Pokolenie Z ucieka z Facebooka w USA. Moda na Facebooka mija także w Polsce.

Młodzi ludzie coraz częściej w ogóle całkowicie uciekają ze swoich newsfeedów, będąc zmęczonymi stałym dopływem informacji. Sam tak zrobiłem- uciekłem z Fejsa, mimo silnego FOMO (lęku przed pominięciem njusów od znajomych w social media). Ale- dużo bardziej boję się dezinformacji i dbam o higienę informacyjną wokół mnie. 

Na kongresach marketingowców czuć spór o Facebook. Oto na horyzoncie majaczy przykład z USA- gdzie młodzi ludzie masowo porzucają Facebooka, czyniąc go medium dla starszych pokoleń populacji. W Polsce nadal Facebook silnie się trzyma, choć są już pierwsze rysy. Ja sam się wyłamałem z tej sieci pół roku temu.
Dziś w takich krajach jak Holandia młodzi nastolatkowie przechodzą na WhatsApp (z niego korzystają już niemalże wszyscy młodzi Holendrzy) i inne serwisy.

Od wielu lat korzystałem z Facebooka, myślę że ponad dekadę. Jednakże od maja 2018 r. przestałem się logować. Ku mojemu zdziwieniu- po odstawieniu tego pożeracza czasu- owego wolnego czasu nadal miałem zbyt mało. Jestem bez Facebooka od maja 2018 roku i od tego czasu nie włączałem Facebooka. Świadomie zrezygnowałem z użytkowania tej sieci, jednakże jeszcze nie skasowałem konta. 

W USA trend ucieczki z social media bardzo się nasila, rośnie fala powrotu do realu, a media takie jak Facebook nagle stały się passé- minione , przebrzmiałe, niemodne.

Ponad połowa młodych osób w wieku od 18 do 24 lat w USA twierdzi, że "szuka ulgi/ ucieczki z mediów społecznościowych". A 34% całkowicie usunęło swoje konta społecznościowe

wg emarketer.com, https://www.emarketer.com/content/is-gen-z-growing-tired-of-constant-social-connectivity?ecid=NL1001

--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf