MIiR komunikat - Nowa inwestycja na polsko-słowackim pograniczu – umowa już podpisana!

15 października 2018 roku w Głogowie Małopolskim wiceminister Adam Hamryszczak podpisał umowę o dofinansowanie projektu ze środków programu Polska-Słowacja pn. „Turystyka kulturowa i duchowa miasta Spiskie Podgrodzie i Głogowa Małopolskiego".

Więcej na ten temat w załączonej informacji prasowej.

Biuro Komunikacji
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

tel. +48 22 273 85 11
e-mail: media@mr.gov.pl
www.miir.gov.pl