Bardzo mała wiarygodność wyborów samorządowych przekłada się na brak zainteresowania

Według opinii mojego kolegi z treningu- nikt z jego znajomych - a ma ich sporo- wg jego wiedzy nie interesuje się wyborami samorządowymi. Generalnie, wg mojej sondy - ludność wątpi w to że wybory te są przeprowadzane uczciwie. 

Przed około dwoma laty pisałem:

Demokracja w Polsce- tani teatr dla ubogich? Biblia pauperum, odziana w spektakl telewizyjny? Na przykład, po wyborach samorządowych w dn. 16 listopada 2014 r, przez ponad miesiąc nie obwieszczono w sieci dokładnych wyników zbiorczych, poza samymi protokołami z obwodowych komisji, choć minął spory szmat czasu. Mimo że liczba głosów nieważnych przypadających na niektórych kandydatów sięgała 80 %, jak na Mazowszu, z oficjalnych protokołów z wynikami można się dowiedzieć że nie oddano absolutnie żadnych, jakichkolwiek głosów nieważnych, por. [1]

http://pkw.gov.pl/g2/oryginal/2014_11/cdcb1395888b3edefca904a3de2c0a02.pdf

Kandydaci, po ponad miesiącu, nie mogą zapoznać się z protokołami z komisji obwodowych w Warszawie zawierającymi wyniki wyborów, po prostu ich nie ma. W sieci Internet co jakiś czas można znaleźć informację o kandydatach którzy brali udział w wyborach w stolicy kraju i po ponad miesiącu zastanawiają się, czy kiedykolwiek zobaczą ich wyniki... Zgodnie z listem z odpowiedzią PKW na to pytanie z dn. 21-22 grudnia 2014, na ich udostępnienie przyjdzie jeszcze poczekać, ponieważ głosy zliczano ręcznie. 
Po dwóch latach od wyborów, w październiku 2016- mimo upływu 2 lat niemalże, wyników nadal brak- stronę PKW dnia 2016-10-10:

Strona główna

Nie odnaleziono strony

Przejdź do strony głównej
wg http://wybory2014.pkw.gov.pl/pl/wyniki/substates/view/1465

Niemniej, PKW obwieściła wyniki wyborów w wielu mniejszych miejscowościach w swoim systemie informatycznym.  Wynika z nich że oddano ok. 5,2 miliona głosów nieważnych

Liczba głosów nieważnych:

W wyborach do rad gmin i miast na prawach powiatu - szacunkowo 758 662 
w wyborach do rad powiatów - szacunkowo 1 592 952 
w wyborach do sejmików województw - szacunkowo 2 551 855 
w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - szacunkowo 311 240
W wyborach samorządowych - szacunkowo 5 214 711

W dniu 10 października 2016 napisałem do KBW:

Co 3. wyborca w ostatnich wyborach samorządowych (dokładnie co 2,753281988206057823722158332456) oddał jakiś głos nieważny.
Pytałem, jak PKW to skomentuje?

-----

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661

TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.

--