Podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Narodowym Muzeum Techniki w Warszawie a Urzędem Dozoru Technicznego

Szanowni Państwo,
zapraszamy na uroczystość podpisania listu intencyjnego pomiędzy Narodowym Muzeum Techniki w Warszawie a Urzędem Dozoru Technicznego.
W uroczystości wezmą udział:
prof. Piotr Gliński
Wiceprezes Rady Ministrów
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Jadwiga Emilewicz
Minister Przedsiębiorczości i Technologii

Andrzej Ziółkowski
Prezes Urzędu Dozoru Technicznego

KIEDY: 2 lipca 2018 r. o godzinie 11:00
GDZIE: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, Warszawa

Pozdrawiamy
Departament Komunikacji
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

tel. 22 262 98 89
e-mail: dziennikarze@mpit.gov.pl
www.mpit.gov.pl