Program Polska-Białoruś-Ukraina wspiera dostępność transportową

Prawie 7 mln euro otrzyma Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich, który we współpracy z Lwowską Obwodową Administracją Państwową rozbuduje drogę wojewódzką nr 885 Przemyśl-Hermanowice-granica państwa. Przedsięwzięcie będzie realizowane ze środków Programu Polska-Białoruś-Ukraina na lata 2014-20. W uroczystości podpisania umowy 8 października br. w Przemyślu uczestniczył wiceminister inwestycji i rozwoju Adam Hamryszczak oraz wicemarszałek województwa podkarpackiego Piotr Pilch.

Więcej na ten temat w załączonej informacji prasowej.

Biuro Komunikacji
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

tel. +48 22 273 85 11
e-mail: media@mr.gov.pl
www.miir.gov.pl