisała że z powodu że zakupiłem kask nie u producenta ale poprzez ebay (nowy kask, od ich dystrybutora w RFN) nie uznają oni gwarancji. Nadal nie wiem co zrobić, a kask kosztował 384, 90 euro...

Reasumując: kupiłem nowy kask- ale przez ebay- skasowałem go na snowboardzie - i producent nie chce wymienić skorupy twierdząc że jak kupione na ebay to oni nie odpowiadają.  Dali mi 20 % rabatu na nowy kask.

A ja chcę aby zrobili crash replacement abym nie płacił albo jak najmniej dopłacił. Kask kosztował 384,90 euro z przesyłką.

To chyba nieprawda że jak kupiłem nowe ale prze ebay, to nie ma gwarancji. A oni tak piszą.

Napisali "Hey Phooli,

If you have purchased an item on EBay it's not covered from our warranty, you should check directly from the EBay seller. We do not have any control of what EBay sells I am afraid therefore we cannot provide with a warranty.

Because of your specific situation, on this occasion, we can offer you a 20% off on the helmets are not on sale check here https://www.ruroc.com/en/14-rg1-dx-helmets :)

I am doing our best to help you here my friend, let me know what do you think.

Kind Regards

Federica Madella"

Napisali "Hey Adam,
Unfortunately it doesn't let me open the links my friend. I can see that you bought something on EBay, is that the helmet you had the accident with? I am afraid our warranty doesn't cover any accident if you have purchased the helmet somewhere else."


Inne listy w sprawie tego kasku:

W dniu 16 marca 2018 09:41 użytkownik Departament Nadzoru Rynku <dnr na serwerze uokik.gov.pl> napisał:
>
> Szanowny Panie,
>
> w odpowiedzi na Pana zgłoszenie przesłane 12 marca 2018 r. do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie kasku snowboardowego firmy Ruroc typu full face, uprzejmie informujemy, że tego rodzaju wyroby kwalifikowane są jako środki ochrony indywidualnej (ŚOI), do których zastosowanie, w dniu udzielenia odpowiedzi, mają przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2017 r., poz. 2226, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173), w którym określono wymagania dla tego rodzaju wyrobów.
>
> Należy zauważyć, że bezpieczeństwo i spełnianie obowiązujących wymagań techniczno-prawnych ŚOI potwierdza producent podczas procedury oceny zgodności, sporządzając dokumentację techniczną, wystawiając deklarację zgodności i nanosząc na wyrób oznakowanie CE.
>
> Jednakże w sytuacji, gdy uważa Pan, że zakupiony towar jest wadliwy, może go Pan reklamować, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 459, z późn. zm., Dział II Rękojmia za wady – art. 556 i dalsze). Więcej przydatnych informacji znajdzie Pan na dedykowanych stronach internetowych Urzędu: http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/ oraz http://ezakupy.uokik.gov.pl .
>
> Ponadto informujemy, że w sprawach indywidualnych konsumenci mogą zwracać się po pomoc do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów (informacje o adresach rzeczników dostępne są na naszej stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/instytucje_konsumenckie.php) lub do pozarządowych organizacji konsumenckich (np. Federacja Konsumentów - http://www.federacja-konsumentow.org.pl, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich - http://konsumenci.org/). Poradę można również uzyskać w Konsumenckim Centrum E-porad prowadzonym przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem: http://www.konsumenci.org/pomoc-konsumencka,konsumenckie-centrum-e porad,2,25.html lub dzwoniąc na numer infolinii konsumenckiej: 0-801 440 220 (od poniedziałku do piątku w godzinach: 09:00 – 17:00).
>
> Dodatkowo, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
> o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1063), do zadań Inspekcji Handlowej należy prowadzenie postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Może Pan również skorzystać z instytucji stałego sądu polubownego działającego przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej. Stałe sądy polubowne rozpatrują spory
> o prawa majątkowe wynikłe z umów zawartych między konsumentami a przedsiębiorcami. Zgodnie z art. 11641 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 155), zapis na sąd polubowny obejmujący spory wynikające z umów, których stroną jest konsument, może być sporządzony tylko po powstaniu sporu i wymaga zachowania formy pisemnej.
>
> Ponadto, w związku z wejściem w życie 10 stycznia 2017 r. ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. poz. 1823), urząd uruchomił dedykowaną stronę internetową: www.polubowne.uokik.gov.pl  – na której informuje o istniejących możliwościach pozasądowego rozwiązywania sporów
> z przedsiębiorcą. Na stronie zamieszczono również wyszukiwarkę podmiotów, które pomagają rozwiązać spór w zależności od jego przedmiotu (http://www.polubowne.uokik.gov.pl/rejestr,5,pl.html). W przypadku większości wyrobów konsumenckich jest to Inspekcja Handlowa.
>
> W siedzibie urzędu w Warszawie działa także punkt kontaktowy udzielający pomocy konsumentom i przedsiębiorcom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów: tel: 22 55 60 333, e-mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl, adres: pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa. Z pracownikiem punktu można spotkać się osobiście w godzinach: poniedziałek 12.00-16.00; wtorek/środa/piątek 10.00-14.00; czwartek 8.30-12.30. Więcej informacji na temat rozwiązywania sporów poza sądem, znajduje się na stronie: http://www.polubowne.uokik.gov.pl./ .
>
> Jednocześnie, uprzejmie dziękujemy za Pana zgłoszenie dotyczące kasku snowboardowego firmy Ruroc typu full face. Pragniemy również podkreślić, że rynek kasków jest stale monitorowany, a Pana zgłoszenie zostanie wzięte pod uwagę podczas planowania przyszłych działań kontrolnych Inspekcji Handlowej w tym obszarze.
>
>  
>
> Z poważaniem,
>
> Departament Nadzoru Rynku
>
> Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
>
> Plac Powstańców Warszawy 1
>
> 00-950 Warszawa
>
> tel. +48 22 826 14 35, fax +48 22 826 03 04
>
> dnr@uokik.gov.pl,
>
> www.uokik.gov.pl


--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.
<https://lh5.googleusercontent.com/YpJo9CK5YycQ40eKut82SQy0Tx1iOsbO0aZ40x5U67XdL1rfcDwab0xDkkaT2Fr31Cixe3ehW0ysCiXmSnYB5E33BG65JvkL8-berBEQ2zcV6PT7UeJQ1-VotYmnxnMWubA2UOg>

Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 
Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.


TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.


--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.


Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.


TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.