Fwd: Pytania do kandydatów do władz miasta Kraków: transport, edukacja.

Oto odpowiedzi na pytania jakie redakcja postawiła kandydatom w Krakowie. Do tej pory odpowiedział tylko jeden kandydat.

Edukacja

W wielu miastach rozwijają się nowoczesne systemy edukacji- wolne szkoły, edukacja bez przemocy, także werbalnej, drogą komunikacji bez przemocy (NVC/ non-violent communication). Rozkwitają szkoły typu montessori czy waldorfowskie, albo wolne szkoły. W 2017 roku na świecie jest 1092 szkół waldorfowskich i 1857 przedszkoli waldorfowskich. W Niemczech wiele samorządowych szkół publicznych przeszło na nowoczesne metody nauczania i realizują albo model waldorfowski, albo montessori, albo model wolnej szkoły. Czy w Państwa mieście planują Państwo zarzucenie tradycyjnego modelu XIX-wiecznej koncepcji szkoły na rzecz nowoczesnych modeli nauczania jakie np. stosuje współczesna wielkomiejska bohema wobec swoich dzieci?

Transport

Prosimy o oglądnięcie wizualizacji propozycji stworzenia kolei miejskich ("SKM Kraków") w Krakowie na bazie istniejącej infrastruktury. Prosze obejrzeć propozycje na filmach video. Prosimy o wypowiedź, czy popierają i wdrożą Państwo tą ideę, jako metodę na szybsze rozwiązanie problemów transportowych miasta, niż budowa metra, której nie wykluczam ani nie krytykuję. 

Link do portfolio z plikami video:
 


From: <lukaszgibala na serwerze logicznaalternatywa.pl>
Date: pt., 19 paź 2018 o 18:54
Subject: Re: Pytania do kandydatów do władz miasta Kraków: transport, edukacja.
To: Adam Fularz


Szanowni Państwo,
poniżej przesyłam odpowiedzi na pytania dotyczące kwestii edukacji oraz
transportu.

1.
Jestem otwarty na innowacyjne pomysły w zakresie szkolnictwa, więc z
pewnością nie będę blokował tego typu inicjatyw - oczywiście w takich
ramach, na jakie pozwala na to ustawa o systemie oświaty i prawo
oświatowe. Niemniej za jedną z najpilniejszych kwestii w sferze edukacji
uważam wzbogacenie istniejącej oferty dla uczniów krakowskich szkół.
Obecnie ze względu na brak odpowiedniej ilości środków finansowych
przeznaczanych na edukację, oferta zajęć dodatkowych w szkołach jest
bardzo uboga. Jest to zasadniczy problem zwłaszcza w dwóch dziedzinach.
To po pierwsze języki obce, których nauczanie w szkole jest
niewystarczające, a bez nich na rynku pracy w tej chwili poradzić sobie
nie sposób. Po drugie, to prowadzone przez profesjonalistów zajęcia
sportowe, które są dla dzieci i młodzieży wyjątkowo korzystne: wpływają
na ich zdrowie, uczą stosowania zasad fair-play, gry zespołowej i
zdrowej rywalizacji. Oczywiście wielu Krakowian wydaje pieniądze na
dodatkowe korepetycje z języków czy zajęcia sportowe dla swoich dzieci.
Ale znacznie liczniejsza jest grupa tych, których najzwyczajniej w
świecie na to nie stać. Aby to zmienić, jeśli zostanę prezydentem
Krakowa stworzymy mini-bon na zajęcia dodatkowe, który oddamy w ręce
rodziców. Będą go mogli wymienić – przez cały okres kształcenia swoich
pociech – na dwie godziny tygodniowo zajęć dodatkowych: językowych lub
sportowych. W ten sposób wyrównamy szanse dzieci lepiej i gorzej
zarabiających rodziców. Ponieważ bon ten finalnie trafi do szkoły, która
w zamian otrzyma pieniądze na wynagrodzenie prowadzących dodatkowe
zajęcia nauczycieli, efektem będzie rywalizacja szkół o bony. Dyrektorzy
będą się starać o poziom nauczania języków i ciekawą ofertę zajęć
sportowych, bo między innymi od tego zależeć będą decyzje rodziców o
wyborze szkoły. Temat Edukacji jest w moim programie traktowany bardzo
poważnie, poświęciłem mu dodatkowy rozdział. Zachęcam do zapoznania się
z nim na www.gibala.pl/program. razie wygranej zamierzam również powołać
pełnomocnika ds. edukacji, którym będzie Artur Ławrowski. To ceniony
krakowski pedagog i były wieloletni dyrektor Zespołu Szkół
Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7.
2.
Jestem gorącym zwolennikiem uruchomienia szybkiej kolei miejskiej, która
w moim programie dla Krakowa nosi nazwę Międzydzielnicowa Kolej Miejska.
To transport najbardziej ekologiczny, który w naszym mieście trzeba
szczególnie wspierać. Jeśli zostanę prezydentem Krakowa, tak właśnie się
stanie. W moim programie znaleźć można dokładne wyliczenia kosztów
uruchomienia kolei miejskiej, moi eksperci przygotowali również rozkład
linii, z którym zapoznać się można pod tym linkiem:
https://gibala.pl/wp-content/uploads/2018/10/Kolej-1.pdf W stu
procentach zgadzam się, że szybka kolej miejska jest znacznie szybszym i
o wiele tańszym od metra rozwiązaniem problemów transportowych Krakowa.
Dlatego inwestycję tę traktował będę priorytetowo. Jestem również
otwarty w tej sprawie na współpracę i pomysły alternatywnych
szczegółowych rozwiązań.

Pozdrawiam,
Łukasz Gibała
__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf